Главные новости

Сунги хабарлар

Куръон тиловатига кулок солиш

kuron

Куръони карим тиловат килинганда хар бир мумин банда унга кулок солиб, жим туриши лозим. Чунки, Аллох таоло бизларга шундай амр килган: “Качон Куръон тиловат килинса, унга кулок тутингиз ва жим турингиз. Шояд (Аллох тарафдан) рахматга сазовор булсангиз” (Аъроф, 204). Ушбу оятга кура, Куръон укилганда, хар бир мумин-мусулмон банда жим туриб …

Подробнее »

Тахорат ва простатит

tahorat

Хозирда простатит касаллиги жуда кенг таркалган булиб, айникса, бепуштлик, мизож сустлиги каби катор асоратлари билан хатарлидир. Айтиш керакки, тахорат жараёнидаги айрим амалларнинг бажарилишида эътиборсизлик туфайли эрлик безининг яллигланиш холатлари учрамокда. Бугунга келиб намозхон ёшлар орасида хам бу дард куп учрамокда. Тахорат жараёнидаги купчилик ахамият бермайдиган айрим жихатлар простатитга мойиллик тугдиради.   …

Подробнее »

13 кандай сон?

13

Маълумотларга кура, ун учни ёктирмаслик бирданига пайдо булмаган. Урта асрларда инглизлар уни “нонвой дюжинаси” деб аташган. Сабаби уша вактда харидор хаккидан уриб колган савдогарлар каттик жазога тортилар, хатто кули чопиларди. Бундан курккан нонвойлар харидорларни каттарок микдорда савдо килишга рагбатлантириш максадида, бир дюжина махсулот олган мижозга битта кушиб, ун учга етказиб …

Подробнее »

Инсон умри бебахо неъмат

soat

Сухбатимиз инсон умри, шу умрдан унумли фойдаланиш ва касб-кор килиш хакида экан, аввало шуни айтиш лозимки, умр инсониятга берилган энг бебахо неъматдир. Инсоннинг яратилиши, хаёт кечириши ва охир окибат дорулфанодан дорулбакога рихлат килиши Аллох томонидан жорий килиб куйилган узгармас конундир. Хуш, инсонга умр узи нима учун берилади, инсон бу хаётда …

Подробнее »

Тошкент вилояти туманларида пахта-тукимачилик кластерлари ташкил этилади

tuman

Президент Тошкент вилоятига ташрифи давомида Куйичирчик туманидаги собик «Каноп» заводи худудида булди. Бу хакда Узбекистон Республикаси Президенти Матбуот хизмати хабар берди. Бу ерда кишлок хужалиги техникаларининг мавсумга тайёргарлиги, туманда 2018-2019 йилларда ирригация ва мелиорация тадбирларини утказиш, кишлок хужалигида агротехник тадбирларни самарали ташкил этиш каби лойихалар намойиш этилди. Шунингдек, пахта майдонларини …

Подробнее »