Сунги хабарлар

Нодир амонат

mardikor

Куйидаги хикоя хам бир муборак хадисда Расулуллох –саллаллоху алайхи ва саллам– айтиб берган ибратли вокеалардан биридир: Бир тижоратчи киши уйига мардикорлар олиб келиб ишлатган экан. Мардикорлар ишларини тамомлагач уларнинг барчасига хакини берибди-ю, факат бир мардикор иш хакини олмай туриб кетиб копти. Мардикорнинг хакини бера олмаган тижоратчи унинг хакини узида саклаб …

Подробнее »

Сут сотувчи аёл – кисса

ayol

Бир куни сахар палласи муминларнинг амири, халифа Умар ибн Хаттоб розияллоху анху хизматчиси Аслам билан бирга Мадина кучаларида айланиб, одамларнинг ахволидан бохабар булмок учун шахсан узи шахар кучаларида юрган эди. Бир кучадан кетаётганларида кизик бир сухбат уларнинг кулогига чалинди. Эрталабда хайвонларни согаётган аёллар гаплашишаётган экан. Уларнинг ёши каттароги кизига согилган …

Подробнее »

Айби бор мато – кисса таърихдан

Emu2XQ6XMAEUgvL

Бир амонатдор, ишончли савдогар бор экан. Доимо амонатдор булишга харакат килар, хеч кимни алдамас экан. Бир куни сафарга чикиши керак булиб колибди-да, дуконига кулида ишлайдиган ишчилардан бирини куйиб, сафар килиб кетибди. У сафарда булган чогида дуконга бир яхудий киши келиб, бир хил матодан бир тупини сотиб олибди. У матода камчилик …

Подробнее »

Амонатдор чупон – ислом кисса

chupon

Бир куни Абдуллох ибн Умар ибн Хаттоб розияллоху анху бир дусти билан сафарга чикди. Улар чарчаб, бир тогнинг ёнида дам олгани утирдилар. Шу пайт олдиларидан бир чупон подасини хайдаб утиб колди. Абдуллох розияллоху анху уни чакириб: Бу сурувнинг чупони сенми? – деб суради. Ха. Куйларингдан бирини менга сотгин. Бу куйлар …

Подробнее »

Кумиб куйилган олтин кисса

ulgan

Пайгамбаримиз – саллаллоху алайхи ва саллам– бир муборак хадисда ушбу вокеани хикоя килиб берганлар: Бир одам уй сотиб олиб, унда яшай бошлади. Бир куни уйда ура казиётган эди, олдидан бир катта куза чикиб колди. Ичини очиб караса, олтин билан лик тула экан. Нима килишини билмай хайрон булди-да, куп бош котирганидан сунг …

Подробнее »