Главные новости
Главная / Жамият / 2020 йил 1 январдан янги нотариал харакатлар жорий этилади
<

2020 йил 1 январдан янги нотариал харакатлар жорий этилади

Президент “Узбекистон Республикасида нотариат тизимини тубдан ислох килиш чора-тадбирлари тугрисида”ги фармонни имзолади.

Фармонга кура, 2020 йил 1 январдан куйидаги янги нотариал харакатлар жорий этилади:

фукаролик-хукукий муносабатларда судгача булган жараёнда далилларни таъминлаш;

мулкий ва мерос масалаларида медиатор вазифаларини бажариш;

муаллифлик ва турдош хукук объектининг такдим этилган вактини тасдиклаш.

rscv8dx1eyhsdaltrghcz7gv8l6dyoi8

2020 йил 1 январидан куйидаги кулайликлар яратилади:

кучмас мулклар буйича битимларни нотариал тасдиклашда МИБнинг ваколатларига кирадиган коммунал хизматлар буйича карздорликлар хакида маълумотлар факат Бюронинг ахборот тизими оркали онлайн режимда текширилади;

агар тарафлар турли худудларда булса, уша худуддаги нотариал идорада туриб видеоконференцалока оркали битимларни нотариал тасдиклаши мумкин;

очик ахборот тизимидаги айрим хужжатларнинг электрон шакли мулкни бегоналаштириш билан боглик булмаган харакатларни амалга оширишда хужжатнинг когоз шакли билан тенг хукукий кучга эга булади;

республика худудида нотариал тасдикланган аризалар, ижара шартномалари ва ишончномалар нотариусга такдим этилмасдан туриб, уларни ноёб ракам оркали текшириш мумкин булади;

нотариусга мурожаат этишда электрон навбат олиш ва хужжатларни олдиндан тайёрлаб куйиш хизмати жорий этилади;

нотариал архивда мавжуд булган хужжатлар нусхасини Ягона интерактив давлат хизматлари портали оркали олиш имкони яратилади.

2020 йил 1 январгача Коракалпогистон Республикаси, вилоятларда камида 2 тадан ва Тошкент шахрида камида 5 та экспериментал нотариал идора ташкил этилади.

Ушбу идораларда куйидагилар жорий этилади:

мол-мулкни тасарруф этиш билан боглик булмаган битимларни тасдиклаш, ижро хатларини ёзиш, хужжатларнинг бир тилдан бошка тилга тугри таржима килинганлигини шаходатлаш электрон ракамли имзодан фойдаланган холда расмийлаштирилади;

аризалар электрон ракамли имзодан фойдаланган холда хамда видеоконференцалока оркали расмийлаштирилади.

Масофадан туриб хизмат курсатилганда расмийлаштирилган хужжатларни мижозга курьер хизмати оркали етказиб бериш имконияти яратилади.

2024 йил 1 январга кадар нотариал архивда сакланаётган кучмас мулкка булган хукукни вужудга келтирувчи битимлар ракамли куринишга утказилади.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

pNm7h-50FywgyeiIsrDRpjrK9Sfzzdtw

Узбекистонда йил учун давлат дастури, АКШда сараланаётган номзодлар, Сурияда янги уруш хавфи ва хафтанинг бошка хабарлари

Якунланаётган хафта хам барча хафталарда булганидек мухим жараёнларга бой булди, жахоннинг турли нукталарида хам, Узбекистонда …