Главные новости
Главная / Сиёсат (страница 4)

Сиёсат

Пахта санкцияси. Кореяга чартер рейс. Россияга кета олмаган мехнат мухожирлари. Вазирнинг биринчи уринбосари билан интервью

YXV_cjs877Q1a7Cnoqz8776QHQwZG20l

Кореяга кайта олмаган мехнат мигрантлари учун чартер рейслар уюштириладими? Пахта санкциясини бекор килиш учун Узбекистон хукумати кандай йул тутади? Россиядаги мехнат мигрантларига ёрдам берилиши кандай амалга оширилмокда? Бандлик ва мехнат муносабатлари вазирининг биринчи уринбосари Эркин Мухиддинов шу каби саволларга жавоб берди. 28 май куни Бандлик ва мехнат муносабатлари вазирлигида, вазирлик, …

Подробнее »

Туманлар ва шахарлар буйича «яшил», «кизил» ва «сарик» худудлар руйхати эълон килинди

9kRCijsGFB0yqYkU52xOkgHKTAw5JaXB

Тошкент шахри буйича барча туманлар “сарик” худудга киритилди. Cанитария-эпидемиологик осойишталик агентлиги коронавирус инфекцияси таркалиши билан боглик эпидемиологик вазиятдан келиб чиккан холда “кизил”, “сарик” ва “яшил” худудларга ажратилган туман (шахар)лар руйхатини эълон килди. Тошкент шахар: “Сарик” худуд Бектемир тумани, Мирзо Улугбек тумани, Миробод тумани, Олмазор тумани, Сергели тумани, Учтепа тумани, Яшнобод тумани, …

Подробнее »

Президент Зангиотада барпо этилаётган махсус шифохона курилиши билан танишди

M6Ry0I2HEhFxnTYzo2gSvLCViuIYoXx2

Узбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 29 май куни Тошкент вилояти Зангиота туманида барпо этилаётган куп тармокли махсус шифохона курилиши билан танишди. Коронавирус пандемияси бутун дунёга таркалиб, инсонлар хаётига катта хавф тугдирмокда. Мамлакатимизда уз вактида курилган чора-тадбирлар, халкимизнинг чукур тушуниши ва сабр-токати билан бу офат жиловланиб, оммавий ёйилиб кетишининг олди олиняпти. …

Подробнее »

«Бир копда 15 кг.гача хосил олиш мумкин» — копда картошка етиштираётган андижонлик ёш тадбиркор

PZpkIq-VEAQgkito20VUQu6kz16b1dIx

Андижон вилояти Кургонтепа тумани Султонобод шахарчасида яшовчи ёш тадбиркор Рахмонберди Рахимбердиевнинг уч сотих томоркаси бор. Томоркасининг хар каричи эса хисобда. Унга турли экинлар экилиб ва кулбола иссикхона хам курилган. Рахмонберди девор ёнидаги озгина буш жойда коп ичида картошка хам етиштирмокда. Тадбиркорликка кизикишини айтган 18 ёшли Рахмонберди асосан кучатчилик билан шугулланади. …

Подробнее »

Монопол ташкилотларга берилган имтиёзларни бекор килиш чоралари курилади

Узбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев 28 май куни иктисодиётда ракобат мухитини таъминлаш ва истеъмолчилар хукукини химоя килиш борасидаги устувор вазифалар мухокамасига багишланган йигилиш утказди. Узбекистоннинг жахон иктисодиёти билан алокалари тобора ривожланиб бормокда. Бу эса ички бозорда ракобат мухитини таъминлаш, махаллий ишлаб чикарувчиларнинг ракобатбардошлигини оширишни талаб этади. Давлат рахбари Узбекистон бозор иктисодиётига …

Подробнее »

Туризмни тиклаш: 1-боскичда «яшил» худудлараро ички туризмга рухсат берилади

wAipQO7lFUW24d0qIRGMWy1RHizMMYiY

Президент Шавкат Мирзиёев 27 май куни туризм ва давлат активларини хусусийлаштириш сохаларидаги лойихалар такдимоти билан танишди. Коронавирус пандемияси туризм сохасига салбий таъсир курсатди, деб ёзади президент матбуот хизмати. Жахон туризм ташкилоти маълумотларига кура, 2020 йил якунлари буйича халкаро саёхатлар 89 фоизга, иш уринлари 74 миллионтага кискариши, сохадаги жами йукотишлар 800 миллиард долларни …

Подробнее »

«Инвестицион лойихага караб хокимларнинг дунёкарашига бахо бераман» – Президент

26 май куни утказилган йигилишда президент Шавкат Мирзиёев йирик лойихалар билан кифояланиб колмасдан, ахоли даромадини оширишга каратилган кичик лойихаларга инвестиция жалб килиш лозимлиги хакида гапирди. «Сунгги уч йилда киймати 17 миллиард доллар булган йирик ишлаб чикариш корхоналари фойдаланишга топширилди. Лекин ушбу лойихалар иктисодиётимизга нима берди, деган саволга хали хам бирор …

Подробнее »

Самаркандда «яшил» булган туманда назорат кучайтирилди

Самарканд вилоятининг энг йирик тумани Ургут хам «кизил» тоифага киритилиши мумкин. Самарканд вилоят ИИБ ахборот хизмати ушбу туманда кучайтирилган рейд табдирлари утказилгани хакида видео эълон килди. Кайд этиш керакки, республика махсус комиссияси карорига кура Ургут тумани «яшил» худуд сифатида кайд этилган. Аммо сунгги кунларда ушбу худудда карантин чоралари кучайтирилиши ушбу худудда …

Подробнее »

Худудлар кайтадан тоифаланади. «Яшил» «кизил»га айланиши мумкин

Узбекистон худудлари эпидемиологик вазиятга кура кайтадан тоифаланади, хозиргача «яшил» ва «сарик» хисобланган туман ёки шахарлар вазиятга караб «кизил» сифатида белгиланиши мумкин. Узбекистон Республикаси президенти раислигида 26 май куни инвестиция масалалари мухокамасига багишланган видеоселектор йигилиши аввалида мамлакатимизда коронавирус пандемиясига карши кураш борасида амалга оширилаётган ишлар хакида алохида тухталиб утилди. «Кейинги кунларда …

Подробнее »

«Uzbekistan Airways» хорижий компания бошкарувига берилиши мумкин

Андижон, Бухоро, Урганч ва Карши халкаро аэропортларини давлат-хусусий шерикликка бериш буйича тендер эълон килинади. Президент Шавкат Мирзиёев 25 май куни транспорт сохаси масалалари буйича йигилиш утказди. Давлат рахбарининг матбуот хизмати хабарига кура, Узбекистон транспорт корхоналари карантин чекловлари сабабли хозиргача 340 миллиард сум зарар курган. Эпидемиологик вазият баркарорлашгунча бу ракамлар яна ошиши …

Подробнее »