Главные новости
Главная / Маданият (страница 54)

Маданият

Одилхон кори Юнусхон углининг «Таровех намози неча ракат» рисоласи чоп этилди

f6b0745f54c9f143b8840eb43fbcaf48

«Аллохга ва Расулига итоат килингиз ва низолашмангиз, акс холда сустлашиб кетурсиз ва “шамолингиз” (обруйингиз) кетиб колур», деб хитоб килган Аллох таолога хамду санолар булсин! Умматларини хамжихатлик ва ахилликка чакирган суюкли Пайгамбаримиз соллаллоху алайхи васалламга салоту саломлар булсин! Хозирги кунда динимиздаги оддий масалаларни кутариб, катта ихтилофларни келтириб чикараётган ва мусулмонлар орасида …

Подробнее »

Мукаддас динимиз софлигини асраш – давр талаби

c4af106dde09273ad25f23eb9f3f70b4

Бу йилги Рамазони шариф юртимизга узгача шукух билан кириб келди. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Имом Бухорий халкаро илмий тадкикотлар марказини ташкил этиш, Сурхондарёдаги Абу Исо Мухаммад Термизий зиёратгохини улкан мажмуага айлантириш, Бухорода “Мир Араб” олий мадрасасини ташкил этиш, Кашкадарёдаги Абул-Муъийн Насафий, Навоий вилоятидаги Нурота кадамжоларини, пойтахтдаги Сузук ота ва Термизий масжидларини …

Подробнее »

Фахрийларимиз – фахримиз!

f873da5294882d1549975a9406afb2ce

Ёши улуг инсонларни хурматлаб, эъзоз-икром курсатиш халкимиз конига сингган азалий кадриятлари сирасига киради. Шу боис, бу масала мамлакатимиз ижтимоий сиёсатида хам алохида уринга эга. Айникса, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 4 апрелдаги “Иккинчи жахон уруши катнашчиларини рагбатлантириш тугрисида”ги Фармонининг эълон килиниши замирида хам ана шундай улугвор максадлар мужассам. Шу мухим …

Подробнее »

Мукофоти улуг – эзгу ва хайрли иш

b10f436e613e32c52d610f8012fd8724

Истиклол йилларида улкан ютукларга эришилди. Раббимиз равнакимизни бардавом килсин. Бу ютукларнинг икки асосий сабаби бор. Биринчиси, Аллох таолонинг мамлакатимиз фукароларига бераётган инъоми булса, иккинчиси: юртимизда олиб борилаётган одилона ва окилона сиёсатнинг самарасидир. Давлатимиз рахбари ташаббуси ила юртимиздан етишиб чиккан олимлар, алломалар, фан арбоблари, рассомлар ва бошка маърифатпарварларнинг меросини урганиш, улар …

Подробнее »

“Ислом хамжихатлиги: Узбекистон ва Озарбайжон мисолида” мавзуидаги халкаро конференция иштирокчиларига

9c1b8698a16c6f4288776579b9f28373

Мухтарам халкаро конференция катнашчилари! Хурматли мехмонлар! Сизларни табаррук Узбекистон заминида кутлаш ва узимнинг чукур хурмат-эхтиромим ва эзгу тилакларимни изхор этишдан гоят хурсандман. Бугунги анжуман Озарбайжон Республикаси Президенти, мухтарам Илхом Гейдарович Алиевнинг 2017 йилни Озарбайжонда Ислом бирдамлиги йили, деб эълон килиш тугрисидаги ташаббусига хамоханг экани билан эътиборга сазовордир. Шу муносабат билан …

Подробнее »

Жахолатга карши маърифат билан

c52e368b017159bd7b3ea550e208a719

Тошкент шахар Шайхонтохур туманидаги 40-умумий урта таълим мактабида “Жахолатга карши маърифат билан” номли маърифий тадбир булиб утди. Унда Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Бош имом-хатиби Одилхон Исмоилов, Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Шайх Зайниддин жоме масжиди имоми ноиби Косимхон Бойханов, психолог Ш.Хайиткулова ва Узбекистон ёшлар иттифоки вакиллари иштирок этишди. Учрашувда суз олган …

Подробнее »

Мухлисларга тухфамиз

04c93784b69456fcc5c064c8440152d4

Ассалому алайкум, азиз мухлислар. Маълумки, Тошкент шахар Шайхонтохур туман бош имом – хатиби хамда “Шайх Зайниддин” жомеъ масжиди имом – хатиби Одилхон кори Юнусхон угли муаллифлигида китоблар нашр этилган, овозли тупламлар мухлисларга етказилган. Бугун мухлисларга хушхабаримиз бор. Илм – маърифат чирогининг яна бир фонуси калбингизни ёритади, деган умиддамиз. Яъни, сиз …

Подробнее »

Хайрли ишлар давом этмокда

e49a766bb1c99ce6aa77a6d22b18368b

Халкимиз азалдан ёши улуг инсонларни эъзозлашни, кексалар холидан хабар олишни, ёрдамга мухтож кимсаларга ёрдам кулини чузишга одатланган ва бу асрлар давомида бебахо анъана ва кадрятларимизга айланган. Айникса, давлатимиз рахбари томонидан эълон килинган 2015 йил “Кексаларни эъзозлаш йили” да мазкур эзгу амаллар янада юксалиб бормокда. Маълумот урнида айтиш керакки, хозирги кунда …

Подробнее »

ЗАМ – ЗАМ МУЪЖИЗАСИ

f54638130ea95ec8d8998e49f32a1c1b

Зам – зам суви ер сатхидан 3,2 метр пастликда жойлашган булиб, узига хос муъжизага эга. Агар зам – зам сувини 24 соат давомида бетиним сониясига 8000 литрдан насос ёрдамида тортиб олинса, унинг сатхи 13,41 метр чукурликка тушиб кетади. Сувни тортиб чикаришни тухтатилса, 11 дакика давомида сув 4 метр чукурликкача кутарилади. …

Подробнее »

Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда утказиш тугрисида

d3ad5e8d872fc1357ac05eee6afd4126

Муборак Рамазон ойини муносиб тарзда утказиш тугрисида Узбекистон Республикаси Президентининг карори Бугунги кунда она Ватанимиз, Узбекистонимизнинг баркарор суръатлар билан ривожланиб, барча сохаларда улкан ютукларга эришаётганини, юртимизда хукм сураётган тинч ва осойишта, фаровон хаётни халкимиз авваламбор Яратганимизнинг мархамати сифатида шукроналик ва розилик туйгуси билан кабул килмокда. Шу борада эзгулик, саховат, мехр …

Подробнее »