Главная / Маданият (страница 30)

Маданият

Корея Республикасининг Маданият ва санъат уйи очилишида икки давлат рахбари катнишиши кутилмокда

madaniyat-uyi

Узбекистонда Корея Республикасининг Маданият ва санъат уйи очилади ва унда икки мамлакатнинг давлат рахбарлари иштирок этиши кутилмокда. KUN.UZ мухбири 13 февраль куни Узбекистон-Корея йигилишида мехмон томоннинг берган маълумотларига асосланиб, шу хакида хабар берди. Узбекистон томон Корея маданият ва санъат уйи курилиш муддатини тезлаштиришни суради. “Хозирда Корея томон курилиш ишларини тезлаштириш …

Подробнее »

Хакман дейишдан олдин…

hakman

   Шогирднинг булган гапларни Имом Шофиъийга етказишдан бошка чораси колмади. Хазрат узларини танитмай бахсга кулок тутишни лозим топдилар. Гап нимадалигини анг­лагандан сунг, у киши хам “Шофиъий бундай гап айтмаган”, дедилар.­ Бирок фойдаси булмади. Нихоят хазрат: “Эй биродари азиз, мен Шофиъийман ва бу гапни умуман гапирмаганман”, деб айтдилар. Аммо бояги киши …

Подробнее »

Фарзанднинг аклий тарбияси

farzand

Фарзандга аклий тарбия беришдан максад, хар бир фойдали нарса билан унинг фикрини шакллантириш, мушохада ва илмий тушунчаларини устириш, дунёкарашини тараккий эттиришдан иборат. Токи, фарзанд фикр юритувчи, онгли ва билимдон булиб камолга етсин. Аклий тарбия масъулияти мураббийлар зиммасига фарзандга таълим бериш, унинг онгини устириш ва юксалтиришдан иборат вазифаларни юклайди. Ислом уламолари …

Подробнее »

Абу Ханифа ва адашган бир киши

abu-hanifa

Абу Ханифа (Нуъмон ибн Собит ал-Куфий) рахимахуллохнинг зехн – заковат ва фахм – фаросатлари, юксак фазилатлари борасида унлаб китоблар ёзилган. У зотнинг ута аник ва теран фикрлари куп олимларни хам ожиз колдирган. Хатто баъзи мухолифлари хам узи билан учрашгандан сунг у кишининг хакикатда Худо берган кучли акл эгаси эканини эътироф …

Подробнее »

Нокобил угил жафоси

nokobil-ugul

Бу дунёда нокобил фарзанднинг ота-онасига курсатган жафосидан огиррок азоб булмаса керак. Емай едирсанг, киймай кийдирсанг, таълим тарбия бериб, келажагидан катта умид килсангу фарзандинг алал-окибат нокобил ва бадбахт булиб, юрагингни пичоксиз тилса. Айбни кимдан излашни хам билмайсан. Саволга калбингда жавоб бор, бирок “мен шундай булишини тилабмидим”, дейсан узингни окламокчи булиб. Бирок, …

Подробнее »

Ашуро куни рузаси фазилати

ashuro-kuni

Мухаррам ойининг унинчи куни Ашуро куни дейилади. Бу куннинг узига хос фазилати бор. Бу хакда куплаб ривоят ва хадислар келган. عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ …

Подробнее »

ИСЛОМ – КАЛБЛАРГА ШИФО ДИН!

islom

Бугунги кунда ёшларимизнинг онгида мукаддас ислом таълимотларини тугри шакллантириб боришга алохида эътибор каратилган. Телевидение оркали намойиш этилаётган диний-маърифий мазмундаги курсатувлар, даврий журнал ва газеталар, уламоларимизнинг янгидан-янги нашр килинаётган китоблари, айникса, интернет тармогида оммалашиб бораётган миллий сайтлар ёшларимизнинг нафакат дунёвий балки диний дунёкарашларига ижобий таъсир утказмокда. Аммо шунга карамай баъзи нохуш …

Подробнее »

Тил макоми – эл макоми

til-makomi

18 асрда Шарк мамлакатлари, хусусан диёримизга сафар килган француз сайёхи Тавернье уч тил бу ерда кенг муомалада эканлигини айтиб, уларни шундай таърифлаган: форс тили – малохатли тил, шеърият ва бадиият тили, араб тили – маъно тили, “Куръон” ва илм тили, туркий тил – сиёсат ва харб тили. Бу фикрнинг узиёк …

Подробнее »

Улимдан сунг

ulimdan-song

 Баро ибн Озиб ривоят килади: “Бакиъ мозоридаги бир жанозада эдик. Олдимизга Пайгамбаримиз соллаллоху алайхи ва саллам келиб утирдилар. Биз хам чуккалаб, худди бошига кунган кушни чучитиб юбормаслик учун кимир этмаган кишига ухшаб, эхтиром билан Расулуллохнинг атрофларида утирдик. У зот: “Аллохдан кабр азобидан панох беришини сураб илтижо киламан, – дея уч …

Подробнее »

БЕХИНИНГ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ

behi

БЕХИ —раънодошлар оиласига мансуб мевали дарахт. Узбекистондаги бехизорларнинг 80% Фаргона водийсида. Барги оддий, яшил, чети бутун. Гуллари якка холда, ок ёки оч пушти, апрель ойида гуллайди. Кучати утказилгач, 3—4 йилда хосилга киради, 30—40 йил яшайди. Катта ёшдаги дарахтлари уртача 60— 70 кг хосил беради. Меваси сентябрь—октябрь ойларида териб олинади; вазни, …

Подробнее »