Главные новости
Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

«Электр утган жойда хам, йул четида хам, дарё буйида хам курилиш килинган» – Олий суд раиси уринбосари Бустонликдаги «снос»лар хакида

c2mW2CbEMrsihEZi5sqLisWqHLL14cK0

Олий суд раиси уринбосари Холмумин Ёдгоров Тошкент вилоятининг Бустонлик тумани худудидаги дачаларнинг купчилиги хавфсизлик талабларига жавоб бермаслиги, аксарияти калбаки хужжат билан курилгани хакида гапирди. Тошкент вилоятининг Бустонлик туманида ноконуний дала ховлиларнинг бузилиши буйича пресс-тур ташкиллаштирилди. Пресс-турда иштирок этаётган Олий суд раиси уринбосари Холмумин Ёдгоров худудда олиб борилаётган «снос» ишлари буйича …

Подробнее »

Президент ахоли томоркалари буйича янги карор имзолади

93VIpzAlPSH_CMKT1QrPYuIML8VlDm6a

Президент “Ахоли томоркаларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг кушимча чора-тадбирлари тугрисида”ги карорни имзолади. Узбекистон фермер, дехкон хужаликлари ва томорка ер эгалари кенгаши, Узбекистон Республикаси Иктисодий тараккиёт ва камбагалликни кискартириш вазирлиги, Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар хокимликларининг: ахоли томоркаларига кафолатланган кучат ва уругларни тизимли етказиб беришни ташкил этиш учун “Томорка хизмати” МЧЖларга …

Подробнее »

Умидворлик холатидамиз. Устоз журналистлар узбек журналистикаси бугуни, муаммолар ва зарур ислохотлар хакида

swgGBWonoai1fylvJ2Chj-JEJztG4qxc

Kun.uz мухбири касб байрами муносабати билан Узбекистондаги бир гурух устоз журналистларни йуклади ва уларнинг бугунги кун журналистикаси борасидаги фикрларини суради. Катта авлод журналистикаси вакиллари уз фикрларини куйидаги икки саволга жавоб бериш оркали ифодалашди: 1. Журналистиканинг бугунги киёфасини кандай курасиз ва ундаги асосий муаммолар нималардан иборат? 2. Узбек журналистикаси кандай ислохотларга …

Подробнее »

«Давлат карзи: тахлил ва эркин фикр алмашинуви». «Мунозара клуби»дан махсус репортаж

psAH39GUcU3_g7is4_3uHjxURvRPAcyx

13 июнь куни Узбекистон хукумати иктисодий блокининг «Мунозара клуби»да илк учрашув ташкил этилди. Kun.uz журналисти Алишер Рузиохунов модераторлигида утган учрашувда давлат карзи масаласи мухокама этилди. «Мунозара клуби» мамлакат тараккиётига оид масалалар юзасидан иктисодий мунозара утказиш, ислохотлар самарасини кенг жамоатчиликка етказиш ва турли соха вакиллари жонли мулокотини ташкил этиш максадида тузилган. …

Подробнее »

Грантда укиган талабаларни худудларда 3 йил ишлашга жунатиш таклиф килинди. Бу кандай булади?

bEJegN23kqtn7vxP2LvFpMSsOKsBwL1K

Узбекистон рахбари Шавкат Мирзиёев 9 июнь, сешанба куни миллий иктисодиёт баркарорлигини таъминлаш масалаларига багишланган йигилиш утказган. Президент матбуот хизматининг ёзишича, йигилиш давомида Шавкат Мирзиёев Хитой тажрибасидан келиб чикиб, камбагаллик даражаси юкори булган кишлокларга вазирлик ва идораларни бириктириб, мухтожларга кумаклашиш тизимини яратиш, оилавий тадбиркорлик ва томоркачиликни ривожлантириш буйича топшириклар берган. У йигилишда …

Подробнее »

Узбекистон аэропортлари халкаро парвозлар тикланишига тайёргарлик кура бошлади

jJCbbi8Au2Kshd80bHt7CfZby325IjzO

Узбекистон аэропортлари мехмонлар ташрифига кизгин тайёргарликни бошлаб юборган, деб маълум килди «Uzbekistan Airports» АЖ ахборот хизмати. Хабар килинишича, Turkish Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana, Aeroflot, Сибирь каби 20дан ортик хорижий авиакомпаниялар вакиллари ва «Узавиация» агентлиги иштирокида мулокот булиб утган. Музокараларда пандемия ва ундан кейинги холатларда хорижий авиакомпанияларнинг узаро …

Подробнее »

Акциз солиги импорт машина нархига канчалик таъсир этади? Импортёр компания директори билан сухбат

YwOBoKTRtTc4nX5EhyoEuCCx9t7rmjfG

Президентнинг тегишли карори билан 2020 йил 1 августдан бошлаб 8701 (тракторлар), 8702 (10 ёки ундан ортик кишини ташишга мулжалланган моторли транспорт воситалари), 8703 (енгил автомобиллар) ва 8704 (юк ташишга мулжалланган моторли транспорт воситалари) ТИФ ТН кодлар буйича транспорт воситаларини олиб киришда амалда булган акциз солиги ставкалари бекор килинади. Бундан ташкари, …

Подробнее »

«SULTON TEX GROUP» ишида яна бир тускинлик: томчилатиб сугориш технологияси субсидиясиз коладими?

asghr

Кашкадарё вилоятидаги «SULTON TEX GROUP» кластери бошига тушган кургуликлар хакида аввал хам хабар берган эдик. Карши туман хокимлиги тумандаги фермерларнинг кластер билан ишлашига тускинлик килиб келмокда. Хозир бу масала туман маъмурий судида курилмокда. Бу орада Карши туман хокими Максуда Мустафоева кластернинг яна бир фаолиятига тускинлик килаётгани маълум килинди. Вазият шундай: фермерлар билан ишлашига …

Подробнее »

«Томоркани сугориш учун сув сотиб олиб, ёмгир сувини ичяпмиз» — Намангандаги сувсиз Бахористон хакида

VzIL7gGvhjDz_k0HBs6IYooXfELy56wo

Kun.uz тахририятига Наманган вилояти, Косонсой туманининг кушни Киргизистон билан чегара худудидаги Коратог ёнбагрида жойлашган Бахористон кишлогидан мурожаат келиб тушди. Шу манзил томон йул олдик. Ахолида мавжуд муаммолар шуни курсатдики, Бахористон номи кишлокка умуман ярашмай колибди. Сабаби – 600дан зиёд хонадон истикомат килувчи худуд сувсизликдан кийналиб яшамокда. Яхшиямки, тогли худудда ёгингарчилик …

Подробнее »

Нишонда 4 млрд сумга сув иншооти курилган худудда ахоли сувсизликдан кийналяпти. Кандай килиб?

ef05501

Кашкадарёнинг катор худудларида ичимлик суви жиддий муаммо. Аммо Kun.uz бу сафар урганган масала сув тармоклари йуклиги, иншоотлар эскириб кетгани ёки уни янгилаш учун катта маблаг талаб этилиши билан боглик эмас. Чунки шундоккина ахоли дарвозаси олдигача водопровод тармоги етиб келган. Одамларга сув етказиш учун аллакачон давлат томонидан тегишли маблаг ажратилганидан кейин …

Подробнее »