Главные новости
Главная / Иктисодиёт

Иктисодиёт

Биржадаги «уйинлар». Бу хакикатми?

c-l6kcqcQFCMRMQ8jQymjrm5LDBIUpTX

«Брокер» брокерлар уюшмаси рахбари Собит Содикжонов 1994 йили апрель ойида Адлия вазирлиги томонидан руйхатдан утказилган ва хозирги кунда Марказий Осиёдаги энг йирик савдо майдончаси хисобланган Узбекистон Республика товар-хом ашё биржаси фаолиятини кескин танкид килди. Мутасаддилар эса унинг фикрлари асоссиз ва уйдирма эканини исботлаб берди. Собит Содикжонов Kun.uz тахририятига мурожаат йуллаб, биржадаги «уйинлар» …

Подробнее »

Пахтани асосан кимлар теради? Вазир уринбосари аниклик киритди

Мехнат вазири уринбосари Баходир Умрзоковнинг сузларига кура, пахта теримига биринчи навбатда «темир дафтар»дагилар, огир шароитда яшаётган фукаролар, куп болали хотин-кизлар, ишсиз йигитлар, айникса мехнат миграциясига кета олмаганлар факат шартнома асосида жалб этилади. 11 сентябрь куни Бандлик ва мехнат муносабатлари вазирлигида мажбурий мехнатга карши курашиш мавзусида халкаро онлайн давра сухбати утказилди. …

Подробнее »

Паст Даргомда «1000 та жужа спектакли»: Бош ролларда прокурор ва углини камбагал килиб курсатган «махаллакум»

683AfrgBpjdOINwmx8Mb8Y7C4b7Rv1FO

Kun.uz сайти Паст Даргом тумани «Кукони» махалласида «Темир дафтар»га кирган оила хакида макола эълон килганди. Аммо хозир гап жужа билан камбагалчиликдан чикиш хакида эмас. Хуллас, навбатдаги спектакль! «1000 та жужа билан беш ойда камбагалчиликдан чикиш мумкинми?» сарлавхали маколада Достон Тиркашев исмли ёш йигитнинг тадбиркорликни бошлагани, секин-аста оила уз имкониятларини тиклаб бораётгани ва унинг отаси …

Подробнее »

Узбекистонда инфляция даражаси 11,6 фоизни ташкил килмокда

Хозирда Узбекистонда инфляция даражаси 11,6 фоиз булиб, бу курсаткич йил якунига кадар 11 фоизга тушиши кутилмокда. Марказий банк раиси уринбосари Бехзод Хамроев мамлакатда инфляция холати хусусида маълумот берди. Унга кура, 2020 йилнинг утган саккиз ойида инфляция курсаткичи утган йилги билан солиштирганда 11,6 фоизни ташкил килган. «Аввалрок йил якунигача инфляция курсаткичи …

Подробнее »

Дунёдаги энг киммат реза мева — голубика хакида биласизми? Уни сиз хам етиштиришингиз мумкин

klubnik

Инсон саломатлиги учун фойдали ва иктисодий жихатдан юкори самарали усимликлар хакидаги маълумотларни укувчилар эътиборига хавола этиб келаётган Kun.uz бу сафар кимматбахо реза мева – голубика хакида маълумотларга тухталади. Бугунги кунда голубика дунё бозоридаги энг киммат резавор хисобланади. Шу туфайли уни етиштириш хажмини ошириш Узбекистон иктисодиётига факат фойда олиб келади. Бу …

Подробнее »

«Темир дафтар»даги оилаларнинг 16 ёшга етмаган болаларига 500 минг сумдан моддий ёрдам берилади — президент карори

yMNx5F0u_M1U6PsC7z1eJZMaV-AECL8q

Президент «Ахолини ижтимоий куллаб-кувватлашга каратилган кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карорни имзолади. Карорга кура, 2020 йил сентябрь ойида ахолининг куйидаги катламларига бир марталик моддий ёрдам курсатилади: моддий ёрдам ва кумакка мухтож оилаларнинг руйхатларига («темир дафтар») киритилган оилаларнинг 16 ёшга тулмаган болаларига; бокувчисини йукотганлик пенсияси ёки нафакасини олувчи оилаларнинг 16 ёшга тулмаган болаларига; ногиронлиги булган …

Подробнее »

Инкирозга карши кураш жамгармаси маблагларининг сарфланиши буйича батафсил маълумотлар очикланди

OsgBTBLEUEAD5eAZ-kk9Yzu7QlJeW6_o

Ташки карзлар хисобига шакллантирилган жамгарма маблагларининг 67 фоизи ишлатиб булинди. Молия вазирлиги Инкирозга карши кураш жамгармаси маблаглари хисобидан амалга оширилган давлат харидлари буйича батафсил маълумотларни эълон килди. Хисоботлардан кимга канча маблаг ажратилгани, давлат харидлари буйича тузилган шартномалар, етказиб берувчиларнинг бенефициарлари каби ахборотлар урин олган. Шу максадда Молия вазирлиги сайтида интерактив сахифа …

Подробнее »

Автомобиллар нархи 3 млн сумдан 19 млн сумгача туширилиши мумкин 

geD9mH96BO-p5obH9WYREMBj80ZGD9P2

Янги асоссиз оширилган нархларда автомобилларни сотиб олган мижозлар билан кайта хисоб китоб килиш топшириги берилди. Фото: GM Uzbekistan Монополияга карши курашиш кумитаси томонидан UzAuto Motors АЖда “Ракобат тугрисида”ги конун талаблари бузилиши буйича кузгатилган ишнинг давоми бугун куриб чикилди. Олий Мажлис Конунчилик палатаси депутати Дониёр Ганиевнинг ёзишича, кумитанинг махсус комиссияси томонидан …

Подробнее »

Монополияга карши курашиш кумитаси UzAuto Motors билан боглик холат буйича батафсил маълумот берди

Монополияга карши курашиш кумитаси томонидан UzAuto Motors АЖда конун хужжатлари талаблари асосида текшириш утказилганлиги хамда жамиятга нисбатан “Ракобат тугрисида”ги Конун талаблари бузилиши аломатлари буйича иш кузгатилганлиги тугрисида хабар берилган эди. Фото: UzAuto Motors Бугун, 19 август куни, мазкур иш Кумита махсус комиссиясининг навбатдаги йигилишида куриб чикилди. Монополияга карши курашиш кумитаси …

Подробнее »

Самаркандда эни 42 метрли йул куриб битказилмокда

woR0L5Mhp2N9q3wFCX6L8ZMRkquM0lsV

Шохи зинда кучасидан бошланиб, М-37 магистрал йулидаги куприкка туташувчи мазкур йул — Уста Умар Журакулов кучасининг курилиши 2019 йил октябрь ойда бошланган эди. 2020 йил охирига кадар курилиш тугалланиши кузда тутилган. Мазкур йулнинг уртадаги кисмида 4 тасмали асосий йул жойлашган булиб, ундан ташкари хар икки четдан махаллий йуналишлар учун хам …

Подробнее »