Главные новости
Главная / Жамият (страница 20)

Жамият

«Ипподром» бозори акциялари биржада сотила бошланди

bozor

«Chilonzor buyum savdo kompleksi» АЖ (ахоли орасида «Ипподром бозори») акциялари фонд биржасида сотила бошланди. Бу хакда биржа сайтида хабар килинган. Утган хафта улар билан 1,3 млн сумлик 39 та битим тузилди, уларда 48 961 дона акция катнашди хамда улар 10 сумлик номиналда бир акция учун 25-28 сумдан сотилган. 2017 йил охирида …

Подробнее »

Улуг адиб

kitob-xondan

Абдулла Кодирий (Жулкунбой) – узбек романчилигини бошлаб берган ёзувчи. Кодирий Тошкентда богбон оиласида тугилди. Эски мактабларда, сунг (1908-1912) «Рус-тузем мактаби» да укийди. 1912-15 йилларда бир бой дуконида приказчилик (буйрукларни бажарувчи) килади. Шу даврдан ижодий фаолияти бошланади. Куп хусусий мутолаа килади, мадрасада укийди, рус, араб, форс, турк тилларини урганади. 1924-25 йилларда …

Подробнее »

«Узбекистон овози» адади 4600 нусха, «Голос Узбекистана» эса ёпилиш арафасида. Кетмонов матбуотга каршими?

uz-ovoz

«Ishonch» нашри мухбири Махлиё Умирзокова Олий Мажлис Конунчилик палатасида Халк Демок­ратик партияси рахбари иштирокида утказиладиган матбуот анжуманидан сунг партия нашрларининг кейинги такдири билан кизикиб, бу борада фракция рахбари Хотамжон Кетмонов билан сухбат курди. – Бугун партия нашри «Узбекистон овози» бор-йуги 4600 нусхада чоп этилмокда. «Голос Узбекистана» эса ёпилиш арафасида. Эшитишимизча, бунинг …

Подробнее »

Давлат ракобат кумитаси тугатилди

35

Узбекистон Республикаси Президенти «Давлат активларини бошкариш, монополияга карши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонни имзолади. Унга кура, Узбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш ва ракобатни ривожлантириш давлат кумитаси — Ракобат кумитаси тугатилди. Хужжат билан Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг куйидагилар: а) Узбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кумаклашиш …

Подробнее »

Узбекистонда ойлар номини узгартириш таклиф килинди

kalendar

“Адабиёт” газетаси ойлар номини узгартириш таклиф килинган макола чоп этди. Макола муаллифи Асрор Муминнинг фикрича, ойларнинг хозирги номланиши миллий узига хосликка мос эмас. Журналистнинг таъкидлашича, ойлар номи миллий-ватанпарварлик характерига эга булиши керак. Журналист ойлар номини куйидагича узгартиришни таклиф килган: – январь – Ватан; – февраль – Навоий; – март – …

Подробнее »

Узбекистонда мавжуд электростанциялар ярим кувват билан ишла​япти –​ эксперт

g7BhOs_zpg96e_LAye4y0aHEJ6qPh5HS

Узбекистонда киш мавсуми бошланиши билан ахолини куп уйлантирадиган асосий масала – узлуксиз электр энергия таъминоти бу мавсумда кафолатланадими? Негаки, республиканинг нафакат олис худудлари, балки вилоят марказлари, хаттоки, Тошкент шахрида хам узилишлар кузатилиши одатий холга айланмокда. Соха атрофида йигилиб колган муаммолар, энергетика келажаги хакида энергетик-мухандис Зафар Сафоев билан фикр алмашиб, ушбу …

Подробнее »

«Укитувчи макоми тугрисида»ги конун лойихаси эълон килинди

teacher

Норматив-хукукий хужжатлар лойихалари мухокамаси порталида “Укитувчи макоми тугрисида”ги Конун лойихаси жойлаштирилди. Ушбу Конуннинг максади укитувчилик фаолияти билан боглик хукукий, ижтимоий ва иктисодий муносабатларни тартибга солиш ва укитувчиларнинг хукукий макомини тулик ифодалашни, унинг касбий фаолияти, ижтимоий-иктисодий мавкеи, ижтимоий химоя кафолатларини жорий этишни таъминлайдиган шарт-шароитларни яратишдан иборат. Укитувчи педагогик фаолиятининг асосий принциплари куйидагилардир: …

Подробнее »

Ишга кабул килишда эндиликда прописка талаб килинмайди

passport-2

Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига жамоат тартибини таъминлаш механизмларини такомиллаштиришга каратилган узгартиш ва кушимчалар киритиш тугрисидаги конун президент томонидан имзоланди. Хужжат матни “Халк сузи”да эълон килинган. Узбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда кабул килинган 2015–ХII-сонли Конуни билан тасдикланган Узбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тугрисидаги кодексига куйидаги узгартиш ва кушимчалар киритилди: 223-модда (Паспорт …

Подробнее »

Молия вазирига янги уринбосар тайинланди

moliya-1

Узбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 январдаги 4098-сонли карорига асосан Голиб Облакулович Холжигитов Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлигининг директори – Узбекистон Республикаси молия вазирининг уринбосари лавозимига тайинланди. Голиб Холжигитов 1979 йилда тугилган, маълумоти олий, молиячи, иктисодчи. 2001 йилда Шимолий Аризона Университети (АКШ), 2004 йилда Тошкент Давлат Иктисодиёт …

Подробнее »

Солик карздорлигини пластик картадан сузсиз ундириш хукукини берувчи норма бекор килинди

plastik

Солик органларига солик карздорлигини жисмоний шахсларнинг пластик карталаридан сузсиз хисобдан чикариш хукукини берувчи норма бекор килинди, деб хабар бермокда Norma. Утган йил июнь ойида давлат рахбари давлат солик хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш тугрисидаги хужжатни имзолаган. Унинг бандларидан бирида соликчиларга юзага келган солик карздорлигини солик туловчи-жисмоний шахсларнинг пластик карталарига хизмат курсатувчи …

Подробнее »