Главная / Жамият

Жамият

Кимлар муддатидан олдин пенсияга чикади?

M8hDv03Uxsz9_HjWorgb26efD8dn3LpZ

Узбекистон Республикаси “Фукароларнинг давлат пенсия таъминоти тугрисида”ги конунининг 7-моддасига асосан, ёшга доир пенсия олиш хукукига эркаклар 60 ёшга тулганда ва иш стажлари камида 25 йил булган такдирда, аёллар 55 ёшга тулганда ва иш стажлари камида 20 йил булган такдирда эга буладилар, дея хабар килмокда Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Бюджетдан ташкари Пенсия …

Подробнее »

Иштихондаги мудхиш котилликка элтган сабаблар: нима учун бундай вокеа юз берди?

8087487003

Иштихон туманида содир булган мудхиш жиноят — бир оиладан беш кишининг улдирилиши бутун Узбекистонни ларзага солди. Мудхиш жиноят дархол Бош прокурор назоратига олинди ва жиноят изи совимасдан котиллар кулга олинди. Жиноят тафсилотлари ва гумондорлар хакида Узбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг ута огир жиноятларни тергов килиш бошкармаси алохида мухим ишлар буйича катта …

Подробнее »

Депутат GM Uzbekistan’ни танкид килди ва жарима жорий этишда ахоли фикри хисобга олинмаганлигини билдирди

02

Олий Мажлис конунчилик палатаси депутати Расул Кушербаев кундузги вактда машиналар чирогини ёкиб юриш масаласида уз фикрини билдирди. “Муносабат” курсатуви давомида бошловчи экспорт учун чикарилган Tracker Chevrolet русумидаги автомобилнинг чироклари автоматик равишда ёнишини, Узбекистон ахолиси учун чикарилган машиналарда эса бундай функция йуклигини айтди. Шундан сунг Олий Мажлис конунчилик палатаси депутати Расул …

Подробнее »

Президент карори: Узбекистонда хокимларнинг уринбосарлари сони яна биттага купайди

01

Узбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташки савдо вазирлиги фаолиятини такомиллаштиришга оид кушимча чора-тадбирлар тугрисида президент карори кабул килинди. Бу хакда Адлия вазирлиги хабар бермокда. Карорда таъкидланишича, фойдаланилмаётган объектлардан самарали фойдаланиш, шунингдек буш турган ва курилиши тугалланмаган объектларнинг ишлаб чикариш фаолиятини тиклашга каратилган инвестиция лойихалари (“йул хариталари”)ни ишлаб чикиш буйича идоралараро комиссиясининг ишчи …

Подробнее »

Чуст суви хакида хакикатни излаб. Сув ичишга яроклими ёки йук?

Чустдаги адир багридан тортиб чикарилаётган сувнинг овозаси кандай килиб бутун Узбекистонга тез таркалганига хайрон колмай илож йук. «Минг бор эшитгандан бир марта курган маъкул» дейишади. Интернетда таркалган хабарларга аниклик киритиш учун уша жойнинг узига бориб маълумотлар олишга харакат килдик. Наманган вилояти, Чуст тумани адирлари ичидаги жойни бизга «Кодиробод» деб айтишди. …

Подробнее »

Синиши кийин булаётган «тизим»: Паст Даргомдаги оила нега танловда харид килган ерида тадбиркорликни йулга куя олмаяпти?

29804870402

Самарканд вилояти Паст Даргом туманидаги руй бераётган навбатдаги зуравонликлардан бири — фукаро Ориф Киргизов томонидан аукционда харид килинган эски ташландик гараж биноси билан боглик машмашалардир. У 2018 йил 10 октябрда «Capiral Rieltor Group» МЧЖнинг Самарканд филиали оркали «Шомбулок кучи» ММТПдан ушбу объектни харид килган ва олди-сотди шартномаси имзоланган. Гараж бинолари …

Подробнее »

Энг кам иш хаки микдори урнига янги тизим жорий этилади

Мехнатга хак тулаш, пенсиялар ва бошка туловлар микдорларини аниклаш тартибини такомиллаштириш тугрисида Президент фармони кабул килинди. Бу хакда Адлия вазирлиги хабар бермокда. Фармонга мувофик, 2019 йил 1 сентябрдан бошлаб иш хакининг энг кам микдори урнига куйидаги микдорлар белгиланди: Мехнатга хак тулашнинг энг кам микдори – 577 170 сум; Базавий хисоблаш – …

Подробнее »

Сурхондарёга «олтинбошлар» керак эмасми?

p-kVfK9vdZ1qyS0nh7rDSyIOEnr8AEtJ

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани 42-мактаб укувчилари тик туриб таълим олишади. Бу билим олишнинг инновацион услуби ё махсус укитиш методи эмас, шунчаки синфдаги болаларга парта ва стуллар етмайди. Устига устак, синфхонанинг узи товук катагидай тор, бир айлансангиз тугаб коладиганлари хам бор. Ва бу хаммаси эмас… Видео: YouTube Видео: Mover (tas-ix) Жорий йилда …

Подробнее »

Узбекистон халк ёзувчиси Тохир Малик вафот этди

Узбекистон халк ёзувчиси Тохир Малик вафот этди. Бу хакда Kun.uz манбаси хабар килмокда. Манба хабарига кура, Тохир Малик шифохонада булган, ошкозон касаллиги билан боглик огир жаррохлик амалиётидан сунг узига келмаган. Билдирилишича, жаноза маросими бугун, 16 май куни аср намозидан кейин булиб утади. Ёзувчи «Кукча» кабристонига дафн этилади. Тохир Малик (Тохир Абдумаликович Хобилов) …

Подробнее »

Корея тажрибаси Узбекистон фармацевтика тармогини ривожлантиришни жадаллаштиради

bdisp5_9Te-8ds4GYGUcADeJDZ_y3VuQ

Шу кунларда Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазири Алишер Шодмонов бошчилигидаги делегация Корея Республикасида булиб турибди. Ташрифдан кузланган максад согликни саклаш тизими ва фармацевтика саноатини ривожлантиришда икки томонлама хамкорликни мустахкамлашдан иборат. Ташриф доирасида Узбекистон Республикаси согликни саклаш вазири Корея Республикаси Согликни саклаш ва ижтимоий таъминот вазири Пак Нинг Ху билан учрашди. …

Подробнее »