Главные новости
Главная / Жамият / Улуг адиб
<

Улуг адиб

Абдулла Кодирий (Жулкунбой) – узбек романчилигини бошлаб берган ёзувчи.

Кодирий Тошкентда богбон оиласида тугилди. Эски мактабларда, сунг (1908-1912) «Рус-тузем мактаби» да укийди. 1912-15 йилларда бир бой дуконида приказчилик (буйрукларни бажарувчи) килади. Шу даврдан ижодий фаолияти бошланади. Куп хусусий мутолаа килади, мадрасада укийди, рус, араб, форс, турк тилларини урганади. 1924-25 йилларда Москвадаги Валерий Брюсов номли Давлат журналистлар институтида тахсил куради…

kitob-xondan

1923 йил «Муштум» журналини ташкил килишда катна- шади ва журналнинг 1-сонига бош макола ёзади.

Ёзувчи «Калвак махзумнинг хотира дафтаридан», «Тош- пулат тажанг нима дейди?» (1923-26), «Утган кунлар» (1925-26), «Мехробдан чаён» (1929), «Обид кетмон» (1935) каби йирик сатирик асарлар, тарихий роман ва киссалар ёзади. Рус ва гарб классикларидан таржималар килади.

Вазифа: Укинг шу матни. Матн таркибидаги сузларни суз туркумлари буйича тахдил килинг. Уларнинг гапдаги вазифаларини айтинг.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

bzlMhyWPLQbD_palCr3xu1xlwWaHHh4j

Электр энергиясидан карздорлар тармокдан узилмокда. Жами карздорлик 2 трлн сумдан ошган

Бугун, 28 май куни Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани электр таъминоти корхонасида электр энергияси учун …