trump2017 йил 20 январда АКШ президенти вазифасини бажаришга киришган Дональд Трамп президентлигининг биринчи йилига якун ясади. У бу хакда твиттерда ёзди.

“Сайловлар вактидан бери куплаб сохаларда давлатимиз учун мисли курилмаган муваффакиятларга эришилди”, деб ёзган Трамп.

Трамп президент лавозимида эришган ютуклари каторида фонд бозорларидаги рекордлар, армиянинг кучайтирилиши, жиноятчилик ва чегараларни назорат килиш ва ИШИДга карши курашдаги муваффакиятларни санаб утди.

“Аёллар ва умуман бутун ахоли уртасида энг паст ишсизлик даражаси, соликларнинг катта куламли пасайтирилиши, мажбурий сугурталашнинг тугатилиши ва бошка куплаб ютукларга эришилди”, деб кушимча килган Трамп.