Главные новости
Главная / Жамият / Тошкент давлат юридик университетида янги магистратура йуналиши очилади
<

Тошкент давлат юридик университетида янги магистратура йуналиши очилади

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тугрисидаги президент карори кабул килинди.

Карор билан Интеллектуал мулк агентлиги ижро этувчи аппаратининг янгиланган тузилмаси тасдикланди.

Агентликнинг асосий вазифаси интеллектуал мулк сохасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш, ихтиролар, фойдали моделлар, саноат намуналари, товар белгилари ва бошка интеллектуал мулк объектларини хукукий мухофаза килиш хисобланади.

8ehyhrrhx5qu0fbdqwkt960pya6krqay

2019/2020 укув йилидан Тошкент давлат юридик университетида “Интеллектуал мулк хукуки” мутахассислиги буйича янги магистратура йуналиши очилади.

Адлия вазирлиги хузурида адлия вазири раислигида интеллектуал мулк объектларининг хукукий мухофазаси билан боглик булган апелляцияларни судгача куриб чикувчи Апелляция кенгаши ташкил этилди.

Карорга мувофик, куйидаги мезонларга мос товар белгиси ва хизмат курсатиш белгиси Узбекистонда хаммага маълум деб эътироф этилади:

товар белгиси кулланиладиган товарлар ёки хизматларнинг тури истеъмолчилар, уни таркатадиганлар ёки унга алокадор ишбилармонлар доирасида таниб олиниши;

аввалдан хос булган ёки фаол фойдаланиш натижасида вужудга келган юкори фаркланиш хусусияти;

Узбекистон худудида, Интернет тармогининг миллий сегмент домен номлари тизимида товар белгисидан кенг фойдаланиш ва унинг реклама килиниши;

республикада узок муддат давомида ва фаол фойдаланиш натижасида вужудга келган тижорат киймати.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

EmFqWJ6cVOJb5vjwuumZnn8EkBrOK2E2

Мингбулок туман хокими маъмурий жавобгарликка тортилди

Наманган вилояти Мингбулок туман хокими вазифасини бажарувчи Нуршод Худойбердиев маъмурий жавобгарликка тортилди. У 4 млн …