1998 йилда тугилган киз уз фарзандини дунёга келтириши билан Тошкент вилояти Зангиота туманида жойлашган бино хожатхонасига каровсиз ташлаб кетди. Бу хакда Kun.uz’га ишончли манба хабар берган.

Маълум килинишича, асли Хоразм вилоятидан булган, айни пайтда Тошкентдаги Сингапур менежментликни ривожлантириш институти 1-боскич талабаси ушбу мудхиш ишга кул урган. Kun.uz мухбири билан сухбатлашган манбанинг таъкидлашича, ёш она 2017/18 йил укув мавсумида институтга укишга кабул килинганди. Янги чакалокнинг соглиги яхши ва унинг парвариши алохида назоратга олинган.

Тошкент вилоят прокуратурасида ишлайдиган ходим ушбу ходиса юзасидан тергов ишлари бошлангани, хакикатан шундай вокеа юз берганини тасдиклади. Kun.uz мухбири ушбу масалага ойдинлик киритади.