Главная / Жамият / Солик хизмати органларида коррупциянинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари белгиланди
<

Солик хизмати органларида коррупциянинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари белгиланди

Узбекистон Республикаси президентининг «Солик маъмуриятчилигини такомиллаштириш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида»ги карори кабул килинди.

Президентнинг мазкур карорида «Солик маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегиясини амалга ошириш буйича «йул харитаси» маъкулланган. Чора-тадбирларни амалга ошириш механизмлари, ижро муддати ва масъуллар белгиланган.

pekarnya_46

«Йул харитаси»нинг бешинчи бобида — Давлат солик хизмати органларида коррупциянинг олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари санаб утилган:

·        Коррупциянинг олдини олиш тизимини ривожлантириш, ходимларнинг халоллигини бахолаш мезонларини ишлаб чикиш ва ишга кабул килиш шартларини, шунингдек, кадрларни тайёрлаш ва кайта тайёрлашни хисобга олган холда кадрлар сиёсатини такомиллаштириш.

·        Давлат солик хизмати органларида коррупцион хавфлар юзага келишининг олдини олиш (назорат килиш) ва холатни мониторинг килиш буйича ходимларни аттестациядан утказиш, шунингдек, комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш оркали инсофсиз ходимларни тизимдан четлаштиришни назарда тутувчи тизимни жорий этиш.

·        Моддий ва номоддий рагбатлантириш, хизматда усиш, билимини ошириш, соглигини тиклаш, дам олиш ва бошка йуналишларни яхшилашни назарда тутувчи мехнат килиш шароитларини такомиллаштириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш.

·        Коррупцияга карши конун хужжатлари талабларига мувофик солик сохасидаги коррупцион хавфларни бартараф этиш буйича норматив-хукукий базани ва бизнес-жараёнларни кайта куриб чикиш ва уларни такомиллаштириш буйича таклиф ишлаб чикиш.

·        Фаолиятнинг очиклигини таъминлаш, фукаролар билан бевосита мулокотни кучайтириш ва солик органларининг ижобий имижини шакллантириш.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

1500009242_pochemu-zhena-ne-hochet-blizosti-s-muzhem

Хотин жинсий алокани хохламаса

Нега аёл эркакни хохламайди? Агар хотин эри билан жинсий алокада булишдан бош тортса, нима килиш …