Главная / Жамият / Селдан талофат курган сурхондарёликлар расмийлардан мадад кутмокда

Селдан талофат курган сурхондарёликлар расмийлардан мадад кутмокда

Май ойида келган сел Сурхондарё вилоятининг Кумкургон, Бойсун, Шеробод ва Денов туманларида ахоли турар-жойларига катта талофатлар етказган. Kun.uz тахририяти табиий офат окибатларини бартараф килишда сусткашлик килаётган расмийлардан норози кумкургонлик билан сухбатлашган.

Сайт журналистлари билан сухбатлашган Кумкургон туманининг “Богаро” махалласида яшовчи Мукаррам Мусаева махалла фукаролар йигини ва туман хокимиятидан норозилигини баён этган.

Аёлнинг айтишича, турмуш уртоги 2 йил мукаддам курилишда ишлаётган вактида ногирон булиб колган. Шу вактгача туман мутасаддилари унинг холидан хабар олмаган.

Мусаева жорий йилнинг 18 май куни кишлокка бостириб келган селни эслайди. Унинг хикоя килишича, оила аъзолари табиий офатдан омон колиш учун баландликка чикиб кетади. Кейинрок кишлокка ишчи гурух келади. Ушбу оиланинг уйи хам яроксиз холга келган уйлар каторига киритилади. Оиланинг уйитулик бузиб ташланади. Оила ташкарида, утовда жон саклай бошлайди. Аввалига Термиз шахри хокими оилага хомий килиб бириктирилади. Лекин хомийлик хам охиригача килинмайди. Фармойиш билан оилага 84 миллион 417 минг 164сум маблаг ажратилади. Маблагнинг ярми накд, ярми эса пластикда берилади. Оила бошлиги ногиронлиги сабаб Мукаррам опа курилиш ишларини узи бошкариб туради. Аёл накд пулни максадли сарфлайди. Бирок вакт утиб, турмуш уртогининг номига очилган пластик картада турган маблагга блок куйилади.

“Уйни куриш ишлари тухтаб колди. Аввалига хокимиятдагилар кейинрок пластик карталарингиз очилади, дейишди. Карз хам олиб давом эттираётгандик. Хозирга келиб, 10-15 миллион сум карзимиз хам бор. Кейинрок Кумкургон туман хокими уринбосари (саноатни ривожлантириш, капитал курилиш, коммуникациялар ва коммунал хужалик масалалари буйича уринбосар) пластик картадаги маблагни кайтарасизлар, деб айтди. Мурожаат килмаган жойимиз колмади. Махалла фукаролар йигини эса 84 миллион 417 минг 164 сум маблаг учун ташаккурнома хам ёздириб олган. Нега пластик картамизга блок куйишди? Нега маблагни кайтарасан дейишмокда? Киш якинлашмокда, биз энди нима киламиз? Нега биз оддий фукароларни алдашади? Президентимиздан адолат урнатишларини сураб коламиз”, деган М.Мусаева.

Журналистлар махалланинг деярли барча кисмини сел вайрон килганига гувох булганлар. Маълум булишича, бошка жабрланувчиларга берилган пластик карталарга хам блок куйилган. Улардан хам пулни кайтаришни талаб килишган. Баъзиларининг хомийлари охиригача ёрдам бермай кетиб колган. Айни вактда кишлокнинг купчилик ахолиси уйсиз ёки салга кулаб кетиши мумкин булган уйларда яшамокда.

Kun.uz вакиллари вазиятга ойдинлик киритиш учун бирма-бир давлат ташкилотларининг эшикларини такиллатган.

“Аввалига Термиз шахри хокимиятига бордик. Шахар хокими Исроил Худойбердиев билан богландик. Шахар хокими кайтадан хисоб-китоб булаётгани ва тез орада муаммо уз ечимини топишини айтди. Лекин у нега хомийликни охиригача етказмаганини изохлай олмади.

Ундан кейин вилоят хокимининг саноатни ривожлантириш, капитал курилиш, коммуникациялар ва коммунал хужалик масалалари буйича уринбосари Алишер Амиров билан сухбатлашишга уриндик. Бирок назоратчилар хоким уринбосари мажлисга кетганини ва качон кайтишини билмасликларини айтишди. Улардан Амировнинг ёрдамчиларига хабар беришларини сураганимизда, хатто уриниб хам куришмади. Вазиятга вилоят хокимиятидан изох ололмадик.

Кейин вилоят молия бошкармасига бордик. У ерда бошкарма бошлигининг биринчи уринбосари Жуманазар Нормуминов билан учрашдик. Биринчи уринбосар мазкур муаммодан хабардор булган ходими Абдукодир Мустафокулов билан учрашувни ташкиллаштириб берди.

Маълум булишича, Кумкургон туманидаги “Богаро”, “Азларсой”, “Элобод” ва “Арикошган” махаллаларидан талофат курган 141 нафар фукаро руйхати тузилган. Бахоловчи ташкилотлар томонидан уларнинг мулки турлича бахоланган. Уларга курган зарарига караб пул маблаглари ажратилган. Бирок вакт утиб, ишчи гурух максимал даражада ишламагани натижасида яна зарар курганлар хакида аризалар келиб тушаверган. Шунда вилоят хокими вазиятни тулик урганиб чикиш борасида карор чикарган. Аникланишича, талофат курган хонадонлар сони 300дан ортиб кетган.

“Вазирлар Махкамасининг фармойишида маблаг ажратиш масаласи факатгина яшаш биноси учун назарда тутилган. Ёрдамчи хужаликлар бунга киритилмаган. Аммо бахоловчи ташкилотлар ва ишчи гурух ишни нопрофессионалларча бажарган. Бунинг натижасида хозирги вазият вужудга келган. Тез орада янги тузилган ишчи гурух барчасига ойдинлик киритади”, деди молия бошкармаси ходими.

У 54та хонадон хомийликка бириктирилгани, лекин уларнинг 30 фоизигина ишни охиригача бажаргани ва колгани ишни охиригача етказмай кетиб колганини айтиб утди.

Молия бошкармасидан чикиб, вилоят прокуратурасига бордик. У ердагилар прокуратура вазиятдан хабардорлигини, бу иш юзасидан жиноят иши очилганини айтишди. Прокуратура ходими тергов сири эканини хисобга олиб, хозирча тулик маълумот бера олмаслигини билдирди.

Саволлар пайдо булади. Вазирлар Махкамасининг 528-сонли фармойишида Кумкургон масаласи буйича 134 хонадон курсатилган. Лекин хозирда 300дан ортик хонадон ёрдамга мухтожлиги айтилмокда. Энди тегишли ташкилотлар кандай чора куради? Локайдлик килган рахбарлар уз жазосини оладими? Ростдан хам фукаролардан маблаглар тортиб олинадими?

Бу уринда жуда мураккаб вазият юзага келган. Купчилик киши уйсиз колаяпти. Хаво эса кундан-кунга совиб бормокда”, дейилади сайт материалида.

Эслатиб утамиз, жорий йил май ойида Сурхондарёда кучли сел юзага келгани ортидан мазкур худудларда тезкор штаблар ташкил этилган. Селдан сунг етказилган зарарларни аниклаш максадида мутасаддилар томонидан тузилган ишчи гурухлар фаолият олиб борган. Бахоловчи ташкилотлар сел босган жойларда булиб, хисоботлар тайёрлаган.

2018 йилнинг 28 июнь куни эълон килинган Вазирлар Махкамасининг 528-ф сонли фармойишида давлат томонидан ушбу худуд ахолисининг яшаш жойларига сел окибатида етказилган зарарга компенсация туланиши белгиланган. Фармойишда 235та уй вайронага айлангани ва уларни таъмирлаш учун жами 12,6 миллиард сум микдорида маблаг ажратилгани курсатилган.

Яна маълумот

KgnbIrJHVQVn3UM-bvT09b_d6I0v9LRi

Инглизчани биладиган маълимлар чикяпти, лекин дарс беришни билмайди” – IELTS’дан 12 йилдан бери дарс бераётган педагог билан сухбат

“Инглиз тилини урганиш мен учун эмас экан”. “Хар доим янгидан бошлайман ва яна ташлаб куяман”. …