mirziyoyevБугун, 27 февраль куни соат 16:00да Узбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев раислигида кенгайтирилган видеоселектор йигилиши бошланади. Бу хакда KUN.UZ мухбири хабар берди.

Йигилишда 2018 йил январь-февраль ойларида товар ва хизматларни экспорт килиш топширигини бажариш холати, бу борада йул куйилаётган камчиликлар, уларни бартараф этиш, мавжуд захираларни аниклаш ва тулик ишга солиш чора-тадбирлари мухокама этилади.

Кун тартиби:
Биринчидан, 2018 йил учун товарлар ва хизматлар экспорти прогнозини тасдиклаш тугрисидаги тегишли карор лойихаси белгиланган муддатда ишлаб чикиб, киритилмагани сабаблари ва бу борада мутасадди рахбарларнинг шахсий жавобгарлиги тугрисида;
Иккинчидан, жорий йил январь-февраль ойларида иктисодиёт тармоклари ва худудларда саноат ва мева-сабзавот махсулотлари, хизматлар экспортини амалга ошириш ахволи, йул куйилаётган камчиликлар хамда 2018 йил биринчи чорак экспорт топшириги курсаткичларини тулик таъминлашда кушимча захиралардан самарали фойдаланиш юзасидан курилаётган чоралар натижадорлиги хакида.

Йигилишда шахар, туман хокимлари ва уларнинг уринбосарлари, прокурорлар, МХХ бошликлари, ИИБ, ЁХБ, ДСИ, ДСЭНМ, ССБ, ФВБ, маданият ва мудофаа булимлари бошликлари, Ёшлар иттифоки, коммунал соха, таълим муассасалари рахбарлари, «Махалла» ва «Нуроний» жамоат фондлари раислари, ОАВ, кун тартибидаги масалаларга алокадор корхона ва ташкилот рахбарлари иштирок этади.