Главные новости
Главная / Жахон / Шахритуз нохияси Тожикистонга
<

Шахритуз нохияси Тожикистонга

Шахритуз нохияси – Тожикистоннинг энг таникли, аграр ривожланган, йирик худудларидан бири булиб, худуди 2380,0 км² ва ахолиси 125 минг киши (2020) мамлакатнинг жануби-гарбий кисмида жойлашган. 08/29/1930 йилда ташкил этилган ва айни пайтда Хатлон вилояти таркибига кириши керак.
Шахритуз вилояти ахолиси асосан тожиклар ва узбеклар булиб, улар асосан кишлок хужалиги – пахта, галла, тарвуз, ковун, пиёз ва бошка экинларни этиштириш билан шугулланади. Майдон икки узун тизимли тоглар орасида жойлашган булиб, уларнинг баландлиги денгиз сатхидан 500-1450 м баландликда, текис кисми эса денгиз сатхидан 350-450 метр баландликда. Туман ерлари Кафарниган дарёсидан сугорилади.

20200515_183053

Шаартуз Панжнинг унг ирмоги булган Кафирниган дарёсининг водийсида жойлашган. Шимолда у Рудаки вилояти билан, гарбда Узбекистон ва Носири Хусрав вилояти билан, шаркда Кубодиён вилояти билан, жанубдан Афгонистоннинг Балх вилоятининг Хулм вилояти билан чегарадош.
Туманнинг маъмурий маркази Шахритуз шахри булиб, у эрда пахтани кайта ишлаш заводи, касалхона, маданият ва истирохат боги, почта булими, болалар богчаси, бозор, юзлаб чакана савдо дуконлари, унлаб банк филиаллари ва маъмурий бинолар мавжуд (Хукумат, Полиция, Прокуратура ва бошкалар). Харбий комиссарлик ва бошкалар).

Шахритусни Бокхтар шахри ва Узбекистон Республикасининг темир йуллари билан боглайдиган темир йул мавжуд. Тожикистон пойтахти – Душанбе ва Шаартуз шахри уртасидаги масофа 201 км. охирги марта 2000-йилларда асфалтланган.

shahrituz-51500 дан ортик ёзги ёзувлар тарихида Шахритуз вилояти худуди Кабадиян деб номланган. Шахритуздаги энг машхур жой бу мамлакатнинг сайёхлик маскани хисобланадиган ва Тожикистон миллий валютасида буялган (5 дирам номинатсияси) “Чилучорчашма” шифобахш сув манбаи. Вилоят, шунингдек, жанубий кисмида мамлакатнинг энг иссик нуктаси борлиги, ёзда хаво харорати +50 даражагача кутарилганлиги маълум.

Майдони куйидаги кишлок жамоаларидан иборат.
Шаартуз кишлоги – 35,898 ахолиси билан
Юра Назарова – 14,568 ахолиси билан
Ахоли билан мудофаа – 6010
Пахтаобод, ахолиси 16,780 киши
Саййод – 12988 ахолиси билан
Холматова – 24,550 ахолига эга

Бошка суратлари

Носир хусрав хайкалиси Герб - нишон Байрок Маркази майдон Бозор Эсхата Банк Имонбанк Финка Тожикистон

 

Ҳаққимизда

Яна маълумот

8fB3EB2HSmcoKAW_sw6gYP46bx2EvTa6

Иорданияда хорижликларга карантинга риоя килишларини кузатиш учун электрон билакузуклар такиш жорий килинди

Иорданияда кироликка келаётган хорижликларга электрон билакузуклар такила бошланди. Бу уларнинг коронавирус таркалишига карши чора сифатида …