Главные новости
Главная / Жамият / Пардалар фасонлари: 50 элита суратлари (Калцо)
<

Пардалар фасонлари: 50 элита суратлари (Калцо)

Пардаларнинг асосий максади хонани куёш ва шамол, шовкин ва шаштлардан химоя килишдир, керак лекин, эхтимол, жуда катта даражада, пардалар уйнинг мухим деталлари хисобланиб, бу уйни кулай килади ва эгаларининг шахсийлигини ифодалайди. Пардалар тикиш учун ишлатиладиган материалларни танлаш ва турлари, услублар жуда катта ва бюджетингиз ва таъмингизга боглик (Дарси).

Элита Парда - замонави ва замонави дизайн билан
Элита Парда – замонави ва замонави дизайн билан

Пардалар тикиш хизматларини таклиф этувчи куплаб студиялар мавжуд. Лекин сиз истасангиз ва тикув кобилиятлари билан сиз пардалар ва уз кулларингизни тайёрлашингиз мумкин. Хар кандай холатда хам сизнинг мос парда танлашингизга ёрдам берадиган умумий коидалар мавжуд. Бирор нарсани танлаётиб, хонанинг кандай ёкилганлигини куриб чикинг. Мисол учун, “энгил” томонга караган деразалар учун жануб ёки гарбда куп каватли пардалар-ни танланг. Куннинг аксариятида сояда жойлашган хонада куёш нурига киришга тускинлик киладиган энгил, шаффоф, рангларни олиш уринли булади.

Калцо Парда суратлари - трубада
Калцо Парда суратлари – трубада

Кичик хоналарда кичкинагина накшли матолардан ясалган пардалар яхши куринади ва кенг хоналар мато устида катта накшларни безатади. Порлок нурдан парда тутадиган калин матонинг пардалари билан биргаликда, шаффоф ёки ярим утказгичли, ёток хонаси учун идеал пардалар. Фиданлıк учун сиз ёркин тематик ёки график накшли пардаларни танлашингиз мумкин, табиий матолардан материал сифатида фойдаланиш максадга мувофикдир. Ошхонада нур пардалари осиб куйиш яхширокдир, улар хавода ва ёругликда булишига имкон беради.

Хонанинг узига хос хусусиятларини хисобга олиб, бугга чидамли ва ювиш осон булган материалларни танлашга харакат килинг. Баъзи уй бекалари студиядаги пардалар буюртма беришни афзал курмайдилар ва уларни уз куллари билан тикадилар. Бундай хохиш, албатта, тушунарли: хамма нарса, кулда тайёрланган нарсада, хужайиннинг рухининг бир кисми колади. Шуни унутмангки, агар тикув пардалари билан таккосланадиган булсак, масалан, масалан, аёллар кийимларини тикишда,

Калсоли ва трубали пардалар (Биртона рангли)
Калсоли ва трубали пардалар (Биррангли – рами -олами)

пардалар тикиш, асосан, кайта ишланиши керак булган мато микдори туфайли купрок мехнат талаб киладиган жараёндир. Парда фасонлари ва тикиш технологияси бу сахифага юк.

Пердизатсия тикиш буйича махсус курсларни кидириб топишингиз, эхтимол, сизнинг шахардаги каби. Аммо бундай курслар булмаса хам, сизни безовта килманг: китоб дуконларида ва турли интернет-ресурсларда пардаларни лойихалаш буйича жуда батафсил кулланма топасиз. Сизга куп сабр-токат ва сабр-токат керак булади, лекин бунга арзийди – чунки сиз уйнинг конфорти ва гузаллиги – сизнинг барчангизга тегишли эканлигини биласиз!

Пардалар каталоги (2018-2019)

Ошхонагача ва мехмонхона, уйга пардалар, жалюзи вакарнизи пардалар, чиройли, эшик пардалар, замонавий ва калечо пардалар.

pardalar_-1 pardalar_-1 pardalar_-2-2 pardalar_-3 pardalar_-4 pardalar_-5 pardalar_-6 pardalar_-7 pardalar_-8 pardalar_-9 pardalar_-10 pardalar_-11 pardalar_-12 pardalar_-13 pardalar_-14 pardalar_-15 pardalar_-16 pardalar_-17 pardalar_-18 pardalar_-19

 

Ҳаққимизда

Яна маълумот

8TqWLOTTZbEQKk1ZjFwhWVYJ8KGEJsyK

«Хали инсон ракеталаримизда Марсга парвоз килади» — SpaceX’нинг бош максади

«Тесла» электрокарлари, «PayPal» компанияси асосчиларидан бири ва узининг космик ракеталари билан тилларга тушган Илон Маск …