soldatlaОзарбойжон президенти Илхом Алиев 19 январда “Куролли кучлар тугрисида”ги янги конуннинг жорий килиниши хакидаги фармонни изолади. Бу хакда президент матбуот хизмати маълум килди.

Янги конун аввалги шундай карорнинг урнига кулланади. Аввалги конун 1991 йил октябридан амал  килган.

Конун лойихаси Озарбойжон парламентига 1 декабрда куриш учун киритилган. Янги конун 16 та моддадан иборат. Унда куролли кучларнинг таснифланиши, уларнинг асосий вазифалари санаб утилган, куролли кучлар реестри белгиланган. Конун лойихасида, шунингдек, Озарбойжонда куролли кучларнинг кандай бирлашмалари шакллантирилиши мумкинлиги курсатилган.