Главные новости
Главная / Иктисодиёт / Молия вазири уринбосари товарларнинг дуконларда сийракланиб колганига муносабат билдирди
<

Молия вазири уринбосари товарларнинг дуконларда сийракланиб колганига муносабат билдирди

dilshod

25 январь куни Узбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг матбуот залида «Солик сиёсатини такомиллаштириш ва иктисодий самарадорлик» мавзусида матбуот анжумани булиб утди. Конференцияда Давлат солик кумитаси ва Молия вазирлиги вакиллари иштирок этиб, аввалрок, оммавий ахборот воситаларида бир неча марта кутарилган мавзулар юзасидан изох бериб утишди. Хусусан, Узбекистондаги йирик савдо марказларида товарлар нархининг ошиши, айрим супермаркетларнинг бушаб колган пешлавхалари юзасидан муносабат билдирилди.

Молия вазири уринбосари Дилшод Султоновнинг айтишича, импорт махсулоти савдодан йуколиб кетганини тасдиклаш кийин.

«Бизнинг махсулотларимизни (Узбекистонда ишлаб чикарилган товарлар – тахр.) бир четга куяйлик, агар уларнинг етишмаслиги ККС билан боглик булса, импорт килинадиган товарлар божхонадан утишда ККС га тортилган-ку.

Агар товарлар нархини шакллантиришда ККС инобатга олинган булса, унинг нархи хозир пасайиши керак. Мисол учун, мен 1 АКШ долларга кир ювиш кукунини импорт килдим. ККСни тулаганидан кейин унинг киймати 1,20 долларга кутарилади. Бунинг устига, шунингдек, 20 фоиз устамани белгилаб куйиб, бу микдордан  5 фоиз солик тулаш керак эди.

Агар сиз ушбу махсулотни чакана сотувчиларга каратсангиз, унинг киймати 1,40 доллар булиши керак. Агар хисоб-китобларни куриб чиксангиз, шундай булиши керак.
Бирок импорт килинган махсулотлар хам йуколди. Сабаби нима? Бунинг сабаби, импорт йуклиги. Улар импорт булмаганми? Хужжатлар йук. Савол тугилади, бу махсулот каердан пайдо булди? Энди сиз ККС тизими билан ишласангиз, хар бир киши хисоб-фактурани сурайди. Агар фактура мавжуд булмаса, мол-мулк каердан олиш керак», – дейди у.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

raCy-t4YkFNT2vUQGJ9tYpu-OYjHpcrB

«Узбекистонда кийноклар олдиндан бор, факат хукумат буни тан олмасди» – Омбудсман

Олий Мажлиснинг инсон хукуклари буйича вакили (омбудсман) Улугбек Мухаммадиевнинг таъкидлашича, мамлакатимизда жазони ижро этиш муассасаларида, …