Главные новости
Главная / Маданият / Куёвларга 15 маслахат
<

Куёвларга 15 маслахат

151. Уйдан чикаётганизда аёлингизга: “Яхши колинг”, деб чиройли сузлар айтиб чикинг. Хамиша унинг кунглини хушнуд этинг!

2. Кутиб кузи турт булмасин, эртарок уйга кайтинг.

3. Ташкарида еб-ичган нарсаларингиздан уйингизга хам олиб келинг.

4. Аёлингизни хато-камчиликларини бошкаларга хеч качон айтманг. Яхши фазилатларини эсланг ва аёлингизга чиройли насихатлар килиб, билган илмларингиздан ургатинг.

5. Уйингизни сарф-харажатсиз колдирманг, улар бошкаларга мухтож булишмасин.

6. Ишхонадаги нохушликларни уйга келиб айтманг. Уйингиз севинчга тулсин.

7. Туй ёки саёхатга борганингизда, иложи булса, аёлингизни хам олиб боринг.

8. Уйга салом бериб, очик юз билан киринг. Уйингиздаги инсонлар келганингиздан севинишсин.

9. Уйингизни Куръонсиз, китобларсиз ва намозсиз колдирманг. Бомдодга турганингизда оила-аъзоларингизни хам уйготинг. Рахмат ва баракот кун буйи сиз билан бирга булсин.

10. Гайратли, рашкли булинг, бирок ноурин гумон ва шубхага борманг. Айбу камчилик кидиришдан сакланинг.

11. Инсофли булинг, аёлингизни кучи етмайдиган ишларга буюрманг, унга уй ишларида кумакчи булинг.

12. Карорларингизда аёлингиз билан хам маслахатлашишни унутманг.

13. Кутилмаган совгалар бериб, кунглини олишни билинг.

14. Дунё уйига кириб, дунёга муккасидан берилиб кетиб, охиратни унутиб куйманг. Дин ва инсоният учун мехнат килишни унутманг.

15. Озгина халол даромад харом фойдадан яхшидир. Харом лукма еманг, ахли аёлингиз ва фарзандларингизга хам едирманг!

Аёлнинг тилида хам асал, хам захар бор. Калбида хам мехр, хам кахр бор. Кай бирини танлаш эса эркак кишига боглик.

 

Ҳаққимизда

Яна маълумот

ТАВОФНИНГ ТУРЛАРИ

Тавофлар умуман етти турли булади. Улар куйидагилар: 1. Тавофи кудум: Тавофи кудум «тавофи лико» (куришув тавофи), …