Козогистон махсулотлари олиб кирилиши такикланган Киргизистон корхоналари реестрини кенгайтирган. Бу хакда «Тренд» гаентлигига асосланиб, Kabar.kg хабарбермокда.

Козогистон кишлок хужалиги вазирлигининг хабар беришича, янгиланган руйхатга Киргизистоннинг «Шин-Лайн» МЧЖ, «Талас-Сут» ЁАЖ, «Елимай» МЧЖ, «Ак-Сут» ОАЖ ва «Тууганбаев» ХК каби компаниялари киритилган.

jrbjkrbdbooefxurezqjfz3wwxrlmsbb

24 октябрь куни Козогистон Киргизистондан олиб кирилаётган 400 тоннадан ортик меваларни кайтариб юборган. Карантин остидаги махсулотларни олиб кириш билан боглик 59та холатдан 41таси Киргизистон махсулотлари билан боглик булган. Уларнинг 11тасида махсулотлар мажбурий фитосанитария сартификатисиз (олма ва ноклар — 93,3 тонна, узум — 21 тонна, лавлаги — 4 тонна) олиб кирилган. Яна бир неча кун утиб Алматида Киргизистондан келтирилган сут махсулотлари йук килинган.

Душанба куни пайдо булган маълумотга кура, Козогистон Киргизистонда етиштирилган 3,5 тонна форель балиги ва 15 килограмм форель увилдиригини олиб куйган ва йук килишга чогланмокда.

Илгари, октябрь ойида Киргизистон президети Алмазбек Атамбоев бир неча бор Козогистон рахбарияти номига кескин айбловлар билан чикиш килган эди. Атамбоев хусусан, Козогистон рахбарияти узига кулай президентни Киргизистонга тикиштираётгани, Бакиевларни севиши ва уз мамлакатини талон-тарож килишаётганини айтиб утган эди. Бу вокеалардан куп утмай икки мамлакат фукаролари ва хорижий сайёхлар козок-киргиз чегарасини кесиб утишда муаммоларга дуч кела бошлашган.