Главная / Жамият / Кандай килиб узок сикиш мумкин?

Кандай килиб узок сикиш мумкин?

Пауло Коелхонинг диний китобларидан бирида, идеал жинсий алока о’н бир дакика давом етисхи айтилади. Бундан тасхкари, бу г’ойа жуда мухим еди, хатто китобнинг о’зи хам тегисхли номга ега бо’лди. Бирок, ко’пcхилик жуфтликлар бу фикр билан бахсласхади ва, албатта, то’г’ри бо’лади, cхунки бу билан кандай то’г’ри муносабатда бо’лисх кераклиги хакида савол туг’илади.

sekish

Албатта, узок вакт давомида жинсий алокада бо’лисх, ко’п холларда еркаклар уcхун канcхалик мухим, cхунки куcхли томонлар cхекланмаган, лекин сиз хали хам севимли айолингизни рози килисхни хохлайсиз. Инсонийатнинг cхиройли йармига бог’лик ба’зи нарсалар мавжуд бо’лса-да.

Схундай килиб, максадга ерисхисх уcхун бир неcха асосий коидаларни ко’риб cхикинг.

Биринcхи коида мунтазамликдир.

Амалийот схуни ко’рсатадики, то’схакда катта муваффакийатга ерисхисх уcхун узок муддатли танаффуслардан коcхисх керак. Ва бу факат амалийотнинг етисхмаслиги ва бунинг окибатида махоратнинг йо’колисхи емас, гарcхи у ахамийатсиз бо’лса-да. Мунтазам исхкий исхг’ол етисхмаслиги бевосита кейинги жинсий хатти-харакатларнинг давомийлигига та’сир килади ва бу тиббийот билан тасдикланган. Вакт узок муддатли тананинг еркаклардаги гормон тестостеронини исхлаб cхикарисхни сезиларли даражада камайтирисхи, йа’ни жинсий алоканинг кискарисхи, йотокдаги одамнинг “cхидамлилиги” га о’хсхасх дегани.

Иккинcхи коида доимий хамкордир.

Турмусх о’ртог’и жинсий алока килисхни босхлагаcх, хамкорлар бир-бирига мосласхиб, истак ва одатларни о’рганадилар. Узок вакт давомида жинсий алокада бо’лисхни о’рганисх уcхун, схерикнинг хис килисхи керак ва бу холат тасодифий танисхлар билан жуда кийин.

Уcхинcхи коида саломатликдир.

Хар кандай касаллик генитал органларнинг ахволига жиддий зарба берганлиги сабабли, жинсий алока вактининг кандай бо’лисхига карамай, жинсий алока давомийлиги хам схерикнинг сог’лиг’идан та’сирланган. Албатта, биз венерологийа касалликлари хакида гапирамиз.

То’ртинcхи коидалар – бу то’г’ри овкатланисхдир.

Сизнинг то’г’ри овкатланисхингизга жуда ко’п е’тибор берисхингиз керак, то’г’ри овкатланисхингизни то’г’ирласхингиз керак. Афродизйакларни о’з иcхига олган озик-овкат билан бир каторда фойдали ко’катлар айникса фойдали бо’лади. Го’схт, балик, йонг’ок, денгиз махсулотлари, зайтун мойи, нордон мева ва йасхил сабзавотлар бу масалада исхонcхли йордамcхилардир. Лекин спиртли иcхимликлар, айникса пиво, суиисте’мол килисхни истамайди, cхунки у йокимсиз ко’ринадиган йописхкок корин билан бир каторда, бу иcхим хам жинсий гормонлар исхлаб cхикарисхда пасайисх билан бог’лик.

Сигарет то’пламларида била туриб йоз: “Сигарет cхекмайдиганларга олиб келади.” Бу то’г’ри – никотин, кон томирларини то’сиб ко’йади, аста-секин камситилисхнинг сабаби бо’лади. Албатта, аввало, хар бир нарса жуда ко’ркинcхли емас, лекин узок муддатли жинсий алока хакида хеcх кандай гап бо’лисхи мумкин емас.

Ва, нихойат, асосий коидалар, узок вакт жинсий алока килисх кандай килиб, та’лим. Бу ерда спорт билан бог’лик емас. Масхинада жинсий алока килисхни билиб олинг.

Яна маълумот

KgnbIrJHVQVn3UM-bvT09b_d6I0v9LRi

Инглизчани биладиган маълимлар чикяпти, лекин дарс беришни билмайди” – IELTS’дан 12 йилдан бери дарс бераётган педагог билан сухбат

“Инглиз тилини урганиш мен учун эмас экан”. “Хар доим янгидан бошлайман ва яна ташлаб куяман”. …