Главные новости
Главная / Маданият / Жойларингиз билинди куп ОНАЖОНИМ Шеър
<

Жойларингиз билинди куп ОНАЖОНИМ Шеър

Орзу килиб туйимизни куролмаган.
Улгайтирб буйимизни куролмаган.
Канча одам келган туйга келолмаган.
Мехрибоним азизгинам ОНАЖОНИМ

Бугун туйдир уз-узимга сузлаяпман.
Биров билмас ич-ичимдан бузлаяпман.
Сиз йуксиз-у лекин сизни излаяпман.
Жойларингиз билинди куп ОНАЖОНИМ.

Ёнимда йук нахот энди булолмайсиз.
Дуо килиб ок фотиха беролмайсиз.
Шу дамларда нахот бошим силолмайсиз.
Кулим етмас осмонгинам ОНАЖОНИМ…

Уйларимиз тулмиш мана мехмонларга.
Юрак эса тулиб булди армонларга.
Борайми ё ОНАЖОН сиз томонларга.
Мени мангу армонгинам ОНАЖОНИМ…

Ана ОТАМ сочидаги оки булдим.
Мунис синглим кунглидаги охи булдим.
Бу дунёнинг кунгли ярим соги булдим.
Дардларимга дармонгинам ОНАЖОНИМ…

Термуласиз чиколмайсиз суратлардан.
Нола чекиб каро ернинг катларидан.
Жудо булиб болам демок бахтларидан.
Менинг азиз жаннатмакон ОНАЖОНИМ.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

LUTD0pUznvBSkUAIEyOwNPGqJB_f497Z

Котилга айланманг. Карантинга кетсангиз картошкаларингиз хам керак булмайди

Биргина мавзу бутун дунёдаги энг мухим жараёнларни хам, муаммоларни хам четга сурди – коронавирус. Бутун …