Главная / Маданият / Жинсий кувватни ошириш сирлар

Жинсий кувватни ошириш сирлар

Хар бир оилали эркак киши учун жинсий кувват жуда мухим масала. Оиланинг мустахкамлигида хам унинг катта урни бор, албатта. Шу нуктаи назарда хар бир эркак бунга жиддий эътибор каратиши, узига вакт ажратиб, кувватнинг доимийлигини таъминловчи жихатларни назорат килиб бориши керак. Унутмаслик жоизки, жинсий кувватни оширишда кимёвий воситлардан кура, табиий махсулотларга ургу каратиш максадга мувофик.

Чунки бу, биринчи галда, организм учун фойдали. Хуш, жинсий кувватни оширишда кандай табиий махсулотларни истеъмол килган маъкул?

Мутахассислар куйидаги тавсияларни беришади:

Саримсокпиёзнинг учта доначаси. Уни хар куни истеъмол килинг. Бу нафакат шамоллашга карши профилактика, балки жинсий кувватни оширишга хам ёрдам беради.

use-man

Ошковокнинг хом ёки ковурилган уруги. Уни доимий истеъмол килиш хам эркак кишининг соглигини мустахкамлаш ва жинсий кувватини ошириш учун жуда фойдали.

Асалли аралашма. Бир неча замонлардан бери кувватни оширувчи манба сифатида асал истеъмол килинади. Масалан, асал, алоэ соки ва петрушканинг уругини аралаштириб, 20 кун сакланади ва истеъмол килинади. Ёки асал, сабзи ва занжабилли аралашма хам кувватни оширади. Шунингдек, ёнгок, асал ва алоэ аралашмаси хам кадим замонлардан бери истеъмол килинади.

Ярим кило ёнгок магзи, 300 грамм асал ва 100 грамм алоэ аралаштирилади. Тайёр булган махсулотни таомдан аввал 300 граммдан истеъмол килиб турилади. Умуман олганда, эркаклик кувватини ошириш учун асал, ковун, петрушка, ковок, творог, саримсокпиёз, пиёз, зира каби махсулотларни доимий равишда истеъмол килиб бориш зарур. Бунда, албатта, организмнинг узига хос томонларини хисобга олиш талаб киланади.

Ёки икки ошкошикдаги киргичдан чикарилган сабзини 1 стакан кайнаган сутга солиб, 10 дакика паст оловга куйинг. Хар куни 3 махал 100 граммдан истеъмол килиб туринг.

Сабзавотли аралашмалар

Жинсий кувватни оширишда кайнатилган шолгомнинг хам нафи катта. Шолгимни киргичдан утказиб, тенг микдордаги сабзи билан аралаштиринг. Хар куни уч махал асалга аралаштириб, ярим стакандан истеъмол килинг.

Ширин чой

Маълум микдордаги занжабил, ширинмия илдизи ва долчин аралаштирилади. Стаканга солиб, кайнаган сув куйилади ва паст оловга кайнагунча куйилади. Тайёр булгач, тиндириб олиниб, хар куни ярим стакандан истеъмол килиб борилади.

Асалли сабзи

Сабзи шарбатини тенг микдорда асал билан аралаштириб ичишнинг фойдасини синаб курганингизда биласиз. Бунинг учун тайёр аралашмани хар куни 60 граммдан 3 махал ичиш талаб этилади.

Ок кузикорин

Ок кузикорин нафакат барча кузикоринлар кироли, балки жинсий кувватни оширувчи махсулот сифатида кадрланади. Уни таъбингизга караб, истаган услубда истеъмол килсангиз булади.

Мазкур услублар бир неча йиллардан буён амалда кулланилиб, фойдаланиб келинмокда. Кувватнинг доимий яхши даражада булишини истасангиз, курбингиз етганича айтилган махсулотлардан истеъмол килиб туринг. Энг мухими, хаммаси табиий тоза махсулотлар.

Яна маълумот

pogudx662lujp78dq

Тугилган кун табрикотлари 2023

Киска, узок, ихчам, расмли тугилган кун хабари ва енг яхши табрик сузлари Тугилган кун мухим …