Главные новости
Главная / Маданият / ЖЕК ЛОНДОН (1876-1916)
<

ЖЕК ЛОНДОН (1876-1916)

Америка адабиётининг йирик вакили, асарларида халк оммасининг уз хукуклари учун курашини акс эттирган атокли ёзувчи Жек Лондон Калифорния штатининг Сан-Франциско шахрида фермер оиласида тугилди. У ёшлигидаёк хаётнинг бор машаккатларини бошидан кечирган. Иктисодий ахволи сабаб университетни ташлаган. Ёзувчининг адабий фаолияти 1898 йилда бошланган.

jek-london

У уз умрида 150 дан ортик хикоя ёзган булиб, хикояларида асосан мамлакат шимоли ва Океания оролларидаги хаётни зур бадиий махорат билан тасвирлаган. Бу хякоялари унга катта шухрат келтирди. “Ок сукунат”, “Кирк милл нарида”, “Оталар худоси”, “Совук болалари” каби хикояларининг 1903 йилда Англияга килган саёхатидан кейин “Тубанлик кахрамонлари хар хил тоифадаги, хар хил феълатворли кишилар. Улар эркка интиладилар, уз бурч ва мажбуриятларини хар хил шароитларда синаб курадилар, хаёт машаккатларида тобланадилар. Жек Лондоннинг кахрамонлари хар кандай холатда хам Одамликка хиёнат килмайдилар, кишилари” деган очерклар тупламини нашр эттирди. Бу китобида ёзувчи лондонлик ишчиларнинг кашшок хаётини тасвирлайди.

Ёзувчи “Темир товон” (1907), “Мартин Иден” (1909) романларида буржуа жами- ятини каттик танкид килди.

Жек Лондон узининг хикояларида табиатнинг асов кучларига карши мардона курашувчи кишилар хаётини зур бадиий махорат билан тасвирлайди. Унинг “Хаётга мухаббат” хикояси бунинг яккол далилидир. Бу хикояда хаётга булган мухаббатнинг улим устидан галабаси тасвирланган.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

lwH9HtBV7_JC-z9ZsaiJjMHJ-KozPKNu

«Бировнинг ташвиши эвазига топилган пул хеч кимга буюрмайди!» — Президент чайковчиларни танкид килди

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 18 март куни махалла ва оила масалаларига багишланган видеоселектор йигилишининг …