Главная / Иктисодиёт / Иктисодий сиёсатдаги хато “валютафурушлар”га енгилликлар беришга асос буладими?

Иктисодий сиёсатдаги хато “валютафурушлар”га енгилликлар беришга асос буладими?

Иктисодий сиёсатда йул куйилган хато кора бозорнинг шаклланишига сабаб булган эди. Айни шу нарса хукукни мухофаза килувчи органларнинг уша вактларда валютафурушлик билан шугулланганларга нисбатан кандайдир енгил чоралар куллашига асос булаётгандир.

Халкаро Пресс-клубнинг навбатдаги сессиясида иштирок этган спикерлардан бири – Марказий Банк раисининг биринчи уринбосари Тимур Ишметов шундай эхтимолни билдирди. У Узбекистонда валюта либераллашувидан сунг, тадбиркорлар учун валюта олди-сотдисида хеч кандай чекловлар булмаслигини таъкидлаб, ноконуний валюта амалиётларига карши хукукни мухофаза килувчи органлар тегишли ташвикот ишларини олиб боришини кайд этди.

“Аввалги иктисодий сиёсатимизда хатога йул куйганимиз, тадбиркорларнинг валютафурушлар хизматидан фойдаланишларига сабаб булди. Ноконуний йулларга узимиз йуллаганимиз учун балким хукукни мухофаза килувчи органлар томонидан уларга тушуниш билан каралаётгандир. Аммо, аста-секинлик билан валюта либераллашувидан кейин ноконуний валюта амалиётларига кул урганларга нисбатан жазо мукаррарлигини таъминлаш борасида ишлар олиб борилади”, – деди Ишметов.

 timur-ishmetovТимур Ишметовю Фото: Халкаро Пресс-клуб

У, шунингдек хукумат хамда Марказий банк сумнинг хорижий валюталарга нисбатан курсига аралашувига хам тухталиб утди.

“Эндиликда Марказий банк ва хукумат сум курсига аралашмасликка ахд килган. Утган йилларда сум курсига аралашганимиз тафовутлар ва такчилликлар пайдо булган, иктисодиётга кийинчиликлар олиб келган. Хар кандай товарнинг киймати булганидек, валютанинг бахоси унинг курси хисобланади. Бахони эса, бозор белгилаши лозим булади. Шундай экан, агар бу курсга аралашилса, яна аввалги муаммоларга дуч келинади. Кора бозор пайдо булади”, – дея таъкидлади МБ раисининг биринчи уринбосари.

Ишметовга кура, сумнинг келажакдаги курслари хакида фикр билдириладиган булса, унинг кескин узгаришига сабаб булувчи хеч кандай асос йук. Буни валюта либерализациясидан кейинги валюта олди-сотди курсаткичлари хам исботлаб турибди.

“Валюта курси Узбекистонга хориждан кириб келаётган валюта окимига боглик булади. Хозирда, бу борада кескин тебранишга сабаб буладиган иктисодий асос йук. Шундай экан, мен барча тадбиркорларни расмий валюта бозорида фаолият юритишга даъват килиб коламан”, – деди Тимур Ишметов.

Яна маълумот

Rj1axTqfRwTjCISEOyi1jmaKQK8ga0NG

Captiva 5 нархи неч сум эълон

«Сaptiva 5» 221 млн 691 минг сумдан 309 млн 900 минг сумгача нархда сотувга чикарилади. …