Главные новости
Главная / Жамият / Хомиладор булиш сири – Нима килиш керак биринчи?
<

Хомиладор булиш сири – Нима килиш керак биринчи?

 • – хайз куриш бошланишидан кейин дастлабки 4 кун ичида контсептсияси аникланмаслиги;
 • – момакалдирок, камалак пайтида, табиатда (рухлар у эрда яшаши мумкин) ва жиддий харакатлар содир булган такдирда контсептсияда булмаслиги керак;
 • – конкурс учун тугри мухурта (ойлик кун, накшатра, хафтанинг куни, вакт) ни танлаш тавсия этилади;
 • – Контсептсиядан бир ой олдин сиз жинсий алока килишдан кочишингиз керак;
 • – Хомиладорликдан бир хафта олдин, эр ва хотинлар севги ва ижодга каратилган хар кандай ибодатни такрорлаш тавсия этилади;
 • – Контсептсия куни аёлга каттик овкат эйишни маслахат бермайди, инсон донни эйиш керак;
 • – контсептсия куёш ботишидан кейин (куёш ботишидан 2 соат кейин) ва 2 соатгача булган тонг шафагидан кейин содир булиши керак;
 • – Гебелиğин олдин, хонани гул билан безатиб, янги бир тушак ва душ кабул килиш керак. Шунингдек, баданга хушбуй мойларни (алкоголсиз парфюмерия) куллаш тавсия этилмайди, аёл эри учун макбул булиши керак. Бунинг учун сизга чиройли зеб-зийнатлар ва заргарлик буюмлари керак.
 • – Контсептсия вактида бир-бирининг турмуш уртогини чин кунгилдан, эхтирос ва тулик кабул килиш керак, аёл этарли микдорда гамхурлик килиши керак;
 • – Сиз шу вактда Шни, жанжални, ташвишларни ва нотугри фикрлардан кочишингиз керак;
 • – Контсептсиядан сунг аёл оёкларини бироз ташлаб, кейин 30 минут ётиш керак. Эр-хотин душ олишлари ва мазали овкатланишлари керак;
 • – 0 хомиладорлик этарли вактга кадар хеч кимга айтмасликдир.

Агар сиз Ведас контсептсияси мавзусига кизиксангиз, Ведик мунажжимага мурожаат килинг. У сиз учун алохида таклифлар килади ва контсептсияга мувофик мухрни хисоблайди.

Ҳаққимизда

Яна маълумот

n5aFd6Cf70jDzH24iG6Z0D_1YcIxXtdC

Куролли Кучлардаги харбий унвонларда узгариш юз беради

Узбекистон Куролли Кучларидаги харбий унвонларда узгариш юз беради. “Узбекистон Республикасининг айрим конун хужжатларига узгартиш ва …