Главная / Жамият / Эхтиёжмандлар 1197 ракамига кунгирок килиши мумкин – Тошкентда Хайрия маркази иш бошлади

Эхтиёжмандлар 1197 ракамига кунгирок килиши мумкин – Тошкентда Хайрия маркази иш бошлади

Тошкентнинг «Узэкспомарказ» кургазмалар марказида Хайрия ишларини ягона мувофиклаштирувчи марказ фаолияти йулга куйилди. Kun.uz мухбири хайрия ишлари кандай ташкил этилаётгани хамда фаолияти билан якиндан танишиш максадида ушбу Марказда булди.

Махалла ва оилани куллаб-кувватлаш Тошкент шахар бошкармаси бошлигининг биринчи уринбосари Дилбар Нажмиддинованинг айтишича, биринчи иш кунида шахардаги 514 та махаллалар томонидан берилган руйхат асосида 2000 га якин оила руйхати шакллантирилган. Марказнинг биринчи кунида шахарнинг 11 туманидаги 770 оилага кундалик энг зарур булган озик-овкат (товук гушти, ун, гуруч, картошка, пиёз, шакар, ёг, макарон) махсулотлари етказиб берилган. Бунда 100 нафар кунгиллилар бевосита катнашган.

Эхтиёжмандлар кандай аникланади?

 

Махалла раислари ва уринбосари томонидан озик-овкат, кийим-кечак, дори-дармон махсулотларига эхтиёж сезиб, уларни харид килишга кийналаётган ёлгиз кексалар, кам таъминланган оилалар, бокувчисини йукотган оилалар, огир турмуш шароитида яшаётган, ногиронлиги бор фукаролар руйхати шакллантирилган.

Тошкент шахрида вактинча яшаётган фукароларга хам ёрдам курсатиладими?

Албатта, авваламбор, шундай фукароларга хам. 1197 ракамига кунгирок килиб, Тошкент шахрида истикомат килиб турган манзилини билдирса, узоги 2 кунда уларга махсулотлар етказилади. Ёш болали ёрдамга мухтож оилаларга тагликлар, болалар буткалари хам етказиб бериш имконияти мавжуд. Бундан ташкари, никоблар, антисептик воситалар, резина кулкоплар билан хам таъминлаш мумкин булади.

Колл-марказнинг кунгилли оператори сифатида фаолият курсатаётган «Кунгилли шифокорлар» ташкилоти координатори Камола Сафарованинг айтишича, ёрдамга эхтиёжманд фукаролар марказ хузурида ташкил этилган 1197 ракамли call-марказига кунгирок килиб, уз мурожаатларини колдиришлари мумкин. Улар махсус дастурда кайд этилади, кун якунида жамланган холда туманлар ва мурожаатлар мазмуни буйича сараланади. Сафарованинг сузларига кура, хар бир оператор бир кунда камида 30 нафар фукаро мурожаатини кабул килмокда, айрим холларда уларнинг сони 70 нафарни ташкил этмокда.

Марказ хукумат, хокимлик ва хомийлар маблаглари хамда кумаги асосида келиб тушган мурожаатларни каноатлантириб боради.

Марказнинг фаолиятида жамоатчилик назоратини таъминлаётган Халк депутатлари Тошкент шахар кенгаши депутати Обиджон Латиповнинг хайрия ишлари кандай ташкил этилганига доир фикрларига хам кизикдик. Латиповнинг таъкидлашича, у эрталабдан келиб, марказ фаолияти билан танишган ва яхши ташкил этилганини эътироф эта олади. Шахар кенгаши депутати, хайрия ишларининг марказлашувига доир ижтимоий тармоклардаги турли фикрларга хам муносабатини билдирар экан, хар кандай янгилик дастлабки онларда турли фикрлар билан каршиланиши табиий эканига ургу берди. Унга кура, иш бор жойда камчилик булади, бирок бу камчиликлар вакт утиши билан бартараф этиш мумкин булган ишларда намоён булмокда.

Тошкент шахар хокимлиги Матбуот хизматининг маълум килинишича, Марказнинг биринчи иш кунида Mega Logistics servis, Kefayat, Grand Capital, Uzmill LTD, Grand Sugar, Demes Trade, Tanho, Masterpack, Akfa, Art Décor group, Global Export company, New Unique Servis, Candy Gold, Craffers хамда Victoriya Style масъулияти чекланган жамиятлари хамда Узпаррандачилик комбинатлари саховат кулларини чузишган.

Kun.uz тахририяти имконияти бор ватандошларни ахолининг ёрдамга мухтож, эхтиёжманд катламига инсонпарварлик ёрдамларини курсатишни янада жадаллаштириш учун фаол булишга чакириб колади. Бу ишда фаол булаётганлар, турли шаклда хисса кушаётганларга эса, Аллох савобларини купайтириб берсин!

Яна маълумот

Маркетинг уш бу нима ва Узбекистонга нега керак?

Баъзилар “маркетинг” тушунчасини “сотиш” сузининг мода аналоги сифатида ишлатишади. Сотиш аник маркетинг жараёнининг бир кисмидир, …