Главная / Маданият / ЁЛГИЗ ОДАМ
<

ЁЛГИЗ ОДАМ

Кийпп, сенга, кипин,

Жуда хам кийин,

Саломингга биров алик олмаса.

Вакт-соатпнг етиб, улганингдан кейип,

Бошингда бир кимса фарёд солмаса.

Чиндан хам севмасапг ёруг оламни,

Дилдаги арзингни кимга очурсап.

Балки шу сабабдан, жами одамни,

Озурда килишга шошурсан…

 

Ҳаққимизда

Яна маълумот

Жойларингиз билинди куп ОНАЖОНИМ Шеър

Орзу килиб туйимизни куролмаган. Улгайтирб буйимизни куролмаган. Канча одам келган туйга келолмаган. Мехрибоним азизгинам ОНАЖОНИМ …