Архив Месяца: June 2022

Нодир амонат

mardikor

Куйидаги хикоя хам бир муборак хадисда Расулуллох –саллаллоху алайхи ва саллам– айтиб берган ибратли вокеалардан биридир: Бир тижоратчи киши уйига мардикорлар олиб келиб ишлатган экан. Мардикорлар ишларини тамомлагач уларнинг барчасига хакини берибди-ю, факат бир мардикор иш хакини олмай туриб кетиб копти. Мардикорнинг хакини бера олмаган тижоратчи унинг хакини узида саклаб …

Подробнее »

Сут сотувчи аёл – кисса

ayol

Бир куни сахар палласи муминларнинг амири, халифа Умар ибн Хаттоб розияллоху анху хизматчиси Аслам билан бирга Мадина кучаларида айланиб, одамларнинг ахволидан бохабар булмок учун шахсан узи шахар кучаларида юрган эди. Бир кучадан кетаётганларида кизик бир сухбат уларнинг кулогига чалинди. Эрталабда хайвонларни согаётган аёллар гаплашишаётган экан. Уларнинг ёши каттароги кизига согилган …

Подробнее »

Айби бор мато – кисса таърихдан

Emu2XQ6XMAEUgvL

Бир амонатдор, ишончли савдогар бор экан. Доимо амонатдор булишга харакат килар, хеч кимни алдамас экан. Бир куни сафарга чикиши керак булиб колибди-да, дуконига кулида ишлайдиган ишчилардан бирини куйиб, сафар килиб кетибди. У сафарда булган чогида дуконга бир яхудий киши келиб, бир хил матодан бир тупини сотиб олибди. У матода камчилик …

Подробнее »

Амонатдор чупон – ислом кисса

chupon

Бир куни Абдуллох ибн Умар ибн Хаттоб розияллоху анху бир дусти билан сафарга чикди. Улар чарчаб, бир тогнинг ёнида дам олгани утирдилар. Шу пайт олдиларидан бир чупон подасини хайдаб утиб колди. Абдуллох розияллоху анху уни чакириб: Бу сурувнинг чупони сенми? – деб суради. Ха. Куйларингдан бирини менга сотгин. Бу куйлар …

Подробнее »

Кумиб куйилган олтин кисса

ulgan

Пайгамбаримиз – саллаллоху алайхи ва саллам– бир муборак хадисда ушбу вокеани хикоя килиб берганлар: Бир одам уй сотиб олиб, унда яшай бошлади. Бир куни уйда ура казиётган эди, олдидан бир катта куза чикиб колди. Ичини очиб караса, олтин билан лик тула экан. Нима килишини билмай хайрон булди-да, куп бош котирганидан сунг …

Подробнее »

Дарёда окизилган пул

pul

Бир киши тижорат максадида сафар килмокчи булган экан. Лекин савдо учун туплаган моли озлик килиб, бошка бир кишидан минг динор карз бериб туришини суради. Пул эгаси карз бериб туришга кунди-ю, лекин карз бераётганига бирон кишининг гувох булишини сураб, карзни уз вактида кайтаришига кафил буладиган киши хам олиб келишини талаб килди. …

Подробнее »

Энг амонатдор киши – ким?

boy-chest-

Ёзнинг кок уртаси, кунлар роса кизиган, иссик авжига чиккан палла эди. Усмон ибн Аффон – розияллоху анху– Мадина шахрининг ташкарисида хизматкорлари билан бирга соя остида дам олиб утирган эдилар. Хаво жуда иссик, кумлардан кизиган тандирдагидек кайнок тафт кутарилиб турмокда. Одатда сахро шамоли эсиб турса, бир оз хаво айланиб, нафас олиш …

Подробнее »

Амонат нима ислом динида

amonat

Амонат улуг хулк ва гузал сифат булиб, хар бир мусулмон инсон амонатдор булмоги, амонатни гузал даражада адо этмоги лозимдир. Зеро, кудратли ва улуг Аллох таоло шундай амр килган: «Албатта Аллох сизларни амонатларни уз эгаларига топширишга буюради» (Нисо сураси, 58-оят). Хакикий мусулмон амонатли, ишончли булади, одамлар унга хамма нарсада ишонадилар, у …

Подробнее »