Главные новости

Архивы за день : 17.11.2020

Талабалар — пойтахтнинг асл уйсизлари

adZ7Lu7FuhwNiEimtKJ50_1iVUNgSaTz

Тошкентдаги асл уйсизлар кимлигини биласизми? Минглаб талабалар! Талабаларга вактинча яшашлари учун одатда уй етишмайди. Уй бозорига борсангиз, куйидаги ёзилган сузларга кузингиз тушади: «Студенты, привет. Квартира нет». «Студентга уй берилмайди». «Студентам не сдаю» Ва хоказо… Сунгги йилларда куплаб уйлар курилмокда, бирок йил сайин сони кескин усаётган, толиби илм хисобланган, ватанимиз келажаги …

Подробнее »

Афгонистонлик инвестор Тошкентда катта пулга алданиб колди. У тергов иши чузилаётганидан шубхаланмокда

Германияда яшовчи, асли афгонистонлик Исмоил Сафо Узбекистонда фирибгарлик курбони булган – ундан алдов йули билан 80 минг долларини узлаштирганлар устидан жиноят иши кузгатилганига бир йилдан ошган, бу орада беш марта терговчи алмашган, жиноят ишига алокадор бошка шахслар нима учундир терговга жалб килинмаган. Kun.uz’га мурожаат килган Исмоил Сафо тадбиркорлик килиш ниятида …

Подробнее »