Архивы за день : 14.02.2020

ОТМга кириш имтихонлари соддалаштирилади

MprEh5g_tPx781DVuXUh822d9NJEHghS

Олий таълим муассасаларига кириш имтихонларини янада соддалаштириш мулжалланмокда Фото: KUN.UZ Харакатлар стратегиясини “Илм-маърифат ва ракамли иктисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури лойихаси эълон килинди. Кайд этилишича, 2020 йил 1 майга кадар чора-тадбирлар режаси ишлаб чикилади. Режада: тегишли вазирлик ва идоралар масъул ходимлари, олимлар, махаллий ва хорижий мутахассислардан иборат …

Подробнее »

Кушни давлатлардан укишни кучиришга оид энг куп суралаётган саволларга жавоблар – вазирлик вакили билан сухбат

qQhdcK_5MPAwKxYYPC-5hM29PsT3VWOR

Олий ва урта махсус таълим вазирлиги Узбекистон фукароларининг укишларини кушни давлатлардан Узбекистонга кучириш масалаларида кушни республикалар ОТМлари томонидан турли бахоналар билан тусиклар куйилиши нотугрилигини айтди. Шу йилнинг 7 февралидан кушни республикаларда укиётган узбекистонлик талабалар укишини махаллий ОТМларга кучириш буйича аризалар кабули бошланган эди. Талабгорлар ва уларнинг ота-оналаридан келиб тушган куплаб …

Подробнее »

«Илгариги адоват хозир йук» – Сафоев Марказий Осиёдаги геосиёсий мухит ва Узбекистоннинг мавкейи хакида

GTy9BJFWCsfMCbq4sajKmn7zGn3ZZ14w

Содик Сафоевнинг таъкидича, Марказий Осиё республикалари уртасида аввалги даврга хос «аллакандай адоват» ва «хатто хусумат» хозир йук – минтакада узаро ишонч мухити шаклланган. Масалан, 5 йил олдин сув масаласи ечиб булмас муаммо булиб куринган булса, хозир кушни давлатлар кушма лойихалар билан бу муаммони ечишга тайёрлигини курсатяпти. Олий Мажлис Сенати раисининг …

Подробнее »

«Камал»да колган 9 оила: уларни «Узбекистон темир йуллари» ёки Паст Даргом хокимлиги куткара оладими?

3Bi4xtcUxrvzkd9d7PdrlS7OKiNETbdp

Бу оилалар яшаётган уй темир йулдан бир неча ун кадам нарида. Хар сафар поезд утганда, уйлар титраб кетади, улар нураб боряпти. Одамлар узи яшаётган ховлида курилиш-таъмирлаш кила олишмайди. Чунки бунга уларнинг хакки йук! Паст Даргом тумани «Гулобод» махалласида яшовчи фукаролардан тушган мурожаатга кура, уша манзил сари йул олдик. Аризачилар берган …

Подробнее »

Стипендия ислохоти: 5та асосий узгариш

W0yk1XZ7RUkPzRcLqT2eoBJdQCyp_Kh6

1 февралдан талабалар стипендияси буйича янги тартиб урнатилди. Kun.uz мухбири хукуматнинг 13 сахифалик карорида белгиланган асосий узгаришларни тахлил килади. Сунгги вактларда Kun.uz сайтига фукаролар томонидан янги стипендия тизими ва бу тизим буйича кандай узгаришлар булаётгани хакида куплаб мурожаатлар келиб тушмокда. Бу мазмундаги суровлар 7 февралда Олий ва урта махсус таълим …

Подробнее »