Главные новости

Архивы за день : 16.10.2019

Нурсултон Назарбоев Туркий кенгаш даражасини Ташкилот даражасигача оширишни таклиф килди

TnlNq8nolJ5zMVn1pIbuJkYa96ToBDTW

Козогистоннинг биринчи президенти Нурсултон Назарбоев Туркий тилли давлатлар хамкорлик кенгашининг (Туркий кенгаш) Бокудаги 7-йигилишида иштирок этиб, кенгашни янада ривожлантириш буйича иккита ташаббусни билдирди. Назарбоев дастлаб Узбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва бутун узбек халкини Узбекистоннинг Туркий кенгашга тула хукукли аъзо булгани билан табриклаган. “Узбекистоннинг кенгашга кириши – тарихий ва шу билан …

Подробнее »

Самарканднинг Форобий махалласида сув тошкинидан унга якин хонадон жиддий зарар курди — фотолар

smsv1

15 октябрь кечки пайтда Самарканд шахрининг Форобий махалласидаги унга якин хонадонлар тошиб кетган сувни бартараф этиш билан машгул булмокда. Сув айрим уйларнинг эшик ва дарвозаларидан кириб борган булса, яна айримларининг ертуласидан тошиб чиккан. Бир катор уйлар авария холатига келиб колган. Уйларга тонналаб сув кирмокда  — одамлар уни челаклаб ташкарига ташимокда. …

Подробнее »