Главные новости

Архивы за день : 01.10.2019

Андижон вилоятидаги 16та махаллада турт ой олдин сайланган раислар ишдан бушатилди

GABbY3VPhR-bLlfiOrA6tMsKxYwjnUgE-1

Андижон вилоятида шу йил май ойида махалла фукаролар йигини раислари сайловида сайланган 880 нафар МФЙ раисининг 16 нафари муддатидан олдин ишдан бушатилган. Бу хакда Андижон шахрида Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари фаолиятини мувофиклаштириш буйича Республика Кенгаши, Ички ишлар вазирлиги ва “Нуроний” жамгармаси хамкорлигида утказилган “Оилаларда ижтимоий-маънавий мухитни баркарорлаштириш, жиноятчилик ва …

Подробнее »

Эрдуган: Туркия Сурияда хавфсизлик худудини АКШ иштирокисиз ташкил этиши мумкин

6YHcW1atRdG19l0by8ovvVZRxhazony2

Туркия АКШ билан келиша олмайдиган булса, Сурияда хавфсизлик худудини узи мустакил ташкил этиши мумкин, деди Туркия президенти Ражаб Таййип Эрдуган. “Ортик бир кун хам кутолмаймиз. АКШ билан хеч кандай натижага эриша олмасак, бошка иложимиз колмайди. Эни 30 километр булган худудда 2 миллион суриялик кочокни жойлаштиришни режалаштирмокдамиз. Биз уз йулимиздан борамиз …

Подробнее »