Главные новости

Архивы за день : 09.09.2019

Хукумат дехкон хужаликлари буйича карор кабул килади. Жиддий узгаришлар кутиляпти

yL_y1McA_OnjhSWqRSerM45Jas00ol5w

Вазирлар Махкамасининг “Дехкон хужаликлари фаолиятини ривожлантириш буйича кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги карори лойихаси мухокама учун эълон килинди. Узбекистон Республикаси Кишлок хужалиги вазирлиги, Сув хужалиги вазирлиги, Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат кумитаси, Давлат статистика кумитаси, Давлат солик кумитаси, Вазирлар Махкамаси хузуридаги Агросаноат мажмуи устидан назорат килиш давлат инспекцияси, Давлат хизматлари …

Подробнее »

Молия вазирлиги буш маблагларини депозитларга жойлаштиришда банкларга куйиладиган талаблар узгаради

GXe3tu3-mQpPM_LqYcPxl0JL5WCZQXf6

Хукуматнинг “Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 22 майдаги 383 – сонли “Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ягона газна хисобварагидаги маблагларни тартибга солиш тугрисида”ги карорига узгартириш ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги карори лойихаси эълон килинди. Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ягона газна хисобварагидаги вактинча буш маблагларни депозитларга жойлаштириш тартиби тугрисидаги низомнинг 5-банди (Тижорат банкларининг депозитларига вактинча …

Подробнее »