Главные новости

Архивы за день : 21.05.2019

Синиши кийин булаётган «тизим»: Паст Даргомдаги оила нега танловда харид килган ерида тадбиркорликни йулга куя олмаяпти?

29804870402

Самарканд вилояти Паст Даргом туманидаги руй бераётган навбатдаги зуравонликлардан бири — фукаро Ориф Киргизов томонидан аукционда харид килинган эски ташландик гараж биноси билан боглик машмашалардир. У 2018 йил 10 октябрда «Capiral Rieltor Group» МЧЖнинг Самарканд филиали оркали «Шомбулок кучи» ММТПдан ушбу объектни харид килган ва олди-сотди шартномаси имзоланган. Гараж бинолари …

Подробнее »

Энг кам иш хаки микдори урнига янги тизим жорий этилади

Мехнатга хак тулаш, пенсиялар ва бошка туловлар микдорларини аниклаш тартибини такомиллаштириш тугрисида Президент фармони кабул килинди. Бу хакда Адлия вазирлиги хабар бермокда. Фармонга мувофик, 2019 йил 1 сентябрдан бошлаб иш хакининг энг кам микдори урнига куйидаги микдорлар белгиланди: Мехнатга хак тулашнинг энг кам микдори – 577 170 сум; Базавий хисоблаш – …

Подробнее »

Мардикор аёлар– дарбадар аёл

Pp-3GPqfZci0mZfZStG5sNsgeRfcESDm

Тошкент шахрининг турли нукталаридаги мардикор бозорларида эркаклар билан бир каторда иш берувчиларни кутаётган аёлларни хам курамиз. Бундай манзара куп йиллардан буён узгармай колмокда. Ижодий гурухимиз билан Тошкент шахридаги ноконуний мардикор бозорларида булдик. Кайси нуктага бормайлик иш берувчилар машинаси эшигига ёпишаётган аёллар сони эркакларникидан кам эмаслигига гувох булдик.  Бу аёллар огир шароитларда ноконуний фаолият …

Подробнее »