Главные новости
Главная / 2019 / May / 03 (страница 3)

Архивы за день : 03.05.2019

ТАВАЛЛО: Она хакида шеър

sher-modar

Бу йил 94 ёшни коралаётган онам — Мукаррама уста Нурмат полвон кизларининг шарофати билан битилган машким Нелардандир кунгил булиб гаш, Хам эгилиб бу эгилмас бош, Кузларимда калкиб турса ёш, Бу холимга беролмай бардош Муштипар бир Онам йиглайдир, Колганлари ёлгон йиглайдир. Кайтар булсам курук кул овдан, Кора козон колса кайновдан, Хам …

Подробнее »

ОНАСИ ХАЕТЛАР ОНАНГИЗ АСРАНГ ШЕЪР

ona-fd

Онангиз енида бир зум утириб. Мехирли кузларига бир туйиб каранг Дуне ишларини бир четга суриб . Онаси хаетлар онангиз асранг. Хаетдан кетганда кадри билинар. Томокка хаттоки сув хам илинар. Пушаймон буларсиз багир тилинар Онаси хаетлар Oнангиз асранг. Калбини гам алам камраб олмасин. Йулингизни кутиб кузи толмасин. Кексайган кунглида армон колмасин …

Подробнее »

ЖАННАТИМ ОНАМ ШЕЪРИ

Бу дунйода менинг жаннатим онам, Хаётда топганим давлатим онам, Хам кõрким обрõйим савлатим онам, Сизнинг жонингизга бахшида бу тан. Бу дунйода менинг керагим онам, Хаётда топганим юрагим онам, Бу оламда рõё эртагим онам, Сизнинг борлигингиз менинг учун бахт.

Подробнее »

Ота-онам учун умр сурадим!

ona-sd-1

Аллохимдан давлат эмас, Узим учун жаннат эмас, Бир умрлик рохат эмас, Ота-онам учун умр сурадим! Ошиб-тошган бойлик эмас, Ё мустахкам соглик эмас, Кизикарли ёшлик эмас, Ота-онам учун умр сурадим!

Подробнее »

Кимни сизга ухшатай ОНА: Шеър

uxsha-ona

Кимни сизга ухшатай ОНА,, Кимни сизга ухшатай ОНА,, Нени сизга айлайин киёс. Савол бердим бутун борликка, Таъриф топинг ОНАЛАРГА мос. Барчасини тингладим ёниб, Ухшашини топмадим холос. Олдим факат бир зайил жавоб, “ОНА

Подробнее »

ФАРИШТАМ ОНАМ

farishta-ona

Мехрибон, хушзабон, кунгли оппогим, Сузлари шириндур, калби юмшогим, Дилимга гам кайгу, урнашган оним, Кунглимни кутарган мехрибон Онам, Барчадан мехрибон,Фариштам Онам! Дард келса енгасиз,бизга билдирмай, Бизни кулдирарсиз,узингиз кулмай, Узингиз у жойга, бир бора бормай, Хожи инсон бул деб, дуо килганим, Барчадан мехрибон,Фариштам Онам! Доимо болам деб, нафсим деб юрдим, Болам бахтли …

Подробнее »

Жоним Онам

jonim-onam

Юрак багрим азоблардан тулиб кетса Кузларимдан бехудага ёшлар окса Бир кун келиб дустларимдан гам согинсам Мехрингизни согинаман жоним онам Бу хаётнинг гам андухи бошим экса Куз олдимда хаёт гуё зулмат булса Жонсиз вужуд бир кун мехр истаса Мехрингизни согинаман жоним онам Бахтга етишмок осон иш эмас Бу йулда йикилмок кокилмоклик …

Подробнее »

ТУРТЛИК – Она шеъри

Дунёда энг яхши, мехрибон она, Бу менинг онамдир, билинг, ёронлар! Эй, угил-кизларим, булинг парвона Онамда колмасин дарду армонлар!

Подробнее »

Она хакида шер (узбекча шеърлар)

ona

Шоир Алишер Навойи Она хакида шеъри Оналарнинг оёги остидадир Равзаи жаннату жинон боги. Равза боги висолин истар эсанг Бул онанинг оёгин туфроги.  >>>> Алишерга алла айтиб ухлатган Сен — она. Огушида Бобур камолга етган Сен — она. Торобийни огир жангга жунатган Сен — она. Оламни нурида мунаввар этган Сен — …

Подробнее »

Она хакида шеър Алишер Навойи

alisher-navoi

Оналарнинг оёги остидадир Равзаи жаннату жинон боги. Равза боги висолин истар эсанг Бул онанинг оёгин туфроги. Бошни фидо айла ато кошига, Жисмни кил садка ано бошига. Тун, кунингга айлагали нурпош Бирисин ой айла, бирисин куёш. Муаллиф: Алишер Навойи

Подробнее »