Главные новости
Главная / 2018 / May (страница 10)

Архив Месяца: May 2018

Кайноналарга айтарларим…

ayolarga

 Келинига уз кизидек яхши муомала киладиган кайноналар жамиятимизда куплаб топилади. Улар уз келинларини асраб-авайлайди, эхтиёт килади. Келиннинг килаётган ишларидан айб ахтармай, аксинча анча-мунча камчиликлардан куз юмади, узларини худди билмаган кимсага солади. Келиннинг хар бир хатти-харакатини кузатиб, уларга босим утказмайди, балки уларни уз холига куяди. Улар келин хам омонат эканини хис …

Подробнее »

Арманистон хукмрон партияси бош вазир сифатида Пашинянни сайлашга ваъда берди

pashaniyan

Арманистон Республика партияси мухолифат етакчиси Никол Пашинянни бош вазир этиб сайлашга ваъда берди. Бу хакда журналистларга парламент вице-спикери, партиянинг ижроия органи аъзоси Эдуард Шармазанов маълум килган. “Биз зарур овозлар билан, парламент таркибининг учдан бир кисми илгари сурган номзод, бу холда Пашинянни сайлашга ёрдам берамиз. Партия ва фракция карори билан депутатларимиз …

Подробнее »

Энг умидбахш оят

oyat

 “(Эй Мухаммад,) уз жонларига зулм килган бандаларимга айтинг: “Аллохнинг рахматидан ноумид булмангиз! Албатта, Аллох барча гунохларни магфират килур. Албатта, Унинг узи магфиратли ва рахмлидир. Сизларга азоб келиб, сунгра ёрдам берилмай колишидан илгари Раббингизга кайтинглар ва Унга буйин сунинглар!” (Зумар, 53-54). Мазкур оятнинг нозил булиш сабаби хакида куплаб ривоятлар мавжуд. Ибн Аббосдан …

Подробнее »

“Ок ва кора”

oq-qaro

Биз билганимиз ранглар иккига булинади – иссик ва совук. Оламнинг тарозиси хам иккиликка асослангандек гуё – яхшилик ва ёмонлик. Билганимиз оламлар хам иккита – фоний ва бокий. Фоний хаётдаги хаёт тарзимиз бокий хаётдаги икки манзилдан бирига йулланма беради – ё жаханнам ёки жаннат! Одам боласи ана шу иккиликлар, ок ва …

Подробнее »

Тошкент шахрида фукароларни пропискага олиш электрон тизими ишга тушди

propiska

Жорий йилнинг 1 май кунидан паспорт-виза сохасидаги  давлат хизматларини соддалаштирилган тартиб-таомилларини таъминловчи электрон тизими ишлаб чикилиб, Тошкент шахрида турган жойи буйича хисобга олишни расмийлаштириш хамда манзил маълумотларини такдим этиш хизматлари синов тарикасида ишга туширилди. Бу хакда Узбекистон Республикаси ИИВ Миграция ва фукароликни расмийлаштириш бош бошкармаси хабар бермокда. Узбекистон Республикаси Президентининг …

Подробнее »

КИССАДАН ХИССА

kissa

Истиклол туфайли буюк аллома аждодларимиз ёзиб колдирган улкан маънавий хазинамизга яна эга булдик. Шундай улкан бадиий мерослардан бири Бурхониддин Рабгузийнинг “Кисаси Рабгузий” асаридир. Бу кийматли манба нафакат ёшлар тарбияси, туркий халклар бадиий насрининг илк намуналаридан бири, балки, инсониятнинг рухий ташналигини кондирувчи маданий-маърифий чашма сифатида хам ахамиятлидир. Шунинг учун хам 700 …

Подробнее »

Шавкат Мирзиёев Нурсултон Назарбоев билан телефон оркали мулокот килди

telefon-mulokot

Узбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 4 май куни Козогистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев билан телефон оркали мулокот килди. Бу хакда Узбекистон Республикаси Президенти Матбуот хизмати хабар бермокда. Маълум килинишича, сухбатда давлат рахбарлари олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида куп киррали Узбекистон-Козогистон хамкорлигини янада кенгайтириш ва мустахкамлашнинг долзарб масалаларини мухокама …

Подробнее »

Чилонзор туманидаги Иккинчи жахон уруши иштирокчиларига Президент совгаси топширилди

veteran

3 ва 4 май кунлари Чилонзор туманида Иккинчи жахон уруши иштирокчилари шарафига багишланган тантанали тадбирлар булиб утди. 3 май куни Чилонзор туман хокими Д.Хидоятов Тошкент шахри ички ишлар вазири уринбосари, ИИББ генерал-майори Р.Жураев ва Чилонзор туман ИИБ билан хамкорликда шу туманда истикомат килувчи Иккинчи жахон уруши катнашчиси, собик Ички ишлар …

Подробнее »

Хазрат Умарни йиглатган бола

bola

Хазрат Умар (р.а.)нинг муборак одатларидан бири эрта сахарда масжидга бориш эди. Хазрат Умар (р.а.) масжидга азон айтилмасдан олдин борар ва намоз вактини жомеда кутар эди. Бир кун тонг отмай туриб масжвдга борар экан, бир болани шошилиб масжидга кетаётганини курди. Бола Хазрат Умар (р.а.)нинг назарларига тушди. Хазрат Умар (р.а.) боланинг бувдай …

Подробнее »

Дуст танлаш коидалари

dust

 Имом Газзолий “Анворул хикмат” асарида дуст танлаш хакида кимматли маслахатлар берган: – Агар бирон кишининг кунглида сенга нисбатан хайрихохлик ёки душманлик бор-йуклигини билишни истасанг, кунглингга назар сол – унга нисбатан хайрихохлик борми ёки душманлик? Шунга караб хулоса чикариб олавер. – Мехрибон дуст тугри йулдан, эзгулик йулидан адашиб, итоатсизлик ва гунох …

Подробнее »