Главная / Теги: Адабиёт 11 синф

Теги: Адабиёт 11 синф

Ёш ўзбек шоирларига: Шавкат Рахмон шеърлари

molodoy-poet

Сўзларни қайрайлик, Обдан тоблайлик, Идрок-ла совутиб тағин қайрайлик, Ўзбекнинг қоракўз болаларига Битта дунё қолсин ҳайратлик. Битта дунё қолсин мустаҳкам, Эшилган пўлатдай дарёлар қолсин, Чақилмас тошлардай бир тоғлар қолсин, Мусаффо хаёллар, Самолар қолсин. Сўзларни қайрайлик, Дўстлар, жўралар, Ғафлат тўшагида ётмай, шошайлик: Яшамоқ, курашмоқ, ўлмоқ сирларин Болакайлар учун очайлик. Битта дунё қолсин …

Подробнее »

ҒАФУР ГУЛОМ (1903 -1966) – ўзбек шоир

Гафур Гулям

Гафур Гулом – XX аср ўзбек адабиётининг йирик намояндаси. У узбек шеърияти, бадиий публицистика- си, фельетончилиги, ҳажвий х.икоячилиги, юмористик қиссачилиги ва таржимачилиги ривожига катта ҳисса кўшган йирик сўз санъаткоридир. Гулям, Гафур  шеъриятда ўз мактабини яратганлардан бири. Шарк фалсафаси, маданияти ва тарихини чукур бил- ган Ғафур Ғулом мумтоз ўзбек адабиёти анъаналарини …

Подробнее »

КЕЧА Ва КУНДУЗ: Абдулҳамид Чўлпон романи

9e31db6416e99a9ae0cf423921564919

Биринчи китоб  – Ҳамал келди, амал келди. –  Халқ мақоли. I Ҳар йил бир келадиган баҳор севинчи яна кўнгилларни қитиқлай бошлади. Яна табиатнинг дилдираган танларига илиқ қон югурди… Толларнинг кўм-кўк сочпопуклари қизларнинг майда ўрилган кокилларидай сел- киллаб тушмоққа бошлади. Муз тагида лойқаланиб оққан сувларнинг ғамли юзлари кулди, ўзлари ҳорғин-ҳорғин оқсалар-да, …

Подробнее »

ЎТКАН КУНЛАР – (Романдан боблар)

utkan-kunlar

Ёзғучидан Модомики, биз янги даврга оёқ қўйдик, бас, биз х.ар бир йўсунда ҳам шу янги давр- нинг янгиликлари кетидан эргашамиз ва шунга ўхшаш достончилиқ, рўмончилиқ ва ҳикоячиликдарда хам янгаришға, халқимизни шу замоннинг “Тоҳир-3уҳра”лари, “Чор дарвеиГлари, “Фарход-Ширин” ва “Бахромгўр”лари билан танишдиришка ўзимизда мажбурият хис этамиз. Ёзмоққа ниятланганим ушбу – “Ўткан кунлар”, …

Подробнее »

Ӯзбек Адабиёти – 11 синф фанидан китоби (Электрон варинат)

adabiyot-kitobi

Кўп асрлик узбек адабиёти тарихида XX аср адабиёти алоҳида мавқени эгал- лайди. Зеро, худди шу даврда адабиётимиз хазинасида роман, қисса, реалисик хикоя, драма, комедия, поэма сингари янги адабий тур ва жанрлар пайдо бўлди. Ўзбек ёзув- чилари жаҳон адабиётининг илғор бадиий тажрибаларидан том маънода бахраманд бўла бошладилар. Адабиётнинг халқ ҳаёти билан …

Подробнее »