Главные новости
Главная / Жамият / ҚИРҒИЗИСТОННИНГ ДЕМОКРАТИЯ САРИ МУРАККАБ ЙЎЛИДАГИ «УЧ ДОВОН»
<

ҚИРҒИЗИСТОННИНГ ДЕМОКРАТИЯ САРИ МУРАККАБ ЙЎЛИДАГИ «УЧ ДОВОН»

Мустақилликка эришгандан кейинги дастлабки йилларда қирғиз халки келажакка улкаи ишонч билдирган эди. Бирок иктисодиётдаги ислоҳотлар кутилган натижани бермасдан, ўп йиллар кутгап халқнинг умиди окланмади. Давлат бойликлари енг учила сотилиб, оддий халкнинг турмуши ночорлади. 1990-2010-йй. президснтлик авторитар бошқарув вақтида қонунлар топталиб, коррупция иухта илдиз отди, ижтимоий тснгсизлик кучайди. Ўша шароитда хокимиятдаги оилавий, қариндош-уруғчилик ва яки и одамларининг бой-бадавлатлиги яккол кўзга ташлана борди.

gulomjon

Ахси воқеаси – демократия сари мураккаб йўлдаги биринчи до- вон. 2002-йилнинг 17-18-мартидаги Ахси воқеалари Қирғизистоининг сўнгги тарихидан мустаҳкам ўрин олди

Ахси воқсаси Бош-вазир Курман­бек Бакиевнипг ва унинг ҳукумагининг хизматдан кетишига олиб келди ва автори­тар тартибни ёклаган Президент А.Акаевга бўлган ахолининг берилишига ва мухолифатчи депутат А.Бекназаровнинг ноконуний ҳибсга олинишига қарши чиққан куролсиз на- мойишчиларга Қирғизистон тартибни муҳофаза килиш органлари томонидан ўк отиш куроли қўлланилиб, 6 одам бегунох побуд бўлиб, 10 дан ортик киши жароҳат олган.

Ахси воқеасида хокимиятнинг ўкидан халок бўлгаилар: Бегали Четим- баев, Салимбай Уркунбаев, Кадирқул Сапаралиев, Совет- бек Тагаев, Элдияр Уметалиев, Медегбек Бекмуратов

Мамлакатдаги демократияни ривожлантиришдаги Ахси воқсала- рининг алоҳида аҳамияги эсга олиниб, шу билан бирга фожеали вокелар курбонларинипг порлок хотирасига хурмат кўрсатиш мақсадида Қирғизистон Республикасининг Президента Алмазбек Атамбаевпинг фармоии билап 2012-йилнинг 17-март куни «Ахси воксалари хотираси купи» деб эълон қилинди.

Ахсидаги «Шахид мозор» деб аталган мукаддас жойга авторитар тартибга карши Бишкекда очлик эълон килиб, 2002-йили 7-февралда вафот этган Шерали Назаркуловнинг ва Ахси воқеасида ҳокимиятнинг ўқидап халок бўлган олти фуқаронинг (Бегали Четимбаев, Салимбай Уркунбаев. Кадиркул Сапаралиев, Советбек Тагаев, Элдияр Умотали- ев. Мсдетбек Бекмуратов) исмлари тошгаўйиб туширилган.

“Шахид мозори” ёдгорлиги

Фикрланг.

Мазкур эсдаликнинг мохиятини гушунз принт.

Ахси вокеаларининг сабаблари нимада?

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

vrzwe-qms08df69rxbpghiolbh0r7gv

Сартепа йўлидаги ағдарилган «Дамас» учун таъмир пулини қурувчилар тўлаб беришадими?

Самарқанд шаҳридаги Амир Темур ва Туркистон кўчалари кесишмаси ўртасидаги канализация қудуғи машиналарни ағдарилишига сабаб бўлаётгани …