Главная / Сиёсат / Парламснтли рес­публика сари ташланган илк муҳим қадамлар
<

Парламснтли рес­публика сари ташланган илк муҳим қадамлар

Парламснтли рес­публика сари ташланган илк муҳим қадам- лар. 2010-йилнинг7-аггрс- лидаги қонли воқеалар билаи бошлаиган халқ инкилобидан кейин кир­гиз жамиятининг сиё­сий тизими ўзгарди. Мустақилликнинг тарихида биринчи марта сиёсий ти- зимнинг ўзгариши ман- тиқий тартиб билан юри- тилган. Аввало 2010-й. 27-июнда янги Конституция кабул килинган, ундан кейин, унинг ни- зомларига мувофик 2010-йил 10-октябрда кун партиявийлик асосида парламент ва 2011-йил ЗО-октябрда прсзидентлик сайловлари ўтказилди. Ана шундай мухи.м сиёсий тадбирларни давлат бошқарувини парламентли йўлига ўтишдаги илк кадамлар сифатида бахолаш мумкин.

atambaev

Янги Конституциянинг асосий ютуги – «оилавий» авторигар ҳокимият тартибининг ҳуқуқий асосларини батамом, кайта тикланмас килиб бартараф қилганида. Мазкур Конституция давлат ҳокимиятини бир кишининг кулига, дейлик президенгнинг, бош-вазирнинг, спикер- пинг, ёки уларнинг оилаларининг атрофига йиғилишига мутлако йўл бермайди. Икки марта халқ инкилобига олиб келган асосий сабаблар йўқотилди. Энди сиёсий муаммолар, улар канчалик мураккаб ва муҳим бўлмасин, кўчаларда эмас, тинчлик йўли билан, парламснтда, овоз бе- риш йўли билан хал бўладиган хукукий асос тузилди.

2015-йилнинг 4-октябрида Кирғизистонда демократик кўп партия­вийлик асосида Жогорку Кенешга сайлов ўтказилди. Пропорционал- лик тизими билан ўтказилган бу сайловга 14 сиёсий партия қатпашиб, уларнинг олтитаси Жогорку Кснешдан жой олишди. Олдинги ўринда келган Қирғизистон социал-дсмократик партияси овозларнипг 26,8 фо- изипи олди. Унинг ракобатчиларидап «Республика – Ата-Журт» пар­тияси 21,12 фоиз, «Қирғизистоп» партияси 12,42 фоиз, «Онугуу Про­гресс» партияси 9,1 фоиз, «Бир-Бол» партияси 8,5 фоиз, «Ата – Мекен» партияси 7,7 фоиз овоз олиб, парламентдаги 120 урипни эгаллашди.

Шундай килиб, бугунги куида давлат тузилиши халкимизнинг аср- лардан давом этаётган тарихий-маданий шароитига тўғри келадиган, демократик рухдаги талабларга тўлиқ жавоб берадиган қобил, мутапо- сиб намунасини излаш жарасни бораётгани ва уни топиш хам бир мун- ча вақтга чўзилиши очиқ кўриниб қолди. Бизнинг жамиятимизга тўғри келадиган сиёсий тизимнинг турини ва иктисодий қайта куришларнинг замонавий андозасини ишлаб чикиш ва уни амалга оширишда Жогор­ку Кенешпинг аҳамияти ва ўрни ўта муҳимдир.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

x6doyp42okceecfpqctn2txkuw76mccb

Депутатлар фикри: Контракт тўловини стипендиясиз шаклда тўлаш қандай бўлиши мумкин?

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари Абдурашид Абдуқодиров, Исломжон Зокиров ва Бекзод Артиков муаллифлигида …