Главная / Жамият / Мустақил Қирғизистон
<

Мустақил Қирғизистон

Қирғизистон мустақиллик: Мустакиллик даврида, мамлакатимиз мустақил давлат сифатида дунёга танилди. Қирғиз Республикасининг Президента А.Ш.Атамбаев таъкидлагандай, у демократия сари мураккаб йўлдаги уч довонни ошиб ўтди. Демак, она юртимиз уч долзарб босқичдан (2002-йилнинг Ахси воқеаси, 2005-йилнинг 24-мартидаги ва 2010-йилиинг 7-апрелидаги халқинкилоблари) ўтиб, халкимизнинг келажакдаги тарихий такдирини ўз ичига олган эиг муҳим вокеаларни бошидан кечирди.

mustaqil-qirgiz

Қўлингиздаги китобчада “Қирғизистон тарихи” ўқув дарслигининг IX бобида, мамлакатимизнинг кейинги 25 йилда босиб ўтган йўлипи ян- гича нуқтаи-назардан изохлаб беришга харакат қилинди. Мустакиллик давридаги ютукларни тўғри аниқлаб, баъзи янглишларни такрорламай ва унинг тарихидап муносиб сабок олипт учун ҳар бир фуқаро бу дав- рни чукур англаб ўрганиши зарур.

Бугунги кунда мамлакатимизда бўлиб ўтаётган улкан тарихий воқеалар билан ўзгаришларнинг бир даври сизларнинг кўз олдингларда бўлиб ўтяпти. Сизлар бу китобчадан мустакиллик даври тўғрисида янги фактлар ва фикр мулоҳазалар билан тапишасизлар. Баъзи бўлимларга сизлар маъқул ёки карши бўлипшнглар мумкин ва мустақил чиқарган хулосанглар билан уларни тўлдиришинглар мумкин. Дарсликдаги фактларга, фикр-мулоҳазаларга нисбатан ўзинглариинг фукаролик нуқтаи-назарингларни ишлаб чиқасизлар. Бу жиҳатда сизларга турли тиллардаги китоблар, газета-журналлар. телевизор, радио, интернет ресурслари кўмаклашади. Бурилиш даврида яшаган кишилардан, улар ичидаги оилаларнинг катга авлодларидан, уларнинг босиб ўтган йўли, амалга оширган ишлари, мустакиллик давридаги воксаларга бўлган муносабати тўғрисида суриштириб билиш хам сизлар учун фойда- лидир.

Келинглар, бизнинг мамлакат кураётган парламентли демократии жамиятга холис изоҳ бериб ва жамиятдаги фукаролик бурчимизни ан- глаш учун ҳаммамиз тенг мустақил даврдаги тарихимизга биргалашиб сингиб кириб, бунинг долзарб сахифалари тўғрисида бирга фикр гори- тайлик.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

Тадбиркор ҚҚС тўлашда қонунни бузса, рўйхатга тушади

Қўшилган қиймат солиғи тўловчиларини давлат солиқ хизмати органларида рўйхатга олиш эндиликда қай тартибда амалга оширилади? …