Сўнги хабарлар

Парламснтли рес­публика сари ташланган илк муҳим қадамлар

atambaev

Парламснтли рес­публика сари ташланган илк муҳим қадам- лар. 2010-йилнинг7-аггрс- лидаги қонли воқеалар билаи бошлаиган халқ инкилобидан кейин кир­гиз жамиятининг сиё­сий тизими ўзгарди. Мустақилликнинг тарихида биринчи марта сиёсий ти- зимнинг ўзгариши ман- тиқий тартиб билан юри- тилган. Аввало 2010-й. 27-июнда янги Конституция кабул килинган, ундан кейин, унинг ни- зомларига мувофик 2010-йил …

Подробнее »

2010-йилдаги июнь воқеалари.

onajon

2010-йилдаги июнь воқеалари. 10-4-июндаҚирғиз Республикаси- нипг Уш шахрида, Уш ва Жалолобод вилоятларининг айрим жойларида киргиз ва узбек этносларининг ўрталарида куролли тўқнашувлар бўлиб ўтди. Мамлакатнипг ўша вактдаги Вактли ҳукумати Ўш шахрида, шу- нингдек, Қорасув, Аравон ва Узган туманларида Фавқулодда ҳолатни киритиш тўғрисида карор қабул қилди. Ўш шахрига аскарлар киритил- ди. Бу …

Подробнее »

2010-йилнипг 7-апрелидаги инқилоб

????????????????????????????????????

2010-йилнипг 7-апрелидаги инқилоб – демократия сари мураккаб йўлдаги учиичи довон, демократиянинг учинчи тўлқини. Қирғизистоннинг эркинликни қадрлаган халқи Бакиевларнинг жино­ий авторитар ҳокимият тартибини давом эттиришга йўл берган эмас. 2010-йилнинг ёзида оддий эл-юргнинг қаршилик кўрсатиши мамлакатдаги аҳволнинг кескин кучайиб кетишига олиб келди. 2010-йили 10-маргда Норин шахрида мамлакатдаги кимматчиликка норози бўлганлар намойишга чикишиб, …

Подробнее »

2005-йилпинг 24-мартидаги «Лола инкилоби»

lola

2005-йилпинг 24-мартидаги «Лола инкилоби» демократии йўлдаги иккинчи довон. Деярли ўн беш йил ноқонупий ҳукмдорлик килган аввалги президент А.Акаевнинг авторитар, оилавий бошқаруви даврида ҳокимиятнинг барча боскичларида порахўрлик (коррупция) ўсиб, давлат хизматларини сотиш амали кенг илдиз отди. Камбаталлик ва ишсизлик кучайган. 1 млн 700 мипгдан ортик одам, ёки мамлакат ахолисининг 32% қашшоқлик …

Подробнее »

ҚИРҒИЗИСТОННИНГ ДЕМОКРАТИЯ САРИ МУРАККАБ ЙЎЛИДАГИ «УЧ ДОВОН»

trudnosti

Мустақилликка эришгандан кейинги дастлабки йилларда қирғиз халки келажакка улкаи ишонч билдирган эди. Бирок иктисодиётдаги ислоҳотлар кутилган натижани бермасдан, ўп йиллар кутгап халқнинг умиди окланмади. Давлат бойликлари енг учила сотилиб, оддий халкнинг турмуши ночорлади. 1990-2010-йй. президснтлик авторитар бошқарув вақтида қонунлар топталиб, коррупция иухта илдиз отди, ижтимоий тснгсизлик кучайди. Ўша шароитда хокимиятдаги …

Подробнее »