Сўнги хабарлар

Манзилли материалаар

Статуи Древнего Рима

1987-йилнинг 4-5-декабридаги республика илмий-тажриба йиғини материалларидан: а)  Қирғизистон Компартияси МКнипг биринчи котиби А.Маса- лиевнипг баённомасидан. Утган тарихга ва маданий меросларга баҳо беришда адабиёт ва санъат арбобларига, олимлар билап журналистларга алохида масъу- лият юкланади. Ўшаларнинг орасида баьзан тарихий воқеаларга ва маданий бойликларга аник нуқтадан бахо беришдан тайсалланиш сезилмокда. Молдо Килич ва …

Подробнее »

ҚИРҒИЗИСТОННИНГ МАДАНИЙ ҲАЁТИДАГИ ЯНГИ ОҚИМЛАР

Маданиятнинг ривожланишидаги ўзгаришлар. Қирғизистон Республикаси мустақиллигининг эълон қилиниши маданият сиёсати- ни давлат фаолиятининг эпг муҳим доираларидан бирига айлантир- ди. Декларация кадимий тарихи, фақат ўзига тегишли маданияти, ўз тили, урф-одатлари, удумлари бўлган киргиз миллатииинг генофон- дини, этносини, унинг миллий давлатчилигини, маданий ва тил мс- росларипи сақлашга, республиканинг худудидан ташкарида яшаётган кирғизларнинг …

Подробнее »

Боткен вокеаси

300px-kyrgyzstanbatken-svg

Боткен вокеаси. 1999-й. июль-октябрь ойларида Қирғизистонпинг тинч турмушини бузишни кўзлаган ва ислом никобини ёпинган халқаро тсррорчилар давлат чегарасипи бузиб, Тожикистон томондан Боткен, Чўиг-Олай ҳудудларига кириб келишган. 1999-йилнинг 30-июлида То­жикистон билан чегарадош Боткен туманииинг Жилуу-Суу даволаш муассасасининг худудида харбий камуфляж кийимидаги, курол-яроғ такқап бетона одамларнинг гурухи пайдо бўлади. Узларини «Узбекистан ислом …

Подробнее »

Ташқи иқтисодий алоқалари

Ташқи иқтисодий алоқалари. Қирғизистон мустакилликка эриш- ганидан кейин ташки иқтисодий алоқаларни амалда янгитдан тузи- шига тўғри келди. СССР мавжудлигида ташқи савдо марказнипг тўла яккахокимлиги Кремлга тегишли бўлиб, унинг назорати остида олиб борилгап. Қирғизистон умумий сапоат ишлаб чикаришидаги экспор- тпинг улуши бўйича аввалги иттифокдбш республикаларнинг ора- сидан энг сўнгги ўринни эгаллаганди. …

Подробнее »

Қирғизистон 1991- 31-августида мустақиллигини эълон килди

mustaqil-qirgiz

Қирғизистон 1991-йилнинг 31-августида мустақиллигини эълон килди, бироқ унинг чет давлаглар томонидан тан олиниши декабрь ой- ининг сўнтти кунларида бошланган. Илк ўн йил ичида дунёнинг 130- дан ортик давлати Қирғизистоп Республикасининг мустақиллигини тан олди, 96 давлат билан дипломатик алоқалар ўрпатилди. Ҳозир Бишкеқда 30 дан ортиқ чет давлатларининг элчихоналари, ваколатхо- налари ва …

Подробнее »