Главные новости
Главная / Жамият / Лавозим вазифалари
<

Лавозим вазифалари

Халқ таълими вазирининг 2015 йил 24 июндаги 191-сонли буйруғига ИЛОВА

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИ АСОСИЙ
ЛАВОЗИМЛАРИНИНГ МАЛАКА ТАВСИФЛАРИ

Мазкур Халқ таълими ходимлари асосий лавозимларининг малака тавсифлари (бундан буён матнда малака тавсифлари деб юритилади) Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 19 июндаги 164-сон “Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касбларининг янгиланган классификаторини тасдиқлаш туғрисида”ги қарорига мувофиқ, халқ таълими ходимлар асосий лавозимларининг малака тавсифларини белгилайди.

 • боб. Умумий қоидалар
 1. Ушбу малака тавсифлари халқ таълими ходимлари лавозимлари ва ишчилар касблари номларидан фойдаланишда, меҳнат дафтарчаларига ёзувларни қайд этишда, лавозимларни ходимларнинг тоифаларига киритишда, шунингдек, ходимларни ишга қабул қилишда уларнинг маълумоти даражасига қуйиладиган энг кам талаблар юзасидан қулланилиши мажбурийдир.
 • боб. Мактабгача таълим муассасалари
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Мактабгача таълим муассасаси
  мудири лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 778
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а)  мактабгача таълим муассасаси умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б)  педагогик жамоа ва бошқа ходимларни болалар билан олиб борадиган тарбиявий ишларда юқори самарага эришишини ташкил қилиш;

в)  тарбиявий жараёнда меҳнатни ташкил қилишнинг замонавий шаклларидан фойдаланиш;

г)  мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларига мувофиқ тарбиялаш дастурларининг бажарилишини назорат қилиш;

д)  тарбияланувчилар соғлиғини мустаҳкамлаш, уларни тарбиялаш ва уқитиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш;

е)  педагогик кенгашга раҳбарлик қилиш, оилада фарзанд тарбияси масалалари буйича ота-оналар, уларнинг урнини босувчи шахслар (бундан буён матнда ота-оналар деб юритилади) билан ишлашни ташкил қилиш;

ж)   санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш;

з)    тарбияланувчиларнинг овқатланиши, ёзги соғломлаштириш тадбирларини ташкил қилиш;

и)  мактабгача таълим муассасасида тасдиқланган режага мувофиқ иш юритишни ташкил қилиш, тарбияланувчилар руйхати буйича тулдирилишини амалга ошириш;

к)   мактабгача таълим муассасаси жиҳозларидан туғри фойдаланиш, уларнинг ҳисобини юритиш ва сақланишини таъминлаш;

л)   мактабгача таълим муассасасининг педагог ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйишни амалга ошириш, уларни муносиб ишлаши учун зарур шарт-шароитлар яратиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

м)  бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиш ва муассаса мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

н)   корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалари тузишда мактабгача таълим муассасаси номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

о)   ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатиш, мактабгача таълим муассасаси штатлар жадвалида тарбиячи-методист лавозими булмаганда унинг вазифаларини бажариш;

п)   тарбияланувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги мактабгача таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларининг мазмунини;

в)   тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури орқали билим олишини таъминлашни;

г)   мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш, тарбиялашнинг шакл ва методларини;

д)   педагогик фан ва амалиётда ишлаб чиқилган методик ҳужжатларни, уқув ва тарбия жараёнида уқитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

е)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш буйича курсларни тугатганлик;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари
  методисти лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 1725
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мактабгача таълим муассасаси жамоаси уқув-тарбиявий фаолиятига методик раҳбарлик қилиш;

б) мактабгача таълим муассасасидаги барча ёшдаги гуруҳларда болаларни тарбиялаш ва уқитиш дастурларининг бажарилишини таъминлаш ва назорат қилиш;

в) тарбиячи ва тиббий ходимлар ишини йуналтириш, назорат қилиш, бевосита болалар билан ишловчи тарбиячиларга ва тиббий ҳамшираларга зарур методик ёрдам курсатиш;

г)  мактабгача таълим муассасасида болаларни тарбиялаш ва уқитиш буйича методик материалларни умумлаштириш;

д) илғор педагогик тажрибаларни урганиб, тарбиячилар ва тиббий ҳамширалар орасида тажриба алмашиш ишларини ташкил қилиш;

е)  болалар тарбиясининг долзарб масалаларини педагогик кенгашнинг муҳокамасига киритиш ва унда тарбиячиларнинг фаол иштирокини таъминлаш;

ж) мактабгача таълим муассасасида қабул қилинган буйруқларнинг бажарилишини назорат қилиш;

з)   ота-оналар орасида педагогик билимларнинг тарвиқот-ташвиқоти буйича ҳамда мактабгача таълим муассасасида турли ёш гуруҳлар буйича тарбиячилар ишида изчилликни таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги мактабгача таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларининг мазмунини;

в) тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури орқали билим олишини таъминлашни;

г)  мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш ва тарбиялашнинг шакл ва методларини;

д) мактабгача таълимга қуйилган давлат талабларини бажарилишини назорат қилиш шакллари ва методларини;

е)  педагогик фан ва амалиётда ишлаб чиқилган методик ҳужжатларни, уқув ва тарбия жараёнида уқитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва кичик ёшдаги болаларни тарбиялаш буйича курсларни тугатганлик;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари
  тарбиячиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 157
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3320
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбияланувчиларни ҳар томонлама уйғун ривожлантириш ва тарбиялаш ишларини ташкил қилиш, уларни мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларига мувофиқ мактабда уқишга тайёрлаш;

б) кичик, урта ва катта ёшдаги тарбияланувчиларни ақлий ва жисмоний ривожлантиришга, муомала куникмаларини шакллантиришга қаратилган турли хилдаги тадбирларни ташкил этиш, жумладан гуруҳ ва индивидуал машғулотлар, уйинлар, саҳналаштиришлар, табиатга экскурсиялар ташкил қилиш;

в) тарбияланувчиларнинг индивидуал хусусиятларини, қизиқишлари ва майлларини урганиш;

г) таълим-тарбия дастурларини муваффақиятли амалга ошириш учун гуруҳларда зарур шарт-шароитлар яратиш;

д) гуруҳдаги ҳар бир боланинг ҳолати ва соғлиғини назорат қилиш, мактабгача таълим муассасаси тиббий ходимлари билан биргаликда тарбияланувчиларнинг соғлиғини мустаҳкамлашга, руҳий, жисмоний ривожланишига кумаклашувчи тадбирларни мунтазам утказиш;

е) тарбияланувчилар соғлиғидаги узгаришлар туғрисида мактабгача таълим муассасаси мудирини, муассаса тиббий ходимларини, ота-оналарни дарҳол хабардор қилиш;

ж) тарбияланувчиларнинг мактабгача таълим муассасасига қатновини ҳисоблаш табелини юритиш, уларни муассасага келмаганлик сабабларини аниқлаш, тиббий ходимларни муассасага келмаган тарбияланувчилар туғрисида хабардор қилиш;

з)  уқув-тарбиявий ишларни режалаштириш, тарбияланувчилар учун урнатилган кун тартибини бажаришни таъминлаш, улар туғрисида ота-оналар билан суҳбатлар олиб бориш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги мактабгача таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   мактабгача таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмунини;

в) тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури орқали билим олишини таъминлашни;

г) мактабгача педагогика ва психологияни, дефектология асосларини, ёш анатомияси ва физиологиясини;

д) мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини, жумладан мактабгача ёшдаги болаларга тилни, математикани, табиатшуносликни, тасвирий санъатни уқитиш методикаларини, меҳнат таълимини, мусиқий ва жисмоний тарбияни ургатишни, болалар уқитилаётган тилнинг грамматик тузилиши ва суз таркибини;

е)  педагогик фан ва амалиётда ишлаб чиқилган методик ҳужжатларни, уқув ва тарбия жараёнида уқитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

ж)  мактабгача ёшдаги болаларнинг оммавий уйинларини ташкил қилиш қоидаларини, гигиена асосларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича урта махсус педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 1. Мактабгача таълим муассасаси тарбиячисига иккинчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а)  мактабгача таълим муассасаси тарбиячисига қуйиладиган умумий талабларга жавоб бериши;

б)   мактабгача тарбия ва таълимнинг замонавий педагогик технологияларини билиши;

в)  тарбияланувчилар билан узаро муносабатларда уларнинг индивидуал ва ёш гуруҳлари хусусиятларини билиши;

г)  таълим-тарбия жараёнида тарбияланувчиларнинг қизиқиши ва соғлиғини ҳисобга олган ҳолда ёндошиши;

д)  таълим жараёнида қулай шарт-шароит яратиш, амалий фаолиятида таълим жараёнининг хилма-хиллигини (вариантлилигини) таъминловчи методлар, усуллар ва воситаларни қуллай олиши;

е)  тарбияланувчиларни “Болажон” таянч дастури орқали мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларига мос ҳолда билим олишини таъминлаши;

ж)   муассаса ижтимоий фаолиятида фаол қатнашиши;

з)   уз йуналиши буйича олий ёки урта махсус маълумотли ҳамда тарбиячи вазифасида уч йилдан кам булмаган меҳнат стажига эга булиши, белгиланган муддатларда малака оширган булиши.

Магистр даражасига эга булган педагог ходимга аттестация утказилмасдан иккинчи малака тоифаси берилади.

 1. Биринчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а)   иккинчи тоифа педагогга қуйилган барча талабларга жавоб бериш;

б)  боланинг интеллектуал ва шахсий ривожланиш даражаларини диагностик тахлил қилиш усулларини билиши;

в)  мактабгача ёшдаги болаларга таълим ва тарбия беришнинг замонавий технологияларини билиши;

г)   таълим жараёнида дастур ва технологияларни ижодий қуллаши;

д)  илғор иш тажрибалари мактабгача таълим муассасасида оммалаштирилиши, методик тавсиялар яратиш;

е)  уз йуналиши буйича олий ёки урта махсус маълумотли ҳамда тарбиячи вазифасида уч йилдан кам булмаган меҳнат стажига эга булиши; малака ошириш курсларини мунтазам утиши;

ж)  иккинчи тоифали тарбиячи лавозимида камида уч йил иш стажига эга булиши билан.

 1. Олий малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а)   биринчи тоифа педагогга қуйилган барча талабларга жавоб бериши;

б) мактабгача ёшдаги болалар таълим-тарбия жараёнида умумий ривожлантирувчи дастур ва технологияларни, боланинг психик ривожланиш даражаларини ҳамда болалар билан коррекцион ишлаш асосларни билиши;

в) илғор педагогик технологиялар ва методикаларни ишлаб чиқиши, уларни тадқиқот экспериментал фаолиятларда иштирок этган ҳолда синаши;

г)  боланинг ривожланиш муҳитини мустақил ярата олиши, шунингдек, таълим ва тарбиянинг кургазмалар, уйинлар, оригинал воситалари муаллифи булиши;

д) илғор иш тажрибалари туман ёки шаҳарда оммалаштирилиши, методик тавсиялар ва услубий қулланмалар яратиши;

е)  уз йуналиши буйича олий педагогик маълумотли ҳамда биринчи тоифали тарбиячи лавозимида камида уч йил стажга эга булиши, малака ошириш курсларини мунтазам утиши билан.

 • . Мактабгача таълим муассасаси тарбиячи
  ёрдамчиси лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 3698
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 5131
Ходимлар тоифаси Хизмат курсатувчи ходим

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбиячининг болаларга қарашида ёрдам бериш, уларни кузатиш, болаларни музейлар, хиёбонлар ва бошқа дам олиш жойларига олиб боришга кумаклашиш;

б) кичик, урта ва катта ёшдаги тарбияланувчиларни ақлий ва жисмоний ривожланишидан келиб чиқиб, ватанга, миллий қадриятларга муҳаббат руҳида тарбиялаш;

в) тарбияланувчиларнинг муомала куникмаларини шакллантиришга қаратилган гуруҳ ва индивидуал машғулотлар, уйинлар, табиат қуйнига экскурсиялар ва бошқа тадбирлар утказиш;

г) тарбияланувчиларни овқатлантиришни ва чумилтиришни ташкил қилиш, уларни узига узи хизмат курсатиш куникмаларига ургатиш;

д) ривожланиш ва муваффақият даражасини баҳолаш учун болаларнинг ҳулқини, юриш-туришини урганиш;

е) тарбияланувчиларнинг муваффақиятларини маънавий рағбатлантириш, тарбиячи ва ота-оналар билан бирга муҳокама қилишда иштирок этиш;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)   мактабгача таълимга қуйилган давлат талаблари мазмунини;

б) мактабгача педагогика ва психологияни, дефектология асосларини, ёш анатомияси ва физиологиясини;

в) мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш, тарбиялаш шакл ва методларини, жумладан мактабгача ёшдаги болаларга тилни, математикани, табиатшуносликни, тасвирий санъатни уқитиш методикасини, меҳнат таълимини, мусиқий ва жисмоний тарбияни ургатишни;

г)  тарбияланувчилар уқитилаётган тилнинг грамматик тузилиши ва суз таркибини, улар учун тайёрланадиган овқатларнинг рецептларини ҳамда тайёрлаш технологияларини;

д) мактабгача ёшдаги болаларнинг оммавий уйинларини ташкил қилиш қоидаларини, гигиена асослари, болалар ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш қоидаларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   маълумот талаб қилинмайди;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • . Мактабгача таълим муассасалари мусиқа йуналиши
  буйича мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 1766
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3453
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбияланувчиларнинг мусиқавий қобилиятларини ва туйғу соҳасини, ижодий фаолиятини ривожлантиришни амалга ошириш;

б) мусиқавий фаолиятни ташкил қилишнинг турли шакл ва куринишларидан фойдаланиб, уларда эстетик дидни шакллантириш, мусиқа асбобида ижро техникасини маҳорат билан бажариш;

в) тарбияланувчилар билан якка ва жамоавий тартибда ишлаш, қобилиятли ва иқтидорли тарбияланувчиларни танлаб олиш, уларнинг мусиқий қобилиятларини ривожлантиришга кумаклашиш;

г)  тарбияланувчиларнинг индивидуал ва ёш хусусиятларини, ижодий қобилиятларини ҳисобга олиб педагогик фаолият йуналишларини белгилаш;

д) тарбиячилар билан бирга тарбияланувчиларни рақс, ашула, мусиқий уйинларга ургатиш;

е) ота-оналарга фарзандларининг мусиқий тарбияси, таълими юзасидан маслаҳатлар бериш, ота-оналар ва педагог ходимларнинг тарбиявий ишларнинг шу йуналишидаги фаолиятини мувофиқлаштириш;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабгача таълимга қуйилган давлат талаблари мазмунини, амалдаги мактабгача таълим муассасаларда мусиқий таълимга оид норматив-ҳуқуқий, методик ва бошқа ҳужжатларни;

б) болалар мусиқа таълими назарияси ва амалиёти асосларини, болалар мусиқа адабиётини, хореография асосларини, хор жамоаси билан ишлашни, саҳналар, маданий- оммавий тадбирларни утказиш дастурларини ҳамда уларнинг тартибини амалий жиҳатдан ишлаб чиқишни;

в) болалар шахсини ривожлантиришнинг индивидуал хусусиятлари, турли ёшдаги болаларнинг мусиқавий идроки, туйғулари, моторикаси ва мусиқий имкониятларини;

г)  узбек, шарқ ва хорижий бастакорлар, халқ ҳофизлари ҳаёти ва ижодини, мусиқа тарихини ва маданиятини, болалар репертуари асарларини;

д) мусиқа асбобларини, шунингдек узбек, шарқ, европа мумтоз мусиқа санъатини, операни, балетни, вокал-хор куникмаларини;

е)  Узбекистоннинг турли ҳудудларига хос булган мусиқа методларини ва усулларини, инструментал ва ижро йуналишларини, мусиқавий уйинларни, мусиқавий вазн ҳаракатларини;

ж) ривожланишда нуқсони булган болалар билан ишлашда дефектология асослари ва тегишли методикаларни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида урта махсус мусиқавий маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб этилмайди.

 • . Мактабгача таълим муассасалари спорт
  буйича тренер-уқитувчиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2690
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3455
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)  ҳар бир гуруҳ учун жисмоний тарбия машғулотлари жадвалини тузиш, гуруҳлар ёш таркибини ҳисобга олиб, тасдиқланган дастурлар буйича уқув машғулотлари утказиш;

б) кун давомида тарбияланувчиларнинг ҳаракат фаоллигини назорат қилиш, спорт- соғломлаштириш тадбирлари олиб бориш;

в)  тарбияланувчилар соғлом, жисмонан бақувват ҳолда мактабга тайёрлаш мақсадида уларга турли жисмоний машқлар бажартириш;

г)  жисмоний ривожланишда орқада қолган болалар билан алоҳида машғулотлар утказиш;

д)  тарбияланувчиларнинг соғлиги ва жисмоний ҳолатини назорат қилиш, тарбиячилар ва ота-оналарга болалар соғлигини мустаҳкамлаш, жумладан спорт секциялари, тугараклар ташкил қилиш буйича маслаҳатлар бериш, уларга методик ва амалий ёрдам курсатиш;

е)  машғулотлар пайтида тарбияланувчилар соғлиги ва хавфсизлигига жавобгар шахс ҳисобланиб, узининг касбий маҳоратини, болалар билан ишлашнинг методик усулларини такомиллаштириш, мактабгача таълим муассасаси ходимлари ва ота-оналар орасида жисмоний тарбия буйича тарвиқот-ташвиқот ишларини олиб бориш;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги мактабгача таълим соҳасидаги, жисмоний тарбия ва болалар спортини ривожлантиришга оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   мактабгача таълимга қуйилган давлат талаблари мазмунини;

в) мактабгача ёшдаги болалар педагогика ва психологияси асослари ҳамда болаларни жисмоний тарбиялашнинг назария ва амалиёти асосларини;

г)   болалар анатомияси ва физиологиясини;

д)   замонавий ва халқ болалар спорт уйинлари қоида ва талабларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида жисмоний тарбия буйича урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • боб. Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  директори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 688
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)нинг (бундан буён матнда мактаб деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) мактаб уқув-тарбия жараёнини ташкил этишни ривожлантириш, таълим сифатини яхшилашнинг асосий йуналишларини белгилаш;

в) мактабнинг йиллик иш режасини тасдиқлаш ҳамда уқитувчилар томонидан уқув режасининг бажарилишини назорат қилиш;

г)  уқув жараёнига нисбатан педагогик технологияларнинг қулланишига раҳбарлик қилиш;

д) мактаб фаолиятининг молиявий-хужалик масалаларини ҳал қилиш, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг шаклланиши, ундан самарали фойдаланишини амалга ошириш;

е)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалари тузишда мактаб номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

ж) уқув жиҳозлари, қурилмалари ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини таъминлаш, мактабнинг моддий-техника базасини ривожлантириш ишларини ташкил этиш;

з)   мактабнинг педагог ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйишни амалга ошириш, педагог ходимлар аттестациясини ташкил қилиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

и)  мактаб қошидаги махсус комиссияга раҳбарлик қилиш, уқувчиларнинг билимлари сифатини давлат таълим стандартларига мос келишини, тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш ва назорат қилиш;

к)  педагог ходимларни рағбатлантириш учун давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилишини холис баҳолашни ташкил қилиш;

л)  уқувчиларни мактабга қабул қилиш ва синфдан синфга утказиш ва бир мактабдан бошқасига утказиш ишларини ташкил қилиш;

м)  уқувчиларни дарсликлар ва уқув методик қулланмалари билан таъминлаш ишларини ташкил этиш, дарсликлар билан таъминлашнинг ижара тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш, дарсликлар ижара тизимидан тушган маблағларнинг жамғарилишини назорат қилиш ҳамда уларнинг мақсадга мувофиқ сарфланишини таъминлаш;

н) ота-оналар, маҳалла ва бошқа жамоат ташкилотлари билан уқув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича ҳамкорликни ташкил қилиш;

о) болаликни ҳимоя қилиш буйича, вояга етмаганлар ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишга оид талабларга риоя қилинишини таъминлаш;

п) кам таъминланган оилаларнинг 1-9 синф фарзандларини ижтимоий муҳофаза қилиш ишларини, уларни қишки кийим-кечак мажмуаси ва дарсликлар билан бепул таъминлашни ташкил этиш;

р)  интернат туридаги умумтаълим муассасаларида ётоқхонага муҳтож уқувчилар учун керакли яшаш ва овқатланиш шароитларини яратиш;

с)  уқувчиларни миллий анъаналар, урф-одатлар буйича тарбиялашга, уларда миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштириш асосида юксак маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш, ватанига ва халқига содиқ фуқаро сифатида тарбиялаш;

т)  мактаб ходимлари вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш;

у)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш;

ф) уқувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун қуйилган санитария- гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини, жамоани бошқаришнинг самарали усулларини;

в) уқув ва тарбия сифати, давлат таълим стандартлари талабларини жорий қилиш натижалари билан боғлиқ ҳолда ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) таълим муассасаси ва уқитувчилар фаолиятини таҳлил қила олишни, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

е)  мактабни ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш, таълим муассасасини бошқаришнинг ташкилий таркибини тузиш, шартномалар тузишни;

ж)   педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  директорининг уқув ишлари буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 914
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув жараёнини ташкил қилиш, давлат таълим стандартларига мувофиқ уқув- тарбиявий режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш;

б) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйишда иштирок этиш, педагогик жамоанинг уқув-методик ишларига раҳбарлик қилиш, уқитувчиларнинг илғор тажрибаларини урганиш ва умумлаштиришни, замонавий педагогик технологияларни жорий қилишни ташкил этиш;

в) педагог ходимларга методик ёрдамни, жамоанинг ва уқитувчиларнинг педагогик фаолиятини таҳлил қилишни ташкил қилиш ва амалга ошириш;

г)  уқитувчилар фаолиятининг йиллик, чораклик ва ойлик режаларини тасдиқлаш ва бажарилишини назорат қилиш, уқитувчилар фаолиятининг тасдиқланган режаларига мос равишда иш вақти ҳисобини олиб бориш, дарслар, имтиҳонлар жадвали ва бошқа уқув тадбирларини ишлаб чиқиш;

д) мактабда таълим стандартлари талаблари бажарилишини назорат қилиш, уқувчиларнинг узлаштириши ва хулқининг мониторингини амалга ошириш, факультатив машғулотлар ва фанлар тугаракларининг ишлашини ташкил қилиш;

е) уқув хоналарини намойиш ва техник таълим воситалари билан, кутубхоналарни китоблар, уқув-методик қулланмалар, газеталар, журналлар ва бошқа ахборот манбалари билан жиҳозланишига раҳбарлик қилиш;

ж) уқув фанлари буйича методик материаллар ишлаб чиқилишини, ёш мутахассисларга методик ёрдам беришни, уқитувчилар малакасини, касбий маҳоратини ошириш ишларини олиб бориш, уқувчиларнинг уқув юкламасини такомиллаштириш;

з)  синф журналларининг юритилиши ва сақланишини таъминлаш, синф раҳбарлари фаолиятига раҳбарлик қилиш, уқув ишлари ҳолати ва натижалари туғрисида ҳисоботларни тузиш, ота-оналар билан ҳамкорликни ташкил этиш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш;

к)   болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш;

л)   директор йуқлигида унинг лавозим вазифаларини бажариш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) педагогика фанлари ва амалиёти, жамоани бошқаришнинг самарали усулларини ҳамда бошқариш психологияси ютуқларини;

в)   мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иқтисодий асосларини;

г)  давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини, илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини;

д)   ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

е) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини;

з)  таълим муассасаси ва уқитувчилар фаолиятини таҳлил қила олиш, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

и) мактабни ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш, таълим муассасасини бошқаришнинг ташкилий таркибини тузишни;

к) методик тавсиялар, уқув режалари ва дастурлар, лавозим йуриқномаларини ишлаб чиқишни;

л) мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг қилиш, уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини қуллашни;

м) педагогика, психология, болалар физиологиясини ҳамда педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  директорининг маънавий-маърифий ишлар
  буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 914
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   таълим муассасасида маънавий-ахлоқий тарбиявий ишларни ташкил қилиш;

б) тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чиқиш, синф раҳбарлари амалга оширадиган тарбиявий ишлар режаларининг бажарилишини назорат қилиш;

в) “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” мажмуасига кирувчи фанлар буйича таълим стандартлари талабларининг бажарилишини назорат қилиш, шу фанлар буйича узлаштириш, уқувчиларнинг давомати ва хулқи, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлиги мониторингини амалга ошириш;

г)   мактабда тугараклар ва спорт секцияларининг фаолият юритишини таъминлаш;

д) миллий анъаналар, тарихий қадриятлар ва буюк аждодлар мисоли асосида уқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишларини ташкил қилиш;

е)  уқувчилар билан олиб бориладиган синфдан ташқари, экскурсия ва маданий оммавий ишларни мувофиқлаштириб бориш;

ж) педагогик жамоанинг таътил пайтидаги фаолиятини, жумладан ёзги уқув таътили даврида уқувчиларнинг кундузги дам олиш оромгоҳларида дам олиши билан боғлиқ ишларни ташкил қилиш;

з) мактабнинг уқув ва бошқа хоналарини уқувчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига оид масалаларни ҳал қилишга хизмат қилувчи кургазмали тарғибот ва ташвиқот воситалари билан жиҳозлашни ташкил қилиш;

и) мактабнинг маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларини мувофиқлаштириш ва йуналтириш;

к) мактабнинг илғор педагогик тажриба алмашиш буйича ишларини мувофиқлаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини таҳлил қилиш;

л) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйишда иштирок этиш, юқори малакали уқитувчиларнинг илғор педагогик тажрибасини урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш;

м) тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чиқишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил қилиш, уқитувчиларнинг касб маҳоратини, малакасини ошириш ишларини олиб бориш;

н)  синф раҳбарларининг синфдан ва мактабдан ташқари олиб борадиган тарбиявий фаолиятига раҳбарлик қилиш, таълим муассасаси тарбиявий ишлари ҳолати ва натижалари туғрисида ҳисоботлар тузиш, ота-оналар билан ҳамкорликни ташкил қилиш;

о)  уқувчиларнинг тартиб-интизоми ва давомати, тарбиявий ишлар самарадорлигининг назоратини амалга ошириш;

п)  санъаткорлар, спортчилар, жамоат арбоблари, уруш ва меҳнат фахрийлари билан учрашувлар ва ижодий кечалар утказилишини ташкил қилиш;

р)  ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқароларнинг узини узи бошқариш органлари билан уқувчилар уртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалалари буйича ҳамкорлик қилиш;

с)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш;

т)   болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоани бошқаришнинг самарали усулларини ҳамда бошқариш психологияси ютуқларини;

в)   болаларни ватанпарварлик руҳида маънавий-ахлоқий тарбиялаш усулларини;

г) уз халқи тарихини, мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иқтисодий асосларини;

д)   таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини;

е)   ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

ж) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини;

и)  педагогика фани ва амалиёти, бошқарув психологиясининг жаҳон ва мамлакат миқёсидаги эришилган ютуқларини;

к)  таълим муассасаси ва уқитувчилар фаолиятини таҳлил қила олиш, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

л)  мактабнинг тарбиявий тадбирлар сценарийларини ва тарбиявий ишлар режалари, дастурларини ишлаб чиқишни;

м) методик тавсиялар, уқув режалари ва дастурлар, қоидалар, низомлар, лавозим йуриқномаларини ишлаб чиқишни;

н) мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг қилиш, уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини қуллашни;

о)  педагогика, психология, болалар физиологияси, педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Таълим муассасалари услубчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) таълим муассасалари, методик ишларни ташкил қилиш, муассасалардаги уқув- методик ва тарбиявий ишларнинг ҳолатини ва уларнинг давлат таълим стандартларига мослигини таҳлил қилиш ҳамда самарадорлигини ошириш буйича таклифлар ишлаб чиқиш;

б) таълим муассасаларида тугараклар шакллантиришда иштирок этиш, педагог ходимларга уқитиш мазмуни, шакллари, усуллари ва воситаларини аниқлашда ёрдам бериш;

в) методик ва ахборот материалларини ишлаб чиқишда, таълим муассасалари раҳбар ва мутахассисларини касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишларини режалаштиришда иштирок этиш;

г) таълим муассасалари педагог ходимларига тегишли фаолият йуналишлари буйича маслаҳат ва амалий ёрдам курсатиш;

д)   уқув, уқув-мавзу режалар, фанлар ва уқув курслари буйича дастурлар тузиш;

е)  уқув-методик ҳужжатлар, қулланмалар (уқув фанлари, қурилмалар намунавий руйхати, дидактик материаллар ва ҳоказо) ишлаб чиқишни, уларга тақриз беришни ва тасдиқлашга тайёрлашни ташкиллаштириш;

ж) муассасанинг тажрибавий ишлари натижаларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш, таълим муассасаси раҳбари ва мутахассисларининг энг самарали тажрибаларини умумлаштириш ва уни оммалаштириш ишларини амалга ошириш;

з)  педагог ходимларнинг методик уюшмалари ишларини ташкил қилиш ва мувофиқлаштириш, конференциялар, семинарлар, танловлар, кургазмалар, олимпиадалар, мусобақалар ва ҳоказоларни утказиш буйича зарур ҳужжатларни ишлаб чиқиш;

и)  таълим мазмунини экспертиза қилиш ва илмий-методик таъминлаш буйича ишларни ташкил этиш, истиқболда дарсликлар, уқув қулланмалари, методик материалларни нашр қилиш режаларини тузишда, муаллифларни танлашда иштирок этиш;

к)  нашр этилаётган дарсликлар, уқув қулланмалари, видеоматериаллар, аудиовизуал ва бошқа уқитиш воситалари хусусида таълим муассасаларини хабардор қилиш ҳамда таълим муассасаларнинг уларга булган эҳтиёжини аниқлаш;

л) илғор педагогик технологиялар тажрибаси туғрисидаги маълумотларни урганиш, уқитиш ва тарбиялашнинг самарали технологияларини амалга оширишни ташкил қилиш;

м) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш;

н)   болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  дидактика тамойиллари педагогика асослари ва ёш психологияси, уқитишнинг умумий ва хусусий технологиялари, узлаштириш методикаси ва уқув фанини методик таъминлаш тамойилларини;

в) таълим муассасаларида таълим жараёнини ташкил қилиш тизимини, унинг фаолият йуналишларини;

г)  таълим муассасаларидаги педагогик ишларнинг самарали фаолият юритишининг шакл ва методларини аниқлаш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш методикасини;

д)  таълим муассасалари педагог ходимлари методик уюшмалари иши мазмуни ва уни ташкил эттириш тамойилларини;

е)  уқув-дастурий ҳужжатлар, ихтисосликлар буйича уқув режалари, таълим дастурлари, уқув қурилмаларининг намунавий руйхати ва бошқа уқув методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш тамойиллари ва тартибини;

ж) нашриётлар билан ишлаш асосларини, методик ва ахборот материалларини тартибга солиш тамойилларини, уқув қулланмалари мажмуасини юритиш, уқитишнинг аудиовизуал ва интерактив воситаларига асосий талабларни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  уқитувчиси лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 2714 2715
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3310 2330
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) давлат таълим стандартлари ва уқув дастурларига мувофиқ тегишли фанлар буйича дарс машғулотларига тайёргарликни ва уларни утказишни таъминлаш;

б)  уқувчиларни узлаштирган билимларини амалиётда мустақил қуллай олишга тайёрлаш, давлат таълим стандартларига мувофиқ уқувчиларнинг уқув материалини узлаштиришларини холисона, мунтазам баҳоланишини таъминлаш;

в)  давлат таълим стандартларига мувофиқ дастур материалларини юқори даражада узлаштиришни таъминлаш, билимларни узлаштиришда нуқсонлари булган уқувчилар билан гуруҳлар буйича ва индивидуал ишлаш;

г)  факультатив машғулотлар утказиш, фан тугаракларида ишлаш, фанлар олимпиадаларига, турли танловларга ва фестивалларга уқувчиларни тайёрлаш, уқувчиларда билим ва куникмаларни шакллантириш, уларни маънавий-ахлоқий тарбиялашни амалга ошириш;

д)   уқувчиларнинг дарсликлар ва уқув-методик адабиётлар билан таъминланишини ва уларнинг сақланишини назорат қилиш;

е)   уқувчиларнинг давомат ва узлаштириш ҳисобини олиб бориш, уларнинг мактаб устави талабларига риоя қилишларини таъминлаш;

ж)  уқувчилар ҳуқуқларига ва болаларни муҳофаза қилишга оид қонунчилик талабларига риоя қилиш;

з)    жорий, оралиқ ва якуний тестлар (назорат сурови), имтиҳонлар утказиш, уқувчиларнинг ёзма ишлари ва дафтарларини текшириш;

и)   ҳар бир дарс режаларини, дарс утказиш учун зарур булган дидактик тарқатма ва кургазмали материалларни ишлаб чиқиш;

к)   узига бириктирилган синф хоналари, лаборатория хоналаридаги қурилмалар, техник воситалар, мулк ва бошқа моддий бойликларнинг сақланишини ҳамда улардан уқув-методик мақсадларда самарали фойдаланишни таъминлаш;

л)   педагогик кенгаш, методик кенгаш, семинар, тренинг, мажлисларда, очиқ дарсларда, ҳисоботлар тузишда ва методик материаллар ишлаб чиқишда иштирок этиш;

м)   уқув қурилмаларидан фойдаланганда техника хавфсизлиги қоидалари ва санитария- гигиена талабларига риоя қилиш;

н)   педагогик ахлоқ нормаларига риоя қилиш, ота-оналар билан ҳамкорликда ишлаш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва уқитиш масалалари буйича индивидуал учрашувлар ва суҳбатлар утказиш;

о)   мактаб психологи билан ҳамкорликда уқувчилар шахсини ривожлантириш, уларни касбга йуналтириш ва касбгача тайёрлаш масалалари буйича тегишли ишлар олиб бориш;

п)   маҳалла фаоллари билан ҳамкорликда болаларни уқишга тулиқ қамраб олиш, туққизинчи синф уқувчиларини таълимнинг кейинги босқичларига жалб қилиш масалалари билан шуғулланиш;

р)   касб маҳоратини муттасил ошириб бориш, уз фаолиятида илғор таълим методларини урганиш ва амалга ошириш, меҳнат ва ишлаб чиқариш интизоми қоидаларига риоя қилиш;

с)    санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   давлат таълим стандартларини;

в)  узи уқитадиган уқув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда қулланилиши, уқитаётган фан буйича дарс утиш методикаси ва ташкил қилиш тартибини;

г)   уқувчиларни уқитиш ва тарбиялашнинг илғор шакллари ва интенсив усулларини;

д)  уқувчилар билимини баҳолашнинг замонавий, самарали шакллари, назорат усулларини;

е)   уқувчиларни фаоллигини рағбарлантириб бориш ва узлаштиришини баҳолашнинг рейтинг тизимини;

ж)  педагогика, ёш психологияси ва физиологиясини, уқув жараёни техник воситаларини амалиётда қуллашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

37 Малака талаблари:

а)  бошланғич синф уқитувчилари учун бошланғич таълим ихтисослиги буйича камида урта махсус педагогик маълумот;

б)  фан уқитувчиси учун фан йуналишига туғри келувчи камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ёки камида бакалавр даражасидаги олий маълумот ва фан йуналишига туғри келувчи курсни тугатганлик;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши.

 1. Уқитувчига иккинчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а)  педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни баҳолашнинг стандарт талаблардан юқори булган педагогика назарияси, психология ва ёшлар физиологияси асослари, уқиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, таълим ва тарбия методикаси билан;

б)  педагог ходимнинг маҳорати – таълим жараёнида қулай шарт-шароит яратиш, амалий фаолиятда таълим жараёнининг хилма-хиллигини (вариантлилигини) таъминловчи уқитиш методлари, усуллари ва воситаларини қуллай олиш, педагогик диагностика қулланилаётган оддий методлари ва воситалари, уқувчилар жамоасини тоифалашнинг асосий шакллари, уқувчиларнинг англаш ва муомала (коммуникатив) маданиятини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий методлари билан;

в)  педагог ходимнинг меҳнати самарадорлиги – педагог бевосита мулоқот қиладиган уқувчилар гуруҳини аҳил жамоа сифатида сақлашга имкон берувчи амалий иш фаолияти, уқувчиларни давлат таълим стандартларига мос ҳолда билим олишини таъминлаш орқали;

г)   уқитувчи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

Магистр даражасига эга булган педагог ходимга аттестация утказилмасдан иккинчи малака тоифаси берилади.

 1. Биринчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а)  педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни баҳолашнинг стандарт талаблардан юқори булган таълим жараёнини индивидуаллаштириш технологияси, психологик-педагогик диагностиканинг замонавий усуллари уқиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, турли даражада уқитишни олиб бориш имконини берадиган назарий билимлар даражаси билан;

б)  педагог ходимнинг маҳорати – уқув-тарбия жараёни мазмуни, методлари ва шаклларини танлашда уқувчиларнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш, ривожланишлари, майллари, қобилиятлари, қизиқишлари ва соғлиқлари даражаси турлича булган уқувчилар тоифаларини ҳисобга олган ҳолда педагогик масалаларни ҳал қилишга ва амалий фаолиятда замонавий педагогик технологияларни, шахсни ривожлантириш педагогик технологиялари элементларини, фан буйича уқув-методик ишларни таҳлил қилиш методикаларини қуллашни билиши билан;

в)  педагог ходимнинг меҳнати самарадорлиги – мактаб ижтимоий ҳаётида фаол қатнашганлиги билан;

г)  малака ошириш курсларини мунтазам уташи, вилоят ёки туман (шаҳар) даражасида илмий-методик тадбирларида фаол қатнашиши, унинг тажрибалари вилоят ёки туман (шаҳар) даражасида оммалаштирилганлиги, шунингдек уқувчилари иккинчи тур фан олимпиадаларида, вилоят ёки туман даражасидаги курик танловларида, спорт мусобақаларида совринли уринларни эгаллаганлиги (бундай фан олимпиадалари ва тадбирлар утказилмайдиган бошланғич синф ва фан педагоглари бундан мустасно) орқали;

д) иккинчи тоифали уқитувчи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 1. Олий малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а) педагог ходимнинг малакаси – курсаткичи педагогик фан ва амалиётнинг, уз билим соҳасининг энг янги ютуқларини узлаштириш, амалий масалаларни ижодий ҳал қилиш билан;

б) педагог ходимнинг маҳорати – курсаткичи таълим ва тарбиялаш методлари, воситалари, шаклларини оптимал танлашни амалга ошира олиш ёки тарқатишга тавсия берилиши мумкин булган педагогик технологиялар ёки уларнинг элементларини мустақил равишда ишлаб чиқиш, синаб куриш ва муваффақиятли қуллаш, уқувчиларнинг ижодий имкониятларини юзага чиқариш учун шароитлар яратиш билан;

в) педагог ходимнинг меҳнати самарадорлиги – мактаб ижтимоий ҳаётида фаол қатнашиши, малака ошириш курсларини мунтазам уташи, вилоят ёки туман (шаҳар) даражасида илмий-методик тадбирларида фаол қатнашиши, унинг тажрибалари республика ёки вилоят даражасида оммалаштирилганлиги, шунингдек уқувчилари иккинчи ёки учинчи тур фан олимпиадаларида, вилоят, республика ва халқаро даражасидаги курик танловларда, спорт мусобақаларида совринли уринларни эгаллаганлиги (бундай фан олимпиадалари ва тадбирлар утказилмайдиган бошланғич синф ва фан педагоглари бундан мустасно) билан;

г) биринчи тоифали уқитувчи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 • . Умумий урта таълим мактаби (мактаб-интернат)
  психологи лавозимининг малакавий
  тавсифлари
Тартиб рақами 2292
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2444
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқувчиларнинг (тарбияланувчиларнинг) муассасаларда тарбиялаш ва уқитиш жараёнида руҳий, жисмоний (соматик) ва ижтимоий фаровонлигини муҳофаза қилишга йуналтирилган касбий фаолиятни амалга ошириш;

б) Бола ҳуқуқлари туғрисидаги Конвенцияга мувофиқ шахс ҳуқуқларини ҳимоя қилишга, таълим муассасаси ижтимоий соҳасини уйғунлаштиришга кумаклашиш ва ижтимоий жиҳатдан куника олмаслик ҳоллари юзага келишининг олдини олиш буйича тадбирларни амалга ошириш;

в) уқувчилар (тарбияланувчилар) ривожланишига тусқинлик қилаётган омилларни аниқлаш ва турли куринишдаги психологик ёрдам (психокоррекция, реабилитация ва маслаҳат) бериш буйича тадбирларни амалга ошириш, уқувчилар (тарбияланувчилар), ота- оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар), педагогик жамоага аниқ муаммоларни ҳал қилишда ёрдам бериш;

г) турли йуналиш ва мақсадлардаги психологик диагностикаларни утказиш, руҳий, жисмоний ва ақлий, қобилият, мойиллик, имконият каби сифатларни аниқлаш учун тестлар утказиш, тест натижаларини таҳлил қилиш ва баҳолаш;

д) болаларни биринчи синфга қабул қилиш комиссияси таркибида болаларни олти ёшдан уқишга тайёрлигини аниқлашда иштирок этиш;

е) уқитувчилар жамоаси ва ота-оналарга уқувчиларнинг (тарбияланувчиларнинг) шахс ва ижтимоий жиҳатдан ривожланиши муаммолари буйича йуналиш бериш мақсадида урганиш натижаларига кура психологик-педагогик хулоса тузиш;

ж) уқувчилар (тарбияланувчилар) шахсининг индивидуал ва ёши, жинсини ҳисобга олиб таълим фаолиятини ривожлантирувчи ва тузатувчи дастурларни режалаштириш ва ишлаб чиқишда иштирок этиш, уларда ҳаётий ва касбга йуналиш олишнинг турли вазиятларига мослашувчанликка тайёргарликни ривожлантиришга кумаклашиш;

з)  ижодий иқтидорли уқувчиларни (тарбияланувчиларни) психологик жиҳатдан қуллаб-қувватлаш, уларнинг ривожланиши ва изланишларига кумаклашиш;

и)  уқувчиларнинг (тарбияланувчиларнинг) ривожланишидаги (ақлий, жисмоний, ҳиссий), турли куринишдаги ижтимоий ривожланишидаги муаммосини аниқлаш ва уларни психологик-педагогик жиҳатдан тузатишни амалга ошириш;

к)  уқувчилар (тарбияланувчилар), педагогик жамоа, ота-оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар) психологик ва жинсий тарбия маданиятини шакллантириш;

л)  таълим муассасаси ходимларини уқувчилар (тарбияланувчилар), педагог ходимлар, ота-оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар) ижтимоий-психологик хабардорлик даражасини оширишга йуналтирилган психологияни амалда қуллаш, муассасанинг ривожланиши масалаларида маслаҳатлар бериш;

м) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  жамоадаги ижтимоий-психологик муҳитга таъсир курсатувчи омилларни;

в) умумий ва ижтимоий психология, ёш психологиясини, тиббий психология, мактабгача ва мактаб ёшидаги болалар психологияси хусусиятларини, болалар нейропсихологиясини;

г) психодиагностика ютуқларини, индивидуал фарқ психологиясини, дефектология асосларини, психотерапия, психогигиена, касбга йуналтириш ва меҳнат психологиясини;

д) ташхистлаш методологияси ва методикасини, психопатология, индивидуал ва гуруҳлар буйича касбга маслаҳат беришнинг замонавий методларини, боланинг меъёрий ва нотуғри ривожланишини ташхислаш ва тузатишни, хулқ этикаси ва маданиятини;

е) тадқиқот ишларини утказиш технологиясини, тадқиқот натижаларини компьютерда қайта ишлашни, психодиагностиканинг долзарб илмий маълумотларини;

ж) уқувчиларнинг (тарбияланувчилар) меҳнати муҳофазаси, соғлиғини сақлаш, касбга йуналтириш масалаларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг ижтимоий муҳофазасини;

з)  энг муҳим муаммоларни аниқлай олиши ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

и) лавозим мажбуриятлари доирасига кирувчи масалалар буйича мажлислар, суҳбатлар утказиш, маслаҳатлар беришни;

к) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги махсус психологик ёки олий педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • . Уқитувчи-дефектолог, уқитувчи-логопед
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2717 2718
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2330 2330
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқувчилар (тарбияланувчилар)нинг ривожланишидаги муаммоларни тузатишга қаратилган ишларни олиб бориш, уларни текшириш орқали мавжуд булган нуқсон таркиби ва ифодаланиш даражасини аниқлаш;

б) уларнинг руҳий-жисмоний ҳолатини ҳисобга олган ҳолда машғулотлар утказиш учун гуруҳлар ташкил қилиш, гуруҳлар билан ва индивидуал тартибда уларнинг ривожланишидаги муаммоларни тузатиш, носоз функцияларни тузатиш буйича машғулотлар утказиш;

в) уқитувчилар ва тарбиячилар билан яқин ҳамкорликда ишлаш, машғулот ва дарсларида иштирок этиш, педагог ходимлар ва ота-оналар (уларнинг урнини босувчи шахслар)га ривожланишида муаммоси мавжуд булган болаларга ёрдам курсатишнинг махсус методлари ва усулларини қуллаш буйича маслаҳатлар бериш ҳамда улар фаолияти билан боғлиқ зарурий ҳужжатларни юритиш;

г) шахснинг умумий маданиятини шакллантиришда, унинг ижтимоийлашишида касбий дастурларни онгли равишда танлаш ва узлаштиришда кумаклашиш, давлат стандартлари доирасида таълим беришнинг турли шакллари, методлари ва воситаларини қуллаш, таълим дастурларини амалга ошириш;

д) уқувчиларни (тарбияланувчиларни) Бола ҳуқуқлари туғрисидаги Конвенцияда, Узбекистон Республикасининг “Таълим туғрисида”ги, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари туғрисида”ги қонунларида белгиланган ҳуқуқларга риоя қилиш ва эркинликларини таъминлаш;

е) уз касбий малакасини мунтазам равишда ошириб бориш, методик уюшмалар фаолиятида ва бошқа куринишдаги методик ишларда қатнашиш;

ж) таълим жараёнида уқувчиларнинг ҳаётини ва соғлиғини муҳофаза қилишни таъминлаш;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   махсус ва ёшлар педагогикаси ҳамда психологиясини;

в)   дефектологиянинг анатомик-физиологик ва клиник асосларини;

г) уқувчилар (тарбияланувчилар) нинг ривожланишидаги муаммоларини олдини олиш ва тузатишнинг методлари ҳамда усулларини, улар билан ишлашда қулланиладиган дастурий-методик адабиётларни;

д)   дефектология фанининг энг янги ютуқларини;

е) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумотли дефектолог ёки логопед;

б)   иш стажи талаб қилинмайди.

 • . Куни узайтирилган гуруҳ тарбиячиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 154
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3320
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) давлат таълим стандартлари ва уқув дастурларига мувофиқ тегишли фан буйича дарслар, машғулотларга тайёргарликни ва уларни утказишни таъминлаш;

б)  уқувчиларни узлаштирган билимларини амалиётда мустақил қуллай олишга тайёрлаш, таълим стандартларига мувофиқ уқувчиларнинг уқув материалларини узлаштиришларини холисона мунтазам баҳоланишини таъминлаш;

в) давлат таълим стандартларига мувофиқ дастур материалларини юқори даражада узлаштиришни таъминлаш, билимларни узлаштиришда муаммолари булган уқувчилар билан гуруҳлар буйича ва индивидуал иш олиб бориш;

г)  уқувчиларнинг давомат ва узлаштириш ҳисобини олиб бориш, уларнинг мактаб устави талабларига риоя қилишларини таъминлаш;

д)  уқувчилар ҳуқуқларига ва болаларни муҳофаза қилишга оид қонунчилик талабларига риоя қилиш;

е)  жорий ва назорат сурови утказиш, уқувчиларнинг ёзма ишларини ҳамда дафтарларини текшириш;

ж) машғулотлар утказиш учун зарур булган дидактик тарқатма ва кургазма материалларни ишлаб чиқиш;

з)   узига бириктирилган синф хоналари, лаборатория хоналаридаги қурилмалар, техник воситалар ва бошқа моддий бойликларнинг сақланишини ва улардан уқув-методик мақсадларда самарали фойдаланишни таъминлаш;

и)  педагогик ва методик кенгаш, семинар, тренинг, мажлисларда, очиқ дарсларда, ҳисоботлар тузишда ва методик материаллар ишлаб чиқишда иштирок этиш;

к)  уқув қурилмаларидан фойдаланганда техника хавфсизлиги қоидалари ва санитария- гигиена талабларига риоя қилиш;

л)  педагогик ахлоқ нормаларига риоя қилиш, ота-оналар билан иш олиб бориш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва уқитиш масалалари буйича индивидуал учрашувлар ҳамда суҳбатлар утказиш;

м)   маҳалла фаоллари билан болаларни биринчи синфда уқитишга тулиқ қамраб олиш;

н)  касб маҳоратларини ошириб бориш, уз фаолиятига оид илғор таълим методларини урганиш, меҳнат ва ишлаб чиқариш интизоми қоидаларига риоя қилиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) узи уқитадиган уқув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда қулланилишини;

в)  уқувчиларни уқитиш ва тарбиялашнинг илғор шакллари ва интенсив усулларини;

г)   уқитаётган фан буйича дарс утказиш методикаси ва ташкил қилиш тартибини;

д) уқувчилар билимини баҳолашнинг замонавий ва самарали шаклларини ҳамда назорат усулларини;

е)   уқувчиларни тест синовларидан утказиш ва баҳолаш мезонларини;

ж) педагогика, ёш психологияси ва физиологиясини, уқув жараёни техник воситаларини амалиётда қуллашни;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  урта махсус педагогик маълумот;

б)  амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 1. Тарбиячига иккинчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а) педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни баҳолашнинг стандарт талаблардан юқори булган педагогика назарияси, психология ва ёшлар физиологияси асослари, уқиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, таълим ва тарбия методикаси билан;

б) педагог ходимнинг маҳорати – таълим жараёнида қулай шарт-шароит яратиш, амалий фаолиятда таълим жараёнининг хилма-хиллигини (вариантлилигини) таъминловчи уқитиш методлари, усуллари ва воситаларини қуллай олиш, педагогик диагностика қулланилаётган методлар ва воситалари, уқувчилар жамоасини тоифалашнинг асосий шакллари, уқувчиларнинг билимини англаш ва муомала (коммуникатив) маданиятини шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий методлари билан;

в) педагог ходим меҳнати самарадорлиги – педагог бевосита мулоқот қиладиган уқувчилар гуруҳини аҳил жамоа сифатида сақлашга имкон берувчи амалий иш фаолияти, уқувчиларни давлат таълим стандартларига мос ҳолда билим олишини таъминлаш орқали;

г)   тарбиячи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 1. Биринчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а) педагог ходимнинг малакаси – билим ва куникмаларни баҳолашнинг стандарт талаблардан юқори булган таълим жараёнини индивидуаллаштириш технологияси, психологик-педагогик диагностиканинг замонавий усуллари уқиладиган фаннинг базавий компоненти мазмуни, турли даражада уқитишни олиб бориш имконини берадиган назарий билимлар даражаси билан;

б) педагог ходимнинг маҳорати – уқув-тарбия жараёни мазмуни, методлари ва шаклларини танлашда уқувчиларнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш, ривожланишлари, майллари, қобилиятлари, қизиқишлари ва соғлиқлари даражаси турлича булган уқувчилар тоифаларини ҳисобга олган ҳолда педагогик масалаларни ҳал қилишга ва амалий фаолиятда илғор педагогик технологияларни, шахсни ривожлантириш педагогикаси технологиялари элементларини, фан буйича уқув-методик ишларни таҳлил қилиш методикаларини қуллашга қодирлиги билан;

в) педагог ходимнинг меҳнати самарадорлиги мактаб ижтимоий ҳаётида фаол қатнашиши билан;

г) малака ошириш курсларини мунтазам уташи, вилоят ёки туман (шаҳар) даражасида илмий-методик тадбирларида фаол қатнашиши, унинг тажрибалари вилоят ёки туман (шаҳар) даражасида оммалаштирилганлиги, шунингдек уқувчилари иккинчи тур фан олимпиадаларида, вилоят ёки туман даражасидаги курик танловларида, спорт мусобақаларида совринли уринларни эгаллаганлиги (бундай фан олимпиадалари ва тадбирлар утказилмайдиган бошланғич синф ва фан педагоглари бундан мустасно) орқали;

д) иккинчи тоифали тарбиячи лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 • . Умумий урта таълим мактаби тарбиявий ишлар
  буйича катта етакчиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2499
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3340
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқувчиларнинг синфдан ва мактабдан ташқари машғулотларини утказиш, таътил кунларида экскурсиялар, маънавий-маданий ёдгорликларимизни томоша қилиш учун сафарлар, музейларга саёҳатлар ташкил қилиш;

б) уқувчиларда ватанга, миллий анъаналар ва халқимизнинг урф-одатлари, ананаларига ҳурмат, садоқат ва буюк олимлар маданият ва санъат арбоблари ҳамда спорт усталари билан фахрланиш руҳида тарбиялаш;

в) мактаб тарбиявий ишлари режасига мувофиқ уқитувчилар, жумладан синф раҳбарлари, тарбиячилар ва бошқа педагог ходимлар билан биргаликда ғоявий-ахлоқий тарбия, спорт-оммавий ва маданий тадбирлар буйича ишларни амалга оширишда иштирок этиш;

г) уз вазифаларини бажаришда “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати, маданият марказлари, кинотеатрлар, музейлар, истироҳат боғлари, спорт иншоотлари ва бошқа мактабдан ташқари муассасалар ходимлари билан ҳамкорлик қилиш;

д) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш;

е)   болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

в)  мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмунини;

г) тарбиявий ишлар концепциясини, уқитиш методларини, гигиена, педагогика, психологияни;

д) мактабдан ташқари таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

е) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   урта махсус педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • боб. Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган
  давлат таълим муассасалари ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган
  давлат таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  директори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 528
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларининг (бундан буён матнда мактаб-интернат деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) мактаб-интернат таълим-тарбия жараёнини такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилашнинг асосий йуналишларини белгилаш;

в) мактаб-интернатнинг йиллик иш режасини тасдиқлаш ҳамда педагогик ҳодимлар томонидан иш режаларининг бажарилишини назорат қилиш;

г) таълим-тарбия жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларнинг қулланишини назорат қилиш;

д) мактаб-интернат фаолиятининг молиявий-хужалик масалаларини ҳал қилиш, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг шаклланиши, улардан самарали фойдаланишини амалга ошириш;

е) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан шартномалар тузишда мактаб-интернат номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

ж) уқув жиҳозлари, махсус техника ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини таъминлаш, мактаб-интернатнинг моддий-техника базасини ривожлантириш ишларини ташкил этиш;

з)  мактаб-интернатнинг педагог ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйишни амалга ошириш, педагог ходимлар аттестациясини ташкил қилиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

и)  мактаб-интернат қошидаги махсус комиссияга раҳбарлик қилиш, уқувчиларнинг билимлари сифатини тегишли давлат таълим стандартларига мос келишини, тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш ва назорат қилиш;

к)  педагог ходимларни рағбатлантириш учун тегишли давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилишини холис баҳолашни ташкил қилиш;

л)  уқувчиларни мактаб-интернатга қабул қилиш ва синфдан синфга утказиш ҳамда бир мактаб-интернатдан бошқасига утказиш ишларини ташкил қилиш;

м) уқувчиларни дарсликлар ва уқув методик қулланмалари билан бепул таъминлаш ишларини ташкил этиш;

н) ота-оналар, маҳалла ва бошқа жамоат ташкилотлари билан уқув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича ҳамкорликни ташкил этиш;

о) болаликни ҳимоя қилиш буйича, вояга етмаганлар ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишга оид талабларга риоя қилинишини таъминлаш;

п) кам таъминланган оилалар фарзандларини ижтимоий муҳофаза қилиш ишларини, уларни қишки кийим-кечак мажмуаси билан бепул таъминлашни ташкил этиш;

р)   уқувчилар учун керакли яшаш ва овқатланиш шароитларини яратиш;

с)  уқувчиларда миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштириш асосида юксак маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш, ватанига ва халқига содиқ фуқаро сифатида тарбиялаш;

т)  мактаб-интернат ходимлари вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш;

у)  мактаб-интернат ихтисослиги буйича уқувчилардаги мавжуд нуқсонларни бартараф этиш мақсадида соғломлаштириш ва коррекцион ишларни ташкил қилиш;

ф) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш;

х) уқувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун қуйилган санитария- гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)   Бола ҳуқуқлари туғрисидадги Конвенция, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари туғрисида”ги қонунини, умумий урта таълим соҳасидаги, имконияти чекланган болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактаб-интернат фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини, жамоани бошқаришнинг самарали усулларини;

в) уқув ва тарбия сифати, тегишли давлат таълим стандартлари талабларини жорий қилиш натижалари билан боғлиқ ҳолда ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) махсус педагогика, психология, методика соҳасида қулланиладиган метод ва педагогик технологияларини;

е)  таълим муассасаси ва педагог ходимлар фаолиятини таҳлил қила олишни, таълим муассасаси фаолиятидаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

ж) мактаб-интернатни ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш, таълим муассасасини бошқаришнинг ташкилий таркибини тузиш, шартномалар тузишни;

з)    педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   педагогика йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  директорининг уқув ишлари буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) таълим жараёнини ташкил қилиш, тегишли давлат таълим стандартларига мувофиқ уқув режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш;

б) педагогик ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйишда иштирок этиш, педагогик жамоанинг уқув-методик ишларига раҳбарлик қилиш, уқитувчиларнинг илғор тажрибаларини урганиш ва умумлаштиришни, замонавий педагогик технологияларни жорий қилишни ташкил этиш;

в) педагогик ходимларга методик ёрдам курсатиш, уқитувчиларнинг педагогик фаолиятини таҳлил қилишни ташкил қилиш ва амалга ошириш;

г) уқитувчилар фаолиятининг йиллик, чораклик ва ойлик режаларини тасдиқлаш ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилиш, уқитувчилар фаолиятининг тасдиқланган режаларига мос равишда иш вақти ҳисобини олиб бориш, дарслар, имтиҳонлар жадвали ҳамда бошқа уқув тадбирларини ишлаб чиқиш;

д) мактаб-интернатда назорат ишларини ташкил этиш, тегишли таълим стандартлари талаблари бажарилишининг, уқувчиларнинг узлаштириши ва хулқининг мониторингини амалга ошириш, коррекцион машғулотлар ва фанлар тугаракларининг ишлашини ташкил қилиш;

е) уқув хоналарини техник таълим воситалари билан, кутубхоналарни тегишли ахборот манбалари билан жиҳозланишига раҳбарлик қилиш;

ж) уқув фанлари буйича методик материаллар ишлаб чиқиш, ёш мутахассисларга методик ёрдам бериш, уқитувчилар малакасини ва касбий маҳоратини ошириш ишларини олиб бориш, уқувчиларнинг уқув юкламасини такомиллаштириш;

з)  синф журналларининг юритилиши ва сақланишини таъминлаш, синф раҳбарлари фаолиятига раҳбарлик қилиш, уқув ишлари ҳолати ва натижалари туғрисида ҳисоботларни тузиш, ота-оналар билан ҳамкорликни ташкил этиш;

и)  коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил қилиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) Бола ҳуқуқлари туғрисидадги Конвенция, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари туғрисида”ги қонунини, умумий урта таълим соҳасидаги, имконияти чекланган болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  педагогика фанлари ва амалиёти, бошқариш психологияси ютуқларини;

в) мактаб-интернат фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик ва иқтисодий асосларини;

г) махсус педагогика, психология, методика соҳасида қулланиладиган метод ва воситаларини;

д) тегишли давлат таълим стандартлари талаблари ва мазмунини, замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини;

е)  жамоани бошқаришнинг самарали усулларини, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш методларини;

ж) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з таълим муассасаси ва уқитувчилар фаолиятини таҳлил қила олишни, муаммоларини аниқлаши ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

и) таълим муассасаси фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг қилишни, уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларни қуллашни;

к) жисмоний ва ақлий ривожланишида нуқсони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб боришнинг усулларини;

л)   педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

м) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  директорининг маънавий-маърифий ишлар бӯйича
  ӯринбосари лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   таълим муассасасида маънавий-ахлоқий тарбиявий ишларни ташкил қилиш;

б) тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чиқиш, синф раҳбарлари ва тарбиячилари амалга оширадиган тарбиявий ишлар режаларининг бажарилишини назорат қилиш;

в) “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари” мажмуасига кирувчи фанлар буйича таълим стандартлари талабларининг бажарилишини назорат қилиш, шу фанлар буйича узлаштириш, уқувчиларнинг давомати ва хулқи, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлиги мониторингини амалга ошириш;

г)  мактаб-интернатда тугараклар ва спорт секцияларининг фаолият юритишини таъминлаш;

д) миллий анъаналар, миллий ва умуминсоний қадриятлар ва буюк аждодлар мисоли асосида уқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишларини ташкил қилиш;

е)  уқувчилар билан олиб бориладиган синфдан ташқари ва тарбиявий ишлар, экскурсия ва маданий оммавий ишларни мувофиқлаштириш;

ж)  педагогик жамоанинг таътил пайтидаги фаолияти билан боғлиқ ишларни мувофиқлаштириш;

з)  мактаб-интернатнинг уқув, ётоқ ва бошқа хоналарини кургазмали тарғибот ва ташвиқот воситалари билан жиҳозлашни ташкил қилиш;

и)  мактаб-интернатнинг маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларини мувофиқлаштириш, синф раҳбарлари ва тарбиячиларининг ишларини ташкил қилиш;

к)  илғор педагогик тажриба алмашиш буйича ишларни мувофиқлаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини таҳлил қилиш;

л)  педагогик ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйишда иштирок этиш, юқори малакали уқитувчиларнинг ва тарбиячиларнинг илғор педагогик тажрибасини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш;

м)  тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чиқишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил қилиш, тарбиячиларнинг касб маҳоратини, малакасини ошириш ишларини олиб бориш;

н)   синф раҳбарларининг ва тарбиячиларнинг синфдан ва мактаб-интернатдан ташқари олиб борадиган тарбиявий фаолиятига раҳбарлик қилиш, таълим муассасаси тарбиявий ишлари ҳолати ва натижалари туғрисида ҳисоботлар тузиш, ота-оналар билан ҳамкорликни ташкил қилиш;

о)   уқувчиларнинг тартиб-интизоми ва давомати, тарбиявий ишлар самарадорлиги назоратини амалга ошириш;

п)  санъаткорлар, жамоат арбоблари, уруш ва меҳнат фахрийлари билан учрашувлар ва ижодий кечалар утказилишини ташкил қилиш;

р)   коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил қилиш;

с)   ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқароларнинг узини узи бошқариш органлари билан уқувчилар уртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш масалалари буйича ҳамкорлик қилиш;

т)   санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  Бола ҳуқуқлари туғрисидадги Конвенция, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари туғрисида”ги қонунини, умумий урта таълим соҳасидаги, имконияти чекланган болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  педагогика фанлари ва амалиёти, бошқариш психологияси ютуқларини, уқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш методикаларини;

в)  мактаб-интернат фаолиятини ривожлантиришнинг педагогик ва иқтисодий асосларини;

г)   тегишли давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини;

д)  жамоани бошқаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш методларини;

е)   илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини;

ж)   ходимларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з)   таълим муассасаси ва тарбиячилар фаолиятини таҳлил қила олишни, муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини ҳамда уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларни қуллашни;

и) мактаб-интернатнинг тарбиявий тадбирлар сценарийларини ва тарбиявий ишлар режалари, дастурларини ишлаб чиқишни;

к) педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни, таълим-тарбия жараёнида замонавий педагогик ва ахборот технологияларни қуллашни;

л) жисмоний ва ақлий ривожланишида нуқсони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб боришнинг усулларини;

м) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  уқитувчиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2712
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тегишли давлат таълим стандартлари ва уқув дастурларига мувофиқ тегишли фан буйича уқув машғулотларини утказиш;

б) уқувчиларни узлаштирган билимларини амалиётда мустақил қуллай олишга тайёрлаш, таълим стандартларига мувофиқ уқувчиларнинг уқув материалини узлаштиришларини холисона мунтазам баҳоланишини таъминлаш;

в) тегишли давлат таълим стандартларига мувофиқ дастур материалларини юқори даражада узлаштиришни таъминлаш, билимларни узлаштиришда нуқсонлари булган уқувчилар билан гуруҳлар буйича ва индивидуал иш олиб бориш;

г) қушимча дарс машғулотлар утказиш, фан тугаракларида ишлаш, фанлар олимпиадаларига, турли танловларга ва фестивалларга уқувчиларни тайёрлашни амалга ошириш, уқувчиларда билим ва куникмаларни шакллантириш, уларни маънавий-ахлоқий тарбиялашни амалга ошириш;

д) уқувчилар фойдаланадиган дарсликлар ва уқув-методик адабиётлар билан таъминланишни ва уларнинг сақланишини назорат қилиш;

е)  уқувчиларнинг давомат ва узлаштириш ҳисобини олиб бориш, уларнинг мактаб- интернат низоми талабларига риоя қилишларини таъминлаш;

ж) уқувчилар ҳуқуқларига ва болаларни муҳофаза қилишга оид қонунчилик талабларига риоя қилиш;

з)  жорий, оралиқ ва якуний тестлар (назорат сурови), имтиҳонлар утказиш, уқувчиларнинг ёзма ишлари ва дафтарларини текшириш;

и)  ҳар бир дарс режаларини, дарс утказиш учун зарур булган дидактик тарқатма ва кургазмали материалларни ишлаб чиқиш;

к)  узига бириктирилган синф хоналари, кабинетлар, лабораториялардаги қурилмалар, техник воситаларнинг сақланишини ва улардан уқув-методик мақсадларда самарали фойдаланишни таъминлаш, унга топширилган мулк, уқув қурилмалари, инвентарь ва таълим техник воситаларини урнатилган тартибда ишга яроқли ҳолатда тутиш;

л) педагогик ахлоқ нормаларига риоя қилиш, ота-оналар билан ишлаш, уларнинг фарзандларини тарбиялаш ва уқитиш масалалари буйича индивидуал учрашувлар ва суҳбатлар утказиш;

м) коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил қилиш;

н)  уқувчилар шахсини ривожлантириш, касб-ҳунарга йуналтириш ишларини ташкил этишда иштирок этиш;

о)   битирувчи синф уқувчиларини таълимнинг кейинги босқичларига жалб қилиш;

п)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) узи уқитадиган уқув фанининг илмий-назарий асослари, унинг мазмуни ва амалда қулланилишини;

в)   уқувчиларни уқитиш ва тарбиялашнинг илғор шакллари ва интенсив усулларини;

г)  дидактик тамойилларни, уқитаётган фан буйича дарс утиш методикаси ва уни ташкил қилиш тартибини;

д)  уқувчилар билимини баҳолашнинг замонавий, самарали шакллари, назорат усулларини;

е)   уқувчиларнинг фаоллиги ва узлаштиришини баҳолашнинг рейтинг тизимини;

ж) жисмоний ва ақлий ривожланишида нуқсони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб бориш усулларини;

з)   жисмоний ва ақлий ривожланишида нуқсони булган болаларни мустақил ҳаётга тайёрлашнинг педагогик психологик усулларини;

и)   дефектологиянинг анатомик-физиологик ва клиник асосларини;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) бошланғич синф уқитувчилари учун олий маълумотли дефектолог (олигофенопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) ёки бошланғич таълим ихтисослиги буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ва тегишли қайта тайёрлашдан утганлик;

б) фан уқитувчиси учун фан йуналишига туғри келувчи камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ва тегишли қайта тайёрлашдан утганлик (олигофенопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог);

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  ихтисослаштирилган таълим муассасасининг фаолият соҳаси буйича бир йилдан кам булмаган педагогик (тарбиячи) иш стажи.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар)
  психологи лавозимининг малакавий тавсифлари
Тартиб рақами 2292
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2444
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқувчилар (тарбияланувчилар)нинг муассасаларда тарбиялаш ва уқитиш жараёнида руҳий, жисмоний (соматик) ва ижтимоий фаровонлигини муҳофаза қилишга йуналтирилган касбий фаолиятни амалга ошириш;

б) таълим муассасаси ижтимоий соҳасини уйғунлаштиришга кумаклашиш ва ижтимоий жиҳатдан куника олмаслик ҳоллари юзага келишининг олдини олиш буйича тадбирларни амалга ошириш;

в) уқувчилар (тарбияланувчилар) ривожланишига тусқинлик қилаётган омилларни аниқлаш ва турли куринишдаги психологик ёрдам бериш буйича тадбирларни амалга ошириш, уқувчилар (тарбияланувчилар), ота-оналар ва педагогик жамоага муаммоларни ҳал қилишда ёрдам бериш;

г) турли йуналиш ва мақсадлардаги психологик диагностикани утказиш, руҳий, жисмоний ва ақл, қобилият, мойиллик, имконият каби сифатларни аниқлаш учун тестлар утказиш, тест натижаларини таҳлил қилиш ва баҳолаш;

е) уқитувчилар жамоаси ва ота-оналарга уқувчилар (тарбияланувчилар)нинг шахс ва ижтимоий жиҳатдан ривожланиши муаммолари буйича йуналиш бериш мақсадида урганиш натижаларига кура психологик-педагогик хулоса тузиш;

ж) уқувчилар (тарбияланувчилар) шахсининг индивидуал ва ёши, жинсини ҳисобга олиб таълим фаолиятини ривожлантирувчи ва тузатувчи дастурларни режалаштириш ҳамда ишлаб чиқишда иштирок этиш;

з)  иқтидорли уқувчилар (тарбияланувчилар)ни психологик жиҳатдан қуллаб- қувватлаш, уларнинг ривожланиши ва изланишларига кумаклашиш;

и)  уқувчилар (тарбияланувчилар)нинг ривожланишидаги нуқсонларни аниқлаш ва уларни психологик-педагогик жиҳатдан тузатишни амалга ошириш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) Бола ҳуқуқлари туғрисидадги Конвенция, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари туғрисида”ги қонунини, умумий урта таълим соҳасидаги, имконияти чекланган болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  жамоадаги ижтимоий-психологик муҳитга таъсир курсатувчи омилларни;

в) умумий ва ижтимоий психология, ёш психологияси, тиббий психология, мактаб- интернатгача ва мактаб-интернат ёшидаги болалар психологияси хусусиятларини;

г) болалар нейропсихологиясини, психодиагностика ютуқларини, индивидуал фарқ психологиясини;

д) дефектология асосларини, психотерапия, психогигиена, касбга йуналтириш ва меҳнат психологиясини;

е) ташхистлаш методологияси ва методикасини, психопатология, индивидуал ва гуруҳлар буйича касбга маслаҳат беришнинг замонавий методларини;

ж) боланинг меъёрий ва нотуғри ривожланишини ташхислашни, хулқ этикаси ва маданиятини;

з)    уқувчиларнинг (тарбияланувчилар) меҳнат муҳофазаси, соғлиғини сақлашни;

и) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги махсус психологик ёки олий педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • . Имкониятлари чекланган болалар учун ихтисослаштирилган давлат
  таълим муассасалари (мактаблар, мактаб-интернатлар) педагог
  тарбиячиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 158
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тарбияланувчиларнинг кундалик ҳаёти ва фаолиятини режалаштириш ва ташкиллаштириш;

б) тарбияланувчиларнинг ижтимоий-психологик реабилитацияси, ижтимоий ва меҳнат адаптацияси учун шарт-шароитлар яратилишини таъминлаш;

в) тарбияланувчиларининг ижтимоий мослашуви, жамиятга интеграцияси ва мустақил ҳаётга тайёрлаш, болалар реабилитацияси ва коррекцияси соҳасида самарали иш методлари, шакллари ва воситаларини қуллаш;

г) коррекцион йуналишга мос равишда таълим тарбия жараёнини янги замонавий талаблар асосида ташкил қилиш;

д) мактаб-интернатда ижтимоий-психологик ва педагогик кузатув хизмати тавсиялари асосида, индивидуал ёки гуруҳ билан хулқ-атворнинг меъёрдан чиқиши, салбий одатлар профилактикаси юзасидан коррекцион-ривожлантирувчи ва тарбиявий ишларни олиб бориш;

е) таълим-тарбия жараёни шахсни ватанпарварлик руҳида, миллий анъана ва қадриятлар, буюк аждодларимиз ибратли ҳаёти намуналари асосида ташкил этиш;

ж) директор уринбосари билан бирга тарбияланувчиларнинг давомати, уқув фанларининг узлаштириш мониторингини олиб бориш, мактаб-интернат билан мустаҳкам алоқа урнатиш, тарбияланувчиларнинг кундалик уй вазифасини бажарилишини назорат қилиш ва кумаклашиш.

з)  тиббиёт ходимлари билан ҳамкорликда тарбияланувчиларнинг хаёти ва саломатлиги ҳимояланишини таъминлаш;

и) тарбияланувчилар томонидан шахсий гигиена талабларига риоя қилиниши, кийиниши, ташқи куринишининг озодалиги, уқув жиҳозлари ва хужалик буюмларини сақланиши таъминлаш;

к) тарбияланувчиларнинг жисмоний ва психологик ривожланишига кумаклашувчи тадбирларни амалга ошириш;

л) тарбияланувчилар буш вақтини самарали утказишига кумаклашиш, қушимча таълим олишига ёрдам бериш;

м) тарбияланувчилар ёшига мос равишда ва шифокор тавсияларига кура уз-узига хизмат қилишни, меҳнат муҳофазаси, меҳнат ҳавфсизлигига риоя этилишини таъминлаш, ижтимоий фойдали меҳнатини ташкил этиш;

н) мактаб-интернат ижтимоий-психологик ва педагогик кузатуви хизмати билан ҳамкорликда тарбияланувчиларни бирор бир касбга қизиқишларини шакллантириш, уларни

онгли равишда касб танлашига ёрдам бериш, таълимни давом эттиришларига кумаклашиш, болаларни оилага қайтариш ёки оилавий васийлик масаласида иш олиб бориш;

о) тарбияланувчиларнинг алоҳида хусусиятлари, қизиқишлари ва мойилликларини, оилавий шароитларини урганиш;

п) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) Бола ҳуқуқлари туғрисидадги Конвенция, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари туғрисида”ги қонунини, умумий урта таълим соҳасидаги, имконияти чекланган болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи норматив- ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) ёшга оид умумий, ижтимоий, махсус педагогикани, педагогик, ижтимоий ва болалар психологиясини;

в) ёш физиологияси ва ижтимоий гигиенани, биринчи тиббий ёрдам асосларини, тарбиявий ва ижтимоий ишининг назарияси ҳамда методикасини;

г) ижтимоий-педагогик ва диагностик методикаларини, педагогик фан ва амалиёт соҳасида, бошқарув психологияси соҳасида мамлакатимизда эришилган ютуқларини;

д)   болаларни ватанпарварлик руҳида, маънавий-аҳлоқий тарбиялаш методикаларини;

е) тегишли давлат таълим стандарти талаблари ва мазмунини, жамоа бошқарувининг самарали методларини, илғор педагогик технология ва уларни жорий этишни;

ж) жисмоний ва ақлий ривожланишида нуқсони булган болалар билан дифференциал ва индивидуал тарзда коррекцион педагогик ишлар олиб боришнинг усулларини;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш ва техника хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) олий маълумотли дефектолог (олигофенопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) ёки камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот ва тегишли қайта тайёрлашдан утганлик;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • боб. Болалар ва усмирлар спорт мактаби, олий
  спорт маҳорати мактаби ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Болалар ва усмирлар спорт мактаби,
  олий спорт маҳорати мактаби директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 592
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Болалар ва усмирлар спорт мактаби, олий спорт маҳорати мактаби (бундан буён матнда спорт мактаби деб юритилади) ишини ташкил қилиш, унинг барча фаолият йуналишлари буйича тулиқ жавобгарлик қилиш, педагогик кенгаш билан биргаликда спорт мактаби ривожланишининг асосий йуналишларини белгилаш;

б) давлат ва жамоат органларида унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, спорт мактаби хужалик фаолиятига боғлиқ барча масалаларни ҳал этиш;

в) педагогик кенгаш ишини бошқариш, спорт турлари буйича уқув дастурларининг бажарилишини, уқув-чиниқтириш машғулотларини, хавфсизлик талабларига риоя қилиш самарадорлиги ва мазмунини назорат қилиш;

г) спорт мактабининг педагог ҳодимларга булган эҳтиёжларини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, уларнинг вазифалари, лавозим мажбуриятларини, уқувчи- спортчилари юқори спорт натижаларга эришган директорнинг уқув ишлари буйича уринбосари, инструктор-методист, тренер-уқитувчи ва тиббиёт ходимига устамалар белгилаш ҳамда уз ваколати доирасида интизомий жазо қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

д) тренер-уқитувчилар таркибининг касбий маҳоратларини ошириш учун тегишли шарт-шароитларни яратиш, спорт мактабига ажратилаётган маблағлардан оқилона фойдаланишни таъминлаш;

е)  спорт мактабининг уқув-моддий базаси ҳисоб-китоби юритилишини, сақланишини ва тулдирилишини таъминлаш;

ж) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалари тузишда мактаб номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш;

и)  уқувчи-спортчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ҳамда болалар ҳуқуқларига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) спорт мактаби фаолияти ва ривожланишининг иқтисодий асослари, жамоани бошқаришнинг самарали шакллари ва методларини;

в) фаолият натижалари ва сифатига боғлиқ ҳолда ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизими ва методларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   жисмоний тарбия-спорт ташкилотларида беш йилдан кам булмаган иш стажи.

 • . Спорт мактаби директори уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а)   спорт мактабида уқув-чиниқтириш, тарбиявий ва методик ишларни ташкил қилиш;

б)  уқувчи-спортчиларни танлаш, уларни спортга қизиқтириш, уқув гуруҳларини бутлаш;

в)  интструктор-методист ва тренер-уқитувчилар малакасини мунтазам ошириб бориш ишларини ташкил қилиш ва улар томонидан лавозим мажбуриятларининг бажарилишини назорат қилиб бориш;

г)  спорт мактабини мусобақа ва тадбирлар буйича йиллик тақвим режасини ишлаб чиқиш ҳамда спорт мусобақаларини утказилишини амалга ошириш;

д)  уқув-чиниқтириш жараёнининг мазмунини, уқувчи-спортчиларнинг уқув дастурлари талабларини бажаришини, билим ва куникмалар сифатини, жисмоний ривожланиш ва тайёргарлик даражасини, уларнинг уз вақтида тиббий курикдан утишларини назорат қилиш;

е)  уқувчи-спортчиларни уқитиш ва уларнинг машқ қилиши методикасини такомиллаштириш чора-тадбирларини куриш;

ж)  уқув-машқ машғулотлари сифатини, уқув режалари ва машғулотлар жадвали бажарилишини назорат қилиш;

з)   жисмоний тарбия ва спортни тарғибот қилиш ҳамда илғор иш тажрибаларини оммалаштириш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истиқболини белгиловчи ҳамда болалар ҳуқуқларига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  спорт мактаби фаолияти ва ривожланишининг иқтисодий асослари, жамоани бошқаришнинг самарали шакллари ва методларини;

в)  жисмоний тарбия ва спорт захираларини тайёрлаш буйича мамлакатимиз ва хорижий фанлар ютуқларини;

г)    педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   жисмоний тарбия-спорт ташкилотларда уч йилдан кам булмаган иш стажи.

 • . Спорт мактаби инструктор-методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1418
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)  уқувчи-спортчиларни танлаш, уларни спортга йуналтириш, уқув-чиниқтириш ва тарбиявий жараённи ташкил қилиш буйича спорт мактаби ишини мувофиқлаштириш ҳамда методик таъминотини амалга ошириш;

б)   уқув гуруҳларини бутлаш, уқув-чиниқтириш ишлари натижаларини назорат қилиш;

в)  тренер-уқитувчилар малакасини ошириш ишларини, очиқ дарслар утказишни ташкил қилиш;

г)  спорт мактаби, булими, тайёргарлик босқичи иш натижаларининг куп йиллик статистик ҳисобини олиб бориш;

д)  спорт мактаби тренер-уқитувчилари иш тажрибасининг натижа ва мазмунини таҳлил қилиш ва умумлаштириб бориш;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истиқболини белгиловчи ҳамда болалар ҳуқуқларига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  уқувчи-спортчиларни чиниқтиришда жисмоний тайёргарликни мунтазам ошириб бориш усулларини ва уқитиш методларини;

в)  тарбиялаш, уқитиш методларини, гигиена, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

г)    педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бош (катта) тренер лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 408
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  спорт мактабида терма жамоа таркибини шакллантириш, жамоанинг республика ва халқаро мусобақаларда қатнашиш учун тайёрланиши таъминлаш;

б)  тасдиқланган режалар ва илмий-методик талабларга биноан уқувчи-спортчиларни тайёрлаш индивидуал режаларни шакллантириш;

в)  жамоа тренерлари билан бирга жамоа аъзоларни мусобақаларга тайёрлаш мажмуавий дастурлари ва жорий режаларни ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг бажарилишини таъминлаш;

г)    тренерлар ва жамоанинг бошқа мутахассислари ишига раҳбарлик қилиш;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истиқболини белгиловчи ҳамда болалар ҳуқуқларига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мамлакатимиздаги жисмоний тарбия ва спортни ривожланиш йуналишларини ва истиқболини, юқори малакали уқувчи-спортчиларни ва спорт резервларини тайёрлаш методикалари соҳасидаги ютуқларини;

в)   уқувчи-спортчиларни тайёрлаш ва уқитишнинг замонавий методикаларини;

г)  тарбиялаш, уқитиш методларини, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) спорт буйича тренерлар ёки тренер-уқитувчилар сифатида тренерлик фаолиятини амалга ошириш учун рухсатномага эга булиши;

в)   мутахассислик буйича камида уч йиллик иш стажи.

 • . Спорт буйича тренер-уқитувчи
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2690
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3455
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  спорт мактабига жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишни хоҳловчи ва тиббий соғлом булган болалар ва усмирларни қабул қилиш;

б)  улар билан уқув-чиниқтириш ва тарбиявий ишлар олиб бориш, келажакда спорт соҳасида яхши истиқболга эга булиши мумкин булган болалар ва усмирларни танлаш ва уларни спортга қизиқтириш ишларини амалга ошириш;

в) уқувчи-спортчиларни тиббий курикдан ва диспансер куригидан уз вақтида утишини назорат қилиш;

г)  уқувчи-спортчиларнинг жисмоний, назарий, техник ва спорт тайёргарлигини оширишни, машғулотлар жараёнида уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш ва муҳофазалашни, уқув-чиниқтириш жараёнининг хавфсизлигини таъминлаш;

д)  спорт турлари буйича мактаб жамоасини тайёрлашнинг мажмуавий дастурларини ва жорий режаларини ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг бажарилишини таъминлаш;

е)  уқувчи-спортчилар учун уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уқув-машқ режаларини ишлаб чиқиш;

ж)  уқувчи-спортчилар томонидан турли хилдаги допингларни истеъмол қилиш ҳолларини олдини олиш;

з)   йиллик ва жорий иш режаларини ишлаб чиқиш, уз ишининг мазмуни ва натижаларини таҳлил қилиб бориш ва умумлаштириш;

и)  уз фаолиятида спорт тайёргарлиги ва уқувчи-спортчиларни соғломлаштиришнинг самарали методларини қуллаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истиқболини белгиловчи ҳамда болалар ҳуқуқларига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  уқувчи-спортчиларни чиниқтиришда жисмоний тайёргарликни мунтазам ошириб бориш усулларини;

в)  жисмоний тарбия ва спорт захираларини тайёрлаш буйича мамлакатимиз ва хорижий фанлар ютуқларини;

г)  тарбиялаш, уқитиш методларини, гигиена, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида урта махсус жисмоний тарбия маълумот;

б)  спорт буйича тренер-уқитувчи сифатида тренерлик фаолиятини амалга ошириш учун рухсатномага эга булиши;

в)   иш стажи талаб қуйилмайди.

 • . Тренер лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2687
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3455
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  истиқболли уқувчи-спортчиларни танлаб олиш, уқувчи-спортчиларнинг жисмоний, назарий, техник ва тактик тайёргарлигини ошириш;

б)  машғулотлар жараёнида уларнинг саломатлигини мустаҳкамлаш ва муҳофазалашни, уқув-чиниқтириш жараёнининг хавфсизлигини таъминлаш;

в)  жамоани мусобақаларга тайёрлаш мажмуавий дастурини ишлаб чиқишда иштирок этиш ва уз ваколати доирасида режанинг бажарилишини таъминлаш;

г)  уқувчи-спортчиларни тайёрлаш шахсий режасини ишлаб чиқиш ва бажарилишини назорат қилиш, уқув-машқ йиғинларини утказиш;

д)  марказлашмаган тайёргарлик вақтида уқувчи-спортчиларни тайёрлашнинг боришини назорат қилиш;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш йуналишларини ва истиқболини белгиловчи ҳамда болалар ҳуқуқларига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  спорт турини ривожлантиришни белгиловчи методик ва норматив ҳужжатларни ҳамда спорт турини ривожлантиришнинг миллий ва хорижий тажрибаларини;

в)   уқувчи-спортчиларни тайёрлаш ва уқитишнинг замонавий методикаларини;

г)  тарбиялаш, уқитиш методларини, педагогика, психология, болалар физиологияси асосларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  уз йуналиши буйича камида урта махсус маълумот;

б)  спорт буйича тренер сифатида тренерлик фаолиятини амалга ошириш учун рухсатномага эга булиши;

в)  иш стажига талаб қуйилмайди.

 • боб. Болалар мусиқа ва санъат мактаби
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Болалар мусиқа ва санъат мактаби
  директори лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 542
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  Болалар мусиқа ва санъат мактаби (бундан буён матнда мусиқа мактаби деб юритилади) фаолиятига умумий раҳбарлик қилиш, уқув-тарбия жараёнлари ва таълим тизимини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, шунингдек мактабда таълим сифатини яхшилашнинг асосий йуналишларини белгилаш, давлат ва жамоат ташкилотларида мактаб манфаатларини ҳимоя қилиш;

б)  мусиқа мактабининг йиллик уқув-тарбия режасини тасдиқлаш ва педагогик жамоа томонидан ушбу режанинг амалга оширилишини назорат қилиш;

в)  мусиқий ва бадиий педагогиканинг янги ютуқларини уқув жараёнига татбиқ этишга раҳбарлик қилиш;

г)  уз ваколати доирасида мусиқа мактабининг молия-хужалик фаолиятини амалга ошириш;

д)  мусиқа мактабининг педагог ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйишни амалга ошириш, педагог ходимлар аттестациясини ташкил қилиш;

е)   мусиқа мактабида таълим олаётган уқувчиларнинг билимларини назорат қилиш;

ж)  уқувчиларни мусиқа мактабига қабул қилиш, кейинги синфга утказиш ва таълим олганлик туғрисидаги ҳужжатлар беришни ташкил қилиш;

з)    ота-оналар билан уқув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича ҳамкорликни ташкил қилиш;

и)   ходимларга меҳнат қилиш ва малакасини ошириш учун шароитлар яратиш, мусиқа мактаби ходимларининг вазифалари ва лавозим мажбуриятларини белгилаш, уларни моддий ва маънавий жиҳатдан рағбатлантириш ҳамда уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш;

к)   корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда мусиқа мактаби номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

л)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) таълим соҳасидаги ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)    мусиқа мактаби фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини;

в) жамоани бошқаришнинг самарали усуллари, уқув ва тарбия сифатини яхшилаш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) мусиқа мактаби фаолиятини таҳлил қила олишни, муаммоларини аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

е)    уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини қуллай олишни;

ж)   педагогик жамоада қулай психологик ва ижодий муҳит яратишни;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   мусиқа ва санъат соҳаси буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Болалар мусиқа ва санъат мактабининг
  маънавий-маърифий ва ӯқув ишлари бӯйича
  директор ӯринбосари лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб рақами 914
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   маънавий-ахлоқий тарбиявий ишларни ва уқув жараёнини ташкил қилиш;

б) уқув-тарбиявий режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш, тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чиқиш;

в)   кадрларни танлаш ҳамда уларни жой-жойига қуйишда иштирок этиш;

г) педагог ходимларга методик ёрдам курсаташ, педагог ходимларнинг педагогик фаолиятини таҳлил қилишни ташкил қилиш ва амалга ошириш;

д) педагог ходимларнинг мусиқа ва санъат йуналишлари буйича тақвимий иш режаларини тасдиқлаш, шунингдек якка тартибдаги ва гуруҳ машғулотлари жадвалини тузиш ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилиш;

е)  педагог ходимларнинг иш вақти ҳисобини олиб бориш, дарслар, имтиҳонлар жадвали ва бошқа уқув тадбирларини ишлаб чиқиш;

ж)   уқувчиларнинг узлаштириши ва хулқининг мониторингини амалга ошириш;

з)  якка тартибдаги ва гуруҳ журналларининг белгиланган тартибда юритилишини таъминлаш, уқув-тарбиявий ишлар аҳволи ва натижалари буйича ҳисоботлар тузиш;

и) уқув йили давомида педагог ходимларнинг уқув юкламаларидаги узгаришларни мувофиқлаштириб бориш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  болалар мусиқа ва санъат таълими соҳасидаги ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   педагогик жамоага раҳбарлик қилишнинг методларини;

в)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

г)    мактабни бошқаришнинг ташкилий таркибини тузишни;

д)    методик тавсиялар, уқув режалари ва дастурларини ишлаб чиқишни;

е)    мактаб фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг қилишни;

ж)  уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини қуллай билишни;

з)     педагогик жамоада қулай психологик ва ижодий мухит яратишни;

и)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   мусиқа ва санъат соҳаси буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи;

 • . Болалар мусиқа ва санъат мактаби
  уқитувчисининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 2716
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2453
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  ёш авлоднинг истеъдодини ҳар томонлама камол топтириш, миллий ва жаҳон маданиятининг дурдоналар намуналарига таяниб ёшларнинг эстетик дидини устириш ҳамда юксак маънавий руҳда тарбиялаш ишларини амалга ошириш;

б)  педагогик ахлоқ нормаларига риоя қилиш, уқувчиларни тарбиялаш ва уқитиш масалалари буйича уларнинг ота-оналари билан индивидуал учрашувлар ва суҳбатлар утказиш;

в)  уқувчиларни курик-танловлар, олимпиадалар ва фестивалларда иштирок этишга тайёрлаш;

г)  якка дарсларни олиб борувчи педагог ходимлар ҳар бир уқувчига ярим йиллик шахсий ва уқув йили бошида назарий фанлар буйича тақвимий иш режаларини тузиш;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  болалар мусиқа ва санъат таълими соҳасидаги ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   уқув режалари ва дарс бераётган фани буйича дастурий талабларни;

в)  уқитишнинг илғор шакл ва услубларини, дарсларни ташкил этиш ва уни утказиш услубларини;

г)   уқув ва тарбия сифатини, уқувчиларнинг билимини баҳолаш мезонларини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • . Концертмейстер лавозимларининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 1521
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2454
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  узбек мумтоз ва хорижий классик мусиқа ва санъат намуналари асосида уқувчиларнинг мусиқий ва бадиий савиясини устиришни таъминлаш;

б)  педагог ходимларга уқув дастурлари асосида дарсларни тайёрлаш ва утказишда амалий ёрдам бериш;

в)  чолғулар, хор, эстрада ва анъанавий хонандалик, хореография, турли ансамбллар машғулотларида журнавозлик қилиш, курик-танлов ва фестиваллар, концертлар ва бошқа тадбирларда иштирок этиш;

г)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  болалар мусиқа ва санъат таълими соҳасидаги ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 1. Мусиқа мактаблари уқитувчиси, концертмейстерларига иккинчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар билан аниқланади:

а)  ходимнинг малакаси – педагогика соҳасида мутахассис малака тоифасига қуйилган стандарт талаблардан ортиқ билимлар ва куникмалар савиясини, психология ва ёшлар физиологиясини ҳамда уқитадиган фан асосий компонентлари мазмун-моҳиятини билиш даражасини баҳолаш буйича;

б)  ходимнинг касбий маҳорати – қулай уқитиш шароитини яратиш, таълим жараёни усуллари ва воситалардан фойдаланиш, педагогика ташхис қуйиш оддий услублари ва воситаларини, педагоглар малакасини ошириш асосий шаклларини қуллаш, уқувчиларни тушуниш ва улар билан муомала қилиш маданиятини такомиллаштириш ва ривожлантириш маҳорати буйича;

в)  ходимнинг меҳнати самарадорлиги – уқувчини уқув курси охиригача етказишга, шунингдек уқувчиларга туман (шаҳар) танловлари (кургазмалари) курикларида совринли уринларни эгаллашга, уқувчиларнинг билимлар олишига имкон берувчи педагогик амалий фаолияти буйича;

г)  ходимнинг мутахассис лавозимида камида уч йиллик иш стажи булиши билан.

Магистр даражасига эга ходимга аттестация утказилмасдан иккинчи малака тоифаси берилади.

 1. Мусиқа мактаблари уқитувчиси, концертмейстерларига биринчи малака тоифасини бериш қуйидаги асосий курсаткичлар буйича аниқланади:

а) ходимнинг малакаси – таълим жараёнини якка тартибда олиб бориш технологияси буйича стандарт талаблардан ортиқ билимлар ва куникмалар савиясини, психологик- педагогик ташхис қуйишнинг замонавий услубларини билиш даражасини, уқитадиган фан асосий компонентлари мазмун-моҳиятини ҳамда уқитишни турли даражада олиб боришга имкон берувчи назарий билимларни билиш даражасини баҳолаш буйича;

б) ходимнинг касбий маҳорати – якка тартибда дастурларни, уқув-тарбия жараёни услублари ва шаклларини танлашда уқувчининг психологик хусусиятларини, мойиллиги, қобилиятлари, қизиқишлари ва соғлиғини ҳисобга олган ҳолда педагогик масалаларни ҳал этиш маҳорати, амалий фаолиятда замонавий педагогик технологиялар, шахсни ривожлантириш технологиялари буйича педагогика элементларидан фойдаланиш маҳорати, фан буйича уқув-услубий ишларни таҳлил қилиш услубиятини қуллаш лаёқати буйича;

в) ходимнинг меҳнати самарадорлиги – уқув юрти жамоат ҳаётида фаол иштироки, малака ошириш курсларида мунтазам қатнашиши, вилоят ёки туман (шаҳар) миқёсидаги илмий-услубий тадбирларда фаол иштирок этиши, унинг тажрибаси вилоят ёки шаҳар даражасида тарқатилиши (мастер-класслар утказилиши), шунингдек, туман (шаҳар), вилоят ёки республика танловлари (кургазмалари) курикларида совринли уринлар эгаллаши буйича;

д) иккинчи тоифали педагог лавозимида камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 1. Олий малака тоифаси берилиши қуйидаги асосий курсаткичлар буйича аниқланади:

а) ходимнинг малакаси – педагогика фани ва амалиётини, билимлар соҳасида энг янги ютуқларни узлаштириши, амалий масалаларни ижодкорона ҳал этиши буйича;

б) ходимнинг касбий маҳорати – таълим ва тарбия услублари, воситалари ва шаклларининг энг мақбулини танлай олиш маҳорати, педагогика ёки унинг элементлари технологияларини мустақил равишда ишлаб чиқиш, синаб куриш ва муваффақиятли ишлатиш маҳорати, уқувчиларнинг ижодий қобилиятларини аниқлаш учун шароит яратиши буйича;

в) ходимнинг меҳнати самарадорлиги – уқув юрти жамоат ҳаётида фаол иштироки, малака ошириш курсларида мунтазам қатнашиши, вилоят ёки шаҳар миқёсидаги илмий- услубий тадбирларда фаол иштирок этиши, унинг тажрибаси вилоят ёки шаҳар даражасида тарқатилиши (мастер-класслар утказилиши), шунингдек, вилоят ва республика танловлари (кургазмалари) курикларида совринли уринлар эгаллаши буйича;

г) биринчи тоифали педагог лавозимдаги иш стажи камида уч йиллик иш стажига эга булиши билан.

 • боб. Меҳрибонлик уйи ходимларининг

малака тавсифлари

 • . Меҳрибонлик уйи директори
  лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 589
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   меҳрибонлик уйининг умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) меҳрибонлик уйининг йиллик, чораклик ва ойлик иш режаларини, таълим- тарбиявий, ижтимоий-педагогик ва даволаш дастурларини тасдиқлаш ҳамда бажарилишини назорат қилиш;

в) тарбияланувчилар олаётган билим сифатини давлат таълим стандартларига мос келишини, тарбиявий ишлар натижасини, тарбияланувчилар билан олиб борилган ишларни мунтазам равишда назоратини амалга ошириш;

г) меҳрибонлик уйининг педагог ва тиббиёт ҳодимларга булган эҳтиёжларини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, уларнинг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш ҳамда улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш ва уз ваколати доирасида интизомий жазо қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

д) таълим-тарбия жараёнига нисбатан самарали педагогик ва ижтимоий технологияларнинг қулланишига раҳбарлик қилиш;

е) меҳрибонлик уйи молиявий-хужалик фаолиятини тартибга солиш, ажратилган бюджет маблағлари ва бюджетдан ташқари маблағлардан ҳамда бошқа ҳомийликдан тушган маблағлардан самарали фойдаланиш;

ж) тарбияланувчиларни меҳрибонлик уйига қабул қилиш ва зарурат булганда бошқа муассасага утказишни, иш юритишни, битирувчиларга таълим туғрисидаги ва бошқа ҳужжатлар тупламини беришни ташкил қилиш;

з)  тарбияланувчиларни сифатли кийим-бош, озиқ-овқат, дарсликлар ва уқув қулланмалари билан таъминлаш ишларини ташкил этиш;

и) мактаб, ота-оналар, маҳалла фуқаролар йиғини, жамоат ташкилотлари ва ҳомийликка олувчи ташкилотлар билан таълим-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича ҳамкорликни ташкил қилиш;

к) тарбияланувчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоялаш, васий ёки ҳомий сифатида мажбуриятларини бажариш;

л) тарбияланувчиларнинг тарбияланиши, усиши, қуллаб-қувватланиши учун зарур шарт-шароитлар яратилишини таъминлаш;

м) тарбияланувчиларнинг тулақонли психологик реабилитацияси, жамиятда ижтимоий адаптацияси ва интеграциясига кумаклашувчи, уй шароитига яқин булган шарт-шароитни яратиш, сифатли таълим ва тарбия олишини, ижодий ва ақлий қобилиятларининг усишини, ҳаёт ва саломатлигини муҳофаза қилинишини, психологик ва жисмоний ривожланишини таъминлаш;

н) тарбияланувчиларни энг яхши миллий анъаналар, урф-одатлар буйича тарбиялашга, уларда миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштириш асосида юксак маънавий- ахлоқий сифатларни, ватанига ва халқига содиқ фуқарони шакллантиришга раҳбарлик қилиш;

о) педагогик ва тиббиёт ходимларининг меҳнат қилиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратиш, уларни аттестациясини ташкил қилиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

п)  корхона, муассаса, ташкилотлар, турли хорижий фирмалар билан шартномалар тузиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорлик урнатиш;

р)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш;

с)  тарбияланувчиларни ичимлик суви билан таъминлаш ва болалар учун қуйилган санитария-гигиена талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  меҳрибонлик уйи фаолияти ва уни ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини, корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шартномалар тузиш тартибини;

в)  жамоани бошқаришнинг самарали усулларини, таълим ва тарбия сифати, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)   педагогика, психология, ижтимоий педагогика, болалар физиологиясини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини;

ж) меҳрибонлик уйи педагог ва тиббиёт ҳодимлари фаолиятини таҳлил қила олишни, муаммоларни аниқлаши ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини;

з)   меҳрибонлик уйини ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш, таълим-тарбия муассасасини бошқарув таркибини тузишни;

и)    педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Меҳрибонлик уйи директорининг ижтимоий ҳимоя
  масалалари буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  тарбияланувчилар, педагог-тарбиячилар, ота-оналарга ижтимоий психологик педагогик ёрдам ва кузатувни олиб бориш, тарбияланувчиларнинг ижтимоий ҳимояланишига раҳбарлик қилиш;

б)  меҳрибонлик уйи тарбияланувчиларининг ижтимоий ҳимояси буйича йиллик, чораклик истиқболли режаларини тузиш, ижтимоий-педагогик фаолиятининг мақсад, вазифа ва методларини белгилаш, ижтимоий-педагогик, психологик кузатуви хизматини бошқариш;

в)  тарбияланувчилар билан диагностик, психология профилактика, коррекцион, консультатив ва реабилитация ишларини олиб бориш ҳамда уларнинг ҳар бири учун педагог тарбиячи, психолог, шифокор ва бошқа мутахассислар билан биргаликда боланинг ҳимоя дастурини ишлаб чиқиш;

г)  меҳрибонлик уйида қулай психологик муҳит яратилишини, маънавий соғлом ва инсонпарварлик муносабатларининг урнатилишини, тарбияланувчиларнинг ҳавфсизлиги ва саломатлик муҳофазасини таъминлаш;

д)   тарбияланувчиларнинг шахсий ҳамда ижтимоий муаммоларини ҳал қилиш, ижтимоий жиҳатдан қуллаб-қувватлаш, васий сифатида барча ташкилотларда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш;

е)   педагогик жамоа ишларига ижтимоий, психологик йуналиш буйича методик раҳбарлик қилиш, меҳрибонлик уйи ҳодимлари, тарбияланувчилари билан психологик- профилактик, консультатив, таълимий (семинар, тренинг) фаолиятни олиб бориш;

ж)  тарбияланувчиларнинг ота-оналари ва фарзандликка олувчи шахслар билан олиб бориладиган консультатив ҳамда реабилитация ишларга раҳбарлик қилиш;

з)    васийлик ва ҳомийлик органлари, таълим муассасалари, тарбияланувчиларнинг ота- оналари, ижтимоий муҳофаза қилиш мутахассислари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик қилиш;

и)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилишга ва умумий урта таълим соҳасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   ёшга оид умумий, ижтимоий, махсус педагогикани, педагогик, ижтимоий ва болалар психологиясини, ёш физиологияси ва ижтимоий гигиенани;

в)   биринчи тиббий ёрдам асослари, тарбиявий ва ижтимоий ишининг назарияси ва методикасини, ижтимоий-педагогик ва диагностик методикаларини;

г)   педагогик фан ва амалиёт ҳамда бошқарув психологияси соҳасида мамлакатимизда халқаро тажрибаларда эришилган ютуқларни, болаларни маънавий-аҳлоқий ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш усулларини;

д)   халқимизнинг тарихини, муассаса фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иқтисодий асосларини, давлат таълим стандартлари талаблари мазмунини;

е)   жамоа бошқарувининг самарали усулларини, ходимларни моддий ва маънавий рағбатлантириш тизим ва методларни;

ж)  илғор педагогик, ижтимоий технология ва уларни жорий этиш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш методларини, малака ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з)    санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини;

и)   педагог ходимлар фаолиятини таҳлил қилиш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларни самарали ҳал қилиш йулларини;

к)   тадбирлар, семинар-тренинглар утказиш буйича ижтимоий-псехологик ва педагогик дастурларни ишлаб чиқишни;

л)   меҳрибонлик уйида ижтимоий ҳимоя соҳасидаги фаолият мониторингини олиб бориш, педагогик жамоада ижобий психологик муҳитни яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида уч йиллик педагогик ёки ижтимоий педагог иш стажи.

 • . Меҳрибонлик уйи директорининг маънавий-маърифий ишлар
  буйича уринбосари, болалар шаҳарчаси директорининг
  тарбиявий ишлар буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) маънавий-аҳлоқий тарбиявий ишларни ташкил қилиш, тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чиқиш, гуруҳ тарбиячилари амалга оширадиган тарбиявий ишлар режаларининг бажарилишини назорат қилиш;

б) таълим-тарбиявий дастур ва режаларнинг тарбиячи-педагог ва бошқа педагог ҳодимлар томонидан амалга оширилишини мувофиқлаштириш;

в) таълим-тарбия жараёни сифатини, тарбияланувчиларнинг мустақил дарс тайёрлаш натижаларининг холисона баҳоланишини доимий равишда системали назорат қилиш, ривожлантирувчи машғулотлар ва бошқа таълим-тарбия иш турлари соҳасида тарбиячиларга маслаҳатлар бериш, шу соҳада амалга оширилган ишларнинг шакли ва мазмунини назорат қилиш;

г) меҳрибонлик уйи, болалар шаҳарчасида уқувчиларнинг давомати, ҳулқи, тарбиявий тадбирларнинг сифати ва самарадорлигини, тугараклар, клуб ва спорт секцияларининг фаолият юритишини таъминлаш;

д) миллий анъаналар, тарихий қадриятлар ва буюк аждодлар мероси асосида тарбияланувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишларини ташкил этиш ва назорат қилиш, экскурсия ва маданий тадбирларни амалга ошириш;

е) тарбиячилар билан бирга тарбияланувчиларнинг уқув фанлар узлаштириши, дарслар давоматини мониторинг қилиш, мактаблар билан ҳамкорлик қилиш;

ж) тарбияланувчиларнинг кун тартибини ташкил этиш, меҳрибонлик уйи битирувчилари ва улар таълим олаётган таълим муассасаси билан ҳамкорлик қилиш;

з)  педагог ҳодимларнинг ишини, илғор педагогик технологияларни мониторингини олиб бориш ҳамда тажриба алмашиш буйича ишларни ташкил этиш, зарур таълим-тарбиявий ва ижтимоий-психологик методикалар ишлаб чиқилишини мувофиқлаштириш, кутубхона фаолиятни назорат қилиш;

и)  педагог ҳодимларга инновацион дастур ва технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш соҳасида ёрдам курсатиш;

к)  педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйилишида иштирок этиш, илғор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш;

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) амалдаги болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилишга ва умумий урта таълим соҳасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) педагогик фанлари ва амалиётини, бошқариш психологияси ютуқларини, болаларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш методикаларини;

в) давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини, илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини;

г) жамоани бошқаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

д) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини;

ж) меҳрибонлик уйи фаолиятини замонавий технологиялар асосида мониторинг қилиш, уқув жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларни қуллашни;

з)    педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида уч йиллик педагогик иш стажи;

 • . Меҳрибонлик уйи педагог тарбиячиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 156
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   тарбияланувчиларнинг кундалик ҳаёти ва фаолиятини режалаштириш;

б) тарбияланувчиларнинг ижтимоий-психологик реабилитацияси, ижтимоий ва меҳнат адаптацияси учун шарт-шароитлар яратилишини таъминлаш;

в) тарбияланувчиларнинг ижтимоий мослашуви, жамиятга интеграцияси ва мустақил ҳаётга тайёрлаш, девиантли (меъёрдан чиқиб кетган хулқ-атворли) болалар реабилитацияси соҳасида самарали иш методлари, шакллари ва воситаларини қуллаш;

г) меҳрибонлик уйида ижтимоий-психологик ва педагогик кузатув хизмати тавсиялари асосида, алоҳида ёки гуруҳ билан хулқ-атворнинг меъёрдан чиқиши, салбий одатлар профилактикаси юзасидан коррекцион-ривожлантирувчи ва тарбиявий ишларни олиб бориш;

д) таълим-тарбия жараёни маънавий-маърифий ишларини баркамол, юксак маънавиятли, жисмонан бақувват, ташаббускор, ижодий фикрловчи, эркин, мустақил шахсни ватанпарварлик руҳида, миллий анъана ва қадриятлар, буюк аждодларимиз ибратли ҳаёти намуналари асосида ташкил этиш;

е)  директор уринбосари билан бирга тарбияланувчиларнинг давомати, уқув фанларининг узлаштириш мониторингини олиб бориш, мактаб билан мустаҳкам алоқа урнатиш, тарбияланувчиларнинг кундалик уй вазифасини бажарилишини назорат қилиш ва кумаклашиш, умумтаълим муассасаларида тарбияланувчиларнинг ота-онасининг урнини босувчи шахс сифатида ота-оналар мажлисида қатнашиш;

ж) тиббиёт ходимлари билан ҳамкорликда тарбияланувчиларнинг хаёти ва саломатлиги ҳимояланиши ва мустаҳкамланишини таъминлаш;

з)  тарбияланувчилар томонидан шахсий гигиена талабларига риоя қилиниши, кийиниши, ташқи куринишининг озодалиги, уқув жиҳозлари ва хужалик буюмларининг сақланишини таъминлаш;

и)  тарбияланувчиларнинг жисмоний ва психологик ривожланишига кумаклашувчи тадбирларни амалга ошириш;

к)  тарбияланувчилар буш вақтини самарали утказишига кумаклашиш, қушимча таълим олишига, бадиий фаолиятига, техника ижодига, спорт секцияларига, тугаракларга ҳамда болалар қизиқишларига мувофиқ, бошқа уюшмаларга жалб этган ҳолда ёрдам бериш;

л)  тарбияланувчилар ёшига мос равишда ва шифокор тавсияларига кура уз-узига хизмат қилишни, меҳнат муҳофазаси, меҳнат ҳавфсизлигига риоя этилишини таъминлаш;

м)  меҳрибонлик уйи ижтимоий-психологик ва педагогик кузатуви хизмати билан ҳамкорликда тарбияланувчиларни бирор бир касбга қизиқишларини шакллантириш, уларни ривожлантириш ишларини амалга ошириш ва онгли равишда касб танлашига ёрдам бериш, таълимни давом эттиришларига кумаклашиш, болаларни оилага қайтариш ёки оилавий васийлик масаласида иш олиб бориш;

н)  тарбияланувчиларнинг алоҳида хусусиятлари, қизиқишлари ва мойилликларини, оилавий шароитларини урганиш, ота-оналар ва тарбияланувчиларга яқин булган шахслар билан алоқа урнатиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилишга ва умумий урта таълим соҳасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  ёшга оид умумий, ижтимоий, махсус педагогикани, педагогик, ижтимоий ва болалар психологиясини;

в)   ёш физиологияси ва ижтимоий гигиенани, биринчи тиббий ёрдам асосларини;

г)  ижтимоий-педагогик ва диагностик методикаларини, педагогик фан ва амалиёт соҳасида, бошқарув психологияси соҳасида мамлакатимизда эришилган ютуқларни;

д)   болаларни ватанпарварлик руҳида, маънавий-аҳлоқий тарбиялаш методикаларини;

е)  давлат таълим стандарти талаблари ва мазмунини, жамоани бошқаришнинг самарали методларини, илғор педагогик технология ва уларни жорий этишни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • боб. “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг

малака тавсифлари

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 574
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  “Баркамол авлод” болалар маркази умумий фаолиятига раҳбарликни амалга ошириш;

б) “Баркамол авлод” болалар марказига юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, ижро интизомига риоя қилиш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказида таълим олаётган уқувчиларнинг умумий маданиятини шакллантириш, жамият ҳаётига мослашуви, меҳнатсеварликни, касб тайёргарлигининг дастлабки уқув ва куникмаларини сингдириш;

г) уқувчиларнинг мактабдан ташқари таълимга булган эҳтиёжини урганиш, назарда тутилаётган тугарак аъзолари контингентини аниқлаш, машғулот жараёнида уларнинг ҳаёти ва соғлигини муҳофаза қилишни таъминлаш;

д) тугаракларни ташкил этишда тугарак аъзоларининг ёши, руҳий-физиологик ҳолати, лаёқати ва қизиқишларини инобатга олинишини ҳамда таълим-тарбия жараёнини урнатилган тартибда санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва хавфсизлик қоидаларига мувофиқ ташкил этишни таъминлаш;

е) болаларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига мувофиқ уларнинг ижодий ва бадиий қобилиятларини ривожлантириш, уларнинг фойдали дам олишини ташкил этиш, марказ уставига мувофиқ кадрларни жой-жойига қуйиш;

ж) “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасида фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш;

з)  “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг йиллик ҳамда ойлик иш режаларини тасдиқлаш ва ходимлар томонидан уқув режаларининг бажарилишини назорат қилиш;

и) педагогик кенгашга раҳбарлик қилиш, у билан биргаликда “Баркамол авлод” болалар марказида уқув-тарбия жараёнини ташкил этиш, уни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш;

к) “Баркамол авлод” болалар маркази фаолиятининг мониторингини, мактабдан ташқари таълимга қуйиладиган давлат талаблари асосида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш;

л) “Баркамол авлод” болалар маркази ходимларининг малакасини оширишни ташкил этиш, илғор тажрибалар асосида тугарак уқув дастурларини тузиш ва такомиллаштиришга оид ишларни ташкил этиш;

м) “Баркамол авлод” болалар марказини юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларидан ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантиришни таъминлаш;

н) “Баркамол авлод” болалар марказининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

о) мактабдан ташқари таълимни амалга оширишда илғор педагогик усуллар ва методлардан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда уқитишнинг янги шаклларини кенг жорий этиш;

п) таълим муассасалари, тегишли манфаатдор ташкилот ва идоралар билан биргаликда мусобақалар, курик-танловлар, тарбиялаш ва шахсни камол топтиришга йуналтирилган уқув-тарбиявий йуналишдаги бошқа тадбирларни ташкил қилиш, иқтидорли ёшларни аниқлаш;

р) “Баркамол авлод” болалар марказида таълим олган уқувчиларга қушимча таълим олганлиги туғрисида тасдиқланган шаклдаги гувоҳнома беришни амалга ошириш;

с)  молиялаштиришнинг қонун ҳужжатларида тақиқланмаган турли манбалари ҳисобига бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш ва ундан самарали фойдаланишни таъминлаш;

т) давлат ва жамоат ташкилотларида “Баркамол авлод” болалар маркази манфаатларини ҳимоя қилиш, корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда унинг номидан фаолият юритиш, ишончномалар бериш, турли йуналишлардаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

у) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмуни, жамоага раҳбарлик қилишнинг самарали куринишлари ва методлари, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш методларини;

в) тарбиявий ишларни ташкил этиш усуллари, тугарак дастурлари, касбга йуналтириш ишларининг ташкилий-педагогик асосларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойларга қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) педагогика, педагогик психология, болалар физиологияси асосларини, педагогика фани ва амалиёти, педагогик жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази директорининг
  уқув ишлари буйича уринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 914
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ҳудуднинг хусусияти, уқувчиларнинг қизиқишлари ва эҳтиёжларига кура уларнинг ижодий имкониятларини янада ривожлантиришга қаратилган, фан ва техникани ривожлантиришнинг истиқболли йуналишларига мувофиқ тугараклар фаолиятини ташкил этиш;

б) уқувчиларнинг қизиқишларига кура тугаракларга жалб этиш, уларда уқув- тарбиявий жараённи ташкил қилиш ва уқув йили давомида тугарак аъзолари контингентини сақлаб қолишни таъминлаш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказининг йиллик ва истиқбол режаларини шакллантириш, мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларига мувофиқ уқув- тарбиявий режалар ва дастурларнинг бажарилишини таъминлаш;

г) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйишда иштирок этиш, педагогик жамоанинг уқув-методик ишларига раҳбарлик қилиш, уларга методик ёрдам бериш, жамоанинг ва тугарак раҳбарларининг фаолиятини таҳлил қилишни ташкил этиш;

д) тугарак раҳбарларининг уқув режаларини тасдиқлаш ҳамда уларни бажарилишини назорат қилиш, машғулотлар жадвалини тайёрлаш;

е)  педагог ходимларнинг илғор тажрибаларини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштиришни, замонавий педагогик технологияларни жорий қилишни, таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

ж) машғулотлар жараёнини дастурий-методик материаллар билан таъминлаш, улардан фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш;

з)   “Баркамол авлод” болалар маркази педагог ходимларини малакасини ошириш истиқбол режаларини белгилаш ва уларнинг малакасини ошириш ишларини амалга ошириш;

и) методик ва ахборот материалларини ишлаб чиқиш ҳамда тугарак йуналишлари буйича уқув-мавзуий режасини тузишни таъминлаш;

к)  машғулот жараёнларида тугарак журналларининг юритилиши ва сақланишини таъминлаш, уқув ишлари ҳолати мониторингини амалга ошириш;

л) “Баркамол авлод” болалар марказни бошқариш ва таълим жараёнини такомиллаштириш буйича таклифлар киритиш;

м) уқув хоналарини кургазмали ва техник таълим воситалари билан жиҳозланишига, тажриба-синов ишларига раҳбарлик қилиш, услубий кенгаш ишини ташкил этиш;

н)  ёзги таътил кунлари учун алоҳида мавсумий режалар асосида тугарак ишларини ташкил қилиш;

о)  ота-оналар, тегишли идоралар, маҳалла қумиталари, жамоат ва ҳомийликка олувчи ташкилотлар билан уқув-тарбиявий ишларни такомиллаштириш буйича ҳамкорликни ташкил қилиш;

п)  “Баркамол авлод” болалар марказида узига берилган ваколатлар доирасида келиб тушган хат, ариза ва шикоятлар ҳамда мурожаатларни белгиланган тартибда куриб чиқиш, фуқаролар қабулини амалга ошириш;

р)  санитария-гигиена, меҳнатни мухофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмуни, жамоага раҳбарлик қилишнинг самарали куринишлари ва методларини;

в) уқув ва тарбиявий ишлар сифатини, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)   ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил қилиш шакллари ва методларини;

д)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологиясини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази директорининг
  маънавий-маърифий ишлар бӯйича ӯринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 914
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) “Баркамол авлод” болалар марказида маънавий-ахлоқий тарбиявий ишларни ташкил қилиш, тарбиявий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилиш;

б) уқув-тарбия жараёнига уқитишнинг замонавий шаклларини, уқувчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси ва маърифий ишларнинг самарали шаклларини ҳамда услубларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш миллий мустақиллик ғояларини амалга оширишни таъминлаш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказининг тарбиявий тадбирлар дастурларини ишлаб чиқиш, уларнинг сифати ва самарадорлиги мониторингини амалга ошириш, ижро интизоми ҳолатини урганиб, ҳужжатлар билан ишлашни ташкил этиш ва уларнинг натижалари буйича ҳужжатларни таҳлил ва назорат қилиш масалаларида методик ва амалий ёрдам курсатиш;

г) таълим муассасалари, тегишли манфаатдор ташкилот ва идоралар билан биргаликда маънавий-ахлоқий тарбия йуналишида кенг куламда турли хил тарбиявий ишларни режалаштириш, утказилишини таъминлаш;

д) уқувчиларнинг баҳорги, ёзги, кузги, қишки дам олиш кунларида тугараклар режасини шакллантириш, педагогик жамоанинг таътил пайтидаги фаолиятини мувофиқлаштириш;

е) “Баркамол авлод” болалар марказининг тугарак ва бошқа хоналарини кургазмали тарғибот ва ташвиқот воситалари, кутубхонасини ахборот манбалари билан жиҳозлашни ташкил қилиш;

ж) педагог ходимларни танлаш ва жой-жойига қуйишда иштирок этиш, юқори малакали тугарак раҳбарларининг илғор педагогик тажрибасини урганиш, оммалаштириш, тарбиявий ишлар сифати ва натижаларини таҳлил қилиш;

з)  тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чиқишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил қилиш, педагог ходимларнинг касб маҳоратини, малакасини ошириш ишларини олиб бориш;

и) ёшларни миллий ғояга садоқат руҳида тарбиялаш, маънавий-ахлоқий, тарбиявий ишларни ташкил этиш, ҳуқуқбузарлик, жиноятчилик, диний э кстремизм, ақидапарастлик ва турли хил диний оқимларга уқувчи-ёшларни кириб қолишларини олдини олишга қаратилган тадбирлар утказилишини таъминлаш;

к) “Баркамол авлод” болалар марказида туман (шаҳар) ҳокимликлари ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг қарори ва курсатмаларининг амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва нодавлат ташкилотлар билан таълим-тарбия соҳаларида ҳамкорлик қилиш;

л) соғлиқни сақлаш булимлари билан ҳамкорликда уқувчи-ёшлар уртасида соғлом турмуш тарзи ва соғлом муҳитни тарғиб қилиш борасида, ОИВ/ОИТС касаллигини олдини олиш, гиёҳвандлик профилактикаси ва экологик таълим-тарбия йуналиши буйича тадбирларни ташкил этишни таъминлаш;

м) тарбияси оғир болаларни тугарак машғулотларига қизиқтириш ва жалб қилиш ишларини амалга ошириш;

н)  мамлакатимизда нишонланадиган муҳим байрам саналарига бағишланган тадбирларни ташкил этилишини таъминлаш, оммавий ахборот воситаларида “Баркамол авлод” болалар маркази фаолияти ва мақсадларини тарғибот этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмунини, жамоага раҳбарлик қилишнинг самарали куринишларини;

в) тарбиявий ишлар сифатини, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  тугарак дастурлари ва уларга методик йуриқномаларни, касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил қилиш шакллари ва методларини;

д) маънавий-ахлоқий тарбияни амалга оширишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

е)  миллий истиқлол мафкурасини, унинг бош ва асосий ғояларини, миллий қадриятларни педагогика, педагогик психология, болалар физиологиясини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   уч йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар марказининг
  хужалик мудири лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 890
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) хужалик-бошқарув ишлари буйича “Баркамол авлод” болалар марказининг хужалик фаолиятини бошқариш, янги уқув йилига тулиқ тайёр ҳолга келтирилишини таъминлаш;

б) уз ваколати доирасида “Баркамол авлод” болалар марказининг бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланиш тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда улардан туғри фойдаланишни таъминлаш;

в) “Баркамол авлод” болалар марказининг молиявий фаолият натижаларини таҳлил қилиш, шартнома мажбуриятларининг уз муддатида тулиқ бажарилишини таъминлаш, молиялаштиришнинг қонун ҳужжатларида тақиқланмаган турли манбалари ҳисобига бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш ва ундан самарали фойдаланишни назорат қилиш;

г) пул маблағлари, товар-моддий бойликлар ва асосий воситалар тушумини тулиқ ҳисобга олиш, шунингдек уларнинг ҳаракати билан боғлиқ булган муаммоларни олдини олиш;

д) “Баркамол авлод” болалар марказига қушимча молиявий манбалар ва моддий маблағларни жалб қилиш чора-тадбирларни амалга ошириш, ходимлар ва уқувчилар учун зарур ижтимоий-маиший шарт-шароитларни таъминлаш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

е)  “Баркамол авлод” болалар марказининг уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

ж) моддий-техника базасини ривожлантириш ишларини ташкиллаштириш, бино ва қушимча объектларнинг техник ҳолати ва жиҳозланганлигини мунтазам равишда урганиб бориш;

з)  “Баркамол авлод” болалар марказига етказиб берилаётган жиҳозларни белгиланган тартибда қабул қилиш, жиҳозларни тугарак ва бошқа хоналарга туғри тақсимланишини амалга ошириш;

и) куз-қиш мавсумига тайёргарлик жараёнида тегишлилигича кумир, суюқ ёқилғи, табиий газ ва электр энергиясига булган эҳтиёжларни аниқлаш ва маълумотларни ҳудудий таълим бошқаруви органларига тақдим этиш ҳамда қабул қилинган ёқилғиларнинг сифати ва сақланишини таъминлаш;

к) “Баркамол авлод” болалар марказига бириктирилган ҳудудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига раҳбарлик қилиш, узига буйсунувчи тегишли булинма ҳамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиқлаштириш;

л) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) “Баркамол авлод” болалар маркази биносининг техник ҳолатини, унинг ҳудуди, хоналар сони ва улчамларини, таълим муассасаси биносига қуйиладиган техник талабларни;

в) бошқариш психологияси ютуқларидан фойдаланишни, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

г)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   мутахассислик буйича икки йилдан кам булмаган иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1720
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) “Баркамол авлод” болалар марказида уқув-методик ва тарбиявий ишлар ҳолатини таҳлил қилиш, тугаракларни шакллантиришда иштирок этиш, тугарак йуналишлари буйича уқув дастурларини методик таъминлаш ишларини ташкил қилиш;

б) “Баркамол авлод” болалар марказининг педагог ходимларига тегишли фаолият йуналишлари буйича маслаҳатлар бериш ва уларга амалий ёрдам курсатиш;

в) уқувчилар билим ва куникмаларини мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларига мослигини урганиш ва уларни бажарилишини таъминлаш буйича методик ёрдам курсатиш;

г) педагогларни таълим-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар ишлаб чиқиш;

д) тугарак раҳбарлари ва бошқа педагог ходимларнинг иш фаолиятини ва амалий машғулотларининг утказилишини назорат қилиш, уларнинг таҳлилини олиб бориш ҳамда уларга машғулот ишларини ташкил этиш буйича услубий ва амалий ёрдам курсатиш;

е) тугарак йуналишлари буйича методик ишларни мувофиқлаштириш, янги уқув- методик қулланма ва дастурлар синови буйича материаллар тайёрлаш ҳамда мактабдан ташқари таълим тизимида амалга оширилаётган янгиликларни педагогик жамоага етказиш ва уларга булган эҳтиёжни таҳлил қилиш;

ж) илғор тажрибалар асосида тугарак уқув дастурларини тузиш ва уни такомиллаштиришга оид ишларни олиб бориш, “Баркамол авлод” болалар маркази раҳбариятига тугараклар фаолиятини яхшилаш буйича таклифлар киритиш, уқув хоналарини кургазмали ва техник таълим воситалари ҳамда уқув ва ахборот манбалари билан жиҳозланишида методик ёрдам курсатиш;

з)  тугарак раҳбарларининг машғулотлар утишга зарур булган дастурий-методик материаллар билан таъминланишига амалий ёрдам бериш;

и) ёш мутахассисларнинг малакасини ошириш ва касбий тайёргарлигини такомиллаштириш буйича “Устоз-шогирд” анъаналаридан фойдаланишни ҳамда тажриба- синов майдонлари ишига методик ёрдам курсатиш;

к) илғор тажрибали тугарак раҳбарларини аниқлаш, уларнинг тажрибаларини умумлаштириш ва оммалаштириш буйича раҳбариятга таклиф киритиш;

л) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва тугарак машғулотларининг сифатини оширишга оид турли анжуман, уқув ва курик-танловларда иштирок этиш;

м) тегишли йуналишлар буйича ходимлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш ишларида иштирок этиш;

н) тугаракларга амалий-услубий ёрдамлар бериш, долзарб масалалар буйича давра суҳбатлари, семинарлар утказиш, юзага келаётган муаммоларни бартараф этиш чораларини куриш;

о) узининг назарий билим даражасини, педагогик маҳорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш;

п) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмуни, уқув ва тарбия сифати, уларни жорий қилиш натижаларини таҳлил қилишни, педагогик услубий ишлар мазмуни ва уни ташкиллаштириш тамойилларини;

в) касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил қилиш шакллари ва методларини;

г) уқув-дастурий ҳужжатлар, тугарак йуналишлари буйича уқув режалари, таълим дастурлари ва бошқа уқув методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш тамойиллари ва тартибини;

д) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази маданий-оммавий
  тадбирлар ташкилотчиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 1534
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 3340
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) маданий-оммавий тадбирлар (курик-танловлар, оммавий ва кунгилочар уйинлар, дам олиш кечалари, турли муҳим саналарга бағишланган театрлаштирилган байрамлар, мусобақалар, томошалар ва бошқа тадбирлар)ни ташкил этиш;

б) уқувчи-ёшларнинг қизиқишларини инобатга олган ҳолда иш шакли ва усулини танлаш, турли тадбирларни утказиш дастур ва сценарийларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалга ошириш;

в) уқувчиларнинг қизиқишларига кура клублар, уюшмаларни ташкил этишда иштирок этиб, уларни ижодий фаолиятга жалб этиш, маданий-оммавий ишларни ташкил этиш шаклларини такомиллаштириш буйича семинарлар утказиш;

г) маданий-оммавий ишлар, уйинларни, чиқишлар ва бадиий ҳаваскорлик курикларига режиссёрлик қилиш ва утказиш;

д) уқувчиларнинг таътил кунлари, буш вақти ва дам олишларини самарали утказишни ташкил қилиш мақсадида экскурсиялар уюштириш;

е)  уқувчиларни ватанга муҳаббат, миллий анъаналар ва халқимизнинг урф-одатларига, буюк олимлар, санъат, маданият ва спорт усталарига ҳурмат, содиқлик ва фахрланиш туйғусида тарбиялаш;

ж) марказ тарбиявий ишлари режасига мувофиқ тугарак раҳбарлари ва бошқа педагог ходимлар билан биргаликда ғоявий-тарбиявий ишларни, спорт-оммавий ва маданий тадбирларни утказишда иштирок этиш;

з)  маданий-оммавий, тарбиявий тадбирларни утказиш буйича услубий материалларни ишлаб чиқиш, тадбирларга мос адабий ва мусиқа репертуарини танлаш, саҳна куринишига жиҳозларни тайёрлаш;

и)  методик кенгаш ишларида, соғломлаштириш, тарбиявий ва уқув дастурида назарда тутилган бошқа тадбирларни утказиш ишларида иштирок этиш;

к)  таълим муассасалари, тегишли манфаатдор ташкилот, идоралар билан ҳамкорликда шахсни камол топтиришга қаратилган уқув-тарбиявий йуналишдаги турли тадбирларни ташкил қилиш;

л) узининг назарий билим даражасини, педагогик маҳорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш ва уз устида мунтазам ишлаш;

м)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмунини, тугарак дастурларини ва касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил қилиш шакллари ва методларини;

в)  классик ва замонавий саҳна, ташкилий ва режиссёрлик фаолияти асосларини, таълим муассасаларида маданий ташкилотчилик ишининг илғор тажрибаларини;

г)  уқув-дастурий ҳужжатлар, тугарак йуналишлари буйича уқув режалари, таълим дастурлари ва бошқа уқув методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш тамойиллари ва тартибини;

д)  маънавий-ахлоқий тарбияни амалга оширишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

е)   педагогика, педагогик психология, болалар физиологиясини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази тугарак
  раҳбари лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 2364
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2349
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқувчиларнинг қизиқишларига кура тегишли йуналиш буйича тугарак фаолиятини ташкиллаштириш, уларни тугаракларга жалб этиш ва раҳбарлик қилиш;

б)  уқувчиларнинг мактабдан ташқари таълимга булган эҳтиёжини урганиш, назарда тутилаётган тугарак аъзолари контингентини аниқлаш ва уни сақлаб қолишни таъминлаш;

в)  тугарак машғулотларини ташкил этишда аъзоларнинг ёши, руҳий-физиологик ҳолати, лаёқати ва қизиқишларини инобатга олиш, таълим-тарбия жараёнини урнатилган тартибда санитария-гигиена нормаларига ва хавфсизлик қоидаларига мувофиқ ташкил этиш, тугарак аъзоларининг ҳаёти ва соғлигини муҳофаза қилиш;

г)  болаларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига мувофиқ уларнинг ижодий ва бадиий қобилиятларини ривожлантириш;

д) тугарак машғулотларини мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талаблари асосида илғор педагогик усуллар ва методлардан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ташкил этиш;

е)  тугарак аъзоларининг эгаллаган билим, куникма ва малакаларининг мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларига мослигини аниқлаш, камчиликларни бартараф этиш юзасидан тугарак йуналиши буйича тавсиялар тайёрлаш;

ж) илғор тажрибалар асосида тугарак уқув дастурларини тузиш ва “Баркамол авлод” болалар марказининг раҳбариятига тугараклар фаолиятини яхшилаш юзасидан таклифлар киритиш;

з)  тугарак хоналарини кургазмали ва техник таълим воситалари ҳамда уқув ва ахборот манбалари билан жиҳозлаш, машғулотлар жараёнини дастурий-методик материаллар билан таъминлаш, амалий машғулотларни утказишда жиҳозларнинг сақланиши, улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

и) ёзги таътил кунлари учун мавсумий режалар асосида тугарак ишларини ташкил қилиш, шунингдек, “Баркамол авлод” болалар марказининг маданий-оммавий тадбирлари ташкилотчиси билан биргаликда уқувчиларнинг буш вақтларини мазмунли утказиш, дам олишларини тулақонли амалга ошириш мақсадида муассасалар ва маҳаллаларда (овулларда) ота-оналар билан ҳамкорликда турли йуналишдаги оммавий тадбирларни ташкил этиш;

к) педагогика кенгашида ва уз йуналиши буйича турли танловлар, кургазмалар, мусобақалар утказиш буйича керакли ҳужжатлар ишлаб чиқишда, тугарак машғулотларининг сифатини оширишга оид турли анжуманлар, илмий-амалий конференциялар, уқувлар, курик- танловларда уз маърузаси билан иштирок этиш;

л) оммавий ахборот воситаларида уз иш фаолияти билан боғлиқ илғор тажрибаларни ёритиш ҳамда узининг педагогик маҳорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш;

м) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника хавфсизлиги ва ёнғиндан ҳимояланиш қоидаларга риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмуни, уқув ва тарбия сифати, уларни жорий қилиш натижалари билан боғлиқ ҳолда ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

в) касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил қилиш шакллари ва методларини;

г) уқув-дастурий ҳужжатлар, тугарак йуналишлари буйича уқув режалари, таълим дастурлари ва бошқа уқув методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш тамойиллари ва тартибини;

д) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий ёки урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази мониторинг

буйича мутахассис лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб рақами 2477
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2131
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) тегишли топшириқларни ҳамда фаолиятга доир меъёрий ҳужжатларнинг ижросини “Баркамол авлод” болалар маркази таркибидаги булинмалар томонидан уз вақтида, тулиқ ва сифатли бажарилиши юзасидан мониторинг олиб бориш;

б) ҳар чоракда мактабдан ташқари таълимга қуйиладиган давлат талабларининг тугарак аъзолари томонидан узлаштириш мониторинги ва йуналишлар буйича уқувчилар билимидаги камчиликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш чорасини куриш;

в) мактабдан ташқари таълим сифатини ошириш юзасидан педагоглар ва ота-оналар фикрларини урганиш ва таҳлил натижаларини “Баркамол авлод” болалар маркази раҳбариятига тақдим этиш;

г) “Баркамол авлод” болалар маркази педагог ходимларини қайта тайёрлаш, малакасини ошириш режасининг бажарилиши мониторингини олиб бориш;

д) “Баркамол авлод” болалар маркази фаолиятининг барча йуналишлари буйича утказилган мониторинг натижалари юзасидан режа асосида педагогик ҳамда услубий кенгашга таҳлилий материаллар тайёрлаш;

е)  ҳар ой давомида “Баркамол авлод” болалар марказининг иш режаси асосида амалга оширилган ишлар якунини таҳлил қилиш, камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирларини белгилаш юзасидан таҳлилий маълумот тайёрлаш;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника хавфсизлиги ва ёнғиндан ҳимояланиш қоидаларга риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабдан ташқари таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмуни, уқув ва тарбия сифати, уларни жорий қилиш натижаларини таҳлил қилишни, педагогик услубий ишлар мазмуни ва уни ташкиллаштириш тамойилларини;

в) касбга йуналтириш ишининг ташкилий-педагогик асосларини, ёзги таътил пайтида ишлашни ташкил қилиш шакллари ва методларини;

г)  уқув-дастурий ҳужжатлар, тугарак йуналишлари буйича уқув режалари, таълим дастурлари ва бошқа уқув методик ҳужжатларни ишлаб чиқиш тамойиллари ва тартибини;

д) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази ахборот-ресурс
  маркази мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2459
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2432
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)  “Баркамол авлод” болалар маркази ахборот-ресурс марказининг истиқболли ва жорий режаларини ишлаб чиқиш ҳамда уни бажариш;

б)  ахборот-ресурс марказининг ишни ташкил этиш буйича илғор тажрибаларини урганиш ва уларни фаолиятда қуллаш буйича таклифлар тайёрлаш;

в)  электрон каталогдан фойдаланган холда, ахборот-ресурс марказида хизмат курсатишнинг янги турларини, уларидан фойдаланишни таъминлаш буйича янги технологияларни жорий этиш;

г)  ахборот-ресурс марказининг йиллик иш режасини ишлаб чиқиш, уларнинг миқдорий ва сифат курсаткичларини (китобхонлар сони, фонд ҳажми, қатнов ва китоб бериш сони, китоб билан таъминланганлик, суровларнинг бажарилиши ва ҳоказолар) таҳлил қилиш;

д)  ахборот-ресурс марказида ҳисоб-молия ҳужжатлари (инвентарь дафтари, ахборот- ресурс маркази ишининг кундалиги, йуқотилган китоблар урнига қабул қилинган китобларни ҳисобга олиш дафтари, келиб тушган ва ҳисобдан чиқарилган ҳужжатлар юзасидан далолатнома, фондни инвентарлаштириш ва текшириш ишларининг утказилганлиги ҳақидаги далолатномалар, маълумотномалар, даврий нашрларнинг қайдлов картотекаси)ни юритиш;

е)   “Баркамол авлод” болалар марказига қабул қилинган адабиётларга илмий ва техникавий (таснифлаш, каталоглаштириш) ишлов беришга доир ишларни ташкил этиш, унинг фондини ва ундан қандай фойдаланилаётганлигини урганиш ҳамда таҳлил қилиш;

ж)  фойдаланиш хусусиятини йуқотган (эскирган) ва яроқсиз булиб қолган ҳужжатларни аниқлаш, уларни белгиланган меъёрлар ва қоидалар буйича уз вақтида ҳисобдан чиқариш;

и)  китобхонларнинг электрон ахборот ресурслари буйича ахборот олиш эҳтиёжлари ва суровларини аниқлаш ҳамда кутубхонага келган янги адабиётларни уқувчи-ёшлар уртасида тарғиб қилиш;

к)  ахборот-ресурс марказида кутубхоначилик хизмати курсатиш, илғор ахборот технологияларини жорий қилиш ва “Баркамол авлод” болалар маркази дизайнини яхшилаш ишларини такомиллаштириш буйича таклифлар киритиш;

л)  ахборот-кутубхона, ахборот-ресурс марказлари, бошқа тизим ва идораларга қарашли ахборот-кутубхоналар билан алоқалар урнатиш, узининг назарий билим даражасини, педагогик маҳорати ва касб малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш ишларни йулга қуйиш;

м)  педагогик, методик кенгаш ишларида, тарбиявий ва уқув дастурларда назарда тутилган бошқа тадбирларни утказиш ишларида қатнашиш ҳамда китоб фондини бойитиш, ота-оналарга маслаҳат ва методик ёрдам курсатиш;

н)  уз фаолият хусусиятлари билан бевосита боғлиқ семинарлар ва кенгашларда иштирок этиш;

о)   санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг мактабдан ташқари таълим тизимига оид, ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в)  кутубхона-ахборот назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот соҳасидаги ютуқлари ҳамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш усулларини, ахборот-ресурс марказида ички тартиб-қоидаларга риоя этилиши таъминланишини;

е)  кутубхонашунослик, библиографияшунослик, китобшунослик соҳасини, персонал компьютерлар, мультимедиа қурилмалари, автоматлаштирилган кутубхоначилик тизими ва Интернет билан ишлаш фаолиятини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   икки йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . “Баркамол авлод” болалар маркази халқаро
  алоқалар шуъбаси мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Марказда мактабдан ташқари таълим буйича узаро алоқалар урнатиш, тажриба алмашиш ва халқаро ҳамкорлик ишларини қонунчиликда белгиланган тартибда амалга ошириш;

б) халқаро ҳамкорликни ташкил қилишда тегишли давлат ва нодавлат ташкилотлари, жамғармалари билан ҳамкорлик масалаларини мувофиқлаштирувчи координатори билан ҳамкорлик қилиш;

в) Узбекистонда фаолият курсатаётган халқаро, хорижий, нодавлат нотижорат ташкилотлар ва жамғармалар билан ҳамкорлик алоқаларини урнатиш ва кучайтириш буйича раҳбариятга таклифлар тайёрлаш;

г) таълим беришнинг технологик жараёнида чет эл педагогикасининг энг илғор тажрибаларини урганиш ва уларни марказ раҳбарияти билан муҳокама этиш;

д) турли соҳалар буйича вилоят ёки туманларда фаолият курсатаётган хорижий ташкилот, корхона, фирма, компания, ваколатхона, халқаро дастур, лойиҳалар ҳақида маълумотлар базасини яратиш;

е)  тегишли йуналишлар буйича чет эл уқув муассасалари, таълим йуналишида фаолият курсатаётган халқаро ва хорижий давлат ва нодавлат ташкилотлар, жамғармалар билан интернет орқали урнатилган тартибда узаро ҳамкорликлар қилиш, улардаги илғор педагогик технологиялар билан марказ ходимларини таништириб бориш;

ж) ривожланган давлатлар педагогикасидаги истиқболли моделларни урганиш, уларни маҳаллий шароитга мослаган ҳолда таълим жараёнига татбиқ этиш буйича “Баркамол авлод” болалар маркази педагоглари билан ҳамкорликда тавсиялар ишлаб чиқиш;

з)  мактабдан ташқари таълим буйича хорижий давлатлар педагогикасидаги янгилик ва узгаришлар, уқув қулланмалар, дастурлар ҳақида маълумотлар базасини янгилаб бориш;

и) мактабдан ташқари таълим йуналиши буйича халқаро танлов ва фестивалларда иштирок этган иқтидорли ёшлар ва педагоглар билан уз таассуротлари ҳақида умумий урта таълим мактаби уқувчилари билан учрашувлар ташкил этиш;

к) “Баркамол авлод” болалар маркази раҳбарияти билан келишган ҳолда ахборот- кутубхонани хорижий давлатлар таълимига оид уқув қулланмалар, дастурлар, ва электрон адабиётлар билан бойитиш, бу борада чет эл элчихоналарига мурожаат қилиш буйича таклифлар тайёрлаш;

л) “Ривожланган мамлакатларда мактабдан ташқари таълимнинг замонавий технологиялари ва ютуқлари”ни урганиш;

м) халқаро ҳамкорлик буйича олиб борилаётган ишлар юзасидан маълумотномалар тайёрлаш, педагогик, методик кенгаш ишларида, тарбиявий ва уқув дастурида назарда тутилган бошқа тадбирларни утказишда иштирок этиш;

н)  уз фаолияти хусусиятлари билан боғлиқ семинарлар ва кенгашлар ишида иштирок этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) Узбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган халқ таълими тизимига оид халқаро ҳуқуқ нормаларини;

б) мактабдан ташқари таълимга оид ва бола ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

в) мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмуни, уқув ва тарбия сифати, уларни жорий қилиш натижалари билан боғлиқ холда ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

д) тугарак ишларини методик таъминлаш ва таълим жараёнини ташкил қилиш тизимини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   уч йилдан кам булмаган иш стажи.

 • боб. Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  ходимларинингмалака тавсифлари
 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  мудири лавозимнинг малака тавсифлари
Тартиб рақами 751
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш ва булимга юкланган барча вазифаларни бажариш;

б) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, булим номенклатурасига кирувчи таълим муассасаларининг раҳбар кадрларини юқори турувчи халқ таълими бошқарув органларига келишиш учун тақдим этиш;

в) умумий урта таълим мактабларини юқори малакали педагог ходимлар билан тулдириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш, улар меҳнатини рағбатлантириш ишларини амалга ошириш;

г) халқ таълими муассасалари педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни таъминлаш;

д) давлат таълим стандартларининг бажарилишини таъминлаш ва таълим сифатини ошириш чора-тадбирларни белгилаш;

е)  уқувчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси ва маърифий ишларнинг самарали шаклларини ҳамда услубларини ишлаб чиқиш ва жорий этилишини таъминлаш;

ж) тасарруфидаги таълим муассасаларининг уқувчилар шахсининг умумий маданиятини шакллантириш, жамият ҳаётига мослашуви, касбий таълим дастурларини онгли танлаш ва кейинги узлаштирилиши асосларини яратиш, жамият, оила ва давлат олдидаги масъулиятини ҳис қиладиган шахсни тарбиялаш ишларини амалга ошириш;

з)  таълим муассасаларини аттестация ва аккредитациядан сифатли утказиш буйича ишларни ташкил этиш;

и) таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этилиши сифатини таъминлаш;

к) таълим тизимида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли сарфланишига раҳбарлик қилиш;

л) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда булим номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш;

м) таълим тизимида турли органлар ва жамоат ташкилотлари билан узаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

н)  умумий урта таълим мактабларининг туққизинчи синф битирувчиларини таълимнинг кейинги босқичига жалб қилиш ишларини амалга ошириш;

о)  таълим муассасалари биноларини капитал таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишларини қаътий назорат қилиш;

п) таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт базасини мустаҳкамлаш ҳамда оммавий спортни ривожлантириш, уқувчиларни унга жалб қилиш ишларини амалга ошириш;

р)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабгача таълимга қуйилган давлат талабларининг, мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг ва давлат таълим стандартлари талабларининг мазмунини;

в)   таълим муассасаларидаги уқув ва тарбия сифатини оширишнинг усулларини;

г)   ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

д) мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини ҳамда болаларни мактаб таълимига тайёрлаш дастури ва тарбиявий ишлар концепциясини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

ж) педагогика, психология, болалар физиологиясини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

з) уқув ва тарбия жараёнида уқитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини, таълим муассасаси ва уқитувчилар фаолиятини таҳлил қила олиш, муаммоларини аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

и) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш

ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими мудири уринбосари-методик
таъминлаш, уқувчиларни касбга йуналтириш ва давлат таълим
стандартлари мониторинги гуруҳи раҳбари лавозимининг
малака тавсифлари

Тартиб рақами 925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) гуруҳ фаолиятига умумий раҳбарлик қилиш ва гуруҳга юкланган барча вазифаларни бажариш;

б) умумий урта таълим мактаблари уқувчиларининг давлат таълим стандартларини узлаштириш мониторинги ва фанлар буйича уқувчилар билимларидаги камчиликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш чоралари куриш;

в) иқтидорли уқувчиларни излаб топиш, уларнинг қобилиятларини руёбга чиқариш, мактаблар, уларнинг раҳбарлари, уқитувчилар фаолиятига баҳо бериш ва уларнинг рейтингини аниқлаш;

г) идоравий мансублиги, мулкчилик шаклидан қатъий назар таълим муассасаларига методик раҳбарликни такомиллаштириш ва уларда уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ишларини ташкил этиш;

д) уқув-тарбия жараёнига замонавий методлар, илғор педагогик технологияларни жорий этиш чора-тадбирларини амалга ошириш;

е) таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш;

ж) мактабгача таълим, умумтаълим ва мактабдан ташқари таълим тизимини ривожлантиришга қаратилган ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш;

з)  педагог ходимлар, методистлар ва уқувчилар иштирокида танлов ҳамда оммавий тадбирлар утказиш ишларини ташкил қилиш;

и)  умумий урта таълим мактабларини дастурий-методик материаллар билан таъминлаш, улардан фойдаланиш самарадорлигини экспертизадан утказиш ишларини амалга ошириш;

к)  мактабгача таълим, умумтаълим ва мактабдан ташқари таълим муассасалари раҳбарлари ҳамда педагог ходимларини қайта тайёрлашва уларнинг малакасини ошириш ишларини режалаштириш, улар юзасидан методик ва ахборот материалларини тайёрлаш;

л)  тажриба-синов майдонлари ишига раҳбарлик қилиш, методик ёрдам курсатишни таъминлаш;

м)  ҳафта, ой, йил мобайнида гуруҳ томонидан амалга оширилган ишлар якунини таҳлил қилиш, камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирларини белгилаш ва амалга ошириш;

н)  педагог ходимларни аттестациядан утказиш ишларини ташкил қилиш ва уларнинг малакасини оширишни режали амалга ошириш;

о)  санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинишини таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини муҳофаза қилиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) мактабгача таълимга қуйилган давлат талабларининг, мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг ва давлат таълим стандартлари талабларининг мазмунини;

в)   таълим муассасаларидаги уқув ва тарбия сифатини оширишнинг усулларини;

г)   ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

д)  мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини ҳамда болаларни мактаб таълимига тайёрлаш дастури ва тарбиявий ишлар концепциясини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

ж) педагогика, психология, болалар физиологиясини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

з)   уқув ва тарбия жараёнида уқитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини, таълим муассасаси ва уқитувчилар фаолиятини таҳлил қила олиш, муаммоларини аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг самарали йулларини топишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил
  этиш туман (шаҳар) бӯлими таълим муассасалари фаолиятини ташкил
  этиш ва ӯқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш шӯъбаси
  раҳбари лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) шуъбанинг йиллик режасини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда уқув-тарбия ва маънавий-ахлоқий ишларнинг таълим муассасаларида бажарилишини таъминлаш;

б)  мактаб ёшидаги болаларнинг умумий урта таълимга жалб қилиш ишларини амалга ошириш;

в)  оммавий ахборот воситаларида булим ва унинг тасарруфидаги таълим муассасалари фаолиятидаги илғор педагогик технологияларни тарғибот этиш;

г)  тарбиявий ишларни ташкил этишда халқ таълими тизимидаги илмий тадқиқот олиб борувчи ташкилотларнинг имкониятларидан фойдаланиш, педагогика фани ютуқларини ва илғор тажрибаларни оммалаштириш;

д)  вояга етмаганлар ишлари буйича шуғулланиш ҳамда уқувчилар орасида жиноятчилик, алкоголизм, наркотик ва психотроп моддаларни истимол қилиниши, ҳар хил диний оқимларга кириб кетиши каби зарарли одатларни олдини олиш буйича тегишли ишларни амалга ошириш;

е)   умумий урта таълим мактаби уқувчиларининг баҳорги, ёзги, кузги, қишки таътилларда дам олишларини режалаштириш ва мазмунли утказилишини таъминлаш;

ж)  Баркамол авлодни тарбиялашда “Оила-маҳалла-таълим муассасаси” ҳамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари туғрисидаги ишларни амалга ошириш;

з)   маънавий-ахлоқий тарбия йуналишида туман (шаҳар) миқёсида кенг куламда турли хил тадбирлар (тарбиявий ишлар, семинар, суҳбат, уқув, курик-танловлар)ни режалаштириш ва уларнинг утказилишини таъминлаш;

и)   таълим муассасаларида синф раҳбари, бошланғич ташкилот етакчиси, маънавий- маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари фаолияти самарадорлигини оширишни таъминлаш;

к)   тарбияси оғир болаларни таълим муассасаларига жалб қилиш ишларини амалга ошириш;

л)   уқувчилар орасида узини узи бошқариш тузилмалари фаолиятини ташкил этиш, бу борада “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати, “Камалак” болалар ташкилоти билан ҳамкорликда иш юритиш ва болалар етакчиси ишларини амалга оширилишини таъминлаш;

м)   туман (шаҳар) соғлиқни сақлаш булимлари билан ҳамкорликда уқувчи-ёшлар уртасида соғлом турмуш тарзи ва соғлом муҳитни тарғиб қилиш, гиёҳвандликни олдини олиш профилактикаси ва экологик таълим-тарбия йуналиши буйича тадбирларни ташкил этиш;

н)   таълим муассасаларида “Миллий ғоя: асосий тушунча ва тамойиллар”, Миллий ғоя ва маънавият асослари, “Ватан туйғуси”, “Одобнома” фанларининг уқитилиши буйича услубий ёрдамлар курсатиш;

о)   Узбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси 131-моддасида белгиланган “Байрам кунлари”, “Ватан ҳимоячилари куни”, “Сунгги қунғироқ”, “Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни”, “Билимлар куни” ва шу каби нишонланадиган байрам саналарига бағишланган тадбирларни ташкил этилишини таъминлаш;

п)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  педагогика фанлари ҳамда амалиётини, бошқариш психологияси ютуқларини;

в)  болаларни ватанпарварлик руҳида маънавий-ахлоқий тарбиялаш методикаларини;

г)   мактаб фаолияти ва уни ривожлантиришнинг педагогик ва иқтисодий асосларини;

д)  мактабгача таълимга қуйилган давлат талабларининг, мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг ва давлат таълим стандартлари талабларининг мазмунини;

е) жамоани бошқаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш усулларни;

ж)   илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини;

з) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

и) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил
  этиш туман (шаҳар) бӯлими таълим муассасалари фаолиятини ташкил
  этиш ва ӯқувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш шӯъбаси
  мутахассиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2457
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг мактабгача таълим муассасалари, умумий урта таълим мактаблари фаолияти мониторинги буйича ишларини режалаштириш ва амалга ошириш;

б) гуруҳ раҳбари билан биргаликда мактабгача таълим муассасалари ва умумтаълим мактабларини йиллик мониторинг қилиш режа-жадвали ва дастурини ишлаб чиқиш;

в) мактабгача таълим муассасалари ва умумий урта таълим мактаблари фаолиятини мониторинг қилиш материаллари ва дастурини тайёрлаш, утказилган мониторинг натижаларини умумлаштириш ва таҳлил қилиш;

г) мактабгача таълим муассасалари ва умумий урта таълим мактабларида утказилган мониторинг натижалари асосида таълим муассасалари фаолиятини такомиллаштириш буйича тавсиялар тайёрлаш;

д) таълим сифати мониторинги буйича таянч таълим муассасалари фаолиятини ташкил қилиш, уларнинг негизида илғор тажрибалар алмашиш, янги педагогик, ахборот- коммуникацион ва бошқа технологияларни жорий этиш масалалари буйича учрашувлар, семинарлар, конференциялар утказиш, улардан таълим-тарбия жараёнида фойдаланишни таъминлаш;

е)  таянч таълим муассасалари фаолиятини ташкил этишга методик ёрдам курсатиш, таълим муассасаларининг уқув-тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гуруҳи ходимлари (методистлари) билан ҳамкорликда уқувчилар билимидаги камчиликларни бартараф этиш буйича методик материаллар тайёрлаш;

ж) таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш юзасидан педагоглар, уқувчилар ва ота-оналар фикрларини инобатга олган ҳолда таклифлар тайёрлаш ва булим раҳбариятига тақдим этиш;

з)  касб маҳорати, синфдан ташқари ва тарбиявий ишлари учун устама оладиган педагоглар фаолияти мониторингини амалга ошириш;

и) утказилган мониторинг натижалари буйича булим кенгашига материаллар тайёрлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  умумий урта таълим мактаби уқувчиларининг давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириш мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълим методларини ва воситаларини;

ж) илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

и)    меъёрий ҳужжатлар билан ишлаш йулларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими уқувчиларни касбга
  йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини
  методик таъминлаш кичик гуруҳи ходими лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Уқувчиларни касбга йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини методик таъминлаш кичик гуруҳининг умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш, йиллик иш режасини ишлаб чиқиш ҳамда уни амалга оширилишини таъминлаш;

б)  умумтаълим муассасаларида касбга йуналтирувчи вазифасини бажарадиган уқитувчи ва психологлар ҳамда уқувчиларни касб ва мутахассисликларнинг замонавий турлари, касбий таълим шакллари ва шартлари билан таништириш;

в) уқувчилар ва уларнинг ота-оналарига академик лицей, касб-ҳунар коллежлари мутахассисликлари ва тайёргарлик йуналишлари буйича касбга йуналтириш билимлари ҳамда касб-ҳунарга йуналтириш тарғиботини амалга ошириш;

г) умумий урта таълим мактабларининг касбга йуналтириш хоналарини ахборот, маълумотнома, профессиографик, ташхислаш (анкета, тест, методика, суровномалар) ва бошқа материаллар билан жиҳозлашда методик ва амалий ёрдам курсатиш;

д) уқувчи ёшларни касбга йуналтириш масалалари буйича бандлик хизматлари, урта махсус ва касб-ҳунар таълим, соғлиқни сақлаш ва маданият муассасалари, корхона ва ташкилотлар, оммавий ахборот воситалари билан узаро ҳамкорлик қилиш;

е)  урта махсус ва касб-ҳунар таълими муассасаларига экскурсиялар ва маърузалар утказиш, турли касб вакиллари билан учрашув, суҳбатларни ташкил этишда умумий урта таълим мактаби раҳбарларига амалий ёрдам курсатиш;

ж) умумий урта таълим мактаблари уқувчиларини узлуксиз касб-ҳунарга йуналтиришнинг долзарб муаммоларига бағишланган методик семинарларни туман (шаҳар) миқёсида ташкил қилиш;

з)  урта махсус касб-ҳунар таълим муассасалари билан биргаликда “Очиқ эшиклар куни”, “Касблар фестивали” касбга йуналтириш тадбирларини утказилишини таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, болалар физиологияси, педагогика- психология фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини уқувчилар томонидан узлаштириш мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) дарсларни таҳлил қилиш, илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

з) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик ёки психологик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими давлат таълим
  стандартларига риоя этиш мониторингини методик

таъминлаш кичик гуруҳи ходими лавозимининг
малака тавсифлари

Тартиб рақами 2359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а)   гуруҳга юкланган барча вазифалар бажарилишини таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш масалалари буйича семинар ва конференциялар утказиш;

б)   гуруҳнинг йиллик иш режасини, таълим муассасалари мониторинги режа-жадвали ва дастурини тузиш ҳамда ижросини таъминлаш;

в)   таълим муассасаларининг уқув-тарбия жараёнини яхшилаш буйича фаолиятини мувофиқлаштириш ва мониторингини олиб бориш;

г)   мониторинг жараёнини ташкил этиш ва утказишга, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий институтларининг уқитувчилари, методика марказлари методистлари, тажрибали амалиётчи уқитувчилардан иборат жамоатчи экспертларни жалб этиш;

д)   методик хизмат ходимлари, уқитувчилар билан бирга назорат материаллари базасини шакллантириш, синфлар, фанлар ва мавзулар кесимида тайёрланган ушбу материалларни мунтазам тулдириб бориш;

е)   методик хизмат ходимлари билан узаро ҳамкорлик қилиш, уқувчилар билимида аниқланган камчиликларни бартараф этиш масалалари буйича фаолиятни амалга ошириш;

ж)   туман таянч таълим муассасалари негизида таълим сифатини мониторинг қилиш ва уни такомиллаштириш, янги педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш тадбирларини утказиш;

з)    умумий урта таълим мактабларида уқувчилар билимларининг давлат таълим стандартлари талабларига, мактабгача таълимга қуйилган давлат талаблари ҳамда мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларига мослигини мониторинг қилиш;

и)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   уқувчиларнинг давлат таълим стандартлари талаблари даражасида узлаштириш мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)   давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   дарсларни таҳлил қилиш, илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини, жамоада қулай психологик муҳит яратишни;

ж)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  мактабгача таълим муассасалари методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1725
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мактабгача таълим йуналиши буйича жорий ва истиқбол режаларни ишлаб чиқиш ва унинг бажарилишини амалга ошириш;

б)  идоравий мансублиги ва мулкчилик шаклидан қатъий назар мактабгача таълим муассасасининг дастурлари, зарурий уқув-методик ҳужжатларни ишлаб чиқишни таъминлаш;

в)  таълим-тарбия жараёни сифатини, натижасини холисона баҳолаш, умумий урта таълим мактаблари педагог мутахассислари ва тарбиячилар уртасидаги узаро ҳамкорлик ишларини амалга ошириш;

г)  педагог ходимларга инновацион дастур ва технологияларни узлаштириш ҳамда ишлаб чиқишда методик ёрдам курсатиш, уларнинг малакаси ва касбий маҳоратини оширишни таъминлаш;

д)  мактабгача таълим муассасаларида тарбияланувчиларнинг билим, малака ва куникмаларини мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларига мослигини урганиш ҳамда уларни бажарилишини таъминлаш буйича методик ёрдам курсатиш;

е)  раҳбариятга мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия сифатини ошириш буйича тегишли таклифлар киритиш;

ж)  мактабгача таълим муассасалари раҳбари ва мутахассисларининг илғор иш тажрибаларини урганиш, уларни оммалаштириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

з)    методик қулланмаларнинг яратилишида муаллифларга методик ёрдам курсатиш;

и)  педагогларни таълим-тарбия жараёнида илғор педагогик технологияларни жорий этиш буйича методик тавсиялар тайёрлаш;

к)  мактабгача таълим тизимида амалга оширилаётган янгиликларни муассасаларга етиб боришини таъминлаш;

л)  муассаса педагоглари ва бошқа ходимларининг аттестациядан утиш жараёнида методик ёрдам курсатиш;

м)  мактабгача таълим муассасалари педагог ходимларининг малакасини ошириш ишларини, уларнинг истиқбол режаларини бажарилишининг назоратини амалга ошриш;

н)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   мактабгача таълимга қуйилган давлат талабларининг мазмунини;

в)   болаларни мактаб таълимига тайёрлаш дастури ва тарбиявий ишлар концепциясини;

г)  мактабгача педагогика ва психологияни, мактабгача ёшдаги болаларни уқитиш ва тарбиялаш шакл ва методларини;

д)  уқув ва тарбия жараёнида уқитиш техникавий воситаларидан фойдаланиш амалиётини;

е)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

ж)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

з) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  она тили ва адабиёти, узбек тили, қардош
  тиллар методисти лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) она тили ва адабиёти, узбек тили, қардош тиллар уқув фанларининг уқитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) она тили ва адабиёти, узбек тили, қардош тиллар уқув фанлари буйича уқувчилар билимининг давлат таълим стандартларига мослиги мониторинги натижалари буйича чора- тадбирлар ишлаб чиқиб, камчиликларни бартараф этиш ишларини ташкил этиш;

в) уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

г) уқитувчиларни уқув тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминлаш;

д) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

е) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни ташкил этиш;

ж) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

з)  фанлар буйича мактаб ва туман (шаҳар) миқёсидаги беллашувларни утказиш, унинг натижаларини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

и)  давлат таълим стандартлари ва уқув дастурлари тажриба-синови ишлари буйича тажриба майдонлари фаолиятига методик ёрдам курсатиш;

к)  ёш мутахассисларнинг малакасини ошириш ва касбий тайёргарлигини такомиллаштириш буйича “Устоз-шогирд” мактабларидан фойдаланишни таъминлаш;

л)   мактаб уқитувчилари дарсларини таҳлил қилиш ва уларга методик ёрдам курсатиш;

м)  туман таянч таълим муассасалари негизида она тили фанини уқитилиш сифатини ошириш, илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишга оид семинар ва конференциялар утказиш, юзага келаётган муаммоларни бартараф этиш чора- тадбирларини ишлаб чиқиш;

н)  мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  уқувчиларнинг она тили ва адабиёти, узбек тили, қардош тиллар уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  аниқ фанлар (математика, информатика,
  чизмачилик, тасвирий санъат) методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) аниқ фанларнинг уқитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б)  уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларни мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув-методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е)  таълим-тарбияни ривожлантиришга, мазкур фанларнинг уқитилиши сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларини утказилишини таъминлаш;

ж) “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

з)  мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  табиий фанлар (кимё, физика, биология,

география) методисти лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) табиий фанларнинг уқитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларни мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

д) уқитувчиларнинг дарс жараёнида лаборатория, амалий машғулотларни утказишини назорат қилиш ва бу борада методик ёрдам курсатиш;

е)  давлат таълим стандартлари ва уқув дастурлари тажриба синови ишлари буйича тажриба майдонлари фаолиятига амалий методик ёрдам курсатиш;

ж) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

з)  фанлар буйича умумий урта таълим мактаби ва туман (шаҳар) миқёсида беллашувларни ташкиллаштириш ва утказиш, натижасини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

и)  “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

к)  мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими ижтимоий фанлар (тарих,
  давлат ва ҳуқуқ асослари, иқтисодий билим асослари)
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ижтимоий фанларнинг уқитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

д) уқитувчиларнинг дарс жараёнида амалий машғулотларини утказишни назорат килиш, мониторингини олиб бориш ва бу борада методик ёрдам курсатиш;

е)  таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

ж) фанлар буйича мактаб ва туман (шаҳар) беллашувларини ташкиллаштириш ва утказиш, натижаларини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

з)  “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

и)  мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  чет тиллари (инглиз, француз, немис)
  методисти лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) чет тилларининг (инглиз, француз, немис) уқитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е) фанлар буйича мактаб, туман (шаҳар) миқёсидаги беллашувларни ташкиллаштириш ва уни утказиш, натижасини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

ж) “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ва амалий ёрдам бериш;

з)   мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)    методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  рус тили ва адабиёти (узбек ва рус мактаблари

учун) методисти лавозимининг малака
тавсифлари

Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) рус тили ва адабиётининг уқитилиши (таълим узбек ва бошқа тилларда олиб бориладиган мактабларда ҳамда таълим рус тилида олиб бориладиган мактаблар) буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига методик ёрдам беришни таъминлаш;

б)  уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш, таълим муассасаларига етказиш;

в) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида методик ёрдам бериш ва улардан фойдаланишни амалга ошириш;

г) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларни ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е)  фанлар буйича мактаб ва туман (шаҳар) миқёсида беллашувларни ташкиллаштириш ва уни утказиш, натижасини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

ж) “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ёрдам бериш;

и) мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  жисмоний тарбия, меҳнат, мусиқа фанлари
  методисти лавозимининг малака

тавсифлари

Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)   жисмоний тарбия, меҳнат, мусиқа фанларининг уқитилиши буйича метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б)   уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

в)   уқувчиларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга оммавий жалб қилишни, болалар спорт иншоатларидан самарали фойдаланишни таъминлаш;

г)   мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

д)   уқувчилар уртасида турли спорт мусобақаларини утказиш, август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларини ташкилаштириш ва утказилишини таъминлаш;

е)   фанлар буйича мактаб ва туман (шаҳар) беллашувларини ташкиллаштириш ва утказиш, натижасини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

ж)   “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ва амалий ёрдам бериш;

з)    мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш истиқбол режаларини бажарилишини таъминлаш;

и)   санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш,техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)   давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими
  миллий ғоя ва маънавият асослари методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1359
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) миллий ғоя ва маънавият асослари метод бирлашмалар ва методик кенгашлар ишларига амалий ва методик ёрдам беришни таъминлаш;

б) “Миллий ғоя ва маъанвият асослари” туркумига кирувчи фанларни уқитилиши ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги йуналишидаги ишларни таълим муассасаларида амалга оширилишини таъминлаш;

в) уқувчилар билим даражаси, оралиқ, босқичли назорат ишлари ва якуний аттестация натижаларини урганиб таҳлил қилиш, аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш ва уни таълим муассасаларига етказиш;

г) уқитувчиларни уқув-тарбия жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш буйича методик тавсия ва қулланмалар билан таъминланишида ёрдам бериш, улардан фойдаланишни амалга ошириш;

д) мазкур фанлар буйича методик ишларини мувофиқлаштириш, турли синовлар натижаларини таҳлил қилиш, янги уқув методик қулланма ва дарсликлар синови буйича материаллар тайёрлаш, янги методик адабиётлар туғрисидаги маълумотларни уқитувчиларга етказиш;

е)  таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуман, илмий-амалий конференциялар, уқувлар курик-танловлар (энг яхши дарс ишланмаси, энг яхши фан хонаси ва бошқалар), август кенгашлари, илмий-амалий йиғилишларини ташкилаштириш ҳамда утказилишини таъминлаш;

ж) фанлар буйича мактаб ва туман (шаҳар) беллашувларини ташкиллаштириш ва уни утказиш, натижаларини таҳлил қилиш ҳамда методик тавсиялар ишлаб чиқиш;

з)  “Устоз-шогирд” тизими асосида фан уқитувчиларининг малакасини оширишга методик ва амалий ёрдам бериш;

и)  мазкур фан уқитувчилари туғрисида маълумотлар базасини яратиш ва уларнинг малакасини ошириш, истиқбол режаларининг бажарилишини таъминлаш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) уқувчиларнинг уқув фанлари буйича давлат таълим стандартлари талабларини узлаштириши мониторингини олиб бориш ва аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Психолог лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2292
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2444
Ходимлар тоифаси мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумий урта таълим мактаблари уқувчилари билан узлуксиз касбга йуналтириш вазифалари билан боғлиқ (1-9-синфлар) психологик-педагогик ташхис ва коррекцион ишлар буйича тадбирларни ташкил этиш;

б) 6-7 ёшли болаларни мактабнинг 1-синфига қабул қилиш комиссияси фаолиятида иштирок этиш, болаларни диагностик текширишни утказиш, уларнинг умумий урта таълим мактабида уқиш ва мослашишига психологик тайёргарлигини аниқлаш ва тегишли хулосани расмийлаштириш ва ота-оналарга тавсиялар бериш;

в) турли ёшдаги иқтидорли ва салоҳиятли болаларни аниқлаш тадбирларини утказиш, уларни саралаш ва халқ таълими тизимининг ихтисослаштирилган мактабларига қабул қилиш комиссияси фаолиятида иштирок этиш;

г)  уқувчиларнинг қизиқишлари, мойилликлари ва касбий мақсадларини намоён қилиш, уларни психологик-педагогик ташхислаш дафтарини юритиш, умумий урта таълим мактаблари туққизинчи синф битирувчиларига тавсиянома бериш буйича мактаб психологларига методик ёрдам бериш;

д) туққизинчи синф битирувчиларини академик лицей ва касб-ҳунар коллежларига йуналтириш ва қабул қилиш ҳудудий комиссиялари фаолиятида иштирок этиш;

е)  уқувчилар, шунингдек, “Оғир” хулқли болалар ва усмирларнинг “девиант” хулқи муаммолари билан боғлиқ психологик маслаҳат тадбирларини утказиш;

ж) мактабгача таълим муассасалари ва умумтаълим муассасалари психологларининг функционал вазифаларига оид фаолиятини олиб борилишини назорат қилиш;

з)  уқувчиларнинг ақли ва идроки ҳамда шахс сифатида ривожланишини психологик- педагогик ташхислаш ва коррекциялашнинг долзарб муаммоларига бағишланган методик семинарлар, гуруҳларда психологик тренинглар утказиш;

и) амалиётда уқувчиларни психологик-педагогик ташхислаш методикаларидан (анкеталар, психологик тестлар, шахсий суровномалар ва ҳ.к.) туғри фойдаланиш буйича олинган натижаларнинг махфийлигини таъминлаш;

к) санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш,техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   жамоадаги ижтимоий-психологик иқлимга таъсир курсатувчи омилларни;

г) умумий ва ижтимоий психология, ёш психологиясини, тиббий психология, мактабгача ва мактаб ёшидаги болалар психологияси хусусиятларини;

д) болалар нейропсихологияси, психодиагностика ютуқлари, индивидуал фарқ психологияси, муҳандислар психологияси, дефектология асосларини;

е)  психотерапия, сексология, психогигиена, касбга йуналтириш, касбшунослик ва меҳнат психологиясини;

ж) тестлаш методологияси ва методикаси, психопатология, индивидуал ва гуруҳлар буйича касбга маслаҳат беришнинг замонавий методларини;

з)   боланинг нормал ва нотуғри ривожланишини ташхислаш ва тузатишни, хулқ этикаси ва маданиятини;

и)  тадқиқот ишларини утказиш технологиясини, тадқиқот натижаларини компьютерда қайта ишлашни, психодиагностиканинг долзарб илмий маълумотларини;

к)  уқувчиларни (тарбияланувчилар) меҳнати муҳофазаси, соғлиғини сақлаш, касбга йуналтириш, бандлиги масалаларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатлар ва уларнинг ижтимоий муҳофазасини;

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик ёки психологик маълумот;

б)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Дефектолог лавозимининг малака тавсифлари (республика ташхис
  маркази, халқ таълим муассасалари фаолиятини методик
  таъминлаш ва ташкил этиш туман

(шаҳар) булимларида)

Тартиб рақами 2717
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2330
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) врач ва психолог билан биргаликда ун турт ёшгача булган руҳий ва жисмоний ривожланишида муаммоси бор болаларни аниқлаш;

б) уларни уқитиш ва тарбиялаш буйича тавсиялар бериш ҳамда касбга йуналтириш ишларини таъминлаш;

в) халқ таълими бошқарув органларига урта-махсус касб-ҳунар таълими муассасаларида ривожланишида муаммоси булган битирувчилар учун махсус гуруҳлар очиш таклифини киритиш;

г)  жисмоний ва психологик ривожланишида муаммоси бор болаларнинг ота-оналарига уларнинг кейинги турмуш тарзини белгилаш, соғлигини тиклаш, уқитиш, уларни касбий қизиқишлари буйича ишга жойлаштиришда амалий ёрдам курсатиш;

д) зарур ҳолларда жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсонлари булган болаларни тегишли ташхис қуйиш учун психологик-тиббий-педагогик комиссияга йуналтириш;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   таълим буйича статистик материалларни;

в)   махсус ва ёшлар педагогикаси ва психологиясини;

в)   дефектологиянинг анатомик-физиологик ва клиник асосларини;

г)  уқувчилар (тарбияланувчилар) ривожланишидаги камчиликларни олдини олиш, тузатишнинг методлари ва усулларини;

д) ривожланишда камчиликлар мавжуд булган уқувчилар (тарбияланувчилар) билан ишлашда қулланиладиган дастурий-методик адабиётларни;

е)   дефектология фанининг энг янги ютуқларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш
  ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими болаларни ижтимоий
  ҳимояси буйича мутахассис лавозимининг малака
  тавсифлари (васийлик ва ҳомийлик буйича)
Тартиб рақами 1329
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2445
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Ота-онасининг қарамоғидан маҳрум булган болаларни аниқлаш, уларни ҳисобга олиш ва ота-она қарамоғидан маҳрум булган ҳар бир ҳолатда бола манфаатларидан келиб чиқиб, болаларни жойлаштириш шаклларини танлаш;

б) фарзандликка бериш, васий ёки ҳомий тайинлаш, оилага тарбияга бериш (патронат), интернат туридаги муассасаларга жойлаштириш ишларини амалга ошириш;

в)  туман, шаҳар ҳокимига вояга етмаган болаларни фарзандликка, васийликка, ҳомийликка олиш юзасидан тавсияномалар тайёрлаш;

г)  васий ва ҳомий ҳуқуқларининг амалга оширилиши ҳамда мажбуриятларининг бажарилиши устидан ҳамда оилага тарбияга олинган ёки интернат турдаги муассасаларга жойлаштирилган болаларнинг турмуш шароитларини, таълим тарбия олишларини назорат қилиш;

д)  ота-она қарамоғидан маҳрум булган васийликка ёки ҳомийликка олинган, оилага тарбия (патронат)га берилган болаларнинг мол мулкининг сақланиши устидан тегишли ҳуқуқий органлар билан ҳамкорликда назоратини олиб бориш;

е)  фарзандликка олиш сирининг сақланишини таъминлаш, васий ва ҳомий булишни ҳамда болаларни тарбияга олишни, фарзандликка олган ва фарзандликка олишни истовчи шахсларнинг, фарзандликка олинганларнинг, шунингдек, шахсларнинг васийликка ва ҳомийликка ҳамда тарбияга олинган вояга етмаганларнинг ҳисобини юритиш;

ж)  давлат муассасалари (интернатлар)га юборилган вояга етмаган болаларнинг ҳисобини олиб бориш, уларга оид булган ҳужжатларни тайёрлаш ва ижросини таъминлаш;

з)  белгиланган тартибда судларга ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш туғрисидаги даъво аризалари билан чиқиш, судларда ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш ёки уларнинг ҳуқуқини чеклаш туғрисида, шунингдек, ота-оналик ҳуқуқларини тиклаш туғрисидаги ишлар куриб чиқилаётганда иштирок этиш;

и)  қонунга мувофиқ болаларни ижтимоий ҳимоясини таъминлаш мониторингини олиб бориш ва бошқа қонунда белгиланган вазифаларни бажариш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  амалдаги умумий урта таълим соҳасидаги, болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   педагогик фанлари ҳамда амалиётини, бошқариш психологияси ютуқларини;

в)   болаларни ватанпарварлик руҳида маънавий-ахлоқий тарбиялаш методикаларини;

г)    давлат таълим стандартлари талаблари ва унинг мазмунини;

д)  жамоани бошқаришнинг самарали усуллари, ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

е)    илғор педагогик технологиялар ва уларни татбиқ этиш методларини;

ж)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • боб. Республика таълим маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Республика таълим маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 557
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  Республика таълим марказининг (бундан буён матнда таълим маркази деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б)  таълим марказига юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, ижро интизомига риоя қилиш;

в)  таълим марказининг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш ҳамда унинг илмий кенгаши фаолиятига раҳбарлик қилиш;

г)  Республика фан олимпиадаси, билимлар беллашувини тегишли ташкилотлар билан ҳамкорликда ташкил этиш;

д)   таълим марказига ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

е)  дарслик ва уқув-методик қулланмаларнинг янги авлодларини яратиш режаларининг ижросини мувофиқлаштириб бориш;

ж)  таълим марказининг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

з)    таълим маркази ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

и)  таълим маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

к)  таълим маркази булим бошлиқлари иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик ҳамда ойлик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

л)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда таълим маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

м)  таълим марказининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

н)   жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

о)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халқ таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)   давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази директори
  ӯринбосари лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 914
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига бириктирилган булимларнинг йиллик ва истиқбол иш режаларининг шакллантириш ва уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш;

б) фанлар буйича уқув-методик қулланмалар яратиш, уқитишнинг илғор технологияларини урганиш, оммалаштириш, методик ишларни йуналтириб бориш;

в) маънавий-маърифий ишлар ҳамда руҳий ёки жисмоний ривожланишида муаммоси булган болалар таълим-тарбиясининг ташкилий-услубий масалаларига оид ишларни мувофиқлаштириш;

г) халқ таълими тизимидаги вилоят методика марказлари, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булими қошидаги таълим муассасаларининг уқув тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гуруҳлари фаолиятини мувофиқлаштириш;

д) таълим муассасаларини аттестация ва аккредитацияга тайёрлаш, фан хоналарини жиҳозлашни методик жиҳатдан таъминлаш, бириктирилган фанлар ва йуналишлар буйича булимларда муаллифлар билан ишларни ташкил қилиш;

е) бириктирилган фанлар ва мазкур фанларнинг уқитилиши буйича дарслик, уқув- методик қулланмаларни яратиш, болалар спортини ривожлантириш, услубий таъминот масалалари, таълим жараёни учун зарурий уқув-кургазмаларга қуйилган методик талабларни яратиш ишларини, амалий тадбирларни ташкил этиш;

ж) илмий-методик кенгашлар, муаллифлар ва нашриётлар билан олиб бориладиган ишларни мувофиқлаштириш;

з)  дарсликларни нашриётлар ва муаллифлар иштирокида қайта ишлаб тасдиқлашга тақдим этиш;

и) умумий урта таълим мактаблари, академик-лицейлар, касб-ҳунар коллежлари уқувчиларининг умумтаълим фанлари буйича олимпиадаларини, билимлар белашувини утказишга тайёргарлик куриш;

к) таълимдаги илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини урганиш, уларни маҳаллий шароитларни ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш;

л) ихтисослаштирилган мактаблар, айрим чуқур урганиладиган фанларни уқитишга доир уқув режа ва уқув дастурларини ҳамда методик тавсияларни ишлаб чиқиш, амалиётга жорий этиш ишларини ташкил этиш;

м) умумий урта таълим мактаблари учун ҳар уқув йилига чоп этилиши режалаштириладиган дарслик ва уқув-методик қулланмаларни истиқбол нашр режасини шакллантириш;

н) дарслик ҳамда уқув-методик қулланмаларнинг янги авлодини танлов асосида яратишда муаллифлар ва дарсликлар танловини ташкил этиш;

о)   дарслик ва уқув-методик қулланмаларни нашрга тайёрлаш ишларини ташкил этиш;

п)  таълимга оид республика миқёсида утказиладиган семинар, конференция курик танлов каби тадбирларни режалаштириш ва уларнинг методик таъминлаш ишларини амалга ошириш;

р)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлат таълим стандартлари талабларини уқувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

ж)  дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази булим бошлиғи
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий раҳбарлик қилиш ва булим ишларини режалаштириш ҳамда унинг бажарилишини назорат қилиш;

б)  булим Низоми ва режаси асосида ишларни ташкил этиш, ходимлар уртасида вазифаларни тақсимлаш, меҳнат интизомига риоя этилиши юзасидан назорат олиб бориш;

в)  таълим маркази раҳбариятининг топшириқларини ва илмий методик кенгаш қарорлари ижросини таъминлаш;

г)  булим ходимларини таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва уқитишнинг илғор педагогик технологияларга оид давра суҳбатлари уюштириш;

д)  уқув жараёнини такомиллаштириш, таълим-тарбия сифати ва самарадорлигини ошириш борасида методик хизматни курсатишга оид ишларини мувофиқлаштириш;

е) умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг ҳар уқув йили учун нашр режаси лойиҳаларини тайёрлаш;

ж) қайта нашр этиладиган, қайта ишланадиган ва янги яратилган дарслик, уқув- методик қулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил қилиш ва нашрга тайёрлаш;

и) умумий урта таълим мактаблари учун уқув-методик қулланмалар, методик тавсиялар, дарс ишланмалари, плакатлар яратиш ишларини ташкил этиш ва уларни уқув жараёнига татбиқ этишда услубий ёрдам курсатиш;

к) Давлат таълим стандарти талаблари асосида уқувчиларнинг билимини аниқлаш буйича назорат ишларини тайёрлаш, мониторингини амалга ошириш ва аниқланган камчиликларни бартараф этишга оид тавсиялар ишлаб чиқиш;

л) педагог ходимларнинг узлуксиз малака оширишида “Устоз-шогирд” мактаби фаолиятига амалий-методик ёрдам бериш, шунингдек, уқувчиларнинг Республика фан олимпиадалари, “Йилнинг энг яхши мактаби”, “Йилнинг энг яхши фан уқитувчиси”, “Йил педагоги”, “Йилнинг энг яхши методисти” ва бошқа курик-танловларни утказишда иштирок этиш;

м) халқаро олимпиадаларга уқувчиларни танлаш ва тайёрлашда иштирок этиш, мазкур тадбирларни утказиш буйича тавсиялар, тест ва ёзма иш, амалий топшириқлар ҳамда баҳолаш мезонларини тайёрлашга раҳбарлик қилиш;

н) тажриба-тадқиқот майдонлари ишини ташкил этишда методик ёрдам бериш ва натижаларини умумлаштиришга раҳбарлик қилиш;

о)   фан ва йуналишлар буйича илмий-методик кенгашлар фаолиятини ташкил этиш;

п) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини уқувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

ж) дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи;

 • . Республика таълим маркази бош методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 296
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумтаълим муассасаларида давлат таълим стандартлари, уқув дастурларининг ижросини, таълим-тарбия ва методик хизматнинг аҳволини урганиб, аниқланган камчиликларни бартараф этиш буйича методик курсатма ва тавсиялар бериш;

б) бириктирилган фани буйича қайта нашр этиладиган ва янги яратилган дарслик, уқув-методик қулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил қилиш ва экспертиза натижаларини муаллифларга етказиш, муаллифлар билан ишлаш ҳамда дарслик ва уқув қулланмаларни нашрга тайёрлаш;

в) давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилиши юзасидан утказилган мониторинг натижалари асосида уқувчиларнинг билимидаги узилишларни тулдириш масалалари буйича тавсиялар яратиш;

г) таълим муассасаларини аттестация ва аккредитацияга тайёрлаш ҳамда жиҳозлашнинг методик таъминоти билан шуғулланишда амалий ёрдам курсатиш;

д) амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда Республикамизда таълим йуналишида фаолият курсатаётган халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик ишларини амалга ошириш;

е) бириктирилган фани йуналишидаги тажриба-тадқиқот ишларининг олиб борилишини ташкил этиш, методик ёрдам курсатиш;

ж) ихтисослаштирилган ва айрим фанлар чуқур урганиладиган мактаблар ва синфлар учун уқув режа, уқув дастур, методик адабиётларни яратиш буйича муаллифлар гуруҳини шакллантириш;

з)  умумий урта таълим мактаблари фан хоналарини жиҳозлаш, физика, кимё, биология ва бошқа фанлари учун яратилган уқув-лаборатория жиҳозлари, компьютер синфларидан самарали фойдаланиш буйича методик тавсиялар яратиш;

и) умумий урта таълим мактаблари якуний аттестацияси учун материаллар тайёрлаш ва утказилишида амалий ёрдам курсатиш;

к) педагогик фан ютуқлари ва илғор педагогик тажрибалар, “Миллий истиқлол ғояси”, миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида уқувчи-ёшларда маънавий-аҳлоқий сифатларни шакллантиришга қаратилган методик тавсиялар яратиш;

л) методик хизмат тизимини такомиллаштиришга йуналтирилган уқув-семинарлар ва бошқа тадбирларни ташкил этиш;

м) уқувчиларнинг Республика фан олимпиадалари, “Йилнинг энг яхши мактаби”, “Йилнинг энг яхши фан уқитувчиси” ва бошқа курик-танловларни утказиш буйича назорат топшириқлар ва баҳолаш мезонларини тайёрлаш;

н) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини уқувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази етакчи
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1718
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бириктирилган фани буйича қайта нашр этиладиган, қайта ишланадиган ва янги яратилган дарслик, уқув-методик қулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил қилиш ва экспертиза натижаларини муаллифларга етказиш, улар билан ишлаш ҳамда нашрга тайёрлаш;

б) давлат таълим стандартлари талабларининг бажарилиши юзасидан утказилган мониторинг натижалари асосида уқувчиларнинг билимидаги узилишларни тулдириш масалалари буйича тавсиялар яратиш;

в) уқув жараёнига уқитишнинг замонавий илғор шаклларини, янги педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишда методик ёрдам курсатиш;

г)  таълим муассасаларида таълим-тарбия самарадорлигини оширишга, педагогик жараённи такомиллаштиришга йуналтириш, илғор педагогик тажрибаларни урганиш ва уларни оммалаштириш;

д) таълим-тарбияни ривожлантиришга ва сифатини оширишга оид турли анжуманлар, илмий-амалий конференциялар, уқув курик-танловларини ташкилаштириш ва уни утказиш;

е)  фанлар буйича туман (шаҳар) ва вилоят миқёсидаги беллашувларни утказишга амалий ёрдам курсатиш, натижасини таҳлил қилиш ва аниқланган камчиликларни бартараф этишга оид тавсиялар яратиш;

ж) бириктирилган фанлари ва йуналишларида уқитишнинг замонавий илғор шакл ва усуллари, янги педагогик технологиялар туғрисида маълумотлар ҳамда мазкур йуналишдаги ижодкор уқитувчилар, методистлар фаолиятига оид маълумотлар базасини яратиш;

з) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлат таълим стандартлари талабларини уқувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Республика таълим маркази 1-тоифали
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1718
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бириктирилган фани буйича қайта нашр этиладиган, қайта ишланадиган ва янги яратилган дарслик, уқув-методик қулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил қилиш;

б) илғор иш тажрибалар базасини ташкил этиш, умумий урта таълим мактабларида дарсларни кузатиш, таҳлил қилиш ва камчиликларни тузатиш буйича амалий-методик ёрдам курсатиш;

в) уз йуналишидаги фанлар буйича методик курсатмалар, тавсиялар, ёзма назорат иш намуналари ва тест топшириқларини тайёрлаш, бириктирилган фанлари юзасидан тажриба- тадқиқот ишларини ташкил этиш;

г)  бириктирилган фанларини уқитиш буйича уқитувчиларга методик ёрдам сифатида телекурсатув, радиоэшиттириш, газета ва журналларга мақолалар тайёрлаш;

д)   илмий методик кенгаш муҳокамасига уз йуналиши буйича қулёзмаларни тайёрлаш;

е)  уқувчилар билим даражаси, оралиқ назорат ишлари, якуний аттестация ва босқичли назорат ишлар натижаларини урганиб таҳлил қилиш, мониторингини олиб бориб аниқланган камчиликларни бартараф этиш юзасидан тавсиялар тайёрлаш;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув қулланмаларининг нашрга тайёрлашга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлат таълим стандартлари талабларини уқувчилар томонидан узлаштириши мониторингини олиб бориш натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш йулларини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини, таълимнинг метод ва воситаларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • боб. Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва
  психологик-педагогик республика ташхис маркази
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва
  психологик-педагогик республика ташхис
  маркази директори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 528
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик республика ташхис маркази (бундан буён матнда ташхис маркази деб юритилади)нинг умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) ташхис маркази иш фаолиятини самарали ташкил этиш, йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш, ижро интизомига риоя қилиш ҳамда илмий-методик кенгаши фаолиятига раҳбарлик қилиш;

в) ташхис маркази томонидан илмий-назарий ҳамда илмий-амалий конференциялар, семинарлар ташкил этиш, илмий мақолалар ва тупламлар яратиш ишларига раҳбарлик қилиш;

г)  ташхис марказига ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

д)  ташхис марказининг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

е)   ташхис маркази ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимлар аттестацияси ишларини ташкил қилиш ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш;

ж)  ташхис маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

з)   ташхис маркази булим бошлиқлари иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик ҳамда ойлик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

и)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда ташхис маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат жамғармалар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

к)  ташхис марказининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

л)  уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик диагностика масалалари буйича жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини куриб чиқиш, таълим муассасаларида уқувчи-ёшларни касб-ҳунарга йуналтириш, илмий-методик ва ахборот таъминотини амалга ошириш;

м)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)  методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази директори уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ташхис марказининг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уз вақтида бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш, уқувчиларнинг касбий мотивларини урганиш, қизиқиш ва қобилиятларини ташхис қилиш методикаларини ишлаб чиқиш, амалда қуллаш жараёнини ташкил этиш;

б) таълим муассасаларида уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш буйича амалий- услубий ёрдам бериш, илғор педагогик ва психологик методикаларни ва ахборот технологияларни жорий этган ҳолда уларни маҳаллий шароитга мослаштириб амалиётга тадбиқ этиш ишларини мувофиқлаштириш;

в) уқувчилар ва уларнинг ота-оналари учун касбий маслаҳатлар бериш, умумий урта таълим мактаблари, касб-ҳунар коллежларида “Очиқ эшиклар” кунлари, “Касблар фестивали” тадбирларини ташкил этиш;

г) илмий-методик кенгаш йиллик иш режасини тузиш ва тасдиқлатиш, муаллифлар томонидан яратилган уқув-методик ва бошқа қулланмаларни тақриздан утказиш ва нашрга тавсия этиш ишларни мувофиқлаштириш;

д) турли илмий-тадқиқот институтлари билан алоқалар урнатиш, илмий ҳамкорлик қилиш, илмий-амалий конференциялар ва семинарлар ташкил қилиш;

е) булимларнинг илмий-услубий ва ташкилий ишларини бошқариш, уларни таҳлил қилиш;

ж) ходимларни аттестациядан утказиш буйича ҳужжатлани тайёрлаш, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишлари буйича тегишли маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ташхис маркази директорига тегишли таклифлар киритиб бориш;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази булим бошлиғи
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий раҳбарлик қилиш, унинг ишларини режалаштириш ҳамда бажарилишини назорат қилиш;

б) булим ходимлари уртасида вазифаларни тақсимлаш, меҳнат интизомига риоя этилиши юзасидан назорат олиб бориш;

в) булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан таълим маркази директори уринбосарига таклифлар киритиш;

г) булим ходимларини таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва уқитишнинг илғор педагогик технологияларга оид давра суҳбатлари уюштириш;

д) туққизинчи синф битрувчиларини академик лицей ва касб-ҳунар коллежларига қамраб олиш жараёни мониторингини олиб бориш, улар туғрисидаги маълумотлар электрон базасини шакллантириш ҳамда таълим марказининг электрон сайтини янги маълумотлар билан бойитиб бориш;

е) олти ёшли болаларни мактабга етуклик даражасини аниқлаш буйича тиббий курик, психологик-педагогик ташхис комиссияси ишини ташкил этиш, уларни стандартлаштирилган психологик методикалар билан таъминлаш;

ж) ота-оналарга маслаҳат ва тавсиялар бериш, мактабга қабул қилинган олти ёшли болаларни уқишга мослашув жараёнини назорат қилиш, улар билан коррекцион- ривожлантириш ишларини ташкил этишда мактаб психологлари, уқитувчиларга услубий ёрдам бериш ишларини ташкил этиш;

з)  уқувчиларни касбга йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини методик таъминлаш кичик гуруҳлари фаолиятини ташкил этиш ва услубий ёрдам бериш

и) таълим муассасалари учун касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик хизматнинг ташкилий, илмий-методик, ахборот таъминотини амалга ошириш;

к) таълим муассасаларида психологик хизматни ташкил этиш, унинг фаолиятини назорат қилиш ва камчиликларни бартараф қилиш чораларини куриш;

л) соғлиқни сақлаш тизими ходимлари билан ҳамкорликда таълим муассаларида тиббий хизматни ташкил этиш, уқувчиларни чуқурлаштирилган тиббий курикдан утказиш ишларида ҳамда соғломлаштиришни таъминловчи тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методик қулланмалар яратишда иштирок этиш;

м) булим фаолияти юзасидан ҳафталик, ойлик, чораклик ва йиллик ишлар якуни буйича таҳлилий маълумот тайёрлаш ҳамда раҳбариятга ҳисобот тақдим этиш;

н) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази бош методист
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 296
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ақлий ва жисмоний ривожланишида нуқсонларга эга булган болалар билан коррекцион-педагогик ишларни ташкил этиш, бу борадаги илғор тажрибаларини урганиш, уларни умумлаштириш ва татбиқ этиш чораларини амалга ошириш;

б) уз фаолият йуналишлари буйича мамлакатимиздаги олий уқув юртлари, жамоат ташкилотлари, хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларини урганиш, уларни умумлаштириш ва оммалаштириш;

в) уз фаолият йуналишларидаги ишлаб чиқилган методикалар, уқув-методик қулланмалар ва тавсияларни тажриба-синовдан утказиш ишларини ташкил этиш ва методик ёрдам курсатиш;

г)  тажриба-синов натижалари асосида касб-ҳунарга йуналтириш методикаларини миллий муҳитга мослаштириши ва замонавий технологиялар асосида такомиллаштириш ҳамда амалиётга жорий этиш;

д) умумий урта таълим мактаблари касб-ҳунарга йуналтириш, психология ва тиббий дефектология хоналарини жиҳозлаш буйича методик тавсиялар яратиш ҳамда мутахассислар учун уқув семинарлар ташкил этиш;

е)  педагогик фан ютуқлари ва илғор педагогик тажрибалар, миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида уқувчи-ёшларда касб-ҳунар сирларини шакллантиришга қаратилган методик тавсиялар яратиш;

ж) халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг уқувчиларни касбга йуналтиришни ва педагогик-психологик диагностикасини методик таъминлаш кичик гуруҳлари ходимлари учун илмий-методик хизмат тизимини такомиллаштиришга йуналтирилган уқув-семинарлар ва бошқа тадбирларни ташкил этиш;

з) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида уч йиллик педагогик иш стажи.

 • . Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази 1-тоифали методист
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1718
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) умумий урта таълим мактабларига қабул қилинаётган болаларни касб-ҳунарга йуналтириш, психологик-педагогик ташхис методикаларини ишлаб чиқиш, апробациядан утказиш, психологик-педагогик ташхис натижалари туғрисида маълумотлар, услубий тавсиялар тайёрлаш;

б) умумтаълим муассаларига қабул қилинадиган уқувчилар учун касб-ҳунарга йуналтириш, психологик-педагогик ташхис методикалар туғрисидаги, касб-ҳунарга йуналтиришнинг замонавий илғор психологик-педагогик технологиялар туғрисидаги ҳамда мазкур йуналишда иш олиб бораётган ижодкор амалиётчи психологлар, уқитувчилар ҳақида маълумотлар базасини яратиш;

в) касб-ҳунарга йуналтиришнинг замонавий илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш буйича методик ёрдам курсатиш;

г) умумтаълим муассасаларида касб-ҳунарга йуналтиришнинг самарадорлигини оширишга, педагогик жараённи такомиллаштириш ва илғор педагогик тажрибаларни урганиш ҳамда уларни оммалаштириш;

д)  уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик диагностика ишларини сифатини оширишга оид илмий-амалий конференциялар, уқувлар, курик- танловлар, семинар-тренингларни ташкилаштириш;

е)  “Йилнинг энг яхши психологи”, “Энг намунали касб-ҳунарга йуналтириш хонаси”, “Йилнинг энг яхши дефектологи” курик танлови буйича туман (шаҳар), вилоят миқёсидаги беллашувларни ташкил этишга амалий ёрдам курсатиш;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига ва бола ҳуқуқларини тартибга солишга оид норматив- ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида икки йиллик педагогик-психологик иш стажи.

 • . Уқувчиларни касб-ҳунарга йуналтириш ва психологик-педагогик
  республика ташхис маркази иш юритувчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 513
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 4115
Ходимлар тоифаси Техник ходим

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  булим йуналишидаги барча тупланган материалларнинг компьютер заҳирасини ярататиш;

б)  ташхис марказидан ва булимдан чиқаётган меъёрий-ҳуқуқий ҳамда бошқа ҳужжатларни қайд этиш, тартибга солиб бориш;

в)  ҳар уч ойда булим томонидан амалга оширилган ишларнинг компьютер базасини яратиш;

г)  булимнинг тозалиги, жиҳозларнинг сақланишига, компьютер техникаларини ишлашини назорат қилиб бориш;

д)  компьютерда ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва даврий назорат қилишни ташкил этиш;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) мутахассислиги буйича янгиликларни, психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) давлат таълим стандартлари, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб қилинмайди.

 • боб. Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва
  уларнинг малакасини ошириш институти
  ходимларининг малака тавсифлари
 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва
  уларнинг малакасини ошириш институти ректори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2341
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти (бундан буён матнда институт деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) институтга юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, ижро интизомига риоя қилиш;

в) институтнинг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш ҳамда унинг илмий кенгаши фаолиятига раҳбарлик қилиш;

г)  институтнинг илмий кенгаши тавсиялари асосида уқув-мавзу режалар, дастурлар, илмий-услубий ишлар режасини, маърузалар матнини тасдиқлаш ва лаборатория машғулотлари, илмий-амалий ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

д)  институтга ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни амалга ошириш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

е)  институтнинг ички тартиб-қоидаларини белгилаш, уни ходимлар ва тингловчилар томонидан бажарилишини назорат қилиш;

ж) институт меҳнат жамоасида соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, тингловчиларга маиший хизмат курсатиш ишларини ташкил қилиш;

з)  институтнинг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой- жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

и) институт ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини таъминлаш;

к)  институт ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

л)  ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

м) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда институт номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

н)  институтнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

о)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

п)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) институтнинг Устави асосида уқув-тарбия, илмий-тадқиқот жараёнини, маънавий- маърифий ишларни самарали ташкил этишни;

в) институтнинг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

г)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

д)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

ж)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

з)   жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)    дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг маънавий-маърифий
  ва илмий ишлар бӯйича проректори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2288
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Институтнинг илмий ва маънавий-маърифий ишлари устидан раҳбарликни амалга ошириш;

б) миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари фани буйича уқитувчилар учун дарс ишланмалари ҳамда методик қулланма ва тавсиялар яратиш буйича ижодий гуруҳга раҳбарлик қилиш;

в) институт профессор-уқитувчилари учун миллий истиқлол ғоясини урганиш буйича доимий ҳаракатдаги уқув семинарлар ташкил қилиш;

г) малака ошириш буйича илмий-тадқиқот ишларининг стратегиясини белгилаш ва йуналтириш;

д) маънавий-маърифий ва илмий ишларнинг мавзу режасини тузиш, малака ошириш муаммолари, изланишлар ва ечимларига бағишланган илмий-назарий, амалий конференцияни утказишга, илмий-услубий тупламларни нашр этишга раҳбарлик қилиш;

е) кафедраларнинг маънавий-маърифий ҳамда илмий-услубий ишларини назорат қилиб бориш, кафедралар ва булимлар билан биргаликда маънавий-маърифий, илмий-услубий, маданий тадбирлар ва анжуманлар утказиш;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасининг шакллантирилишини таъминлаш ишларида иштирок этиш;

з)  институтнинг ички тартиб-қоидаларини белгилаш, уни ходимлар ва тингловчилар томонидан бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш;

и)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

в) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

г)   дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

д)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

е) институтнинг Устави асосида уқув-тарбия, илмий-тадқиқот жараёнини, маънавий- маърифий ишларни самарали ташкил этишни;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з)   маънавий-маърифий ва илмий ишларнинг мавзу режасини тузиш, малака ошириш муаммолари, изланишлар ва ечимларига бағишланган илмий-назарий, амалий конференцияни утказишга, илмий-услубий тупламларни нашр этишга раҳбарлик қилишни;

и)  кафедралар ва булимлар билан биргаликда маънавий-маърифий, илмий-услубий, маданий тадбирлар ва анжуманлар ташкил қилишни;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг ӯқув ва методик
  ишлар бӯйича проректори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2288
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   институтнинг уқув ва илмий-методик ишлари устидан раҳбарликни амалга ошириш;

б)  уқув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартириш ва янгиликларни киритиб бориш;

в) дарсларни таҳлил қилиш ва унинг натижаларини муҳокама қилиш ҳамда уқитувчиларга методик ёрдам бериш;

г)  кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам бериш;

д) таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни ташкил этиш;

е)  уқув машғулотлари жадвалларини тасдиқлаш, уларнинг бажарилишини ва уқув режа, уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

ж) илғор ижодкор педагоглар ва халқ таълими ходимлари билан методик ишлар олиб бориш, уларнинг иш тажрибаларини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш ишларига раҳбарлик қилиш;

з)  институт профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилиш;

и)  институтнинг уқув жараёни буйича ҳисоботлари ва ахборотлари мониторингини олиб бориш, ижро интизомига риоя қилиш;

к)  институтда ахборот-ресурс маркази фаолиятини мувофиқлаштириш, ахборот- кутубхона фондини бойитиш ишига раҳбарлик қилиш

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  институтнинг қайта тайёрлаш ва малака ошириш буйича йиллик режасини тузиш, расмийлаштиришга тайёрлаш ва унинг бажарилишини таъминлашни;

д)  институтнинг Устави асосида уқув-тарбия, илмий-тадқиқот жараёнини, илмий- методик ишлар устидан раҳбарликни амалга оширишни;

е)   дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  уқув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартиришлар ва янгиликларни киритиб бориш ишларига раҳбарлик қилишни;

з)   таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни ташкил этишни;

и) институт профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилишни;

к)  институтнинг уқув жараёни буйича ҳисоботлари ва ахборотлари мониторингини олиб боришни;

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг иқтисодиёт
  ва тадбиркорлик ишлари бӯйича проректори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2288
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  институтнинг хужалик фаолиятига, иқтисодиёт ва тадбиркорлик ишларига раҳбарлик қилиш;

б)  тасдиқланган иш режаларининг уз вақтида бажарилишини ташкил қилиш, молия- хужалик фаолияти буйича иш режалари лойиҳасини тайёрлаш;

в) кафедралар, уқув ва лаборатория хоналари, тингловчилар турар жойлари ҳамда бошқа биноларни зарур жиҳоз ва асбоб-ускуналар билан таъминлаш буйича институт ректорига таклифлар киритиш;

г) ходимлар ва тингловчилар сиҳат-саломатлигини ва хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратиш, меҳнат интизомига риоя қилишни назорат қилиш;

д)  биноларни куз-қиш мавсумига тайёрлаш ишларини, қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил қилиш;

е)  институтга ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни амалга ошириш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

ж) институтнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

з)   ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

и)  ҳудудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига раҳбарлик қилиш, узига буйсунувчи тегишли булинма ҳамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиқлаштириш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   тасдиқланган иш режаларининг уз вақтида бажарилишини ташкил қилишни;

в) иқтисодиёт ва тадбиркорлик ишларини ташкил қилишни, молия-хужалик фаолияти буйича иш режалари лойиҳасини тайёрлашни;

г)  институт меҳнат жамоасида соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ходимлар ва тингловчиларнинг сиҳат-саломатлигини, хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратишни;

д) институт биноларини куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини ташкил этишни, қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил қилишни;

е)  институтга ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни ҳамда бюджетдан ташқари маблағ топиш йулларини;

ж)   институтнинг хужалик объектларини тартибга солиш ва сақланишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий маълумотли мутахассис;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш институтининг методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2264
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг йиллик иш режасини тузишда фаол иштирок этиш, узига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида ва тулиқ бажариб борилишини таъминлаш;

б)  булим иш режаларида белгиланган масалалар буйича хат ва тавсияларни тайёрлаш, уларни жойларга етказиш фаолиятини амалга ошириш, бажарилиши ҳақидаги маълумотларни жамлаб, таҳлил қилиш ва булим бошлиғига маълумот тайёрлаш;

в) режалаштирилган масалаларни бажарилганлиги буйича олинган маълумотларни илмий-методик жиҳатдан таҳлил қилиш ва уни умумлаштириш;

г)  булим вазифасидан келиб чиққан ҳолда халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий институтларидаги турдош булимлар билан қайта тайёрлаш ва малака ошириш тизимидаги ишларни мувофиқлаштириш;

д)  булим хоналаридаги жиҳозларни сақлаш ва давлат таълим стандарти даражасида жиҳозлашни амалга ошириш;

е)  илғор ижодкор педагоглар ва халқ таълими ходимлари билан методик ишлар олиб бориш, уларнинг иш тажрибаларини урганиш, умумлаштириш ва оммалаштириш;

ж)   илмий кенгаш ва ректор ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлисларида қатнашиш;

з)   жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритиш, институт ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   тасдиқланган иш режаларининг уз вақтида бажарилишини ташкил қилишни;

в)  режалаштирилган масалалар буйича олинган маълумотларни (курс самарадорлигини урганиш ҳамда маънавий-маърифий ва бошқа ишларнинг бажарилишини) илмий-методик жиҳатдан таҳлил қилиш ва умумлаштиришни;

г)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

д)  булим хоналаридаги жиҳозларни сақлаш ва давлат таълим стандарти даражасида жиҳозлашни амалга оширишни

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий педагогик маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари кафедра
  мудири лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 794
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) кафедра фаолиятига умумий раҳбарлик қилиш, кафедрадаги уқув-тарбия, илмий- тадқиқот, маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш;

б) кафедранинг иш режаси, кафедра профессор-уқитувчиларининг шахсий иш режалари ҳамда кафедра фаолияти доирасидаги бошқа ҳужжатларни тасдиқлаш;

в) кафедранинг педагог ходимларига уқув юкламаларини тақсимлаш ҳамда уларнинг уз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилиш;

г)  кафедрага педагог кадрларни танлов асосида ишга қабул қилинишини ташкил қилиш;

д) илмий кенгаш ва ректор ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлисларида қатнашиш ва кафедра фаолиятига оид тегишли ҳисобот бериб бориш;

е)  кафедрада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларини назорат қилиш, илмий- тадқиқот ишларини амалиётга жорий қилиш ҳамда уни таълим, фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциясини таъминлаш;

ж) кафедра уқитувчиларининг шахсий иш режаларидаги уқув, илмий-услубий, илмий- тадқиқот, маънавий-маърифий ва ташкилий-услубий ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

з)    илғор тажрибаларни оммалаштиришга қаратилган ишларни ташкил этиш;

и)  таълим жараёнига замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

к)  кафедра уқитувчилари томонидан уқув машғулотларини замонавий уқув-техника воситаларидан кенг фойдаланган ҳолда олиб борилишини амалга ошириш ва уқув машғулотларини сифатли утишини назорат қилиб бориш;

л)  таълимнинг масофадан уқитиш шакллари, замонавий дастурий ва технологик воситалардан самарали фойдаланишни йулга қуйиш;

м)   кафедра профессор уқитувчиларини малакасини ошириш ишларини ташкил этиш;

н)  ахборот-ресурс марказининг кафедра уқув фанларига оид янги уқув, илмий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тулдириб борилиши ва янгиланишини таъминлаб бориш;

о)  кафедра фанлари буйича уқув-методик мажмуаларни ишлаб чиқишга раҳбарлик қилиш;

п)  кафедрада уқитиладиган машғулотларнинг уқув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартиришлар ва янгиликларни киритиб бориш;

р)  дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, укув қулланма ва уқув-услубий адабиётларга хулосалар бериш;

с)  кафедра меҳнат жамоасида соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил- иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритиш;

т)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза килиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳукукий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда укув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

ж) уқув машғулотлари жадваллари асосида кафедра профессор уқитувчиларини уқув режа, уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилишни;

з)  кафедра профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) фан доктори, фан номзоди илмий даражасига, шунингдек профессор ёки доцент илмий унвонига эга булиши;

б)   кафедра мудири лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи, ижодий ва ташкилий фаолият тажрибасига эга булиши.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари кафедра
  профессори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2289
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув режаларида белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

в)  узига бириктирилган дарс машғулотларини уз вақтида ва сифатли утказишни таъминлаш;

г)   институт ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д) тингловчилар билимини холис ва одилона баҳолаш, уларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун тақдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган уқув дастурларига тақриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж) дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, уқув қулланма ва уқув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилганларига хулосалар бериш, бошқа таълим муассасалари билан ҳамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иқтидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустақил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)       катта илмий ходим-изланувчилар ва мустақил изланувчиларга раҳбарлик қилиш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чиқаришга жорий этиш;

к)  тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

л)  педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда кумаклашиш;

м)   хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

н)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д)  кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

ж)  уқув машғулотлари жадваллари асосида кафедра профессор уқитувчиларини уқув режа, уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилишни;

з)   кафедра профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   профессор илмий унвонига ёки фан доктори илмий даражасига эга булиши;

б)   профессор лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)    камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари доценти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 742
Касбларнинг       миллий          стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  уқув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)       тингловчиларнинг малакавий амалиётига, курс ишларига, малака (битирув) ишларига, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

в)   узига бириктирилган дарс соатларини уз вақтида ва сифатли утишини таъминлаш;

г)   институтнинг ички тартиб-қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д)  тингловчилар билимини холис ва одилона баҳолаш, уларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун тақдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган уқув дастурларга тақриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж)  дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, уқув қулланма ва уқув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилганларга хулосалар бериш, бошқа таълим муассасалари билан ҳамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иқтидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустақил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)  катта илмий ходим-изланувчилар, тадқиқотчи-изланувчилар, мустақил тадқиқотчиларга раҳбарлик қилиш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чиқаришга жорий этиш, тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш;

к)  педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда кумаклашиш;

л)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

м)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) тегишли мутахассислик буйича доцент, катта илмий ходим илмий унвонига ёки фан доктори (номзоди) илмий даражасига эга булиши;

б)   доцент лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида уч йиллик амалий иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари катта
  уқитувчиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2510
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) узига бириктирилган дарс машғулотларининг уз вақтида ва сифатли утишини таъминлаш;

в) фанлар буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлашга тақдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д) дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмалар, маъруза матнлари, уқув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иқтидорли тингловчиларни аниқлаш ва уларнинг илғор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали уқитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш мақсадида уларнинг дарсларига кириш ва таҳлил қилиш;

к) педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда ёрдам бериш, уқув машғулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) олий маълумотга эга булган шахс (магистр, дипломли мутахассис), шунингдек илмий даража ва илмий унвонга эга булган ҳамда бундай даража ва унвонга эга булмаган, бироқ уқитувчилик, илмий-тадқиқот ва ишлаб чиқариш ишлари тажрибасига эга булиши;

б)   катта уқитувчи лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида икки йиллик амалий иш стажи.

 • . Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг
  малакасини ошириш таълим муассасалари уқитувчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2261
Касбларнинг        миллий        стандарт

классификатори буйича коди

2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)  узига бириктирилган дарс машғулотларининг уз вақтида ва сифатли утишини таъминлаш;

в)  фанлар буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлашга тақдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д)  дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмалар, маъруза матнлари, уқув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иқтидорли тингловчиларни аниқлаш ва уларнинг илғор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали уқитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш мақсадида уларнинг дарсларига кириш ва таҳлил қилиш;

к)  педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда ёрдам бериш, уқув машғулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

е) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  олий маълумотга эга булган шахс (магистр, дипломли мутахассис) булиши;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  мутахассислик буйича камида икки йиллик амалий иш стажи.

 • боб. Мактабгача таълим муассасалари ходимларини
  қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
  Республика уқув-методика маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини
  қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш
  Республика уқув-методика маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 556
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Мактабгача таълим муассасалари ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш Республика уқув-методика марказининг (бундан буён матнда марказ деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) марказга юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, уқув-тарбия жараёнини такомиллаштириш ҳамда ижро интизомига риоя қилиш;

в) марказнинг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш ҳамда унинг илмий-методик кенгаши фаолиятига раҳбарлик қилиш;

г) марказга ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

д) марказнинг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой- жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

е) марказ ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш;

ж) марказ ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

з)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатиш;

и)  марказ булим бошлиқлари иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

к)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда марказ номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

л)  марказнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ҳамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

м)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

н)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  мактабгача таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  марказнинг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини қайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика уқув-методика маркази
  директорининг уқув ва методик ишлар буйича уринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   марказнинг уқув ва илмий-методик ишлари устидан раҳбарликни амалга ошириш;

б)  уқув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартириш ва янгиликларни киритиб бориш;

в)   дарсларни таҳлил қилиш ва унинг натижаларини муҳокама қилиш ҳамда уқитувчиларга методик ёрдам бериш;

г)   уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам бериш;

д)   таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технолологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни ташкил этиш;

е)   уқув машғулотлари жадвалларини тасдиқлаш, уларнинг бажарилишини ва уқув режа, уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

ж)   малака ошириш ва мактабгача таълим йуналишлари буйича дастур, уқув-методик қулланмалар яратиш, таълимдаги илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини урганиш, мактабгача таълим муассасаларида тажриба-синов ишларини мувофиқлаштириб бориш ҳамда амалиётга жорий қилиш;

з)    марказ профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилиш;

и)   марказнинг уқув жараёни буйича ҳисоботлари ва ахборотлари мониторингини олиб бориш, ижро интизомига риоя қилиш;

к)    марказда ахборот-ресурс маркази фаолиятини мувофиқлаштириш, ахборот-кутубхона фондини бойитиш ишига раҳбарлик қилиш;

л)   иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари ҳақида марказ директорига таклифлар киритиш, марказ мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

м)   маърузачилар фаолияти устидан изчил назорат урнатиш;

н)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)   мактабгача таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)   давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   дарсларни таҳлил қилиш ва амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)   халқ таълими тизимида олиб борилаётган ислоҳотларни, марказнинг устави асосида режадаги маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этишни, бошқариш ва назоратни амалга оширишни;

з)    санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)   хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини қайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика ӯқув-методика маркази
  директорининг молиявий-иқтисодий ишлар бӯйича ӯринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  марказнинг хужалик фаолиятига, иқтисодиёт ва тадбиркорлик ишларига раҳбарлик қилиш;

б)  тасдиқланган иш режаларининг уз вақтида бажарилишини ташкил қилиш, молиявий- иқтисодий фаолияти буйича иш режалари лойиҳасини тайёрлаш;

в)  уқув ва бошқа хоналар, тингловчилар турар жойини зарур жиҳоз ва асбоб-ускуналар билан таъминлаш чора-тадбирларини амалга ошриш;

г)  ходимлар ва тингловчилар сиҳат-саломатлигини ва хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратиш, меҳнат интизомига риоя қилишни назорат қилиш;

д)  биноларни куз-қиш мавсумига тайёрлаш ишларини, қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил қилиш;

е)  марказга ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни амалга ошириш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

ж)  марказнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

з)   ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

и)  ҳудудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига раҳбарлик қилиш, узига буйсунувчи тегишли булинма ҳамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиқлаштириш;

к)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига, молиявий ва иқтисодий ишларга оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   тасдиқланган иш режаларининг уз вақтида бажарилишини ташкил қилишни;

в)  иқтисодиёт ва тадбиркорлик ишларини ташкил қилишни, молия-хужалик фаолияти буйича иш режалари лойиҳасини тайёрлашни;

г)  марказ меҳнат жамоасида соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ходимлар ва тингловчиларнинг сиҳат-саломатлигини, хавфсизлигини таъминловчи шароитлар яратишни;

д)  марказ биноларини куз-киш мавсумига тайёрлаш ишларини ташкил этишни, қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил қилишни;

е)  марказга ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни ҳамда бюджетдан ташқари маблағ топиш йулларини;

ж)   марказнинг хужалик объектларини тартибга солиш ва сақланишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида магистр даражасидаги олий маълумотли мутахассис;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини қайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика ӯқув-методика маркази
  бӯлим бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1926
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий раҳбарлик қилиш ва булим ишларини режалаштириш ҳамда унинг бажарилишини назорат қилиш;

б)  булим ходимлари уртасида вазифаларни тақсимлаш, меҳнат интизомига риоя этилишини назорат қилиш;

в)  булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва уқитишнинг илғор педагогик технологияларга оид давра суҳбатлари уюштириш;

г)  қайта нашр этиладиган, янгидан яратилган уқув-методик қулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил қилиш ва нашрга тайёрлаш;

д) илғор педагогларни тажрибаларига оид материалларни илмий-методик кенгашда муҳокама қилишга тайёрлаш ва уни оммалаштириш;

е)  педагог ходимларнинг узлуксиз малака оширишида “Маҳорат мактаби” ва “Устоз- шогирд” анъаналарини қуллашда амалий-методик ёрдам бериш;

ж) мактабгача таълимга қуйилган давлат талаблари асосида болаларнинг билимини аниқлаш буйича назорат ишларини тайёрлаш, мониторингини амалга ошириш ва аниқланган бушлиқларни бартараф этишга оид тавсиялар ишлаб чиқиш;

и) мактабгача таълим муассасалари фаолиятни ташкил этишда методик ёрдам бериш ва натижаларини умумлаштиришга раҳбарлик қилиш;

к) уқув жараёнида илғор тажрибаларни қуллаш буйича хорижий мамлакатлар амалиётини урганиш ва уларни амалиётда қуллаш буйича таклифлар тайёрлаш;

л) халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институт (марказ)лари билан ҳамкорлик ишларини амалга оширишга раҳбарлик қилиш;

м) қайта тайёрлаш ва малака оширишнинг илмий, методик ва амалий муаммоларини аниқлаш ҳамда уларни ҳал этиш юзасидан тажриба-синов ишларини ташкил этиш;

н)  уқув фани буйича қайта тайёрлаш ва малака ошириш сифати ва самарадорлигини оширишни ташкил этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) мактабгача таълимга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е) машғулот ва дарсларни таҳлил қилиш, уларни туғри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж) педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қуйиладиган давлат талабларини;

з)    жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш усулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • . Мактабгача таълим муассасалари ходимларини қайта тайёрлаш
  ва уларнинг малакасини ошириш Республика уқув-методика
  маркази методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2264
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг йиллик иш режасини тузишда иштирок этиш ва уларнинг ижроси юзасидан юклатилган вазифаларни уз вақтида бажариш;

б) бириктирилган йуналиш буйича нашр этиладиган ёки янги яратилаётган методик қулланмаларни таҳрир қилиш;

в) мактабгача таълим тизими учун яратиладиган дидактик, кургазмали қуроллар, таълимий уйин ва уйинчоқлардан фойдаланиш туғрисида методик қулланмалар ва тавсиялар тайёрлаш;

г)  уйинчоқ ва кургазмали қуроллар ишлаб чиқарадиган корхона ва ташкилотлар билан ҳамкорлик ишларни йулга қуйиш;

д) мактабгача таълим муассасаларида ташкил этилган қисқа муддатли гуруҳларнинг таълим-тарбия жараёнини ташкил этишга оид методик қулланмалар тайёрлаш ва уларга амалий ёрдам бериш;

е)  бадиий техник кенгашга тақдим этиладиган таълимий уйин ва уйинчоқлар, уйин воситалари, кургазмали қуролларни амалиётда қуллаш усулларини урганиш ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш;

ж) мактабгача таълим тизимида илғор педагогик тажрибалар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш буйича семинар, тренинг ва очиқ уқув машғулотларини ташкил этиш ҳамда мазкур семинар-тренингларда таълим мазмунидаги янгиликлар туғрисидаги маърузалар билан қатнашиш;

з)  илмий-методик кенгашга тақдим этилган қулланмаларни урганиш, уларга тақриз бериш ҳамда кенгаш муҳокамасига тақдим этиш;

и) таянч мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия жараёнини ташкил этишга амалий ёрдам курсатиш;

к) мактабгача таълимга қамраб олинмаган болаларни оилада мактаб таълимига тайёрлаш буйича ота-оналар учун тавсиялар тайёрлаш;

л) марказда замонавий педагогик технологияларни уқув жараёнига жорий этишга йуналтирилган тадбирларни утказиш;

м)  руҳий ёки жисмоний ривожланишида муаммоси булган болалар таълим-тарбиясининг ташкилий-услубий масалаларига оид ишларни мувофиқлаштириш;

н)  мактабгача таълим муассасаси мудири, ҳамшира ва ошпазларининг тарбияланувчиларни соғлом овқатлантиришни ташкил этишни такомиллаштириш юзасидан малакаларини ошириш ҳамда унга оид методик қуланмалар яратишда иштирок этиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   мактабгача таълим йуналишига оид янгиликларини;

в) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

г)  педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қуйиладиган давлат талабларини;

д)  уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

ж) машғулот ва дарсларни таҳлил қилиш, уларни туғри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   беш йилдан кам булмаган педагогик иш стажи.

 • боб. Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази директори
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 542
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш марказининг (бундан буён матнда спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказига юкланган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, уқув-тарбия жараёнини такомиллаштириш ҳамда ижро интизомига риоя қилиш;

в) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш ҳамда унинг илмий-услубий кенгаши фаолиятига раҳбарлик қилиш;

г) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг ички тартиб- қоидаларини ишлаб чиқиш, уни ходимлар ва тингловчилар томонидан бажарилишини назорат қилиш.

д) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказига ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

е) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

ж) ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимлар аттестациясини ташкил қилиш ҳамда уларнинг меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш;

з)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

и)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатиш;

к)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази булим бошлиқларининг иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

л)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

м) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб- ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ҳамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

н) жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)  методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қонун ҳужжатлари асосида сарф этилишини таъминлашни;

ж) машғулот ва дарсларни таҳлил қилиш, уларни туғри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   илмий даража ёки илмий унвон;

г)   камида беш йиллик илмий ёки педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази директорининг
  уқув ишлари буйича уринбосари лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказининг уқув ва илмий- методик ишлари устидан раҳбарликни амалга ошириш;

б) уқув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартириш ва янгиликларни киритиб бориш;

в) дарсларни таҳлил қилиш ва унинг натижаларини муҳокама қилиш ҳамда уқитувчиларга методик ёрдам бериш;

г)   уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам бериш;

д) таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технолологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни амалиётга жорий қилиш;

е)  уқув машғулотлари жадвалларини тасдиқлаш, уларнинг бажарилишини ҳамда уқув режа ва уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

ж) болалар-усмирлар спорт мактабларининг раҳбар кадрлари, инструктор-методистлари ҳамда тренер-уқитувчилари касбий билимлари, куникмалари ва малакаларини ошириш буйича дастур, уқув-методик қулланмалар яратиш, уқитишнинг илғор технологияларини урганиш ва уни оммалаштириш, методик ишларни йуналтириб бориш;

з)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази профессор- уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилиш;

и)  спорт мактабларида тажриба-синов ишларини мувофиқлаштириб бориш ҳамда амалиётга жорий қилиш, ижро интизомига риоя қилиш;

к)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказида ахборот-ресурс маркази фаолиятини мувофиқлаштириш, ахборот-кутубхона фондини бойитиш ишига раҳбарлик қилиш

л)  иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари ҳақида спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш маркази директорига ахборот ва таклифлар бериш, унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

м)  маърузачилар фаолияти устидан изчил назорат урнатиш, иш фаолиятига оид конференциялар ва семинарларни ташкил қилишда қатнашиш;

н)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

о)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  дарсларни таҳлил қилиш, уларни туғри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қуйиладиган давлат талабларини;

з)   уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази
  булим бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1926
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  булимга умумий раҳбарлик қилиш ва булим ишларини режалаштириш ҳамда унинг бажарилишини назорат қилиш;

б)  булим ходимлари уртасида вазифаларни тақсимлаш, меҳнат интизомига риоя этилишини назорат қилиш;

в)  булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан таълимдаги янгиликлар билан таништириб бориш ва уқитишнинг илғор педагогик технологияларига оид давра суҳбатлари уюштириш;

г)  қайта нашр этиладиган, янгидан яратилган уқув-методик қулланмаларни экспертизадан утказиш ишларини ташкил қилиш ва нашрга тайёрлаш;

д)  илғор педагогларни тажрибаларига оид материалларни илмий-методик кенгашда муҳокама қилишга тайёрлаш ва уни оммалаштириш;

е)  педагог ходимларнинг узлуксиз малака оширишида “Устоз-шогирд” анъаналари қуллашда амалий-методик ёрдам бериш;

ж)  тингловчиларнинг билимини аниқлаш буйича назорат ишларини тайёрлаш, мониторингини амалга ошириш ва аниқланган камчиликларни бартараф этишга оид тавсиялар ишлаб чиқиш;

и) болалар ва усмирлар спорт таълими муассасалари фаолиятини ташкил этишда методик ёрдам беришга раҳбарлик қилиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

е)  машғулот ва дарсларни таҳлил қилиш, уларни туғри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қуйиладиган давлат талабларини;

з)    жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш усулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази
  методисти лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2264
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг йиллик иш режасини тузишда иштирок этиш ва уларнинг ижроси юзасидан юклатилган вазифаларни уз вақтида бажариш;

б) бириктирилган йуналиш буйича нашр этиладиган ёки янги яратилаётган методик қулланмаларни таҳрир қилиш;

в) болалар ва усмирлар спорт мактаблари учун яратиладиган дидактик, кургазмали қуроллардан фойдаланиш туғрисида методик қулланмалар ва тавсиялар тайёрлаш;

г)  болалар ва усмирлар спортини ривожлантириш тизимида илғор педагогик тажрибалар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш буйича семинар, тренинг ва очиқ уқув машғулотларини ташкил этиш;

д) илмий-услубий кенгашга тақдим этилган қулланмаларни урганиш, уларга тақриз бериш ҳамда кенгаш муҳокамасига тақдим этиш;

е)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказида замонавий педагогик технологияларни уқув жараёнига жорий этишга йуналтирилган тадбирларни утказиш;

ж)  спорт мактаблари ходимларини малакасини ошириш марказида замонавий педагогик технологияларини уқув жараёнига жорий этишга йуналтирилган тадбирларни утказиш;

з)   болалар ва усмирлар спорт мактаблари раҳбар ходимлари фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш юзасидан малакасини ошириш ҳамда унга оид методик қуланмалар яратишда иштирок этиш;

и)  санитария-гигиена талабларига, меҳнат муҳофазаси, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига, жисмоний тарбия ва спортга оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қуйиладиган давлат талабларини;

г)  уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

д)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

е)  дарсларни таҳлил қилиш, уларни туғри ташкил этиш буйича амалий ёрдам бериш шаклларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази кафедра
  мудири лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 794
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) кафедра фаолиятига умумий раҳбарлик қилиш, кафедрадаги уқув-тарбия, илмий- тадқиқот, маънавий-маърифий ишларни самарали ташкил этиш;

б) кафедранинг иш режаси, кафедра профессор-уқитувчиларининг шахсий иш режалари ҳамда кафедра фаолияти доирасидаги бошқа ҳужжатларни тасдиқлаш;

в) кафедранинг педагог ходимларига уқув юкламаларини тақсимлаш ҳамда уларнинг уз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилиш;

г)  кафедрага педагог кадрларни танлов асосида ишга қабул қилинишини ташкил қилиш;

д) илмий кенгаш ва ректор ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлисларида қатнашиш ва кафедра фаолиятига оид тегишли ҳисобот бериб бориш;

е)  кафедрада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларини назорат қилиш, илмий- тадқиқот ишларини амалиётга жорий қилиш ҳамда уни таълим, фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциясини таъминлаш;

ж) кафедра уқитувчиларининг шахсий иш режаларидаги уқув, илмий-услубий, илмий- тадқиқот, маънавий-маърифий ва ташкилий-услубий ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

з)    илғор тажрибаларни оммалаштиришга қаратилган ишларни ташкил этиш;

и)  таълим жараёнига замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

к)  кафедра уқитувчилари томонидан уқув машғулотларини замонавий уқув-техника воситаларидан кенг фойдаланган ҳолда олиб борилишини амалга ошириш ва уқув машғулотларини сифатли утишини назорат қилиб бориш;

л)  таълимнинг масофадан уқитиш шакллари, замонавий дастурий ва технологик воситалардан самарали фойдаланишни йулга қуйиш;

м)   кафедра профессор уқитувчиларини малакасини ошириш ишларини ташкил этиш;

н)  ахборот-ресурс марказининг кафедра уқув фанларига оид янги уқув, илмий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тулдириб борилиши ва янгиланишини таъминлаб бориш;

о)  кафедра фанлари буйича уқув-методик мажмуаларни ишлаб чиқишга раҳбарлик қилиш;

п)  кафедрада уқитиладиган машғулотларнинг уқув-мавзу режаларни, дастурларни тайёрлаш, тузиш, уларга тегишли узгартиришлар ва янгиликларни киритиб бориш;

р)  дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, укув қулланма ва уқув-услубий адабиётларга хулосалар бериш;

с)  кафедра меҳнат жамоасида соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил- иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритиш;

т)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза килиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги коидалари талабларига риоя килиш.

 1. Билиши лозим:

а) халк таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳукукларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳукукий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, укув режа, укув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда укув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

ж) уқув машғулотлари жадваллари асосида кафедра профессор уқитувчиларини уқув режа, уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилишни;

з)  кафедра профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  фан доктори, фан номзоди илмий даражасига, шунингдек профессор ёки доцент илмий унвонига эга булиши;

б)   кафедра мудири лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)  камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи, ижодий ва ташкилий фаолият тажрибасига эга булиши.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази кафедра
  профессори лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2289
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув режаларида белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

в)  узига бириктирилган дарс машғулотларини уз вақтида ва сифатли утказишни таъминлаш;

г)   институт ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д) тингловчилар билимини холис ва одилона баҳолаш, уларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун тақдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган уқув дастурларига тақриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж) дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, уқув қулланма ва уқув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилганларига хулосалар бериш, бошқа таълим муассасалари билан ҳамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иқтидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустақил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)       катта илмий ходим-изланувчилар ва мустақил изланувчиларга раҳбарлик қилиш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чиқаришга жорий этиш;

к)  тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

л)  педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда кумаклашиш;

м)   хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

н)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д)  кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

ж)  уқув машғулотлари жадваллари асосида кафедра профессор уқитувчиларини уқув режа, уқув дастурларининг тулиқ бажарилишини назорат қилишни;

з)   кафедра профессор-уқитувчиларининг уқув юкламалари бажарилишини назорат қилишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   профессор илмий унвонига ёки фан доктори илмий даражасига эга булиши;

б)   профессор лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   камида беш йиллик илмий-педагогик иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази доценти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 742
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  уқув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)   тингловчиларнинг малакавий амалиётига, курс ишларига, малака (битирув)

ишларига, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

в)   узига бириктирилган дарс соатларини уз вақтида ва сифатли утишини таъминлаш;

г)   институтнинг ички тартиб-қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д)  тингловчилар билимини холис ва одилона баҳолаш, уларнинг аудиториядан ташқари ишларини ташкил этиш буйича тадбирлар утказиш;

е)  кафедра фанлари буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун тақдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган уқув дастурларга тақриз ва хулосалар тайёрлаш;

ж)  дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, уқув қулланма ва уқув услубий адабиётлар, жумладан, хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилганларга хулосалар бериш, бошқа таълим муассасалари билан ҳамкорликда адабиётларни тайёрлашда иштирок этиш;

з)   иқтидорли тингловчилар билан ишлаш, уларни танловларда иштирок этишга тайёрлаш, тингловчиларнинг мустақил тайёрланиш шакл ва услубларини такомиллаштириш;

и)  катта илмий ходим-изланувчилар, тадқиқотчи-изланувчилар, мустақил тадқиқотчиларга раҳбарлик қилиш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама этиш ва уларнинг натижаларини таълим, фан ва ишлаб чиқаришга жорий этиш, тугатилган илмий ишларни нашр этишга тавсия бериш;

к)  педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда кумаклашиш;

л)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

м)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) кафедра ва лабораторияларга бириктирилган уқув хоналарини замонавий талабларга биноан жиҳозлашга методик ёрдам беришни;

е)  таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) тегишли мутахассислик буйича доцент, катта илмий ходим илмий унвонига ёки фан доктори (номзоди) илмий даражасига эга булиши;

б)   доцент лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида уч йиллик амалий иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази катта
  уқитувчиси лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2510
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2310
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б) узига бириктирилган дарс машғулотларининг уз вақтида ва сифатли утишини таъминлаш;

в) фанлар буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлашга тақдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д) дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмалар, маъруза матнлари, уқув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иқтидорли тингловчиларни аниқлаш ва уларнинг илғор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали уқитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш мақсадида уларнинг дарсларига кириш ва таҳлил қилиш;

к) педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда ёрдам бериш, уқув машғулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) олий маълумотга эга булган шахс, шунингдек илмий даража ва илмий унвонга эга булган ҳамда бундай даража ва унвонга эга булмаган, бироқ уқитувчилик, илмий-тадқиқот ва ишлаб чиқариш ишлари тажрибасига эга булиши;

б)   катта уқитувчи лавозимини эгаллаш учун танловдан утиши;

в) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

г)   мутахассислик буйича камида 2 йиллик амалий иш стажи.

 • . Болалар-усмирлар спорт мактаблари ходимларини қайта
  тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш маркази уқитувчиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2261
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2320
Ходимлар тоифаси Мутахассис

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) уқув режаларда белгиланган маърузалар, лаборатория, амалий ва бошқа турдаги машғулотларни юксак назарий, илмий услубий ва касбий даражада утказиш;

б)  узига бириктирилган дарс машғулотларининг уз вақтида ва сифатли утишини таъминлаш;

в)  фанлар буйича уқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлашга тақдим этиш;

г)   муассаса ички тартиб қоидаларига қатъий риоя қилиш;

д)  дарслик, уқув, услубий ва кургазмали қулланмалар, маъруза матнлари, уқув дастурларини тайёрлашда иштирок этиш;

е)  иқтидорли тингловчиларни аниқлаш ва уларнинг илғор иш тажрибаларини оммалаштириш;

ж) тингловчиларнинг малакавий амалиёти, курс ишлари, малака (битирув) ишлари, шунингдек, мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

з)    хорижий таълим муассасаларининг иш тажрибасини урганиб бориш;

и) тажрибали уқитувчиларнинг иш тажрибаларини урганиш, тажриба ва билим куникмаларини орттириш мақсадида уларнинг дарсларига кириш ва таҳлил қилиш;

к)  педагогик фаолият билан шуғулланишни бошлаган уқитувчиларга педагогик маҳоратни эгаллашда ёрдам бериш, уқув машғулотларини утказиш жараёнида замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш;

л)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ҳамда болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

г)  дарсларни таҳлил қилиш ва профессор-уқитувчиларга амалий ёрдам бериш шаклларини;

д) таълим жараёнида илғор педагогик ва ахборот технологияларини, инновацион ва интерфаол усулларни қуллашни;

е) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  олий маълумотга эга булган шахс булиши;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини билиши ва ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  мутахассислик буйича камида икки йиллик амалий иш стажи.

 • боб. Мультимедиа умумтаълим дастурларини
  ривожлантириш маркази ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини
  ривожлантириш маркази директори лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 557
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Узбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги (бундан буён матнда вазирлик деб юритилади) ҳузуридаги мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш марказининг (бундан буён матнда мультимедиа маркази деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) мультимедиа марказига юклатилган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, унинг иш фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда ижро интизомига риоя қилиш;

в) мультимедиа марказининг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат;

г) мультимедиа марказида ташкил этиладиган уқув семинар-тренинглар, конференциялар, дастурларни тасдиқлаш, унинг бажарилишини, иш фаолиятининг сифат ва самарадорлиги устидан назорат қилиш;

д) мультимедиа марказининг амалга ошираётган лойиҳаларига раҳбарлик қилиш ва уларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш;

е) таълим муассасаларида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, электрон ахборот-таълим ресурсларини ишлаб чиқиш ва купайтириш, таълим соҳасига оид дастурий таъминотни яратиш, ривожлантириш ва ташкилотларга ахборот-коммуникация технологиялари йуналишида экспертлик хизматларини курсатиш;

ж) мультимедиа марказига ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

з)  мультимедиа марказининг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

и) мультимедиа маркази ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш;

к) мультимедиа маркази ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

л) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатиш;

м) мультимедиа маркази булим бошлиқлари иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

н)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда мультимедиа маркази номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

о)  мультимедиа марказининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ҳамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

п) жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

р)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда шу соҳадаги янгиликларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

ж) мультимедиа марказининг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) камида магистр даражасидаги ахборот-коммуникация технологиялари ёки техник йуналишидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва таълим тизимидаги, дастурий иловаларни ишлаб чиқиш соҳасидаги билим ва амалий тажриба;

в) ахборот-коммуникация технологияларини халқ таълими тизимига жорий этиш соҳасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  маркази директорининг биринчи уринбосари-таълим берадиган
  мультимедиа иловаларини ишлаб чиқиш булими
  бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимга умумий раҳбарлик қилиш, унинг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш ҳамда булимга юклатилган вазифаларни муддатида ва сифатли амалга оширилишини назорат қилиш;

б) мультимедиа марказининг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш;

в) булим ходимлари уртасида вазифаларни тақсимлаш, меҳнат интизомига риоя этилиши юзасидан назорат олиб бориш;

г) булим ходимларини малакасини ошириш юзасидан мультимедиа маркази директорига таклифлар киритиш;

д) булим ходимларини ахборот-коммуникация технологиялари, таълимдаги булаётган янгиликлар билан таништириб бориш;

е) мультимедиа маркази томонидан электрон ахборот таълим ресурсларининг яратилишини режалаштириш, унинг сифат ва мазмунини назорат қилиш, булимларнинг узаро ҳамкорлигини таъминлаш;

ж) мультимедиа марказининг кадрларини танлаш ва жой-жойига қуйишда, юқори малакали мутахассислар билан тулдиришда, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга оширишда ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш ишларида иштирок этиш;

з)  иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари ҳақида мультимедиа маркази директорига ахборот ва таклифлар киритиб бориш, унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

и) иш фаолиятига оид республика миқёсида утказиладиган семинар, давра суҳбатлари, конференцияларни ташкил қилиш ва электрон-ахборот таълим ресурслари билан ишлаш буйича қулланмалар ишлаб чиқиш;

к)  булимнинг илмий-услубий ва ташкилий ишларини бошқариш, уларни таҳлил қилиш;

л)  ходимларни аттестациядан утказиш буйича ҳужжатлани тайёрлаш, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ишлари буйича тегишли маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва мультимедиа маркази директорига тегишли таклифлар киритиб бориш;

м) булим фаолияти юзасидан ҳафталик, ойлик, чораклик ва йиллик ишлар якуни буйича таҳлилий маълумот тайёрлаш ҳамда мультимедиа маркази директорига ҳисобот тақдим этиш;

н) мультимедиа марказининг ички тартиб-қоидаларини белгилашда, уни ходимлар томонидан бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш;

о)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

п) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда шу соҳадаги янгиликларни;

б)   психология-педагогика фани ютуқларини ва уни ҳаётга татбиқ этиш йулларини;

в)   методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  давлат таълим стандартлари, уқув режа, уқув дастури ва бошқа уқув-методик ҳужжатларнинг мазмуни ҳамда уқув жараёнига татбиқ этиш йулларини;

ж)  мультимедиа марказининг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

д)  мультимедиа марказининг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) ахборот-коммуникация технологиялари йуналиши буйича магистр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в) ахборот-коммуникация технологиялари йуналиши буйича камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш маркази
  иқтисодиёт ва тадбиркорлик буйича директор уринбосари-хужалик
  булими бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг хужалик фаолиятига, иқтисодиёт ва тадбиркорлик ишларига раҳбарлик қилиш;

б) хужалик фаолияти буйича иш режалари лойиҳасини тайёрлаш ва уларнинг уз вақтида бажарилишини ташкил қилиш;

в)  биноларни куз-қиш мавсумига тайёрлаш ишларини, қурилиш, капитал ва жорий таъмирлаш ишларини ташкил қилиш ҳамда бино ва унинг булинмаларини ишлаб чиқариш санитарияси ҳамда ёнғин хавфсизлиги қоидалари меъёрларига мувофиқ ҳолатини таъминлаш;

г) мультимедиа марказига ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни амалга ошириш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

д)  мультимедиа марказининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора- тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ва улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

е)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

ж) ҳудудларни ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ва тозалаш ишларига раҳбарлик қилиш, узига буйсунувчи тегишли булинма ҳамда техник хизмат курсатувчи ходимлар ишини мувофиқлаштириш;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда шу соҳадаги янгиликларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  мультимедиа марказининг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)   ички меҳнат тартиби қоидаларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   иқтисодий йуналиш буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   шу йуналишда камида икки йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг ривожлантириш ва тадқиқотлар бӯлими
  бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг ривожлантириш ва тадқиқотлар булими фаолиятига раҳбарлик қилиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиқлаш;

б)  мультимедиа марказининг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш;

в) халқ таълими муассасаларига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, бошқарув ва уқув жараёнларини автоматлаштириш ишларига раҳбарлик қилиш;

г) ахборот-коммуникация технологияларига оид илғор тажрибаларни урганиш ва оммалаштириш, соҳага оид маълумотлар базасини яратиш;

д)   ҳужжат ва ахборот алмашинувини такомиллаштириш ишларида иштирок этиш;

е)  масофавий таълим ва ахборот-коммуникация технологиялари буйича тегишли таълим муассасалари билан ҳамкорлик алоқаларини йулга қуйиш;

ж)  ахборот-коммуникация технологиялари йуналишида экспертлик хизматларини курсатишда иштирок этиш, таълимга оид электрон ахборот ва дастурий таъминотлар тарғиботини амалга ошириш;

з)   тавсия этилаётган дастурий маҳсулотлар, электрон дарсликларнинг сифати буйича хулосалар бериш;

и)  ахборот-коммуникация технологиялари йуналишлари буйича республика миқёсида тадбирларни ташкил этиш;

к)  компьютер асбоб-ускуналаридан, ахборот-коммуникация технологиялари буйича таълим берадиган ресурслардан фойдаланиш буйича тавсиялар тайёрлаш;

л)  мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида раҳбариятга таклифлар киритиш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорлик билан муносабатда булиш;

м) ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

н)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда шу соҳадаги янгиликларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш мақсади ва техник эксплуатация қоидаларини;

г)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илғор тажрибаларини;

д)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

е)    ички меҳнат тартиби қоидаларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги педагогик ёки ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  таълим соҳасида ахборот-технологияларини жорий қилиш соҳасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг тренинг курсларини ишлаб чиқиш ва уларни

утказиш булими бошлиғи лавозимининг

малака тавсифлари

Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг тренинг курсларини ишлаб чиқиш ва уларни утказиш булими фаолиятига раҳбарлик қилиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиқлаш;

б)   мультимедиа марказининг йиллик иш режаларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

в)  анъанавий ва масофадан уқитиш буйича уқув-услубий материалларни, семинар ва тренинг дастурларини, маъруза матнлари ва тақдимотларни тайёрлаш ишларини ташкил этиш;

г)  режалаштирилаётган уқув тренингларининг таснифини аниқлаш учун фан уқитувчилари билан суҳбатлар утказилишини таъминлаш;

д)  режалаштирилаётган семинар-тренинглар буйича уқув материаллари ва дастурга ишлов бериш, уларни такомиллаштириш ишларига раҳбарлик қилиш;

е)  халқ таълими ходимлари учун ташкил қилинган уқув курси дастурлари, уқув материалларига ишлов бериш ва такомиллаштиришга ҳамда улар асосида семинар- тренинглар утказилишига раҳбарлик қилиш;

ж)   дастурлар ва дастурий воситаларни жорий қилинишини таъминлаш;

з)   мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида раҳбариятга таклифлар киритиш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорлик билан муносабатда булиш;

и)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

к)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда шу соҳадаги янгиликларни;

б)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в)  компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш мақсади ва техник эксплуатация қоидаларини;

г)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илғор тажрибаларини;

д)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

е)   ички меҳнат тартиби қоидаларини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги педагогик ёки ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  таълим соҳасида ахборот-технологияларини жорий қилиш соҳасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг сервер майдончасини бошқариш бӯлими
  бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) мультимедиа марказининг сервер майдончасини бошқариш булими фаолиятига раҳбарлик қилиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиқлаш;

б) мультимедиа маркази серверлари, локал тармоқлари, қушимча қурилмалари буйича олиб борилаётган ишларни назорат қилиш;

в) мультимедиа марказининг локал тармоғи ишчи ҳолатини ва уни ривожлантириб бориш;

г) мультимедиа марказининг ахборот-коммуникация технологияларини зарурий дастурий таъминотлар, компьютерлар, тармоқ қурилмаларининг руйхатини тузиш;

д) мультимедиа марказининг интернет хизмат курсатиш ишларини ҳамда операцион тизимларни урнатилиши ва янгилаб бориш ишларини назорат қилиш;

е)  мультимедиа марказининг маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ходимларнинг дастурий мажмуа маълумотлар базасига кириш ҳуқуқларини марказ раҳбарияти билан келишилган ҳолда белгилаш;

ж) дастурий ва ахборот-техник воситалари мажмуини мультимедиа марказига босқичма- босқич жорий қилиш ва қуллаш ишларини ташкил қилиш;

и) ҳужжат ва маълумотларнинг электрон алмашинувини такомиллаштиришда иштирок этиш ҳамда сервер бошқарувчиларининг ишларини мувофиқлаштириб бориш;

к) мультимедиа марказининг ахборот-коммуникация технологиялари тизимидаги носозликлар таҳлилини олиб бориш;

л) мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида раҳбариятга таклифлар киритиш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорлик билан муносабатда булиш;

м) ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

н)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид ва ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда шу соҳадаги янгиликларни;

б) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

в) компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш мақсади ва техник эксплуатация қоидаларини;

г)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илғор тажрибаларини;

д) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

е)   ички меҳнат тартиби қоидаларини;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) камида бакалавр даражасидаги ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в) таълим соҳасида ахборот-технологияларини жорий қилиш соҳасида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини ривожлантириш
  марказининг бош мутахассиси лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 335
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) ишлаб чиқарилаётган мультимедиа таълим ресурсларини педагогик мақсадга мувофиқлигини назорат қилиш;

б) таълимга ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишга оид қулланмалар ишлаб чиқилишини ва уларнинг жорий этилишини таъминлаш;

в) электрон ресурсларни яратиш ва тажриба-синовдан утказиш ҳамда уни таълимда самарали фойдаланилиши буйича таълим маркази методистлари билан ҳамкорлик қилиш;

г)  яратилаётган электрон ресурсларни умумий урта таълим мактабларида фан уқитувчилари томонидан таълимга тадбиқ этилишида амалий ёрдам курсатиш;

д) халқ таълими тизимидаги таълим муассасаларининг расмий веб-сайтлари мониторингини олиб бориш;

е) мультимедиа марказининг йиллик ва ойлик иш режалари ижроси мониторингини олиб бориш;

ж) компьютер техникалари, замонавий дастурий таъминотлар, ахборот-коммуникация технологиялари буйича таълим берадиган ресурслардан фойдаланиш буйича тавсиялар тайёрлаш;

з)  ахборот-коммуникация технологияларига оид илғор тажрибаларни урганиш ва оммалаштириш;

и)  халқ таълими муассасаларига етказиб берилаётган электрон ресурсларни, электрон дастурий тизимларни урнатиш ва улардан фойдаланишни ташкил этиш;

к)  халқ таълими тизими учун яратилган дастурий таъминот ва электрон ахборот таълим ресурсларининг маълумотлар базасини яратиш, уларни таҳлил қилиш ҳамда истиқбол режаларини белгилаш;

л)  таълимга оид электрон ахборот ва дастурий таъминотлар тарғиботини амалга ошириш;

м)  ахборот-коммуникация технологиялари йуналишида экспертлик хизматларини курсатиш;

н) умумий урта таълим мактабларида ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилган ҳолда уқувчиларга таълим бериш буйича таклифлар ишлаб чиқиш;

о) яратилган электрон ахборот-таълим ресурсларидан умумий урта таълим мактабларида кенг фойдаланиш буйича тавсиялар ишлаб чиқиш;

п) йиллик иш режаларини тузиш ҳамда режа асосида бажарилган ишларнинг ҳисоботларини булим бошлиғига топшириш;

р) мультимедиа маркази мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш, ижро интизомига риоя қилиш;

с)  мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида булим бошлиғига, мультимедиа маркази директорига таклифлар киритиш;

т)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълими тизимига оид, ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли ҳамда бола ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш мақсади ва техник эксплуатация қоидаларини;

в) компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илғор тажрибаларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)   ички меҳнат тартиби қоидаларини;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а) камида бакалавр даражасидаги педагогик ёки ахборот-коммуникация технологиялари йуналишдаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   шу йуналишда камида уч йиллик иш стажи.

 • . Мультимедиа умумтаълим дастурларини
  ривожлантириш марказининг етакчи
  муҳандиси лавозимининг малака
  тавсифлари
Тартиб рақами 139
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) замонавий оргтехника ва компьютер техникасининг техник хизматини, иш ҳолатини таъминлаш ва назоратини амалга ошириш ҳамда мунтазам профилактика ишларини олиб бориш;

б)  компьютер учун эҳтиёт қисмларини сотиб олишга буюртма бериш, уларни капитал таъмирлаш;

в)  ахборот технологиялари янгиликларидан доимо ҳабардор булиб туриш, йиллик, чораклик ва ойлик шахсий иш режаларини тайёрлаш;

г)  йиллик иш режаларини тузиш ҳамда режа асосида бажарилган ишларнинг ҳисоботларини булим бошлиғига топшириш;

д)  мультимедиа маркази мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш, ижро интизомига риоя қилиш;

е)  мультимедиа марказининг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида булим бошлиғига, мультимедиа маркази директорига таклифлар киритиш;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  халқ таълими тизимига оид, ахборот-коммуникация технологиялари йуналишига тегишли ҳамда бола ҳуқуқларини тартибга солувчи амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б)  компьютер ва техника воситаларининг хусусиятларини, белгиланган иш мақсади ва техник эксплуатация қоидаларини;

в)  компьютер ва техника воситаларидан фойдаланишнинг мамлакатимиз ва чет эл илғор тажрибаларини;

г)  ички меҳнат тартиби қоидаларини, ходимларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   шу йуналишда камида икки йиллик иш стажи.

15-боб. Ахборот-кутубхона муассасаси
ходимларининг малака тавсифлари

 • . Ахборот-кутубхона муассасаси директори
  (мудири) лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 532
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1319
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  ахборот-кутубхона муассасасининг (бундан буён матнда кутубхона деб юритилади) умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) кутубхонага юклатилган вазифа ва касбий мажбуриятларни бажариш, унинг иш фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда ижро интизомига риоя қилиш;

в) кутубхонанинг йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш;

г) кутубхона булим бошлиқлари иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш;

д) кутубхонада ташкил этиладиган уқув семинар-тренинглар, конференциялар, дастурларни тасдиқлаш, унинг бажарилишини, иш фаолиятининг сифат ва самарадорлиги устидан назорат қилиш;

е) кутубхонанинг ахборот излаш тизимларини яратиш ишларидаги инновацион жараёнларни библиографик, ахборот, методик, илмий-тадқиқот фаолиятига жорий этилишини амалга ошириш;

ж) кутубхонага ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

з)  кутубхонанинг ходимларга булган эҳтиёжини аниқлаш, кадрларни танлаш ва жой- жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасини шакллантириш;

и)  кутубхона ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш;

к)  кутубхона ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш;

и) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатиш;

л)  корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда кутубхона номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, урнатилган тартибда ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

м) кутубхонанинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ҳамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш;

н) кутубхонанинг фойдаланувчиларига ахборот-кутубхона ресурслари хизматини курсатиш ҳамда унинг босма ва электрон фондини шакллантириш;

о)  жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

п) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) халқ таълимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи ҳамда ахборот- кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни, шу соҳадаги янгиликларни;

б) ахборот-кутубхона иши назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

в) кутубхона моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш ишларини ташкил қилиш ва унинг бажарилиши устидан назорат олиб боришни;

г) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усулларини, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳил-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

е) кутубхона ички тартиб-қоидаларининг ходимлар томонидан бажарилишини назорат қилишни, уларга самарали ишлаши учун етарли шарт-шароитлар яратиб бериш йулларини;

ж) кутубхонанинг бюджетдан ташқари маблағ топиш фаолиятини ташкил этиш ва бу маблағларнинг амалдаги қоидалар асосида сарф этилишини таъминлашни;

з)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида беш йиллик иш стажи.

 • . Кутубхона директорининг маънавий-маърифий
  ва тарбиявий ишлар бӯйича ӯринбосари лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 913
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1210
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) кутубхонада маънавий-ахлоқий ва тарбиявий ишларни ташкил қилиш, утказиладиган маънавий-маърифий ва бошқа тадбирларни мувофиқлаштириш;

б) маънавий-маърифий ишларнинг йиллик ва ойлик режаларини ишлаб чиқиш ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш ҳамда ижро интизомига риоя қилиш;

в) тарбиявий ишлар буйича методик материаллар ишлаб чиқишни, ёш мутахассисларга методик ёрдам курсатишни ташкил қилиш;

г)  мамлакатимизда нишонланадиган муҳим байрам саналарига бағишланган тадбирларни ташкил этилишини таъминлаш;

д) кутубхона ходимларини малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашни ташкил этишда иштирок этиш;

е)  иш фаолиятидаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари ҳақида кутубхона директорига таклифлар киритиш, кутубхона мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасининг шакллантирилишини таъминлаш ишларида иштирок этиш;

з)   жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, кутубхонанинг ички тартиб- қоидаларини белгилаш, уни ходимлар томонидан бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш;

и)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

к)  санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи ҳамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в)   ходимларни маънавий ва моддий рағбатлантириш тизимлари ва методларини;

г)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  маънавий-ахлоқий тарбияни амалга оширишда таълим муассасалари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни ривожлантириш йуналишларини;

ж) ахборот-кутубхона иши назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

з)   кутубхона ички тартиб-қоидаларининг ходимлар томонидан бажарилишини назорат қилишни, уларга нормал ишлаши учун етарли шарт-шароитлар яратиб бериш йулларини;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   мутахассислик соҳасида камида уч йиллик меҳнат стажи.

 • . Кутубхона булим (сектор) мудири
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) кутубхона булими фаолиятига раҳбарлик қилиш, булим ходимларининг иш режаларини тасдиқлаш;

б) булимнинг истиқбол ва жорий режаларини ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилиш;

в) ахборот-кутубхона, библиография ҳамда китоб тарихи соҳасида, шунингдек ахборот-кутубхона олдида турган вазифалар ва йуналиш режаларига дахлдор бошқа соҳаларда тадқиқот олиб бориш;

г)  давлатимиз ва хорижий давлатлар ахборот-кутубхоналарининг ишини ташкил этиш буйича илғор тажрибаларни урганиш ва уларни жорий этиш буйича раҳбариятга тегишли таклифлар тайёрлаш;

д)  электрон каталогдан фойдаланган холда, ахборот-кутубхона хизмати курсатишнинг янги турларини, уларидан фойдаланишни таъминлаш буйича янги технологиялар, бошқариш методларини яратишни кузда тутувчи янгиликларни жорий этиш;

е) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда кадрлар захирасининг шакллантирилишини таъминлаш ишларида иштирок этиш;

ж) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, кутубхонанинг ички тартиб- қоидаларини белгилаш, уни ходимлар томонидан бажарилишини назорат қилишда иштирок этиш;

з)   ходимларнинг меҳнат қилиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда, уларни аттестациясини ташкил қилиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлашда иштирок этиш;

и) кутубхонанинг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида раҳбариятга таклифлар киритиш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

к) ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

л) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи ҳамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) кутубхона-ахборот назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г) давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот соҳасидаги ютуқлари ҳамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

е) кутубхона жараёнларини механизациялаш ва автоматлаштиришни, ички тартиб- қоидаларга риоя этилиши таъминланишини;

ж) кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида уч йиллик меҳнат стажи.

 • . Ахборот-кутубхона методисти
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1718
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2341
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) йиллик, чораклик ва ойлик иш режаларини амалга ошириш, жойларда ахборот- кутубхона, библиографик хизмат курсатиш аҳволини таҳлил қилиш уни яхшилаш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

б)  илмий тадқиқот ишлари, жорий ва келгусидаги иш режалар ҳамда бошқа ҳужжатларни ишлаб чиқишда қатнашиш;

в)  фойдаланувчиларнинг ахборот-кутубхона, библиография хизматларига эҳтиёжини аниқлаш;

г)  кутубхона фаолиятини автоматлаштириш ва механизациялашга тааллуқли ишларда қатнашиш ва амалга оширилган ишларнинг натижаларини умумлаштириш, илғор иш тажрибасини муассаса фаолиятида жорий этишга кумаклашиш;

д)  кутубхона ходимлари ҳамда фойдаланувчилари учун семинарлар, илмий-амалий конференциялар, давра суҳбатларини ташкил қилиш;

е)  ходимларнинг меҳнат қилиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда, уларни аттестациясини ташкил қилиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлашда иштирок этиш;

ж)  кутубхонанинг иш фаолиятида мавжуд булган камчиликлар ва уларни бартараф этиш чоралари ҳақида раҳбариятга таклифлар киритиш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

з)   ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)  давлатимизнинг таълим тизимига оид, кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот соҳасидаги ютуқлари ҳамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д)   библиография ва ахборот-кутубхона соҳасидаги методик материалларни;

е)   кутубхонанинг китоб фонди ва маълумот-библиографик аппаратини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида уч йиллик меҳнат стажи.

 • . Бош кутубхоначи лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 223
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) ахборот-кутубхона соҳасида илмий тадқиқотлар утказиш ва ушбу тадқиқотлар натижаларини жорий этишда қатнашиш;

б) кутубхона ишига оид истиқболли ва жорий режаларни ишлаб чиқишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида бевосита иштирок этиш ҳамда уларнинг сифат даражасини ошириш;

в)  ходимларнинг меҳнат қилиши ва малакасини ошириш учун шарт-шароитлар яратишда, уларни аттестациясини ташкил қилиш ҳамда меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомига риоя қилинишини таъминлашда иштирок этиш;

г)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатишда иштирок этиш;

д) иш фаолиятида мавжуд камчиликларни бартараф этиш чоралари ҳақида кутубхона директорига таклифлар киритиш, кутубхона мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

е)  ваколати доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини куриб чиқиш;

ж)  санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи ҳамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот соҳасидаги ютуқлари ҳамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик-иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

е)  кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

ж)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   библиограф (кутубхоначи) лавозимида камида уч йиллик меҳнат стажи.

113-§. Библиограф лавозимининг малака тавсифлари

Тартиб рақами 106
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2432
Ходимлар тоифаси Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а) кутубхона ишига оид истиқболли ва жорий режаларни ишлаб чиқишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида бевосита иштирок этиш ҳамда уларнинг сифат даражасини ошириш;

б)  ахборот ва библиография соҳасига оид дастурлар ва бошқа ҳужжатларни ишлаб чиқишда иштирок этиш;

в) кутубхонанинг маълумот-библиографик аппаратини барпо этиш ва юритишда, библиографик маълумотларни тайёрлашда қатнашиш;

г)  фойдаланувчиларга янги асарлардан индивидуал ва жамоавий тарзда хабардор этиш ҳамда библиографик маълумот ва ахборотлар етказиб бериш;

д)  библиографик материаллар ва қулланмалар тайёрлашда, ахборот-кутубхонага тааллуқли технологияларни ишлаб чиқишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида китоб тарихи соҳасидаги илмий тадқиқотларда иштирок этиш;

е)  бошқа ахборот-кутубхоналар ҳамда илмий-техникавий ахборот органлари билан библиографик фаолиятни амалга ошириш;

ж)  ута мураккаб библиографик маълумотларнинг босма ва электрон шаклларини тайёрлаш, улар юзасидан маслаҳатлар бериш ҳамда тарғиб қилиш;

з)   кутубхонанинг анъанавий ва электрон ташувчилардаги маълумотлар-библиографик аппарати (каталоглар, картотекалар, адабиётларнинг тавсиявий руйхати, ахборот материаллари)ни юритиш;

и)  давлатимиз ва хориж давлатлар ахборот-кутубхоналарининг ишни ташкил этиш буйича илғор тажрибаларини урганиш ва уларни кутубхонага жорий этиш буйича раҳбариятга таклифлар киритиш;

к)  санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи ҳамда ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в) ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)  давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот соҳасидаги ютуқлари ҳамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д)   библиография ва информатика соҳасидаги методик материалларни;

е)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)   кутубхоначи лавозимида камида икки йиллик иш стажи.

114-§. Кутубхоначи лавозимининг малака тавсифлари

Тартиб рақами 107 108
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 2432 4141
Ходимлар тоифаси Мутахассис Мутахассис
 1. Лавозим вазифалари:

а)   ишлаб чиқариш участкаларидан бири (тукислаш, ахборот-кутубхона фондига ишлов бериш, каталоглар ва маълумот-библиография аппаратининг бошқа унсурларини ташкил этиш ва ундан фойдаланиш, электрон маълумотлар базасини барпо этиш ҳамда ундан фойдаланиш, кутубхонадаги китоб фондини ҳисобга олиш ва электрон каталог, йиғма электрон каталогдан фойдаланган ҳолда ахборот-кутубхона хизмати курсатишни амалга ошириш, фойдаланувчиларга китоб бериш ва қабул қилишни амалга ошириш, қониқтирилмаган суровларнинг таҳлилини олиб бориш)да унинг йуналиши ва технологиясига мувофиқ равишда ахборот-кутубхона иши жараёнлари билан таъминлаш фаолиятини бажариш;

б)   кутубхонанинг илмий тадқиқот ва методик ишларида, аҳолига ахборот-кутубхона хизмати курсатиш режаларини тайёрлашда иштирок этиш;

в)   китобхонларга библиографик маълумот ва ахборотлар етказиб бериш;

г)   библиографик материаллар ва қулланмалар тайёрлашда, ахборот-кутубхонага тааллуқли технологияларни ишлаб чиқишда ва уларни амалга ошириш жараёнларида китоб тарихи соҳасидаги илмий тадқиқотларда иштирок этиш;

д)   тавсия этиладиган адабиётлар руйхатини тузиш, адабиётларга оғзаки шарҳ тайёрлаш ва уқувчиларга етказиш;

е)   кутубхона фаолиятида илмий методлар ва илғор иш тажрибаларини қуллаш;

ж)   китобхонларни янги асарлардан индивидуал ва жамоавий тарзда хабардор этиш;

з)    давлатимиз ва хориж давлатлар ахборот-кутубхоналарининг ишни ташкил этиш буйича илғор тажрибаларини урганиш ва уларни жорий этиш буйича раҳбариятга таклиф киритиш;

и)   санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг таълим тизимига оид, ахборот-кутубхона фаолиятини такомиллаштиришга тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  давлат таълим стандартлари, мутахассислиги буйича юртимизда ва жаҳон амалиётида булаётган янгиликларни;

в)  ахборот-кутубхона назарияси ва амалиётини, методик ишларни ташкил этиш ва самарадорлигини ошириш усулларини;

г)   давлатимиз ва хориж давлатлар илм-фанининг библиография ва ахборот соҳасидаги ютуқлари ҳамда ахборот-кутубхона жараёнлари технологиясини;

д)   библиография ва информатика соҳасидаги методик материалларни;

е)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   уз йуналиши буйича камида бакалавр даражасидаги олий ёки урта махсус маълумот;

б)   амалий иш стажи талаб этилмайди.

 • боб. Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги,
  вилоятлар халқ таълими бошқармалари, Тошкент шаҳар халқ
  таълими бош бошқармаси ходимларининг
  малака тавсифлари
 • . Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги,
  вилоятлар халқ таълими бошқармалари, Тошкент шаҳар халқ
  таълими бош бошқармаси бошлиғи лавозимининг
  малака тавсифлари
Тартиб рақами 2053
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, вилоятлар халқ таълими бошқармалари, Тошкент шаҳар халқ таълими бош бошқармаси (бундан буён матнда бошқарма деб юритилади)нинг умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш, унинг иш фаолиятини самарали ташкил этиш, йиллик ва истиқбол иш режаларини шакллантириш, уларни вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиқлаштириш ҳамда уз вақтида сифатли бажарилишини назорат қилиш;

б) бошқарманинг булим бошлиқлари иш тақсимотини, ходимларнинг йиллик иш режаларини тасдиқлаш ва улар томонидан узига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини назорат қилиш, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг йиллик иш режаларини куриб чиқиш ва тасдиқлаш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилишини назорат қилиш;

в) бошқарма тасарруфидаги мактабгача таълим, умумий урта таълим, мактабдан ташқари таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликларни йулга қуйиш;

г) ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уюшган жиноятчилик, коррупция, гиёҳвандлик ва бошқа зарарли иллатлардан сақланиш, уларнинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириш;

д) вилоят миқёсидаги кенг куламда турли хил тарбиявий ишлар, уқувлар, семинар- тренинглар, конференциялар, суҳбат, учрашув ва курик-танловларни режалаштириш ҳамда уларнинг бажарилиши сифат ва самарадорлиги устидан назорат қилиш;

е) таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари, ахборот-ресурс марказлари ҳамда синф раҳбарлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

ж) бошқарма ходимларининг касбий, методик ва илмий салоҳиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички меҳнат тартиби қоидаларини белгилаш ва унга риоя қилиниши юзасидан қатъий назорат урнатиш, шунингдек, бошқарма ваколатига кирадиган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

з)  бошқарма фаолиятига тегишли барча ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш, ҳисоботлар тайёрлаш ва ижро интизомини доимий назорат қилиш;

и) бошқарма ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гуруҳлар ишларига мутахассисларни жалб қилиш, иш юритиш ва ҳужжатлар айланиши тизими асосида ҳужжатлар ва топшириқларнинг уз вақтида ижро этилишини ҳисобга олиш, ҳужжатлар айланиши, таҳлил ва назорат қилишнинг ягона тизимини амалга оширилишини таъминлаш;

к) вазирлик номенклатурасига кирадиган лавозимларга номзодларни маҳаллий ҳокимият органлари билан келишган ҳолда киритиш, бошқарма номенклатурасига кирадиган лавозимларга номзодларни танлаш, тайинлаш ва бошқарманинг ходимларга булган эҳтиёжларини аниқлаш, кадрларни жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда истиқболли кадрлар захирасини шакллантириш;

л) бошқарма ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш, бошқарма ходимларининг вазифалари, лавозим мажбуриятларини белгилаш, улар орасидаги энг фаолларини рағбатлантириш, уз ваколати доирасида интизомий жазо чораларини қуллаш масалаларини куриб чиқиш, жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларини урнатиш;

м)  давлат мукофотлари билан тақдирлашга номзодларни вазирликка тақдим этиш;

н) бошқарманинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, уқув жиҳозлари, асбоб-ускуналар ва бошқа таълим воситаларининг сақланишини ҳамда улардан самарали фойдаланишни таъминлаш, таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш буйича ускуналар, уқув қуроллари ва мусиқа асбоблари билан жиҳозлаш борасида вазирликка тегишли таклифлар киритиш, шунингдек янги уқув биноларини қуриш, капитал реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш, таълим объектларида олиб борилаётган ишларни мувофиқлаштириб бориш;

о)  болалар спорти иншоотларини тасарруфга олиш ва тасдиқланган меъёрларга асосан уларни спорт жиҳоз ва анжомлари билан таъминлаш, молиялаштириш, улардан самарали фойдаланишни назорат қилиш, уқувчи-ёшлар уртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ишларини олиб бориш, уқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш буйича илғор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш, вилоят миқёсида булиб утадиган спорт мусобақаларини юқори савияда утказиш мақсадида жисмоний тарбия услубчилари билан уқув-методик йиғилишлар, анжуманлар, семинарлар утказиш;

п) бошқармага ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

р) корхона, муассаса ва ташкилотлар билан хужалик шарномалари тузишда бошқарма номидан фаолият юритиш, унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, урнатилган тартибда ишончномалар бериш, турли йуналишдаги давлат ва нодавлат ташкилотлар билан узаро ҳамкорликда иш юритиш;

с)  узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) бошқарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг фаолиятларини мувофиқлаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) бошқарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида ҳамда сифатли бажарилишини назорат қилишни, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) мактабгача таълим, умумий урта таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

е) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида ташкил этилаётган мусобақалар, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

ж) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошқарма бошлиғи ӯринбосари
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 948
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бошқармага берилган тегишли топшириқлар ижросини тулиқ бажарилишини таъминлаш;

б) бошқарманинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истиқбол иш режаларини ишлаб чиқилишида, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятини мувофиқлаштириб боришда ва халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг йиллик иш режаларини куриб чиқишда иштирок этиш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат олиб бориш;

в) бошқарма тасарруфидаги мактабгача таълим, умумий урта таълим, мактабдан ташқари таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликларни йулга қуйиш;

г) ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уюшган жиноятчилик, коррупция, гиёҳвандлик ва бошқа зарарли иллатлардан сақланиш, уларнинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириш;

д) вилоят миқёсидаги кенг куламда турли хил тарбиявий ишлар, семинар-тренинглар, конференциялар ва курик-танловларни режалаштиришда иштирок этиш;

е) таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари, ахборот-ресурс марказлари ҳамда синф раҳбарлари фаолияти самарадорлигини ошириш;

ж) бошқарма ходимларининг касбий, методик ва илмий салоҳиятини ошириш ишларини ташкил этишда, ички меҳнат тартиби қоидаларини белгилашда иштирок этиш;

з)  бошқарма фаолиятига тегишли барча ахборотларни йиғиш, таҳлил қилишда иштирок этиш ва ижро интизомига риоя қилиш;

и)  тегишли топшириқларнинг уз вақтида ижро этиш, ҳужжатлар айланишини назорат ва таҳлил қилиш;

к) бошқарманинг ходимларга булган эҳтиёжларини аниқлашда, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйишда, юқори малакали мутахассислар билан тулдиришда, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ишларида қатнашиш;

л) бошқарма ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, ходимлар аттестациясини ҳамда улар томонидан меҳнат интизомига риоя қилинишини назорат қилиш, жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилиш;

м) бошқарманинг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга оид чора-тадбирларни амалга ошириш, таълим объектларида олиб борилаётган ишларни мувофиқлаштириб бориш;

н) уқувчи-ёшлар уртасида жисмоний тарбия ва спортни тарғиб қилиш ишларини амалга ошириш, уқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш буйича илғор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш;

о)  бошқармага ажратилган бюджет маблағлари ва бошқа бюджетдан ташқари тушумлардан туғри фойдаланишни таъминлаш ҳамда унинг мулкига эҳтиёткорона муносабатда булиш;

п) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) бошқарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг фаолиятларини мувофиқлаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) бошқарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида ҳамда сифатли бажарилишини назорат қилишни, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

д) мактабгача таълим, умумий урта таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

е) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида ташкил этилаётган мусобақалар, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

ж) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошқарма булими мудири
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1925
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) булимнинг фаолиятига умумий раҳбарлик қилиш, унинг йиллик ва истиқбол иш режаларини ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, уларни бошқарманинг умумий иш режаси билан мувофиқлаштириш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат қилиш;

б) булим ходимларининг касбий, методик ва илмий салоҳиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилиш;

в) иш тақсимоти асосида булим ходимларининг лавозим ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш;

г) бошқарманинг бошқа булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, булим фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш;

д) халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимлари рейтигини аниқлаш жараёнида иштирок этиш, уларни тахлил қилиш ҳамда методик ёрдам курсатиш;

е) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларини ижара тизимига киритилган дарсликлар билан таъминланишини мувофиқлаштиб бориш ва назорат қилиш, фуқаролар томонидан расмий давлат ҳужжатларини тайёрлашга буюртма бериш (умумий урта таълим туғрисидаги шаҳодатнома ва бошқа) ҳужжатлар йуқолтилган ёки сифатсиз ҳолга келган тақдирда бошқа дубликат нусхаларини олиш буйича амалий ёрдам бериш, умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва уқув адабиётларини яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича раҳбариятга таклифлар киритиш;

ж) уз йуналиши буйича мактабгача таълим тизимини такомиллаштиришга оид таълим- тарбия жараёнига илғор педагогик технологияларни жорий этиш ва таълим жараёнига татбиқ этиш борасида семинар, курик-танлов ва бошқа тадбирларни ташкил этиш, мактабгача таълим муассасаларининг моддий техник базасини мустаҳкамлаш буйича бошқарма бошлиғига таклифлар киритиш, мактабгача таълим мутахассисларининг касбий маҳоратини ошириш чора-тадбирларини белгилаш ва уни амалга оширишни назорат қилиш;

з)  уз йуналиши буйича умумий урта таълим, мактабдан ташқари таълим тизимида “Миллий истиқлол ғояси ва маъанвият асослари” туркумига кирувчи фанларни уқитилиши ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги йуналишида иш юритиш, маънавий-ахлоқий, тарбиявий ишларни ташкил этиш, диний ақидапарастлик, ҳуқуқбузарлик, жиноятчиликларнинг, олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот- ташвиқот ишларини амалга ошириш мақсадида давлат ва нодавлат ташкилотлар, маҳалла ва оилалар билан ишлаш, Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг қарори ва курсатмаларини бошқармада амалга оширилишини таъминлаш, вояга етмаганлар ишлари буйича шуғулланиш ҳамда уқувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сақланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли ишларни амалга ошириш;

и) уз йуналиши буйича халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг таълим-тарбия жараёнига ахборот- коммуникация технологияларини жорий этиш, ахборот-коммуникация технологияларига оид илғор тажрибаларни урганиш, аниқлаш ҳамда оммалаштириш, масофали таълим ва ахборот- коммуникация технологиялари буйича республикамизнинг уқув муассасалари билан амалий боғланишларни ташкил этиш ва уни такомиллаштириш, таълим муассасалари уқув жараёнини автоматлаштиришга ёрдам бериш, усиб бораётган ёш авлодга сифатли таълим бериш чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;

к) таълим муассасаларини давлат аккредитациядан утказиш, педогогик ходимларни аттестациядан утказишда иштирок этиш, таълим муассасаларидаги муаммоли ҳолатларни ҳал қилиш буйича бошқарма раҳбариятига таклифлар киритиш;

л) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

в) булим ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида ҳамда сифатли бажарилишини назорат қилишни, кадрларни танлаш ва жой-жойига қуйиш усуллари, уларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартибини;

г) мактабгача таълим, умумий урта таълим тизимини ривожлантириш мақсадида маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

д) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида ташкил этилаётган мусобақалар, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

е) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошқарма бош мутахассиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 335
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув
 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириқлар ижросини тулиқ бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича булим фаолияти билан боғлиқ статистик маълумотларни йиғиш, умумлаштириш, бошқарма ва булим бошлиғи ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлиси муҳокамасига киритиладиган масалалар юзасидан материаллар тайёрлаш;

в) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва уқув адабиётларини яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича таклифлар киритиш, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларидан шаҳодатнома, гувоҳнома ва синф журналларига буюртмалар йиғиш ва уларни буюртмаларга асосан тақсимлаш;

г) уз йуналиши буйича умумтаълим муассасалари, айрим фанлар чуқур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган мактаблари ва мактаб-интернатлар уқувчилари уртасидаги халқаро ва республика фан олимпиадаларини ташкил этишда ёрдам бериш;

д) таълим тизимини ташкил этишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларига етказиш ва унинг ижро назоратини олиб бориш;

е) уз йуналиши буйича халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларининг фаолиятини урганиш ҳамда камчиликларни бартараф қилиш юзасидан амалий ёрдам бериш;

ж) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг қарори ва курсатмаларини халқ таълими тизимида амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликда маънавий-ахлоқий тарбия йуналишида семинар-тенинглар ташкил этиш, халқаро ташкилотлар томонидан таълим соҳасида олиб борилаётган профилактик дастур ва лойиҳаларда иштирок этиш, уқувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сақланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини юритиш, мактаб уқувчиларининг баҳорги, ёзги, кузги, қишки дам олишларини режалаштириш ва уларни мазмунли утказилишини ташкил қилиш;

з)  уз йуналиши буйича доимий равишда халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларидан куз-қиш мавсуми буйича вазирлик тасарруфидаги таълим муассасаларида электр энергиясига, табиий газга ва тоза сувга булган эҳтиёжи таъминланиши туғрисида, таълим муассасалари бино ва иншоотларидан фойдаланиш меъёрлари (ёнғинга қарши, санитария-гигиена, экологик ва бошқалар)ни тулиқ бажарилиши устидан назорат олиб бориш ҳақида, таълим муассасаларида олиб борилаётган қурилиш-таъмирлаш ишлари туғрисидаги маълумотларни умумлаштириш ва бошқарма бошлиғига тақдим этиш;

и)  уз йуналиши буйича таълим муассасалари учун харид қилинадиган жиҳозларнинг жойларга етказиб берилиш аҳволи буйича мониторинг олиб бориш, “Уқув-таълим таъминот” Давлат унитар корхонаси орқали 1-синф уқувчиларини бепул уқув қуроллари, кам таъминланган оилаларнинг 1-9 синф уқувчиларини қишки иссиқ кийим-бош билан таъминланиши, таълим муассасаларини кумир, суюқ ёқилғи лимитларини белгиланган муддатларида берилиши буйича маълумотларни йиғиш ҳамда умумлаштирган ҳолда бошқарма бошлиғига тақдим этиш;

к)  уз йуналиши буйича болалар мусиқа ва санъат мактабларининг уқув жараёни ва меҳнат интизомини назорат қилиш, уларнинг уқув жараёни учун зарур булган уқув қулланмалар, нота ва материаллар билан таъминланиш даражаси юзасидан мониторинг олиб бориш, уларни моддий-техник базасини урганиш бошқарма бошлиғига тегишли таклифлар киритиш, вазирлик томонидан утказиладиган мусиқа ва санъат йуналишидаги Республика ва ҳалқаро танловларини ташкиллаштиришда амалий ёрдам курсатиш, мактаб ёшидаги болаларни мусиқа ва санъат соҳасига қамраб олиш хусусида тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш;

л) уз йуналиши буйича ҳужжатлар ижросини ва топшириқларнинг бажарилишини кузатиб бориш, ижро интизомини якунлашни таъминловчи электрон иш юритиш ва ҳужжатлар айланиши ягона тизимининг маълумотлар базасини юритиш, ижро интизомининг жорий (ҳар кунлик) ва ҳар ойлик таҳлилини утказиш ва улар туғрисидаги эслатмалар юбориш, ҳар ойда навбатдаги ой мобайнида ишлари тугатилиши лозим булган ҳужжатларни шакллантириш ва улар туғрисида бошқарма бошлиғи уринбосарига ахборот бериш;

м) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

в) мактабгача таълим, умумий урта таълим ва олий таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

г) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида мусобақалар, курик- танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

д) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Бошқарма етакчи мутахассиси
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 141
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириқлар ижросини тулиқ бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларига услубий ёрдам бериш, булим фаолиятига тегишли масалаларни куриб чиқишда, таълим соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишда, таълим стратегиясини ишлаб чиқишда, бошқарма ва булимнинг амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботларни тайёрлашда иштирок этиш, уз вазифасини бажариш учун зарур булган услубий ишнамалар (жадвал, назорат ишлари, тест материаллари, анкета ва бошқалар)ни тайёрлаш, бошқарма ва булимнинг чораклик, ярим йиллик, йиллик иш режаларини тузиш юзасидан таклифларини йиғиш, уларнинг уз муддатида бажарилиш мониторингини олиб бориш;

в) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларининг 2-9 синфлари учун дарслик ва уқув-методик қулланмаларни нашрга тайёрлаш туғрисидаги истиқбол режасини тузиш, 1-9 синфлар учун дарслик ва уқув-методик қулланмалар руйхатини тайёрлаш, халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларидан дарсликларга булган эҳтиёжларни аниқлаш, уларда дарсликлар таъминоти билан шуғулланувчи мутахассислар иш фаолиятини назорат қилиб бориш ва умумий урта таълим мактаблари учун дарсликларнинг етказилиши, улардан фойдаланишни такомиллаштириш юзасидан улар учун махсус семинарлар ташкил этилишида раҳбарлик қилиш буйича бошқарма раҳбариятига тегишли маълумотлар тайёрлаш, яроқсиз ҳолга келган дарслик ва уқув-методик қулланмаларни утилизация қилиш ишларини ташкил этиш, умумий урта таълим мактаби уқувчиларини ижара тизимидаги дарсликлар билан таъминланишини назорат қилиш, умумий урта таълим мактаблари дарсликлари ва уқув-методик қулланмаларининг нашр этилиши ҳамда таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича бошқарма бошлиғига таклифлар киритиш;

г) уз йуналиши буйича умумтаълим фанларини уқитиш самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни белгилашда қатнашиш;

д) уз йуналиши буйича халқ таълим тизимидаги муассасаларда соғлом овқатлантиришни ташкил этиш буйича халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимларига яқиндан ёрдам бериш, бошқармалар тизимидаги халқ таълими муассасаларида ошхоналарнинг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва улар фаолиятини такомиллаштириш борасида таълим муассасаларида фаолият курсатаётган омбор мудири, ошпаз, ҳамшира ва бошқа ходимлар учун уқув- семинарлар ташкил этиш;

е) уз йуналиши буйича жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури доирасида оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, болалар уртасида ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш юзасидан олиб борилаётган ишларни мувофиқлаштириб бориш, уйда якка тартибда таълим олаётган ногирон болаларни уқишини назорат қилиш, васийлик ва ҳомийлик органлари ишларини йуналтириб бориш;

ж) уз йуналиши буйича “Баркамол авлод” болалар марказларининг иш фаолияти ва ҳолатини назорат қилиш, “Баркамол авлод” болалар марказларидаги мактабдан ташқари ишларни ташкил этиш буйича услубий ва амалий ёрдам курсатиш, улар билан келишилган ҳолда вилоят миқёсидаги анжуманлар утказиш режасини шакллантиришда иштирок этиш;

з)  умумий урта таълим мактаблари педагог ходимларининг сони ва таркиби буйича ҳисоботларни йиғиш, уларни умумлаштириш ва статистика ташкилотларига тақдим этиш, халқ таълими тизими ходимларини Узбекистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш ҳужжатларини тайёрлаш ҳамда бошқама раҳбариятига киритиш, белгиланган тартибда “Узбекистон Республикаси халқ таълими аълочиси” нишонлари, Фахрий ёрлиқлари мукофотлаш варақалари ва бошқа мукофотлаш ҳужжатларининг ҳисобини олиб бориш, уларга буюртмалар тайёрлаш, сақланишини таъминлаш;

и)  уз йуналиши буйича янги қуриб фойдаланишга топширилган спорт иншоотларини тасдиқланган меъёрларга асосан жиҳозланиши ва уларни керакли штат бирликлари билан таъминлаш, улар учун амалий семинарлар утказиб бориш, умумий урта таълим мактаблари уқувчиларини жисмоний тарбия фани буйича уқитилиши, мактабдан ташқари спорт секцияларида шуғулланувчилар учун яратилган имкониятларни урганиш ва камчиликларни бартараф этиш буйича бошқарма бошлиғига тегишли таклифлар киритиш;

к) санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а)   давлатимизнинг халқ таълимига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

в) мактабгача таълим, умумий урта таълим ва олий таълим тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, ижодий уюшмалар билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

г)  умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида мусобақалар, курик- танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

д) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

18-боб. Халқ таълими вазирлиги
ходимларининг малака тавсифлари

 • . Халқ таълими вазирлигининг бош бошқарма
  бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1813
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) бош бошқарманинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) Узбекистон Республикаси қонунлари, Узбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукуматнинг қарор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида қабул қилинган вазирликнинг ҳайъат қарорлари, буйруқлари, дастурлари ва бошқа ҳужжатларда вазирлик раҳбарияти томонидан бош бошқармага берилган тегишли топшириқлар ижросини тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

в) вазирликнинг ҳайъат, ишлаб чиқариш йиғилишларида иштирок этиш ҳамда раҳбариятга бошқарма фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г)  бошқарманинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истиқбол иш режаларини ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятини мувофиқлаштириб бориш ва истиқбол йуналишларини белгилаш, уларни вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиқлаштириб бориш, булимларнинг иш режасида белгиланган тадбирларни сифатли ижро этилиши устидан назорат қилиш;

д) уз йуналиши буйича бош бошқарма ходимлари, Республика ташкилотлари, халқ таълими ҳудудий бошқарув идоралари фаолиятини мактабгача таълим, умумий урта таълим, олий педагогик таълим муассасалари олдида турган долзарб масалаларни ҳал қилишга,

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий Дастурида белгиланган вазифаларни амалга оширишга йуналтириш;

е) уз йуналиши буйича умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш, уларнинг янги авлодини яратиш, зарур булган дарслик ҳамда уқув-методик адабиётлар билан таъминлаш ишларини ташкил этиш ҳамда педагогик амалиётга жорий этиш ишларини мувофиқлаштириш, таълим-тарбия жараёнига уқитишнинг илғор шаклларини, инновацион педагогик технологияларини жорий этилишини ташкил этиш;

ж) уз йуналиши буйича мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим тизимини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, унинг истиқболини белгилаш жараёнида иштирок этиш, маҳаллий ҳокимият органлари билан ҳамкорликда ҳудудларнинг таълимга доир эҳтиёжларини урганиш ва шу фаолият буйича муаммоларни бартараф этиш чора- тадбирларини белгилаш;

з)  қатъий назорат (ҳисоб)даги уқув ҳужжатлари (синф журналлари, шаҳодатнома, гувоҳномалар, уларни ҳисобга олиш дафтарлари ва ҳ.к.) намуналарини тайёрлаш, буюртмалар асосида нашр этиш ва жойларга етказиш ишларини назорат қилиш;

и)  Республикада мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида вазирлик ва идоралар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари ҳамда хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан уз йуналиши буйича узаро ҳамкорлигини йулга қуйиш;

к)  бош бошқарма ходимларининг касбий, методик ва илмий салоҳиятини ошириш ишларини ташкил этиш, уларнинг ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилишини назорат қилиш;

л)  вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, бош бошқарма фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиб бориш;

м) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, бош бошқарма ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гуруҳлар ишларига мутахассисларни жалб қилиш, умумий урта таълим мактаблари учун таянч уқув режасини ишлаб чиқиш, уларни тажриба-синовдан утказиш, такомиллаштириш, давлат ва мактаб компоненти учун ажратилган дарс соатларидан самарали фойдаланиш ишларини мувофиқлаштириш;

н)  узининг ваколати доирасида таълимни бошқарув органлари учун раҳбар кадрларни танлашда раҳбариятга таклифлар киритиш;

о)  таълим соҳасида олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларини мувофиқлаштириб бориш;

п) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштириб бориш;

р)  вазирликнинг бошқармалари, Республика тасарруфидаги ташкилотлар, тегишли ҳудудий бошқарув идоралари билан ҳамкорликда Халқ таълими вазирлигининг асосий курсаткичларини туплам ҳолатида шакллантириш;

с)  узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) бош бошқарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятларини мувофиқлаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г)  бош бошқарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида, сифатли бажарилишини назорат қилишни;

д)  мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

е)   вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

ж) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

з)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими вазирлигининг бошқарма
  бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 2053
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   бошқарманинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) Узбекистон Республикаси қонунлари, Узбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукуматнинг қарор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида қабул қилинган вазирликнинг ҳайъат қарорлари, буйруқлари, дастурлари ва бошқа ҳужжатларда вазирлик раҳбарияти томонидан бошқармага берилган тегишли топшириқлар ижросини тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

в) вазирликнинг ҳайъат, ишлаб чиқариш йиғилишларида иштирок этиш ҳамда раҳбариятга бошқарма фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г)  бошқарманинг иш фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истиқбол иш режаларини ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятини мувофиқлаштириб бориш ва истиқбол йуналишларини белгилаш, уларни вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиқлаштириб бориш, булим ва шубаларнинг йиллик иш режаларини куриб чиқиш ва тасдиқлаш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли бажарилишини назорат қилиш;

д) республикадаги мактабгача, умумий урта, мактабдан ташқари таълим ва илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида вазирлик ва идоралар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва маҳаллий ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари ҳамда хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан уз йуналиши буйича узаро ҳамкорликни йулга қуйиш;

е) ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, уюшган жиноятчилик, коррупция, гиёҳвандлик ва бошқа зарарли иллатлардан сақланиш, уларнинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириш;

ж) вилоят миқёсидаги кенг куламда турли хил тарбиявий ишлар, уқувлар, семинар- тренинглар, конференциялар, суҳбат, учрашув ва курик-танловларни режалаштириш ҳамда уларнинг бажарилиши сифат ва самарадорлиги устидан назорат қилиш;

з)  таълим муассасалари маънавий-маърифий ишлар буйича директор уринбосарлари, ахборот-ресурс марказлари ҳамда синф раҳбарлари фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

и) бошқарма ваколатига кирувчи масалалар буйича вазирликнинг бошқа бошқармалари томонидан тайёрланган буйруқ, курсатма ва ҳужжатларни куриб чиқиш;

к) уз ваколати доирасида бошқарма ходимларига берилган топшириқларнинг бажарилишини назорат қилиш, ходимларнинг касбий, методик ва илмий салоҳиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилишларини назорат қилиш, шунингдек, бошқарма ваколатига кирадиган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирларини белгилаш;

л) вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, бошқарма фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ижро интизомини доимий назорат қилиш;

м) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, бошқарма ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гуруҳлар ишларига мутахассисларни жалб қилиш;

н) уз йуналиши буйича ҳудудий халқ таълими бошқаруви органлари, Республика тасарруфидаги ташкилотлар билан биргаликда вазирлик номенклатурасига кирадиган лавозимларга номзодларни танлаш, вазирликнинг ходимларга булган эҳтиёжларини аниқлаш, кадрларни жой-жойига қуйиш, юқори малакали мутахассислар билан тулдириш, уларнинг касбий маҳоратларини ривожлантириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда истиқболли кадрлар захирасини шакллантириш;

о) уз йуналиши буйича давлат мукофотлари билан тақдирлашга доир ҳужжатларни расмийлаштириш ишларини ташкил этиш;

п) уз йуналиши буйича ҳудудий халқ таълими бошқаруви органлари раҳбар кадрлари билан ишлаш, уларнинг малакаси ва касб даражасини ошириш, шунингдек, педагог ходимларга булган эҳтиёжни аниқлаш билан боғлиқ масалалар буйича меъёрий хужжатлар тайёрлашни ташкил этиш ва уларни куриб чиқиш учун вазирлик ҳайъати ва раҳбариятига таклифлар киритиш;

р) ходимларнинг уз функционал вазифаларини ташкилий-услубий жиҳатдан қандай бажаришини назорат қилиш, шу асосда вазирлик раҳбариятига уларни рағбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш буйича тегишли таклифлар киритиш;

с)  бошқарма бошлиғи ваколати доирасида бошқарма ходимлари уртасидаги вазифалар тақсимотига заруриятга қараб тегишли узгартиришлар киритиш, иш тақсимоти асосида бошқарма ходимларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш;

т) уз йуналиши буйича Республикадаги болалар мусиқа ва санъат мактаблари фаолиятини қонун ҳужжатларига асосан туғри ташкил этилишида ҳудудий назоратни олиб бориш, уларга услубий ёрдам бериш ва мазкур таълим муассасаларда таълимни ривожланиши ҳамда ташкил этилишини мувофиқлаштириш;

у) уз йуналиши буйича раҳбариятга таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш буйича ускуналар, уқув қуроллари ва мусиқа асбоблари билан жиҳозлаш борасида тегишли таклифлар киритиш, шунингдек янги уқув биноларини қуриш, капитал реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш, таълим объектларида олиб борилаётган ишларни мувофиқлаштириб бориш;

ф) уз йуналиши буйича болалар спорти иншоотларини тасарруфга олиш ва тасдиқланган меъёрларга асосан уларни спорт жиҳоз ва анжомлари билан таъминлаш, молиялаштириш, улардан самарали фойдаланишни назорат қилиш, уқувчи-ёшлар уртасида жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш ишларини олиб бориш, уқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш буйича илғор педагогик тажрибаларни урганиш, умумлаштириш ва уларни оммалаштириш, Республика миқёсида булиб утадиган спорт мусобақаларини юқори савияда утказиш мақсадида жисмоний тарбия услубчилари билан уқув-методик йиғилишлар, анжуманлар, семинарлар утказиш;

х) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) бошқарманинг фаолиятини режалаштириш, унинг таркибига кирувчи булимлар фаолиятларини мувофиқлаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) бошқарма ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида, сифатли бажарилишини назорат қилишни;

д) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

е)   вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

ж) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

з)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими вазирлигининг булим
  бошлиғи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 751
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)  булимнинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) Узбекистон Республикаси қонунлари, Узбекистон Республикаси Президенти фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат қарор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида қабул қилинган вазирлик қарорлари, буйруқлари, дастурлари, тадбирлари ва бошқа ҳужжатларда вазирлик раҳбарияти томонидан булимга берилган тегишли топшириқлар ижросини тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

в) вазирликнинг ҳайъат, ишлаб чиқариш йиғилишларида иштирок этиш ҳамда буйсинувига қараб вазирлик раҳбариятига, бош бошқарма бошлиғига, бошқарма бошлиғига булим фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г) булимнинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истиқбол иш режаларини ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, уларни буйсунувига қараб бошқарма, бош бошқарманинг ҳамда вазирликнинг умумий иш режаси билан мувофиқлаштириш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат олиб бориш;

д) булим ваколатига кирувчи масалалар буйича вазирликнинг бошқа бошқармалари томонидан тайёрланган буйруқ, курсатма ва ҳужжатларни келишиш;

е) булим ходимларининг уз функционал вазифаларини ташкилий-услубий жиҳатдан қандай бажаришини назорат қилиш, шу асосда буйсунувига қараб вазирлик раҳбариятига, бош бошқарма бошлиғига, бошқарма бошлиғига уларни рағбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш буйича таклифлар киритиш;

ж) булим ходимларининг касбий, методик ва илмий салоҳиятини ошириш ишларини ташкил этиш, ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилиниши юзасидан қатъий назорат урнатиш, ходимларнинг вазифалар тақсимотига заруриятга қараб тегишли узгартиришлар киритиш, шунингдек, булим ваколатига кирадиган вазифаларни ҳал этиш чора-тадбирларини белгилаш;

з)  вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, булим фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ҳисоботлар тайёрлаш;

и)  уз йуналиши буйича яратилаётган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, булим ваколатига кирувчи масалалар буйича ишчи гуруҳ ишларига мутахассисларни жалб қилиш;

к)  уз йуналиши буйича ҳудудий халқ таълими бошқарув органлари рейтигини аниқлаш жараёнида иштирок этиш, вазирлик тасарруфидаги муассасалар ва ташкилотлар билан ҳамкорликда уқувчиларнинг дастурий материалларини узлаштиришни, баҳолашнинг рейтинг тизимини татбиқ этиш;

л)  уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактаблари учун дарсликлар ва уқув- методик қулланмаларни нашрга тайёрлаш, уларнинг йиллик ва истиқбол режаларини ишлаб чиқиш ва ижара тизимига киритилган дарсликлар билан таъминланишини мувофиқлаштиб бориш, умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва уқув-методик қулланмаларни яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича раҳбариятга таклифлар киритиш;

м) уз йуналиши буйича мактабгача таълим тизимини такомиллаштиришга оид таълим- тарбия жараёнига янги педагогик технологияларни жорий этиш, тажриба алмашиш мақсадида урнатилган тартибда ривожланган хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар билан алоқа урнатиш, илғор педагогик технологияларни таълим жараёнига татбиқ этиш борасида семинар, курик-танлов ва бошқа тадбирларни ташкил этиш, мактабгача таълим муассасалари фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этиш, мактабгача таълим муассасаларининг моддий техник базасини мустаҳкамлаш буйича вазирлик раҳбариятига таклифлар киритиш, мактабгача таълим мутахассисларининг касбий маҳоратини ошириш чора-тадбирларини белгилаш ва уни амалга оширишни назорат қилиш, нодавлат мактабгача таълим муассасаларида мактабгача таълимга қуйиладиган давлат талабларининг бажарилишини назорат қилиш, республикадаги мактабгача ёшдаги тарбияланувчилари булган меҳрибонлик уйлари ишини урганиш, уларга услубий ёрдам бериш;

н) уз йуналиши буйича олий педагогик таълим, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳамда олий таълимдан кейинги таълимнинг тегишли йуналишлари буйича олиб бориладиган ишларни мувофиқлаштириб бориш;

о) уз йуналиши буйича умумий урта, мактабдан ташқари таълим тизимида “Миллий истиқлол ғояси ва маъанвият асослари” туркумига кирувчи фанларни уқитилиши ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлиги йуналишида иш юритиш, маънавий-ахлоқий, тарбиявий ишларни ташкил этиш, диний ақидапарастлик, ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликни олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишлари амалга ошириш мақсадида давлат ва нодавлат ташкилотлар, маҳалла ва оилалар билан ишлаш, Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг қарори ва курсатмаларини халқ таълими тизимида амалга оширилишини таъминлаш, вояга етмаганлар ишлари буйича шуғулланиш ҳамда уқувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сақланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли ишларни амалга ошириш;

п) уз йуналиши буйича Халқ таълими муассасаларининг таълим-тарбия жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, урнатилган тартибда хорижий грант ва инвестицияларни ахборот-коммуникация технологиялари ва масофали уқитишга жалб қилиш, ахборот-коммуникация технологияларига оид илғор тажрибаларни урганиш ва уни оммалаштириш, таълим муассасалари уқув жараёнини автоматлаштиришга ёрдам бериш;

р) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлигининг тегишли бошқарма ва булимлари билан ҳамкорликда хорижий давлатлар таълим вазирликлари, элчихоналари давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорлик алоқаларини урнатиш имкониятларини аниқлаб, шу асосда вазирлик тизимидаги халқ таълими бошқарув органлари, муассасалари ва Республика ташкилотларига амалий ёрдам бериш, таълим соҳасида ҳамкорлик масалаларини амалга ошириш буйича аниқ тадбирлар ишлаб чиқишни муҳокама қилиш учун чет эллик вакиллар билан учрашув, семинар-тренинглар утказишни ташкиллаштириш, хорижий давлатлар элчихоналари, ваколатхоналари, ташкилотлари билан ҳамкорликда утказилаётган тадбирлар, янги тузилаётган ҳамкорлик лойиҳалари ва дастурларининг мазмун-моҳияти, мақсадларини мутахассислар билан ҳамкорликда чуқур таҳлил этган ҳолда амалга ошириш, халқ таълими ходимларини хорижий мамлакатларга хизмат сафарига юборишни ташкиллаштириш, уларга сафар олдига қуйилган мақсад ва вазифаларни аниқ белгилашда, унинг мазмунли ва самарали утишини таъминлашда кумаклашиш;

с) узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)   булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиқлаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г)  булим ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида, сифатли бажарилишини назорат қилишни;

д)  мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

е)   вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

ж) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

з)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими вазирлигининг шуъба мудири лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 754
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1227
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а)   шуъбанинг барча йуналишлар буйича умумий фаолиятига раҳбарлик қилиш;

б) Узбекистон Республикаси қонунлари, Узбекистон Республикаси Президенти фармон, қарор ва фармойишлари, Ҳукумат қарор ва фармойишларини, давлат дастурлари асосида қабул қилинган вазирлик қарорлари, буйруқлари, дастурлари, тадбирлари ва бошқа ҳужжатларда вазирлик раҳбарияти томонидан булимга берилган тегишли топшириқлар ижросини тулиқ бажарилишини назорат қилиш;

в) вазирлик ҳайъати, ишлаб чиқариш йиғилишларида иштирок этиш ҳамда бошқарма бошлиғига шуъба фаолияти доирасидаги масалаларни тайёрлаш ва таклифлар киритиш;

г) шуъбанинг фаолиятини режалаштириш, йиллик ва истиқбол иш режаларини ишлаб чиқилишига раҳбарлик қилиш, уларни бошқарманинг умумий иш режаси билан мувофиқлаштириш, уларда белгиланган тадбирларнинг сифатли ижро этилиши устидан назорат олиб бориш;

д) ички меҳнат тартиби қоидаларига риоя қилиниши юзасидан қатъий назорат урнатиш, шуъба ваколатига кирадиган вазифаларни ҳал этиш чора-тадбирларини белгилаш, уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш;

е) вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш, шуъба фаолиятининг барча йуналишлари буйича тегишли ахборотларни йиғиш, таҳлил қилиш ва ҳисоботлар тайёрлаш;

ж) уз йуналиши буйича жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони булган болаларни уқитиш, уларни тарбиялаш ҳамда даволаш билан боғлиқ фаолиятни амалга оширилиши учун давлат таълим стандартлари талаблари асосидаги уқув режаларини ишлаб чиқиш ва умумтаълим фанлари буйича дастурлар яратилишини ташкил қилиш;

з)  уз йуналиши буйича махсус мактаб интернатларида уқитишнинг назарий-услубий таъминоти ишларини мувофиқлаштириб бориш, тиббий психологик комиссиялар фаолиятини йуналтириб бориш;

и)  уз йуналиши буйича республикамизда фаолият курсатаётган “Меҳрибонлик уйлари”, кам таъминланган оила фарзандлари ва санатория типидаги мактаб-интернатлар фаолиятини мувофиқлаштириш ва уларнинг ишини назорат қилиб бориш;

к)  уз йуналиши буйича “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва уларнинг ишини назорат қилиб бориш;

л)  уз йуналиши буйича маҳаллий ҳокимият органлари билан ҳамкорликда “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолиятига доир эҳтиёжларини урганиш ва уларда мактабдан ташқари таълимга қуйилган давлат талабларининг бажарилиши буйича тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уни амалга оширилишини назорат қилиш;

м) уз ваколати доирасида “Баркамол авлод” болалар марказлари бошқарув органлари учун раҳбар кадрларни танлашда раҳбариятга таклифлар киритиш;

н)  уз йуналишида республика миқёсида курик-танловлар, анжуманлар, семинар- тренинглар, мусобақалар утказишни ташкиллаштириш ва мувофиқлаштириш;

о)  узига берилган ваколатлар доирасида жисмоний ва юридик шахсларнинг ёзма ҳамда оғзаки мурожаатларини, ариза ва шикоятларини белгиланган тартибда куриб чиқиш, санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари талабларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б)  шуъбанинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиқлаштириб боришни;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) шуъба ходимларига юклатилган вазифаларнинг уз вақтида, сифатли бажарилишини назорат қилишни;

д)   вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

ж) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалвр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими вазирлигининг бош
  назоратчи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 275
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1229
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) буйсинувига қараб бош бошқарма, бошқарма ва булим бошлиғи томонидан узига юклатилган топшириқлар ижросини тулиқ бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича халқ таълимини бошқарув органларининг истиқбол иш режаларини, яхлит мақсадли дастурларини, тизимнинг булинмалари муаммолари билан боғлиқ бошқа ҳужжатларга киритиш учун берилган таклифларни таҳлил қилиш ва уларни умумлаштириш ҳамда уз вақтида, сифатли бажарилиши буйича мониторингини амалга ошириш, вазирлик тассаруфидаги умумтаълим муассасаларининг фаолиятини диагностик таҳлилини утказиш буйича намунавий дастурларни ишлаб чиқишда иштирок этиш, уз вазифасини бажариш учун зарур булган услубий ишнамалар (жадвал, назорат ишлари, тест материаллари, анкета ва бошқалар)ни тайёрлаш, уқувчиларнинг уқув ютуқлари савияларини таҳлил этиш, булим фаолияти билан боғлиқ статистик маълумотларни йиғиш, умумлаштириш, бош бошқарма, бошқарма ва булим бошлиғи ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлиси муҳокамасига киритиладиган масалалар юзасидан материаллар тайёрлаш;

в) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактаблари учун дарслик ва уқув адабиётларини яратиш, нашр этиш ва таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича булим бошлиғига таклифлар киритиш, нашриётлар томонидан дарсликларнинг чоп этилиши ва жойларда сотувни ташкил этилишига доир ишларни урганиб бориш ҳамда назорат қилиш, уларнинг натижалари буйича вазирлик раҳбариятига тегишли маълумотлар тайёрлаш, умумий урта таълим муассасалари учун дарсликлар ва уқув қулланмалар танловини ташкил этиш ҳамда утказишда иштирок этиш, бошқармалардан шаҳодатнома, гувоҳнома ва синф журналларига буюртмалар йиғиш ва уларни буюртмаларга асосан тақсимлаш, Республика фан олимпиадалари, спорт мусобақалари, курик-танловлар ғолибларига гувоҳнома ва сертификатлар намуналарини, уларни ҳисобга олиш дафтарларини тайёрланишида иштирок этиш ва улардан самарали фойдаланишини назорат қилиш;

г) уз йуналиши буйича умумтаълим муассасалари, айрим фанлар чуқур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган умумтаълим муассасалари учун таянч ва намунавий уқув режаларини ишлаб чиқиш, имтиҳон материалларини, битирувчи синфлар якуний аттестациясини ташкил қилиш ва амалга ошириш буйича тавсиялар тайёрлаш, уларни бажарилишини назорат қилиш, уқувчиларнинг халқаро ва Республика фан олимпиадаларини ташкил этишда ёрдам бериш;

д) уз йуналиши буйича яратилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, таълим тизимини ташкил этишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни жойларга етказиш ва назоратини олиб бориш, вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш;

е) уз йуналиши буйича талаба ёшларни илмий-тадқиқот ишларига кенг жалб қилинишини таъминлаш, Халқ таълими тизимидаги педагогика институтларининг иқтидорли талабаларини Президент стипендияси, номли давлат стипендияларига тавсия этиш ҳақида таклифлар киритиш;

ж) уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги вояга етмаганлар ишлари буйича комиссиянинг қарори ва курсатмаларини халқ таълими тизимида амалга оширилишини таъминлаш, давлат ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликда маънавий-ахлоқий тарбия йуналишида семинар-тенинглар ташкил этиш, халқаро ташкилотлар томонидан таълим соҳасида олиб борилаётган профилактик дастур ва лойиҳаларда иштирок этиш, уқувчилар орасида жиноятчилик, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик ва шунга ухшаш зарарли иллатлардан сақланиш, унинг олдини олиш чораларини куриш буйича кенг қамровли тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш, мактаб уқувчиларининг баҳорги, ёзги, кузги, қишки дам олишларини режалаштириш ва мазмунли утказилишини ташкил қилиш;

з)  уз йуналиши буйича доимий равишда бошқармадан куз-қиш мавсуми буйича, вазирлик тасарруфидаги таълим муассасаларида электр энергиясига, табиий газга ва тоза сувга булган эҳтиёжи таъминланиши буйича маълумотларни, таълим муассасалари бино ва иншоотларидан фойдаланиш меъёрлари (ёнғинга қарши, санитария-гигиена, экологик ва бошқалар)ни тулиқ бажарилиши устидан назорат қилиш, таълим муассасаларида олиб борилаётган қурилиш-таъмирлаш ишлари туғрисида ҳисоботларни республика буйича умумлаштириш ва бошқарма бошлиғига тақдим этиш;

и)  уз йуналиши буйича таълим муассасалари учун харид қилинадиган жиҳозларнинг жойларга етказиб берилиш аҳволи буйича мониторинг олиб бориш, “Уқув-таълим таъминот” Давлат унитар корхонаси орқали 1-синф уқувчиларини бепул уқув қуроллари, кам таъминланган оилаларнинг 1-9 синф уқувчиларини қишки иссиқ кийим-бош билан таъминланиши, таълим муассасаларини кумир, суюқ ёқилғи лимитларини белгиланган муддатларида берилиши буйича маълумотларни йиғиш ҳамда умумлаштирган ҳолда бошқарма бошлиғига тақдим этиш;

к)  уз йуналиши буйича хорижий сармояларни жалб қилиш юзасидан тегишли лойиҳа ҳужжатларини тайёрлашда иштирок этиш, таълимнинг ҳудудий бошқарув органларида ташқи алоқалар буйича олиб борилаётган ишлар ҳақида маълумотлар йиғиш, уларни урганиш ва булим бошлиғига тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халқ таълими тизимидан хорижий хизмат сафарига жунатилаётган халқ таълими ходимларининг, уқувчиларнинг тегишли виза ва рухсатномаларни олишида ёрдам курсатиш;

л)  уз йуналиши буйича болалар мусиқа ва санъат мактаблари ҳамда тасарруфидаги республика ихтисослаштирилган мусиқа академик лицейларнинг уқув жараёни ва меҳнат интизомини назорат қилиш, уларнинг уқув жараёни учун зарур булган уқув қулланмалар, нота ва материаллар билан таъминланиш даражаси юзасидан мониторинг олиб бориш, уларнинг моддий-техник базасини урганиш бошқарма бошлиғига тегишли таклифлар киритиш, вазирлик томонидан утказиладиган мусиқа ва санъат йуналишидаги республика ва ҳалқаро танловларини ташкиллаштиришда амалий ёрдам курсатиш, мактаб ёшидаги болаларни мусиқа ва санъат соҳасига қамраб олиш хусусида тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш;

м) уз йуналиши буйича ҳужжатлар ва топшириқларнинг автоматлаштирилган назоратга қуйилишини, уларнинг бажарилишини кузатиб бориш, огоҳлантирувчи назоратни, ижро интизомини якунлашни таъминловчи электрон иш юритиш ва ҳужжатлар айланиши ягона тизимининг маълумотлар базасини юритиш, ижро интизомининг жорий (ҳар кунлик) ва ҳар ойлик таҳлилини утказиш, ҳар ун кунда таркибий булинмалари раҳбарларига навбатдаги ун кунликда ишлари тугалланиши лозим булган ҳужжатларни шакллантириш ва улар туғрисидаги маълумотнома-эслатмаларни ёзма ва электрон шаклда юбориш, ҳар ойда навбатдаги ой мобайнида ишлари тугатилиши лозим булган ҳужжатларни шакллантириш ва улар туғрисида вазирнинг биринчи уринбосарига ахборот бериш ҳамда бу ҳақида таркибий булинмалар раҳбарларига эслатмалар юбориш;

н) санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиқлаштириб боришда иштирок этиш;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

д)   вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

ж) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)  бошқармага келиб тушадиган хат ариза ва шикоятларни куриб чиқиш ҳамда раҳбариятнинг курсатмасига мувофиқ, уларга тегишли жавоблар тайёрлаш, бу масалалар юзасидан бош бошқарма, бошқама, булимда ижро интизомини таъминлаш;

и)  санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалвр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими вазирлигининг етакчи
  назоратчи лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 141
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1239
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириқлар ижросини тулиқ бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б)  уз йуналиши буйича халқ таълими тизимининг булинмалари муаммолари билан боғлиқ бошқа ҳужжатларга киритиш учун берилган таклифларни таҳлил қилиш ҳамда умумлаштириш, халқ таълими тизими муассасаларида давлат таълим стандартлари мониторингини ташкил қилиш масалалари буйича услубий ёрдам бериш, булим фаолиятига тегишли масалаларни куриб чиқишда, таълим соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишда, таълим стратегиясини ишлаб чиқишда, бош бошқарма ва булимнинг амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботларни тайёрлашда иштирок этиш, уз вазифасини бажариш учун зарур булган услубий ишнамалар (жадвал, назорат ишлари, тест материаллари, анкета ва бошқалар)ни тайёрлаш, таълим соҳасида аналитик шарҳлар, прогнозлар тузиш, ижобий иш тажрибаларини урганиш, уларни умумлаштириш, бош бошқарма ва булимнинг чораклик, ярим йиллик, йиллик иш режаларини тузиш юзасидан таклифларини йиғиш, уларнинг уз вақтида бажарилиш мониторингини олиб бориш;

в)  уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларининг 2-9 синфлари учун дарслик ва уқув-методик қулланмаларни нашрга тайёрлаш туғрисидаги истиқбол режасини тузиш, 1-9 синфлар учун дарслик ва уқув-методик қулланмалар руйхатини тайёрлаш, жойлардан дарсликларга булган эҳтиёжларни аниқлаш, дарсликларни уз вақтида нашр этилиши ва жойларга юборилишини назорат қилиш, вилоят ва туманларда дарсликлар таъминоти билан шуғулланувчи мутахассислар иш фаолиятини назорат қилиб бориш ва зарур булган ҳолатларда худудий халқ таълими бошқармалари ва халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимлари раҳбарларига масъул мутахассислар иш фаолияти буйича тегишли таклифлар бериш, умумий урта таълим мактаблари учун дарсликларнинг жойларга етказилиши ва улардан фойдаланишни такомиллаштириш юзасидан бошқармалар мутахассислари учун махсус семинарлар ташкил этилишида раҳбарлик қилиш, дарсликлар ва уқув-методик қулланмалар билан умумий урта таълим мактаби уқувчиларини тула таъминлаш, нашриётлар томонидан дарсликларнинг чоп этилиши ва жойларда сотувни ташкил этилишига доир ишларни урганиб бориш ҳамда назорат қилиш ва натижалари буйича вазирлик раҳбариятига тегишли маълумотлар тайёрлаш, таълим марказининг тегишли булимлари билан ҳамкорликда қулёзмаларни уз вақтида тайёрланиб, уларнинг нашриётларга топширилишини назорат қилиш, яроқсиз ҳолга келган дарслик ва уқув-методик қулланмаларни утилизация қилиш ишларини ташкил этиш, умумий урта таълим мактаби уқувчиларини ижара тизимидаги дарсликлар билан таъминланишини назорат қилиш, умумий урта таълим мактаблари дарсликлари ва уқув- методик қулланмаларининг нашр этилиши ҳамда таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича бош бошқарма бошлиғига таклифлар киритиш;

г)  уз йуналиши буйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази билан ҳамкорликда умумий урта таълим мактаблари битирувчиларининг олий уқув юртларига киришини, олий уқув юртларига қабул тестлари натижалари асосида уларнинг билимларини диагностик таҳлил қилиш, умумтаълим фанларини уқитиш самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни белгилашда қатнашиш, уқувчилар қобилиятини, истеъдодини ривожлантириш буйича ташкил этилган вазирлик тасарруфидаги айрим фанлар чуқур урганиладиган давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб ва мактаб-интернатларнинг иш фаолиятини мувофиқлаштириб бориш, республика фан олимпиадаларининг туман, вилоят, республика босқичлари, халқаро фан олимпиадаларининг утказилиши, ушбу йуналишда меъёрий ҳужжатларнинг уз вақтида ва сифатли ишлаб чиқилишини назорат қилиш, иқтидорли уқувчилар билан ишлашнинг турли шаклларини аниқлашга, танловлар, тавсиялар ишлаб чиқиш;

д)  уз йуналиши буйича халқ таълим тизимидаги таълим муассасаларида овқатлантиришни ташкил этиш буйича белгиланган вазифаларни бажарилишини таъминлашда бошқармаларга яқиндан ёрдам бериш, халқ таълим тизимидаги таълим муассасалардаги ошхоналарнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва улар фаолиятини такомиллаштириш борасида маҳаллий ҳокимият органлари ва бошқа тегишли ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш буйича таълим муассасаларида фаолият курсатаётган омбор мудири, ошпаз, ҳамшира ва бошқа ходимлар учун жойларда уқув-семинарларни ташкил этиш;

е)  уз йуналиши буйича халқ таълими тизимига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда қатнашиш, уларни бажарилишини назорат қилиш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш таълим муассасалари тингловчиларига вазирлик томонидан сертификат, диплом, педагогнинг рейтинг дафтарчаси берилишини таъминлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий институтларининг қайта тайёрлов буйича курсларни очиш ҳақидаги ҳужжатларни куриб чиқиш ва вазирлик раҳбариятига таклиф киритиш, курсларда уқув жараёнининг олиб борилишини назорат қилиш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш таълим муассасалари фаолиятини мувофиқлаштириб бориш;

ж)  халқ таълими тизимини ташкил этишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни жойларга етказиш ва уларнинг назоратини олиб бориш, вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш;

з)   уз йуналиши буйича жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларидаги ота-она қарамоғидан маҳрум булган ва жисмоний ривожланишида нуқсони булган болаларни уқитиш ва тарбиялашнинг илғор шакллари ва янги педагогик технологияларини ҳамда таълимнинг техник воситаларини уқув ва тарбиявий жараёнига жорий этишни ташкил қилиш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури доирасида оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, болалар уртасида ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш юзасидан олиб борилаётган ишларни маънавий-аҳлоқий тарбия булими билан ҳамкорликда мувофиқлаштириб бориш, уйда якка тартибда таълим олаётган ногирон болаларни уқишини назорат қилиш, васийлик ва ҳомийлик органлари ишларини йуналтириб бориш, хорижий мамлакат фуқаролари томонида Узбекистон Республикаси вояга етмаган шахсларни фарзандликка, васийликка, ҳомийликка олиш масалаларини куриб чиқиш;

и)   уз йуналиши буйича “Баркамол авлод” болалар марказларининг иш фаолияти ва ҳолатини назорат қилиш, “Баркамол авлод” болалар марказларидаги мактабдан ташқари ишларни ташкил этиш буйича услубий ва амалий ёрдам курсатиш, улар билан келишилган ҳолда Республика миқёсидаги анжуманлар утказиш режасини шакллантиришда иштирок этиш, “Баркамол авлод” болалар марказлари фаолиятини ташкил этиш шуъбасида амалга оширилган ишлар юзасидан чорак, ярим йиллик ва йиллик ҳисоботларнинг тайёрланишини таъминлаш, ижро интизомини доимий равишда таъминлаб бориш;

к)   уз йуналиши асосида халқаро алоқалар буйича жойларда олиб борилаётган ишлар ҳақидаги маълумотларни йиғиш, уларни урганиб чиқиш ва тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халқ таълими тизимидан хорижга хизмат сафарига жунатилаётган ходимлар, уқувчиларга тегишли виза ва рухсатномалар олишида ёрдам курсатиш, улар буйича тегишли ҳужжатларни расмийлаштириш, вазирликнинг бошқа бошқарма ва булимлари билан ҳамкорликда халқ таълими тизимида ташқи алоқаларнинг бориши ва натижалари ҳақида маълумотномалар тайёрлаш, таълим тизимига хорижий ташкилотлар томонидан тақдим этиладиган инсонпарварлик юклари туғрисидаги маълумотлар базасини юритиш, булим бошлиғи ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлисларининг баённомаларини расмийлаштириш ҳамда мазкур ишлар юзасидан булим бошлиғига маълумотномалар тайёрлаш;

л) уз йуналиши буйича вазирлик тасарруфидаги уқув-тарбия муассасаларининг педагог кадрларга булган эҳтиёжини аниқлаш борасидаги ишларни ташкил этиш, вазирлик тасарруфидаги бошқарув лавозимлари руйхатига олинган раҳбар кадрларни танлаш, урганиш, истиқболли ва амалдаги кадрлар заҳирасини шакллантириш масалалари билан бевосита шуғулланиш, Олий уқув юртларининг педагогик мутахассислик буйича битирувчиларини ишга жойлаштирилиши якунлари буйича таҳлил қилиш ҳамда мазкур ишларни мувофиқлаштириш буйича таклифлар тайёрлаш, олий педагогика институтлари буйича талабалар контингенти ҳаракатига оид ҳамда умумий урта таълим мактаблари педагог ходимларининг сони ва таркиби буйича ҳисоботларни йиғиш, уларни умумлаштириш ва статистика ташкилотларига тақдим этиш, педагог ходимлар қунимсизлиги буйича маълумотларни йиғиш, уларни урганиб чиқиш ва тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халқ таълими тизими ходимларини Узбекистон Республикасининг давлат мукофотлари билан тақдирлаш ҳужжатларини тайёрлаш, ходимларни вазирликнинг “Узбекистон Республикаси халқ таълими аълочиси” нишони ва Фахрий ёрлиғи билан тақдирлаш буйича буйруқлар лойиҳасини тайёрлаш ҳамда раҳбариятга киритиш, белгиланган тартибда “Узбекистон Республикаси халқ таълими аълочиси” нишонлари, Фахрий ёрлиқлари, мукофотлаш варақалари ва бошқа мукофотлаш ҳужжатларининг ҳисобини олиб бориш, уларга буюртмалар тайёрлаш, сақланишини таъминлаш, мукофотларни топширилишини назорат қилиш;

м) уз йуналиши буйича янги қуриб фойдаланишга топширилган спорт иншоотларини тасдиқланган меъёрларга асосан жиҳозланиши ва уларни керакли штат бирликлари билан таъминлаш, улар учун берилган спорт жиҳозларидан самарали фойдаланиш мақсадида методик қулланмалар ишлаб чиқиш ва амалий семинарлар утказиб бориш, худудий халқ таълими бошқарув органларининг соҳага тааллуқли йуналишлари буйича маълумотларини умумлаштириш, умумий урта таълим мактаблари уқувчиларини жисмоний тарбия фани буйича уқитилиши, мактабдан ташқари спорт секцияларида шуғулланувчилар учун яратилган имкониятларни урганиш, спорт мусобақалари, тадбирлар утказишда ҳудудий халқ таълими бошқарув органларига амалий ёрдам курсатиш;

н) санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилиш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) булимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиқлаштириб боришда иштирок этиш;

в) умумий урта таълимнинг давлат таълим стандартлари, уқув дастурлари, дарсликлар ва уқув-услубий қулланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йулларини;

г) мактабгача, умумий урта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йулида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

д)   вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е) умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

ж) жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

з) бошқармага келиб тушадиган хат ариза ва шикоятларни куриб чиқиш ҳамда раҳбариятнинг курсатмасига мувофиқ, уларга тегишли жавоблар тайёрлаш, бу масалалар юзасидан бош бошқарма, бошқама, булимда ижро интизомини таъминлаш;

и) санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)  камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)  камида беш йиллик иш стажи.

 • . Халқ таълими вазирлигининг назоратчи
  лавозимининг малака тавсифлари
Тартиб рақами 1292
Машғулотларнинг миллий стандарт классификатори буйича коди 1120
Ходимлар тоифаси Бошқарув

 

 1. Лавозим вазифалари:

а) узига юклатилган топшириқлар ижросини тулиқ бажариш ва улар юзасидан тегишли таклифлар киритиш;

б) уз йуналиши буйича умумий урта таълим мактабларининг 2-9 синфлари учун дарслик ва уқув-методик қулланмаларни нашрга тайёрлаш истиқбол режасини тузиш, 1-9 синфлар учун дарслик ва уқув-методик қулланмалар руйхатини тайёрлаш, жойлардан дарсликларга булган эҳтиёжларни аниқлаш, уларни умумлаштириш, дарсликларни уз вақтида нашр этилиши ва жойларга юборилишини назорат қилиш, уларни нашр этиш буйича нашриётлар уртасида утказиладиган тендер савдоларини ташкил этиш ва утказишда ҳамда уларнинг руйхатини тайёрлашда иштирок этиш, жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони булган болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасалари уқувчилари учун дарслик ва уқув-методик қулланмаларига булган эҳтиёжларни аниқлаш, уларни нашрга тайёрлаш буйича истиқбол режаларини тузиш ҳамда уз вақтида нашр этилиши ва жойларга юборилишини назорат қилиш, вилоят ва туман (шаҳар)ларда дарсликлар таъминоти билан шуғулланувчи мутахассислар иш фаолиятини назорат қилиб бориш, зарур булган ҳолатларда бошқармалар ва халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) булимлари раҳбарларига масъул мутахассислар иш фаолияти буйича тегишли таклифлар бериш, умумий урта таълим мактаблари дарсликлари ва уқув-методик қулланмаларининг нашр этилиши ҳамда таъминлаш тизимини такомиллаштириш буйича бош бошқарма бошлиғига таклифлар киритиш;

в) уз йуналиши буйича болалар билан боғлиқ йул транспорт ҳодисаларининг содир этилиши олдини олиш чора-тадбирларини куриш, ушбу йуналишда ҳудудий халқ таълими бошқарув органларида содир этилаётган ҳодисалар буйича маълумотлар олиб бориш ҳамда уларни таҳлил қилиш ва раҳбариятга тақдим этиш, ёш уқитувчилар билан ишлашнинг шакли ва услубларини бойитишда кадрлар бошқармаси билан узвий ҳамкорлик ишларини йулга қуйиш, “Йилнинг энг яхши фан уқитувчиси” курик-танловларининг барча босқичлари буйича назорат юритиш, халқ таълими тизимидаги таълим муассассаларида уқувчилар ва уқитувчилар давоматининг юритилишини назорат қилиш;

г) ӯз йӯналиши бӯйича олий педагогика институтларининг фаолияти, ӯқув режалари, дастурлари, ӯқитиш методлари ва шаклларини такомиллаштириш ҳамда ӯқув-моддий базасини мустаҳкамлашда амалий ёрдам кӯрсатиш, устав ва йиллик иш режалари, таклифларини кӯриб чиқиш ҳамда вазирлик раҳбарияти тасдиғига киритиш, таълим-тарбия, маънавий-маърифий ва ташкилий педагогик ишларининг аҳволини ӯрганиш, ҳисоботларини муҳокама қилишда иштирок этиш ҳамда улар бӯйича раҳбариятга тегишли таклифлар киритиш, вазирликнинг кадрлар бошқармаси билан ҳамкорликда улардаги раҳбар кадрлар заҳирасини яратиш, битирувчиларни ишга тақсимлаш жараёнини назорат қилиш, талабаларнинг билимларини синаш мақсадида назорат ишларини ӯтказиш, якуний давлат аттестацияси, ижодий имтиҳонлар (тест синовлари)да иштирок этиш, талабалар қабулини (бакалавр, магистратурага) ташкил этишда услубий ёрдам кӯрсатиш ва уни назорат қилиш;

д) ӯз йӯналиши бӯйича Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази билан ҳамкорликда умумий ӯрта таълим мактаблари битирувчиларининг олий ӯқув юртларига киришини, олий ӯқув юртларига қабул тестлари натижалари асосида уларнинг билимларини диагностик таҳлил қилиш, умумтаълим фанларини ӯқитиш самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни белгилашда қатнашиш, ӯқувчилар қобилиятини, истеъдодини ривожлантириш бӯйича ташкил этилган вазирлик тасарруфидаги айрим фанлар чуқур ӯрганиладиган давлат ихтисослаштирилган умумтаълим муассасаларининг иш фаолиятини мувофиқлаштириб бориш, республика фан олимпиадаларининг туман, вилоят, республика босқичлари, халқаро фан олимпиадаларининг ӯтказилиши, иқтидорли ӯқувчилар билан ишлашнинг турли шаклларини аниқлашда танловлар, тавсиялар ишлаб чиқиш;

е) ӯз йӯналиши бӯйича яратилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда фаол иштирок этиш, таълим тизимини ташкил этишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни жойларга етказиш ва уларнинг назоратини олиб бориш, вазирликнинг бошқарма ва бӯлимлари билан фаолият узвийлигини таъминлаш;

ж) ӯз йӯналиши асосида халқаро алоқалар бӯйича жойларда олиб борилаётган ишлар ҳақидаги маълумотларни йиғиш, уларни ӯрганиб чиқиш ва тегишли маълумотномалар тайёрлаш, халқ таълими тизимидан хорижга хизмат сафарига жӯнатилаётган ходимлар, ӯқувчиларга тегишли виза ва рухсатномалар олишида ёрдам кӯрсатиш, вазирликнинг бошқа бошқарма ва бӯлимлари билан ҳамкорликда халқ таълими тизимида ташқи алоқаларнинг бориши ва натижалари ҳақида маълумотномалар тайёрлаш, таълим тизимига хорижий ташкилотлар томонидан тақдим этиладиган ҳомийлик ёрдамлари тӯғрисидаги маълумотлар базасини юритиш, бӯлим бошлиғи ҳузуридаги ишлаб чиқариш мажлисларининг баённомаларини расмийлаштириш ҳамда мазкур ишлар юзасидан бӯлим бошлиғига маълумотномалар тайёрлаш;

з)  санитария-гигиена талабларига, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя қилишни таъминлаш.

 1. Билиши лозим:

а) давлатимизнинг халқ таълими тизимига оид ва болалар ҳуқуқларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини;

б) бӯлимнинг фаолиятини режалаштириш ва мувофиқлаштириб боришда иштирок этиш;

в) умумий ӯрта таълимнинг давлат таълим стандартлари, ӯқув дастурлари, дарсликлар ва ӯқув-услубий қӯлланмаларини узлуксиз такомиллаштириб бориш йӯлларини;

г) мактабгача, умумий ӯрта ва олий педагогик таълим, илмий тадқиқот тизимини ривожлантириш манфаатлари йӯлида маҳаллий ҳокимият органлари, таълимни бошқарув органлари, жамоат ташкилотлари, хорижий давлатларнинг мамлакатимизда фаолият курсатаётган давлат ва нодавлат ташкилотлари билан узаро ҳамкорликни йулга қуйиш усулларини;

д)    вазирликнинг бошқарма ва булимлари билан фаолият узвийлигини таъминлашни;

е)  умумий урта таълим мактабларининг уқувчилари уртасида фан мусобақалари, курик-танловларнинг утказилишини мувофиқлаштиришни;

ж)  жамоада соғлом маънавий муҳитни шакллантириш, аҳиллик ва иноқликни мустаҳкамлаш буйича фаолият юритишни;

з)   бошқармага келиб тушадиган хат ариза ва шикоятларни куриб чиқиш ҳамда раҳбариятнинг курсатмасига мувофиқ, уларга тегишли жавоблар тайёрлаш, бу масалалар юзасидан бош бошқарма, бошқама, булимда ижро интизомини таъминлаш;

и)   санитария-гигиена талаблари, меҳнатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги қоидаларини.

 1. Малака талаблари:

а)   камида бакалавр даражасидаги олий маълумот;

б)  хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;

в)   камида беш йиллик иш стажи.

Ҳаққимизда anvarj63

Яна маълумот

um90er-7vqwznpnvuzg85qwm_koupshs

Қозоғистонда 15 киши алкоголдан заҳарланиб ўлди

Полициянинг маълумот беришича, вафот этганлар беш литрли пластик идишларда бўлган алкоголь маҳсулотидан заҳарланган. Фото: Владислав …