Главная / Маданият (страница 9)

Маданият

Насиҳат Шеъри

1512921925_kyrgyz_people1862

Аё фарзандларим, сизга насиҳат, Қилай, ҳозир тирикман бир васият. Худонинг бирлигин дил бирла иқрор, Этинг тасдиқ тилни сиз анга ёр. Росулуллоҳни пайғамбарлигин – It]hи, Бутун инсонлара раҳбарлигини. Билиб чиндин, бўлинг тоза мусулмон, Ҳақиқатда эрур бу асли иймон. Мусулмонлиғ турур беш вақт намозда, Муни тарк этмангиз ҳеч қишу ёзда. Ўқинг доим, …

Подробнее »

МЕНИ САЙЛАНГ

f6d48542-5eb2-464f-8573-4b20addc9a6f_cx3_cy6_cw84_w1023_r1_s

Эй, аҳли диёпат, ҳаттгоматалаб, Мана бу нидога қулоқпи шайлапг. Ҳамзанинг даврпдан келар битта гап: «Мени сайланг. Мени сайланг». Уларнипг жисми-ку, йўқдир кўп замон Лекин руҳлари бор, эътибор айланг. Идоралар узра янграйди ҳамон: «Мени сайланг. Мени сайлапг».

Подробнее »

ЁЛҒИЗ ОДАМ

birinchi-muhabbat

Қийпп, сенга, қипин, Жуда ҳам кийин, Саломингга биров алик олмаса. Вақт-соатпнг етиб, ўлганингдан кейип, Бошингда бир кимса фарёд солмаса. Чиндан ҳам севмасапг ёруғ оламни, Дилдаги арзингни кимга очурсап. Балки шу сабабдан, жами одамни, Озурда қилишга шошурсан…  

Подробнее »

САВОЛ – Шеър

biznesmen

Танҳо саҳроларга бош олиб кетсам. Е йиротғорларнп ошён этсам, Бедўсту беёрон тугасам, бнтсам, Кўнглинг тўладимн, ўшапда, айт-чн? Қолмаса дунёда мепдан хотирот, Наинки хотирот, оддий, жўн Ьир от. Бўлса на бир қавмим, па хеш, на авлод, Кўнглинг тўладими, ўшапда, айт-чи? Оламга ўт цўйса ҳар айтар сўзипг, Йиқсанг дунёларни — тиккап чоқ …

Подробнее »

ЗАМОН АРАВАСИ – Шеър

zamon-araba3

Шундай бир қавм бор — Изғиб юради, Давру давраларнииг чорраҳасида. Ўтгая ҳар отлиқни пойлаб туради, Бир нима ундириб қолмоқ қасдида. Замон араваси келганда шитоб, Таъмагир бу қавм энди нетади? Қудратли қутқуга беролмасдап тоб, Ғилдирак остида қолиб кетади.  

Подробнее »

ЭТНА ВУЛҚОНИ – Шеър

mount-etna-2-810x455

Ҳануз ёниб ётар Этна вулқони, Дафъатан ўхшар у оловрапг гулга. Оқиб тубанларга лава тўфони, Секив айланади қоп-қора кулга. Мен унипг қопшда сақладим сукут, Ҳа, бир чоғ оловли эди йўлларим. Энди у оташлар бўлдилар упут, Пойингда ётибди энди… кулларим.

Подробнее »

МУҲОЖИР – Шеърлар

muhojir

Пега қаддииг эгпк, пега бошинг хам, Нега нмгоҳппгпп тортадп тупроқ? Менпнг ер устпда танпшларпм кам, Менипг ер остпда дўстларим кўпроқ.  

Подробнее »

ЮГУР, БИЗНЕСМЕН! – Шеърлар

biznesmen

Бировинг ақчасан, бпровинг шамшир, Биринг пўпоқроғу бировинг абясир. Биринг мансаб учун пзлайсаи тадбир, Замонпнг шул экан, югур, бизпссмен. Бпз «эркин дупс», деб йиртасан оғиз, Бирпиг оддпй галварс, бирннг ялмоғиз. Биринг пўчоқ бўлсанг, бировипг мағиз, Замонпнг шул экан, югур, бпзнесмен. Солса тогорага чиқмайди кирипг, Ҳазрат шайтон эрур сиғинган пирипг. Хуллас, фирибгарсан, …

Подробнее »

ЯНА ЁНДИМ : Шеърлар

6170

Юрагимнинг қалин, қизғин олови-ла қайнағон Кўз ёшларим, қайдасиз? Куним каби узун, қора шу кечада кутуб мен Эришмадим сира сизга, нега бўйла’ қочасиз?! Нечун мени сабабсизча унутдингиз, айтингиз? Ўтунамен, ялинамен, қочмангиз, қайтингиз! Яна бутун борлиғимнинг негизлари емрилди, Умидимнинг кўп чидамли тераклари йиқилди. Хаёлимнинг тотли, чучук соатлари бутунлай Узоқлашиб кетди мендан… тўсуб …

Подробнее »

Гӯзал қиз – шеърлар ӯзбекча

getimage

Гўзалим, бевафо гулистоним, Боғи умримда тоза райҳоним. Ғаму қайғуларим ҳужуминдан Сен эдинг меҳрибон, нигоҳбоним. Мени беҳуда ташладинг-кетдинг, Нега ўлдирмадинг-да, тарк этдинг. Кел, гулим, кел, аёғингга йиқилай, Бир замон қўй: тўлиб-тошиб йиғлай. Қўй, бир оз қўйки, хоки пойингни Сурмадек ёшли кўзима суртай. Кетма, тур, тингла арзи ҳолимни, Арз этай ҳоли пур …

Подробнее »