Главные новости
Главная / Маданият (страница 12)

Маданият

САВОЛ – Шеър

biznesmen

Танҳо саҳроларга бош олиб кетсам. Е йиротғорларнп ошён этсам, Бедўсту беёрон тугасам, бнтсам, Кўнглинг тўладимн, ўшапда, айт-чн? Қолмаса дунёда мепдан хотирот, Наинки хотирот, оддий, жўн Ьир от. Бўлса на бир қавмим, па хеш, на авлод, Кўнглинг тўладими, ўшапда, айт-чи? Оламга ўт цўйса ҳар айтар сўзипг, Йиқсанг дунёларни — тиккап чоқ …

Подробнее »

ЗАМОН АРАВАСИ – Шеър

zamon-araba3

Шундай бир қавм бор — Изғиб юради, Давру давраларнииг чорраҳасида. Ўтгая ҳар отлиқни пойлаб туради, Бир нима ундириб қолмоқ қасдида. Замон араваси келганда шитоб, Таъмагир бу қавм энди нетади? Қудратли қутқуга беролмасдап тоб, Ғилдирак остида қолиб кетади.  

Подробнее »

ЭТНА ВУЛҚОНИ – Шеър

mount-etna-2-810x455

Ҳануз ёниб ётар Этна вулқони, Дафъатан ўхшар у оловрапг гулга. Оқиб тубанларга лава тўфони, Секив айланади қоп-қора кулга. Мен унипг қопшда сақладим сукут, Ҳа, бир чоғ оловли эди йўлларим. Энди у оташлар бўлдилар упут, Пойингда ётибди энди… кулларим.

Подробнее »

МУҲОЖИР – Шеърлар

muhojir

Пега қаддииг эгпк, пега бошинг хам, Нега нмгоҳппгпп тортадп тупроқ? Менпнг ер устпда танпшларпм кам, Менипг ер остпда дўстларим кўпроқ.  

Подробнее »

ЮГУР, БИЗНЕСМЕН! – Шеърлар

biznesmen

Бировинг ақчасан, бпровинг шамшир, Биринг пўпоқроғу бировинг абясир. Биринг мансаб учун пзлайсаи тадбир, Замонпнг шул экан, югур, бизпссмен. Бпз «эркин дупс», деб йиртасан оғиз, Бирпиг оддпй галварс, бирннг ялмоғиз. Биринг пўчоқ бўлсанг, бировипг мағиз, Замонпнг шул экан, югур, бпзнесмен. Солса тогорага чиқмайди кирипг, Ҳазрат шайтон эрур сиғинган пирипг. Хуллас, фирибгарсан, …

Подробнее »

ЯНА ЁНДИМ : Шеърлар

6170

Юрагимнинг қалин, қизғин олови-ла қайнағон Кўз ёшларим, қайдасиз? Куним каби узун, қора шу кечада кутуб мен Эришмадим сира сизга, нега бўйла’ қочасиз?! Нечун мени сабабсизча унутдингиз, айтингиз? Ўтунамен, ялинамен, қочмангиз, қайтингиз! Яна бутун борлиғимнинг негизлари емрилди, Умидимнинг кўп чидамли тераклари йиқилди. Хаёлимнинг тотли, чучук соатлари бутунлай Узоқлашиб кетди мендан… тўсуб …

Подробнее »

Гӯзал қиз – шеърлар ӯзбекча

getimage

Гўзалим, бевафо гулистоним, Боғи умримда тоза райҳоним. Ғаму қайғуларим ҳужуминдан Сен эдинг меҳрибон, нигоҳбоним. Мени беҳуда ташладинг-кетдинг, Нега ўлдирмадинг-да, тарк этдинг. Кел, гулим, кел, аёғингга йиқилай, Бир замон қўй: тўлиб-тошиб йиғлай. Қўй, бир оз қўйки, хоки пойингни Сурмадек ёшли кўзима суртай. Кетма, тур, тингла арзи ҳолимни, Арз этай ҳоли пур …

Подробнее »

Ўгут: Шеърлар

2e74629a-0057-400d-8ef4-3f913d672a08_w1023_r1_s

Оғир йигит, сенинг гўзал, нурли кўзингда Бу миллатнинг саодатин, бахтин ўқудим. Ўйлашингда, туришингда ҳамда ўзингда Бу юрт учун қутулишнинг борлигин кўрдим. Турма – югур, тинма – тириш, букилма – юксал, Ҳуркма – кураш, қўрқма – ёпиш, йўрилма[1]– қўзғал. Эл йўлини тўсиб турган зеки булутларни Ёндириб қўй, йиртиб ташла, барчасин йўқ …

Подробнее »

Давлат мулкидан хусусий мулкка ўтказиш қандай натижаларни берди деб ўйлайсиз?

som-100-1

Миллим валютами киритиш. 1993-й. 4-май куни кирғизнинг мил- лий валютаси – сом киритилиб, 10-майдан бошлаб ички бозорларда фойдалаиила бошлапди. Сом киритилишининг асосий максади – аввал­ги советшгнг рубль кенглигидан Қирғизистонни чиқариш оркали мам- лакатдаги инкирозни бартараф қилиш ва мамлакатнинг иқтисодиётига таъсир қилишнинг махал- лий ўзаро валюталик ме- ханизмига эга бўлиш би- …

Подробнее »

АЗИЗ ЎҚУВЧИ!

uquvchi

Яқинда сиз мактаб даргоҳини тарк этиб мустақил ва сирли ҳаётга шўнғийсиз. Ҳаёт эса Сизни факат ўзининг ҳисоб-китоблари, тирикчилик ташвишлари билангина эмас, жуда мураккаб ва қизиқарли рухий дунёси билан хам бағрига олади. Бу дунёни англамоқ ва унга эш бўлмоқ учун Сизга адабиёт деган руҳ санъати ёрдамга келади. Ўйлаймизки, Сиз мактаб даврида …

Подробнее »