Главные новости
Главная / Маданият (страница 10)

Маданият

Айлаб келинг – Шеър

druzhba

Кулбам ичра бир йўли нозик хиром айлаб келинг, Ул шакардек тил била ширин калом айлаб келинг. Ҳуснингизни нуридан шамъи шабистоним бўлиб, Кузларимга уйқу келмоқни харом айлаб келинг. Топти зийнат кўз уйи рангин ёшимнинг нақшидан, Эй пари, мардумлиғ этмоққа мақом айлаб келинг. Сочингизга тор этиб бу жони зорим риштасин , Базми …

Подробнее »

Ёднома – Шеърлар

kitob-xondan-2

Гул шага айлаб саёҳат, табъингизму чоғлар, Соф ҳаволарда қилиб сайру тамошо тоғлар. Майсазор ичра очилган ранг-баранг гуллар кўруб, Шод эрурсизму кетиб дил саҳфасидин доғлар. Хуш қилиб кўнгулни ҳар дам яйрангу яшнанг, яшанг, Бордингизлар чунки бир тан, бир бадан ўртоғлар. Ёдингиздан чиқмасак, биз ҳам симиргаймиз мудом, Нўш’ қилғонда қимиз бирла қати-қаймоғлар. …

Подробнее »

Насиҳат Шеъри

1512921925_kyrgyz_people1862

Аё фарзандларим, сизга насиҳат, Қилай, ҳозир тирикман бир васият. Худонинг бирлигин дил бирла иқрор, Этинг тасдиқ тилни сиз анга ёр. Росулуллоҳни пайғамбарлигин – It]hи, Бутун инсонлара раҳбарлигини. Билиб чиндин, бўлинг тоза мусулмон, Ҳақиқатда эрур бу асли иймон. Мусулмонлиғ турур беш вақт намозда, Муни тарк этмангиз ҳеч қишу ёзда. Ўқинг доим, …

Подробнее »

МЕНИ САЙЛАНГ

f6d48542-5eb2-464f-8573-4b20addc9a6f_cx3_cy6_cw84_w1023_r1_s

Эй, аҳли диёпат, ҳаттгоматалаб, Мана бу нидога қулоқпи шайлапг. Ҳамзанинг даврпдан келар битта гап: «Мени сайланг. Мени сайланг». Уларнипг жисми-ку, йўқдир кўп замон Лекин руҳлари бор, эътибор айланг. Идоралар узра янграйди ҳамон: «Мени сайланг. Мени сайлапг».

Подробнее »

ЁЛҒИЗ ОДАМ

birinchi-muhabbat

Қийпп, сенга, қипин, Жуда ҳам кийин, Саломингга биров алик олмаса. Вақт-соатпнг етиб, ўлганингдан кейип, Бошингда бир кимса фарёд солмаса. Чиндан ҳам севмасапг ёруғ оламни, Дилдаги арзингни кимга очурсап. Балки шу сабабдан, жами одамни, Озурда қилишга шошурсан…  

Подробнее »

САВОЛ – Шеър

biznesmen

Танҳо саҳроларга бош олиб кетсам. Е йиротғорларнп ошён этсам, Бедўсту беёрон тугасам, бнтсам, Кўнглинг тўладимн, ўшапда, айт-чн? Қолмаса дунёда мепдан хотирот, Наинки хотирот, оддий, жўн Ьир от. Бўлса на бир қавмим, па хеш, на авлод, Кўнглинг тўладими, ўшапда, айт-чи? Оламга ўт цўйса ҳар айтар сўзипг, Йиқсанг дунёларни — тиккап чоқ …

Подробнее »

ЗАМОН АРАВАСИ – Шеър

zamon-araba3

Шундай бир қавм бор — Изғиб юради, Давру давраларнииг чорраҳасида. Ўтгая ҳар отлиқни пойлаб туради, Бир нима ундириб қолмоқ қасдида. Замон араваси келганда шитоб, Таъмагир бу қавм энди нетади? Қудратли қутқуга беролмасдап тоб, Ғилдирак остида қолиб кетади.  

Подробнее »

ЭТНА ВУЛҚОНИ – Шеър

mount-etna-2-810x455

Ҳануз ёниб ётар Этна вулқони, Дафъатан ўхшар у оловрапг гулга. Оқиб тубанларга лава тўфони, Секив айланади қоп-қора кулга. Мен унипг қопшда сақладим сукут, Ҳа, бир чоғ оловли эди йўлларим. Энди у оташлар бўлдилар упут, Пойингда ётибди энди… кулларим.

Подробнее »

МУҲОЖИР – Шеърлар

muhojir

Пега қаддииг эгпк, пега бошинг хам, Нега нмгоҳппгпп тортадп тупроқ? Менпнг ер устпда танпшларпм кам, Менипг ер остпда дўстларим кўпроқ.  

Подробнее »

ЮГУР, БИЗНЕСМЕН! – Шеърлар

biznesmen

Бировинг ақчасан, бпровинг шамшир, Биринг пўпоқроғу бировинг абясир. Биринг мансаб учун пзлайсаи тадбир, Замонпнг шул экан, югур, бизпссмен. Бпз «эркин дупс», деб йиртасан оғиз, Бирпиг оддпй галварс, бирннг ялмоғиз. Биринг пўчоқ бўлсанг, бировипг мағиз, Замонпнг шул экан, югур, бпзнесмен. Солса тогорага чиқмайди кирипг, Ҳазрат шайтон эрур сиғинган пирипг. Хуллас, фирибгарсан, …

Подробнее »